Login lub e-mail Hasło   

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie - zasady dziedziczenia

Mieszkania spółdzielcze lokatorskie nie są własnością osób, które nich mieszkają....
Wyświetlenia: 160 Zamieszczono 02/08/2019

Przysługuje im jednak tzw. spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, a to oznacza, że lokal mogą użytkować i podnajmować, natomiast nie mogą go sprzedać, podarować ani zapisać w testamencie.

Do spadku po zmarłych lokatorach wejdzie jedynie wkład mieszkaniowy, który po zwaloryzowaniu spółdzielnia musi zwrócić.

Osoby, które mieszkały w lokalu ze zmarłym (np. wdowa, dzieci czy inne osoby bliskie osoby zmarłej), mogą pozostać w mieszkaniu i starać się o zalegalizowanie swojego pobytu. Według przepisów "inną osoba bliską" są rodzice (także dziadkowie) oraz wnuki i prawnuki. Do tej grupy zalicza się też rodzeństwo, dzieci rodzeństwa i osoba, która pozostaje we wspólnym pożyciu (czyli życiowy partner).

Kto w pierwszej kolejności ma prawo objąć spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego?

Pierwszeństwo ma wdowiec lub wdowa, ale nie dzieje się to automatycznie, ponieważ nie zawsze dwójka małżonków należy razem do spółdzielni.

Jakie formalności należy dopełnić?

Jeżeli nie jesteś członkiem spółdzielni mieszkaniowej, powinieneś w ciągu roku od śmierci męża/żony złożyć w spółdzielni deklarację członkowską.

Odpowiedni wniosek otrzymasz w biurze lub sekretariacie spółdzielni.

Musisz też wpłacić opłatę członkowską - jej wysokość ustala spółdzielnia mieszkaniowa (wpisowe nie może być wyższe niż 1/4 płacy minimalnej, czyli obecnie jest to ok. 500 zł).

Formalności musisz dopełnić w ciągu roku. Jeśli tego nie zrobisz, spółdzielnia wyznaczy dodatkowy termin: minimum 6 miesięcy. Musi też pisemnie uprzedzić o tym, że możesz utracić prawo do ubiegania się o lokal. Jeśli nadal nie dopełnisz formalności, spółdzielnia podejmie uchwalę o wygaśnięciu lokatorskiego prawo do lokalu.

Na szczęście nie oznacza to bezpowrotnej utraty mieszkania. O prawo do lokalu nadal mogą ubiegać się dzieci lub inne osoby bliskie zmarłego. Na dopełnienie formalności mają kolejny rok.

W tym czasie muszą jednak złożyć w spółdzielni:

  • deklarację członkowską;
  • tzw. pisemne zapewnienie o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (do pobrania w spółdzielni).

Będą musieli wnieść również wpisowe.

Może się zdarzyć, że o prawo do mieszkania występuje jednocześnie kilka osób, lecz może ono przypaść tylko jednej z nich. Rozstrzyga o tym sąd, Termin, w jakim należy wystąpić do sądu, wyznacza spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli osoby zainteresowane nie stawią się w wyznaczonym terminie, osobę uprawnioną do zamieszkiwania wyznaczy spółdzielnia.

Gdy spadkobierców jest więcej...

Jeżeli obejmiesz mieszkanie po zmarłym członku spółdzielni mieszkaniowej, będziesz musiał zwrócić pozostałym spadkobiorcom tę cześć wkładu mieszkaniowego, jak na nich przypada w drodze dziedziczenia.

W tym celu musisz dopełnić konkretnych formalności:

1. Spadkobiercy przeprowadzają w sądzie lub notariusz podział spadku dotyczący wkładu mieszkaniowego (powinni to zrobić w ciągu roku). Jeśli nie zdążą w wyznaczonym terminie, powinni zawiadomić pisemnie spółdzielnie o toczącym się postępowaniu.

2. Po zakończeniu sprawy powinni zawiadomić spółdzielnię mieszkaniową (też na piśmie), kto obejmie mieszkanie, a kto wkład i w jakich częściach.

3. Po objęciu mieszkania, rozliczasz się z wkładu z pozostałymi spadkobiercami (zwracasz im ich część zgodnie z przeprowadzonym podziałem).

4. Spółdzielnia mieszkaniowa nie bierze udziału w rozliczeniach spadkobiorców.

Podobne artykuły


72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 110572
72
komentarze: 28 | wyświetlenia: 26241
53
komentarze: 32 | wyświetlenia: 5334
42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6820
44
komentarze: 15 | wyświetlenia: 3684
25
komentarze: 4 | wyświetlenia: 5058
22
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1894
21
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1763
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 15015
20
komentarze: 8 | wyświetlenia: 5556
16
komentarze: 27 | wyświetlenia: 2016
16
komentarze: 35 | wyświetlenia: 64013
16
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1772
15
komentarze: 126 | wyświetlenia: 4195
14
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1774
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska