Login lub e-mail Hasło   

Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie...
Wyświetlenia: 86 Zamieszczono 18/11/2019


Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia przysługuje wtedy, gdy ktoś był pozbawiony wolności w toku postępowania na skutek zatrzymania lub zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Następnie wydano w stosunku do takiej osoby prawomocny wyrok uniewinniający lub orzeczenie o umorzeniu postępowania.

Pamiętaj! Odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie miało "niewątpliwie niesłuszny" charakter.

Tak więc z realiów sprawy musi jasno wynikać, iż zastosowanie tych środków nie powinno w ogóle nastąpić lub nie powinno trwać tak długo.

Pamiętaj! Samo wydanie wyroku uniewinniającego nigdy nie przesądza o tym, że w sprawie zastosowanie zatrzymania lub tymczasowego aresztu miało "niewątpliwie niesłuszny" charakter (por. art. 552 § 4 k.p.k.).

Gdzie zgłosić żądanie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie?

Zgłasza się to w sądzie okręgowym, w którego okręgu nastąpiło zwolnienie z aresztu lub zatrzymania. Powinno mieć formę pisma procesowego, które nazywane jest wnioskiem o odszkodowanie.

Pamiętaj! Ze złożeniem takiego wniosku nie wiążą się żadne opłaty sądowe (por. art. 554 k.p.k.).

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie roku:

  • jeżeli było to tymczasowe aresztowanie - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;
  • jeżeli było to zatrzymanie - od daty zwolnienia (por. art. 555 k.p.k., 115 k.p.w.).

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie

Przysługuje, gdy:

  • w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania skazany został uniewinniony lub (nie dotyczy wykroczeń) - skazany na łagodniejszą karę;
  • po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie zostało umorzone wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

Żądanie odszkodowania zgłasza się w sądzie okręgowym, w którego okręgu zostało wydane orzeczenie w sprawie w pierwszej instancji, w terminie roku (w przypadku wykroczeń - 6 miesięcy) od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę i zadośćuczynienia (por. art. 552, 554, 555 k.p.k., 114–115 k.p.w.).

Podobne artykuły


31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 6077
26
komentarze: 11 | wyświetlenia: 19798
26
komentarze: 8 | wyświetlenia: 3647
25
komentarze: 30 | wyświetlenia: 4818
21
komentarze: 11 | wyświetlenia: 33565
16
komentarze: 6 | wyświetlenia: 2811
14
komentarze: 1 | wyświetlenia: 11088
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 55115
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 13032
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2765
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3495
12
komentarze: 6 | wyświetlenia: 17940
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska