Login lub e-mail Hasło   

Jakie zalety ma umowa zlecenia?

Pracodawca, który zleca pracę na umowę zlecenie, to zleceniodawca, a osoba, która przyjmuję taką pracę, to zleceniobiorca.
Wyświetlenia: 149 Zamieszczono 10/07/2019

Należy pamiętać o tym, że umowa zawarta w ten sposób będzie ważna tylko wtedy, gdy zostanie zawarta na piśmie.

A o to zalety umowy zlecenia..

Po pierwsze jest to umowa, która daje niezależność w wykonywaniu pracy, dzięki takiej umowie możemy sobie dorabiać w kilku różnych firmach, bo daje ona taką możliwość.

Wykonując zlecenie nie musimy się martwić, ze ktoś będzie nas kontrolował, umowa zlecenie jest bowiem umową cywilnoprawną i jest regulowana przez kodeks cywilny, a nie kodeks pracy jak praca na etacie.

Pracując na umowę zlecenie nie jesteśmy podporządkowani pracodawcy. Oczywiście ma on prawo udzielać nam wskazówek, jak mamy wykonać dane zlecenie, ale nie ma prawa nakazać nam wykonania innej pracy od tej przewidzianej w umowie. Nie mamy też obowiązku przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w zakładzie pracodawcy, z którym podpisaliśmy zlecenie.

Pracując na umowę zlecenie mamy prawo przyjmować inne zlecenia z różnych zakładów pracy. Nie mamy obowiązku informowania swoich zleceniodawców o tym, gdzie sobie dorabiamy.

Warto jednak (mimo, ze nikt nie nadzoruje naszej pracy) wykonywać zlecenia rzetelnie i w wyznaczonym terminie. Spóźniając się z wykonaniem zlecenia trzeba liczyć się z tym, że pracodawca też później zapłacić nam wynagrodzenie, a co najważniejsze zostaniemy uznani za osobę niegodną zaufania, niesolidną i nie otrzymamy kolejnego zlecenia.

Następna, kolosalną zaletą umowy zlecenia jest to, że możemy pracować w domu. Gdy mamy np. małe dziecko, to dzięki takiej umowie możemy pracować i więcej czasu poświęcić naszemu dziecku.

Nie musimy przy takim typie umowy określać, gdzie to zlecenie zostanie wykonane. Można to zrobić w domu lub w innym miejscu. Mamy prawo samodzielnie organizować pracę i samodzielnie decydować w jakich godzinach będziemy pracować.

W przypadku pracy na umowę o pracę, to pracodawca ma wpływ na ustalenie zarówno miejsca, jak i godzin pracy. I w tym przypadku trzeba się temu podporządkować.

Gdy pracodawca, który zleca nam pracę, nakaże by przychodzić do pracy codziennie w ściśle wyznaczonych godzinach, to nie musimy się na godzić. W jego zakładzie pracy można wykonywać zlecenie częściowo. Praca wykonywana w sposób jaki nakazuje pracodawca musi być być podparta umową o pracę, a nie umową zlecenie.

Następnym plusem umowy zlecenia jest to, że przy pracy może nam ktoś pomóc. Jeżeli z jakiś przyczyn nie możemy wykonać powierzonej nam pracy osobiście, to mamy prawo przekazać jej wykonanie innej osobie.

Trzeba jednak pamiętać o niezwłocznym poinformowaniu pracodawcy o tym, podać nazwisko i adres osoby, która wykona za nas pracę.

Ubezpieczenie na umowie zlecenie

Pracodawca musi Cię ubezpieczyć, jeżeli zleca Ci pracę na umowę zlecenie. Zgłasza Cie do ubezpieczenia i zajmuje się rozliczeniem Twoich składek.

Przy pracy, która wykonywana jest wyłącznie na umowę zlecenie, obowiązkowe składki to: emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Jeżeli chodzi o składkę chorobową, to jest ona dobrowolna.

Składkę wypadkowa w całości opłaca pracodawca, który jest zleceniodawcą.

Składka emerytalna oraz rentowa jest pokrywana po połowie przez zleceniodawce i zleceniobiorcę.

Składka chorobowa (gdy się na nią zdecydujemy) musi być w całości przez nas pokryta.

Jednak warto zdecydować się na opłacanie składki chorobowej, to zapewni Ci świadczenia chorobowe: zasiłek chorobowy (gdy zachorujesz) i gdy zachoruje twoje dziecko - zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli chodzi o wysokość składek, to zależne one są od dochodu uzyskanego ze zleceń. Składka chorobowa, to 2,45 % podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia.

Gdy wykonujemy kilka zleceń równocześnie, to składka emerytalna i rentowa, będzie opłacona z umowy, którą zawarliśmy jako pierwszą, ale można też samemu wybrać z jakiej to ma być umowy opłacone. Od pozostałych umów składka emerytalna i rentowa będzie opłacana dobrowolnie.

Inaczej ma się ma sprawa ze składką zdrowotną, tutaj należy opłaca składki od każdej zawartej przez nas umowy zlecenia.

Jeżeli chodzi o osoby, które studiują lub się uczą, a wykonują prace na zlecenie, to zasady opłacanie składek wyglądają inaczej.

Gdy zleceniobiorca nie ma ukończonych 26 lat, to od jego zlecenia nie muszą być odprowadzone w ogóle składki na ubezpieczenie społeczne ani składka zdrowotna, bo korzysta on z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców.

Następna zaleta tego typu umowy to możliwość szybkiej rezygnacji. Można rozstać się ze swoim pracodawcą i jest to możliwe nawet w trybie natychmiastowym. Można ustalić w umowie ze zleceniodawcą termin wypowiedzenia. Zwykle są to krótkie okresy (kilkudniowe).

Warto jednak przed wypowiedzeniem umowę zlecenia wykonać swoją pracę, bo trzeba pamiętać, ze jeżeli praca nie zostanie wykonana, to zleceniodawca ma prawo odmówić zapłaty za nią. Może tez odmówić zapłaty, gdy praca zostanie źle wykonana lub nie będzie ona zgodna z jego wskazówkami.

Na umowę zlecenie może tez pracować dziecko, ale tutaj warunkiem jest ukończone 13 lat.

Gdy dziecko spełnia warunki, to może np. dorabiać sobie podczas wakacji. Dziecko może wykonywać pracę tylko za zgodą rodzica. Zleceniodawca musi mieć jego zgodę na piśmie. Rodzic w imieniu dziecka podpisuje tez umowę.

W takim przypadku warto uważnie przeczytać treść umowy i sprawdzać przede wszystkim czy dokładnie został opisany zakres czynności, jakie będzie wykonywało dziecko, jakie otrzyma wynagrodzenie, a także kiedy zleceniodawca może odmówić wypłaty.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za umowę zlecenie to jest one umowne. Termin wypłaty tez można ustalić ze zleceniodawcą.

Wypłata wynagrodzenia może nastąpić:

  • po wykonaniu całego zlecenia,
  • co tydzień,
  • miesięcznie.

W przypadku umowy o pracę, termin wypłaty wynagrodzenia ustalany jest przez samego pracodawcę.

Trzeba też pamiętać, ze jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, to zleceniodawca powinien dać na to zaliczkę. Gdy praca zostanie wykonana to rozlicza się dodatkowe wydatki.

W przypadku, gdy zleceniodawca nie zapłaci wynagrodzenia za wykonane zlecenie, to można domagać się zapłaty na drodze sądowej.

Składa się wtedy pozew nie do sądu pracy, ale do wydziału cywilnego w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla adresu zakładu pracy, z którego mamy zlecenie.

Trzeba będzie uregulować tzw. wpis sadowy (sprawy cywilne są płatne).

Podobne artykuły


30
komentarze: 12 | wyświetlenia: 2502
25
komentarze: 11 | wyświetlenia: 11826
21
komentarze: 23 | wyświetlenia: 1912
21
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1702
21
komentarze: 10 | wyświetlenia: 3162
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1392
19
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22666
19
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2587
19
komentarze: 10 | wyświetlenia: 5559
21
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10121
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4602
15
komentarze: 19 | wyświetlenia: 2211
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2041
14
komentarze: 5 | wyświetlenia: 3347
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska