Login lub e-mail Hasło   

Biblia

Hitchcock, Lynch i Tarantino w jednym!
Wyświetlenia: 413 Zamieszczono 14/04/2020

Biblia jest zbiorem ksiąg zawierających święte teksty judaizmu i chrześcijaństwa. Obie religie uważają ją za tekst natchniony przez Boga. Dzieli się na Stary i Nowy Testament. 

Stary Testament - napisany w języku hebrajskim, z pewnymi fragmentami w aramejskim - opowiada o Stworzeniu świata i najdawniejszych dziejach ludzkości oraz informuje o życiu religijnym starożytnego Izraela.

Judaizm, katolicyzm i protestantyzm różnią się, jeśli chodzi o liczbę i układ  kanonicznych ksiąg Starego Testamentu. Biblia Hebrajska, czczona przez Żydów, składa się z 24 ksiąg. Natomiast w chrześcijańskim ST dokonano innego podziału niektórych ksiąg, w wyniku czego ich liczba wzrosła do 39. Z kolei protestanci poddali w wątpliwość 7 z nich i zaliczyli je do apokryfów.

Nowy Testament - napisany w formie koine języka starogreckiego - składa się z 27 ksiąg i dzieli się na cztery części: Ewangelie, czyli opowieści o życiu Jezusa; Dzieje Apostolskie; Listy apostołów oraz Apokalipsę, czyli księgę proroctw. NT powstał w latach  70-100 n.e., a swoją ostateczną postać przybrał w II stuleciu n.e. Chociaż tradycyjnie przyjmuje się, że został napisany przez apostołów i uczniów Jezusa, współcześni badacze zakwestionowali apostolskie autorstwo niektórych ksiąg.

Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus ogłosił nowe przymierze, inaczej nowy testament, które wykracza poza przymierze objawione Mojżeszowi w ST, stanowiąc zarazem jego spełnienie.

Nowy i Stary Testament został przełożony na łacinę przez św. Hieronima około roku 400 n.e., znany jest jako Wulgata i pozostawał obowiązującą Biblią Kościoła  rzymskokatolickiego aż do reformacji. Pierwsza książka wydrukowana w Europie, sławna Biblia Gutenberga z 1456 roku, stanowiła edycję Wulgaty.

Dzieje cenzury:

"Obaj czytamy Biblię, nocą i w świetle dnia. Lecz tam, gdzie ty widzisz czarne, białe widzę ja" - te słowa poety - Williama Blake'a nad wyraz trafnie ujmują przyczyny cenzurowania Biblii przez całe stulecia. W późnym średniowieczu Kościół  katolicki  sprzeciwiał się przekładom oficjalnej łacińskiej wersji Pisma na języki narodowe, obawiając się rzekomo, że może to doprowadzić do zniekształcenia albo niewłaściwej interpretacji tekstu. Wbrew temu jednak uczony i reformator John Wycliff dokonał pierwszego pełnego tłumaczenia Wulgaty na język angielski.

Szesnastowieczni protestanccy reformatorzy uważali, że studiowanie Pisma Świętego jest prawem i obowiązkiem każdego chrześcijanina, ponieważ Stwórca bezpośrednio zwraca się do ludzi za pośrednictwem Biblii i nie potrzebna jest żadna interpretacja władz kościelnych (sola scriptura - tylko Biblia). To oczywiście stanowiło istotne zagrożenie dla Kościoła katolickiego stojącego w obliczu znacznej utraty autorytetu na skutek rozprzestrzeniania się protestanckiej rewolty w całej Europie. Cenzorskie działania Kościoła skupiły się na rosnącej liczbie  przekładów Biblii na języki narodowe, zwłaszcza na przekładach Lutra, Tyndale'a w Anglii i Estienne'a we Francji. Protestanci również cenzurowali literaturę biblijną, zakazując publikacji niektórych tytułów autorstwa zarówno zwolenników innych odłamów protestanckich, jak i pisarzy katolickich. Jednak cenzura protestancka nigdy nie była tak potężna jak cenzura katolicka.

W 1536 roku - w wyniku intrygi władz angielskich, Tyndale został aresztowany przez władze Antwerpii, skazany za herezję i spalony na stosie razem z egzemplarzami swojego tłumaczenia. Podobny los spotkał katolickiego księdza, który przeszedł na protestantyzm - Johna Rogersa. Znalazł się on wśród pierwszych trzystu protestanckich męczenników, uwięzionych, a następnie spalonych na stosie pod zarzutem herezji.

Wieki później Biblia ciągle wzbudzała wielkie emocje i była poddawana cenzurze, głównie w krajach socjalistycznych (ZSRR, Chiny, Rumunia, Etiopia).

W 1992 roku w niezależnym okręgu szkolnym w Brooklyn Center w Minnesocie pewien rodzic ateista, pragnąc zaatakować religijną prawicę jej własną bronią, zakwestionował sensowność używania Biblii w szkołach, twierdząc, że "rozpustne, nieprzyzwoite i gwałtowne treści zawarte w tej książce dyskwalifikują ją jako lekturę dla małych dzieci".

W 1993 roku zaprotestowano przeciw udostępnianiu Biblii przez bibliotekę na Alasce jako książki "obscenicznej i pornograficznej". Jednak bez powodzenia.

Z kolei w jeszcze innym proteście przeciwko tej wyjątkowej książce, oponenci przytoczyli ponad 300 przykładów nieprzyzwoitości jakie zawiera, m.in., morderstwa, akty homoseksualne, a nawet kazirodztwo.

Mimo, że Biblia należy do książek, które najczęściej padały ofiarą różnych przejawów cenzury, przekładano ją częściej i na więcej języków niż jakąkolwiek inną książkę w dziejach; nie ma również rywalek pod względem ilości sprzedanych egzemplarzy. A dla artystów jest źródłem inspiracji i wywiera ogromny wpływ na współczesną kulturę.

Na koniec posłużę się pewnym cytatem: " <Nie popieram niszczenia książek, choć w przypadku Biblii sądzę, że bardziej destrukcyjne dla wiary i uczuć religijnych jest jej czytanie niż niszczenie. W Polsce na szczęście nikt Biblii nie czyta> Można powiedzieć, że Środa, gdy cytuje Kołakowskiego, jest mocna i ma rację, ale gdy Kołakowskiego ani w ogóle nikogo nie cytuje, gdy z własnej głowy i we własnym imieniu mówi i pisze, dopiero jest mocna i dopiero ma rację. Generalna teza o szkodliwości czytania Biblii jest tak ekscytująca, że z podniecenia nie mogę się powstrzymać przed paroma uszczegółowieniami.

Otóż! Czytanie Biblii bywa szkodliwe, jednakowoż stopień szkodliwości czytania Pisma zależy od tego, kto czyta; kim jest ten, co czyta.

Na przykład dla mnie, wychowanego w duchu ortodoksyjnej reformacji Lutra, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że czytanie Biblii jest istotnie szkodliwe dla braci katolików. Krzywo ją czytają, źle rozumieją, niewłaściwie interpretują, etc., etc. Szkodzi im ona. Szkodzi ich umysłom, szkodzi ich uczuciom, szkodzi ich duchowości, wiedzie na manowce wiary i nie tylko wiary. Na tym nie koniec niestety. Ona szkodzi im, oni szkodzą jej. Z pierwszej szkodliwości wynika jeszcze szkodliwsza szkodliwość druga.

Fakt, że jest czytana przez katolików, niezwykle szkodzi Biblii. Zniekształcają ją oni, wynajdują rzeczy w niej nieistniejące, metafory biorą dosłownie lub na odwrót. Listy Pawła, miast czytać poszerzająco, czytają zawężająco, co redukuje ich tolerancję. Jednym słowem, katolicka Biblia jest zupełnie inną książką niż moja. W takim, kacerskim, czyli dla mnie i moich współbraci jedynie słusznym aspekcie Magdalena Środa - nasz, okazuje się człowiek - ma rację: 'czytanie Biblii jest destrukcyjne', święta prawda. Tym boleśniejszy jest fakt, iż autorce niestety ufać do końca nie można.

Dlaczego? A dlatego, że teza o szkodliwym wpływie Biblii na wiarę i uczucia religijne, połączona z tezą, że 'w Polsce nikt Biblii nie czyta', może prowadzić do wniosku, iż polska religijność panująca - konsekwentnie unikająca biblijnego niebezpieczeństwa - stoi wysoko. Nie jest to teza za często przez Środę głoszona, nie jest to potknięcie umysłu niezwykle precyzyjnego (taki umysł tak się nie potyka) - co to więc jest? Nie mam zielonego pojęcia.

Gdybym był skory do studenckich żartów, postawiłbym przezabawną tezę, że być może jest to przykra wpadka. Niby rzymski Kościół bez ogródek atakujemy, niby kler bez litości smagamy, niby katolickie błędy i wypaczenia piętnujemy, ale gdy przychodzi co do czego, to nie wprost, a finezyjnym, niby po staremu agresywnym wywodem (tym przez to groźniej) duchowość polsko-rzymską w istocie wychwalamy pod niebiosa. Magdalena Środa agent śpioch Opus Dei?" ...

☆☆☆

Literatura:

100 Zakazanych Książek

Historia cenzury dzieł literatury światowej

Nicholas J. Karolides

Margaret Bald

Dawn B. Sova

I inne.

Podobne artykuły


16
komentarze: 111 | wyświetlenia: 2071
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 798
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 845
12
komentarze: 24 | wyświetlenia: 1467
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1274
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 407
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 923
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 947
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 663
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 637
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 688
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 961
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1106
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 568
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 573
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Tytuł wydaje mi się z czegoś zerżnięty.

@Adam Jezierski: Podtytuł? Jest mojego autorstwa, choć rzeczywiście użyłem podobnych słów wcześniej - komentując artykuł Heneara. Teraz zerżnąłęm go sam od siebie. Może tak być? Czy to też plagiat?

@Wybrakowany skunks:
Mogłeś wymyślić inny tytuł.
To co napisałeś, to nie jest cover Biblii …-:)))

@Adam Jezierski: Spoko, jutro coś wymyślę, bo już jestem dzisiaj padnięty. A jeszcze sąsiadka mnie telefonem męczy, żebym przyszedł i jej jakieś futro wytrzepał. Nie mam pojęcia o co chodzi.

@Wybrakowany skunks: sąsiad na nocnej zmianie.? Obyś nie skończył jak Zorro. Zorro też miał kochankę. Postawił swojego konia pod balkonem a sam poszedł trzepać futro. Po chwili ktoś puka. Zorro szable w dłoń i przez okno skok na konia. Ona otwiera. A tam kóń - powiedz Zorro, że tam zimno, poczekam na schodach.

@Adam Jezierski, @Wujek, @Serpio: https://youtu.be/ptwNUVq_vjc

@Wybrakowany skunks: kuniec śfiata a tobie gupoty.
https://wtv.pl/ksiadz-140420-mw-natanek
A ociec z Torunia też z głodu już pada.

1) Biblię w Polsce czytają świadkowie Jehowy.
Trochę czyta obecna młodzież, bo to lektura szkolna. Ale mało.
Wiem co jest czytane ponieważ od 40 lat handluję książkami.
2) Do Opus Dei przyjmują też niewierzących. Na specjalnych zasadach.

@Adam Jezierski: "Biblię w Polsce czytają świadkowie Jehowy." - Tak. I ja jestem pełen szacunku i podziwu dla ŚJ. Mało tego, że czytają. Oni ją bezpłatnie rozpowszechniają. Kilka dni temu dostałem od nich kolejny (najnowszy) przekład według Nowego Świata. Jednak - moim zdaniem też błądzą. Zbytnio skupiają się na literze, a litera zabija - jak mówi sama Biblia. Co potwierdziło się m.in. w przepowie ...  wyświetl więcej

@Wybrakowany skunks:
1) Świadków Jehowy w Polsce przybywa. Stanowią zagrożenie dla KK.
2) Niektórzy głosiciele są namolni i to irytuje ludzi.

@Adam Jezierski: Tak, potrafią przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. Zaskoczyli mnie już w taki sposób kilka razy.

  Hamilton,  16/04/2020

@Adam Jezierski: oby nie zaczęli wstawiać linków na eioba, bo staną się namolną konkurencją dla upierdliwych..

  Hamilton,  16/04/2020

@Wybrakowany skunks: ja mam już taką panią przypisaną na stałe. Dzwoni domofon :
- czy wie pan po co przyszedł pan Jezus na świat ?
- nie wiem, ale niech pani popyta sąsiadów. Jak się pani dowie to mi pani przyjdzie powiedzieć, dobrze ?
A ona :
- dobrze.
I jesteśmy już kwita kilka razy z rzędu. Wzór ekumenizmu.

@Wybrakowany skunks:
Niektóre wydawnictwa Świadków Jehowy są supertajne.
Przekazanie takiej książki osobie nieupoważnionej, to w ich religii ciężki grzech.
Ja jestem antykwariuszem.
W moje ręce wpadają najtajniejsze książki i dokumenty różnego rodzaju.

  Hamilton,  16/04/2020

@Adam Jezierski: wiemy już Adaśko, że jesteś najtajniejszym szefem najtajniejszych służb na świecie. Bez konsultacji z tobą nawet żadna babcia klozetowa papieru nie wyda.

@Hamilton:
Nie pajacuj.

@Adam Jezierski: I takiego grzechu dopuścił się pewien (wysoko postawiony w ich hierarchii) świadek, który podarował mi w prezencie jedną z takich książek. Myślę, że ten grzech będzie mu wybaczony.

@Adam Jezierski: panie hrabio, do głowy by mi nawet nie przyszło konkurować z tobą. Zdaję sobie sprawę, że stoję na przegranej pozycji.

@Wybrakowany skunks: e tam. Takich książek Adaśko ma pełne wagony. On tryska najtajniejszą z tajnych informacji w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godz 7 - 16 na straganie z pietruszką.

@Wybrakowany skunks:
Najciekawszą "zakazaną" pozycją Świadków jest "Prowadzenie rozmów na podstawie pism".. Takie jest moje zdanie.

@Adam Jezierski: Adaśko ty weź się za reklamę i nikt tych ich broszurek do ręki nie weźmie.

@Adam Jezierski: Mam. Jestem w posiadaniu sporej części literatury ŚJ. Także tej starszej, o której przeciętny świadek nie ma nawet pojęcia. Nawiasem, mam też na stanie literaturę byłych ŚJ, na przykład "Kryzys sumienia" Raymonda Franza - byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (odpowiednik papieża), a także, jak dobrze kojarzę pańskiego ziomka z Gdańska - Tadeusza Półgenska. Zdaje się, że tak mu było.

@Hamilton:
Na starych plakatach można zarobić setki tysięcy złotych. Sprawdź ceny na Alegro.

@Adam Jezierski: na razie sprawdzam czy ci w pietruszką wyszedł ten biznes i chyba się wstrzymam :
https://allegro.pl/oferta/piet(...)e810f1b

Skory, techniczny, to pułapka ? hahahahah
Wpadłem we wnyk ała ała, ja w sumie nigdy nie przeczytałem całej, może i dobrze, strasznie problematyczna publikacja.

@Serpico: Dzięki, już poprawiłem. Jeszcze pewnie i inne się znajdą, ale już mi się dzisiaj nie chce. Jutro zrobię korektę.

@Wybrakowany skunks:
Spoko, rzuciło mi się w oczy po prostu :).

Ciekaw jestem jakie stanowisko zajmie szanowny pan profesur doctur ze śfeckiego toważystfa milosnikuf boga, ojca i syna akordeonisty.

Hej świnki...

@Koriolan: hej oborowy. Obornikiem cię już czuć.

Nie pomyliles czegoś z przymierzami?
W7g mnie pierwsze przymierze było z Abrahamem...

@Koriolan: sorry...
Doczytałem o przymierzach...
Bylo inaczej niż napisem...

@Koriolan: coś ty. Pierwsze przymierze było z krzywym Mańkiem jak się buk wystraszył. Mariol wylazl nie uczesany i bez makijażu. A jak zrobił komentarz to buk zemdlał.

@Hamilton: cóż...
Bóg stworzyl pokrzywionego przed poczatkiem czasu

@Koriolan: Dobrze rozumujesz poniekąd, zaskoczyłeś mnie nawet tym, bo i artykuł jest też pewną prowokacją i zachętą do dyskusji. Oczywiście inaczej temat "przymierza" może rozumieć katolik, inaczej protestant czy świadek Jehowy. A jeszcze inaczej, być może px. Ja starałem się by było to, jak najbardziej "naukowe". Tak naprawdę możnaby wyszczególnić jeszcze inne przymierza: Z
1 Adamem
...  wyświetl więcej

@Wybrakowany skunks: ogólnie przyjmuje się, że z Adamem nie było żadnego przymierza.
Ot, jakiś mały pikuś...

@Koriolan:
Ogólnie przyjmuje się, że drugie przymierze nie było dla wielbicieli domów publicznych o nazwie Pascha, ale to ogólnie, rozpierdolony debilu.
"Świetny ten burdel, wspaniałe zdjęcia, jakie fajne nastolatki z Tajlandii".
Serio jesteś już tak spierdolony szrocie ? Naprawdę ? Cieszę się, bo to już końcówka.

Ty jesteś tak pusty i głupi, że ci się wydaje że ja rea

...  wyświetl więcej

@Koriolan: Ogólnie tak może i się przyjmuje, jednak - moim zdaniem to właśnie to z Adamem było najważniejsze, bo pierwsze. I gdyby Adam zastosował się tylko do JEDNEGO WARUNKU, nie byłoby kolejnych. I co ważne - dla mnie, nie uśmiercalibyśmy braci mniejszych, albowiem zamierzeniem było, by człowiek nie jadał ścierwa (choć i ja jadam). Czy zdajesz sobie w ogóle sprawę i masz w sobie tyle empatii, by zrozumieć, że taki zwierzak ma też swoje uczucia; odczuwa strach, potrafi kochać itd.?

@Wybrakowany skunks:
Skoro nie ma na tyle empatii żeby zrozumieć że w tym niemieckim burdelu, jest jak w więzieniu, a te kobiety po prostu nie mają wyjścia i żeby w ogóle coś zarobić dana musi przerobić minimum 5 klientów dziennie i pisze że "Pascha jest super", gdzie nazwa dodaje jeszcze wiśnie, to gdzie tu rozmowa o empatii ?
Proste jest na serio, miałem nawet opisać zbiorczo ich p ...  wyświetl więcej

@Serpico: Nie wiem, nie czytam już tych bzdetów co wypisują. Tylko wyrywkowo. Dochodzę coraz bardziej do przekonania, że Koro jest naprawdę chory. Maniek niestety też. Choć i ja zdrowy nie jestem.

@Wybrakowany skunks: gratuluję zdołnosci diagnostycznych...
Ale jedynie cenna jest... Autodiagnoza...
Zdiagnozuj serpa... Może choć jemu pomożesz?

@Koriolan: Ja już Tobie wyjaśniałem i prosiłem was byście nie pisali o nim, że jest hejterem, itd., itd., ale to głównie chyba Tobie właśnie zależy by były tu zadymy. Na okrągło kogoś oceniasz, ostatnio nawet Jezierskiego się czepiasz. Zastanów się trochę nad swoim postępowaniem, a wszystko samo się ułoży. Tak myślę. Mówił Ci o tym też px, ale nie słuchasz.

@Wybrakowany skunks: pogadaj ze swoim firerem...
On jest taki samotny. Nikt już nie chce z nim gadać...
.
W szpitalu w Radomiu jest 210 zarażonych w tym tylko 20 pacjentów...
Dwa oddziały są odkazone i puste bo nikt tam nie chce pracować. Z 16 osób do pracy w tym szpitalu zgłosiły się 3 osoby. Nie ma sprzętu zabezpieczającego pracę...
Ten samolot to tylko dym w o ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Z jakim firerem? I jaki samolot?

@Wybrakowany skunks: nie słucham bo widzę...
Pustkę tutaj.
A kto jest heiterem?
Porównaj ile on pisze o mnie a ja o nim...
Policz sobie komentarze z jednego dnia...
Plus ton naszych komentarzy...
Zadymy?
Jestem w zadymach zerem w porównaniu do Dyla czy serpa...

@Wybrakowany skunks: twoim firerem od którego bierzesz schematy myślenia...
Px też...

@Koriolan: Jaki samolot?

@Wybrakowany skunks: ten co wylądował na Okęciu...

@Koriolan: Dobrze, skoro on jest zaciemniony, a Ty świadomy, to dlaczego nie potrafisz go olać?

@Koriolan:
Germany is preparing for the worst-case scenario, i.e. lack of Polish drivers on German roads. The government there is to talk to the Polish government about this. If necessary, the Bundeswehr will take over the deliveries to the markets.
...  wyświetl więcej

@Wybrakowany skunks: proste...
Nie jestem świadomy...

@Koriolan: To kiedy w końcu będziesz?

@Koriolan:
Ty tłuste ścierwo, to że księżna jest cwana i nie napisze że by kogoś zabiła, tylko klepie o selekcji naturalnej, to znaczy tyle że jest cwana, to już epidemia nie jest odsiewaniem ziaren od plew, tylko czymś co pokazuje wyższość Niemiec nad Polską, tylko dlatego że ona tam mieszka ?
Co ty chcesz porównywać ? Już zdaje się w twoim przypadku selekcja nastąpiła ? W jej też z ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Zobac Koro, Dyla nie ma już tyle czasu, a Ty ciągle nosisz go w swojej głowie. Czy nie wiesz o tym, że pozwolić wrogowi mieszkać za darmo w swojej głowie to jest szaleństwo?

@Wybrakowany skunks: a kiedy Ty umrzesz?

@Serpico: Polska mi się nie podoba...
Bo Ty tu mieszkasz...

@Wybrakowany skunks: Dyl nie jest moim wrogiem...
Jest cudownym przykładem...

@Wybrakowany skunks: dla mnie jedyne szaleństwo to pogrążanie się w ciemnosci...
To niechęć do bycia świadomym, do oczyszczania umysłu...

@Koriolan: Nie wiem. Zapewne wtedy, gdy Bóg będzie chciał mieć takiego szubrawca jak ja - już przy sobie. Mój Bóg ma ogromne poczucie humoru i będzie niezwykle rad - jak wierzę, że będę Jego nadwornym błaznem.

@Wybrakowany skunks: to ja też nie wiem kiedy będę całkowicie świadomy...
Jak Bóg zechce...

"Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus ogłosił nowe przymierze,"
Tutaj chyba coś poplątałeś...
Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest/był Bogiem.
Tzw drugie przymierze jest w którejś księdze ST i zawiera go Bóg a nie Syn.
Co prawda katolicy chyba uznają, że Chrystus głosił nowe przymierze, ale oni są... Specjalni?

@Koriolan: Krótko. Jezus jest kresem prawa i wypełnił wszystkie przymierza, które Bóg zawierał z ludźmi w ST, a którym żaden człowiek nie był i nie jest w stanie sprostać. Mamy skłonną naturę do grzechu i tyle. Człowiek sam z siebie jest marnym prochem i może co jedynie zrobić w portki. Ci, którzy prawdziwie uwierzą w Jezusa mają żywot wieczny. PS Co Ty myślisz w końcu o tym koronawirusie, bo wcześniej chyba bagatelizowałeś to, a teraz? Jest to coś naprawdę poważnego?

@Wybrakowany skunks: "krótko.."
Bezsensowne podsumowanie.... Jak dla mnie.
Jezus nie jest końcem niczego. Jest kontynuacją i poczatkiem...
"Bez przerwy wypełniać tą ciszę"
.
Jezus jest Drogą dla tych co chcą nią iść. Dla tych co wybrali życie...
Dla tych co nie wybrali jest tylko śmierć.
.

@Wybrakowany skunks: człowiek jest "koroną stworzenia".
Czymś wspaniałym.
Jedyne co może zrobić to wejść na Drogę, która jest Chrystus.
Co tłumaczy się zrozumieć nauki Jezusa, "rozwijać się duchowo".

@Wybrakowany skunks: a jaki aspekt jest dla Ciebie poważny?
Ilość pieniędzy?
Długość życia?
Ilość świadomości?
Ilość wiary?
Bogactwo państwa Polskiego?

@Koriolan: O tym samym mówimy. Jezus jest kresem prawa. Ale tylko dla tych, którzy w Niego prawdziwie uwierzyli. Ci, są już ponad prawem, ponieważ, kierują się prawdziwą miłością.(używając Twojej terminologii - są świadomi) ...A ilu jest świadomych, to chyba Ci tłumaczyć nie muszę.

@Koriolan: Kpisz sobie ze mnie? Nigdy nie oddawałem czci fladze. To przez patriotów są te okrucieństwa na świecie. Ja jestem obywatelem Ziemii. Wszelkie podziały mnie nie interesują.

@Wybrakowany skunks: ok...
Sorry...
Myślałem, że piszesz prawa w sensie "prawo Żydów".
Jezus trzymał się tego prawa.
Ale masz też rację, że Jezus przekroczył prawo.
Niech będzie że jest kresem prawa...

@Koriolan:
Mną się nie zajmuj, ewentualnie, jakbym hejtował tą wspaniałą Vivi, co chciała pomóc głodującym dzieciom, takie dzieci to głodne, chce się pomóc, tak głodne jak ty, a ja syty, ale bez nadwagi, dziwne, no ale jest jak jest.
Wspieraj ją, taki Lewandowski chciał pomóc i pomógł, nawet mu rodzina nie przeszkadzała, przypadek.
Wspieraj ją bo chyba będzie prowadzić jednoos ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Jakiego prawa się trzymał? Takiego, że zrywał kłosy zbóż w sabat? - Co dla Żydów było bluźnierstwem. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Gdyby przyszedł teraz jeszcze raz, zamordowaliby go ponownie. Zarówno katolicy, jak i protestanci. A ateiści umieściliby go w wariatkowie. Jezus był szalony - w oczach ludzkich. Zresztą, każda nowa idea jest początkowo szaleństwem i bluźnierstwem dla ludzi.

  Serpico,  16/04/2020

@Wybrakowany skunks:
Też już nie czytam, przepraszam że przerwę haha, przeczytałem kawałkami z dziś, to już jest jakiś koszmar, Vivi boska, ma nadzieję na koniec USA, używając Iphone, oraz jarając się tym, przy drinku z Jacka Danelsa, słuchając Morrisona.
Do hejtu trzeba mieć siłę, a ja już nie mam, bo to tylko 10 %., żeby choć było 40^%.
W tle kolejny amerykański film który j ...  wyświetl więcej

@Serpico: Krótko. Izka jest zagubiona. Trzymaj się, dobrej nocki.

@Wybrakowany skunks: ogólnie widzę wirusa w dwóch głównych aspektach: fizycznym i mentalnym.
Fizyczny aspekt to na razie żart. Zarażonych na świecie tyle co ma Wawa a umarłych tyle co pół Radomia (100 tys). Dane sprzed kilku dni. Śmiech na sali w skali całej Ziemi.
Oczywiście ważne jest ostateczne podsumowanie np za rok, dwa lata.

@Wybrakowany skunks: mentalnie to inna sprawa.
Rozpętane piekło medialnie jest większe niż wojna w Iranie czy fala imigracji w Europie. Myślę, że to może być wynik tych samych facetów. Efekt będzie odpowiednio duzy. Np rozpad Uni lub zmiana jej kształtu. W Polsce powrót do stanu z komuny lub jej połowy. Popękanie wielu nadmuchanych baniek kredytów, nowobogackich i może katolickiej.
W ...  wyświetl więcej

@Wybrakowany skunks: I jeszcze jedno. Prawdziwa miłość czasami jest okrutna. Na przykład miłość matki ptaka, która wyrzuca z gniazda jedno ze swoich piskląt, by inne mogły przeżyć lub...miłość szubrawca do Izy, który odrzuca jej artykuł...by coś w końcu zrozumiała...i wyciągnęła z tego pewne wnioski.

@Wybrakowany skunks: ja ujmuję to tak, że trzymał się prawa żydowskiego - przestrzegał go bez względu jak go oceniają Żydzi, plus PRZEKROCZYŁ (rozszerzył go).
Niestety Chrześcijanie nie zrozumieli jego nauk interpretując je w nowe prawo.

@Koriolan:
Ci powiem nie chce mi się, ale przecież Niemcy będą się ratować kredytami, idą w zadłużenie, tylko to jest rozłożone długofalowo, jak, wyjaśnianie jednostce takiej jak ty, nie ma sensu.Czemu nie ma ? Ty nie rozumiesz o czym piszesz, rzucasz wyświechtanymi idiotycznymi stwierdzeniami, na które nie masz żadnych uzasadnień.
Tragedia .. to jest efekt siedzenia w Osho.

@Wybrakowany skunks: "Prawdziwa miłość czasami jest okrutna"
Cóż...
Nie poznałeś prawdziwej Miłości.
To co napisałeś to zwykła pycha...

@Koriolan: No i dobrze rozumiesz. Ile ludzi tyle zdań. I dobrze, że tak jest. Gdyby Bóg nie lubił różnorodności to nie stworzyłby tak skomplikowanego świata.

@Wybrakowany skunks:
Zatrzymał mnie komentarzem, oni nie wyciągają żadnych wniosków z niczego, to co Koriolan pisze o bańkach kredytowych, to bzdura którą można zdementować w ciągu 15 minut, faktami, dziejącymi się w tej chwili, w tym w Niemczech, ale nie ma to sensu, bo do niego nie docierają proste informacje.
To co on pisze, zdementuje nawet uczeń liceum ekonomicznego, dlatego ten ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Czyli w perspektywie dłuższego czasu, będzie lepiej czy gorzej?

@Wybrakowany skunks: to zależy, czy Korcio jeszcze bardzi zgupnie na tej resztce rozuma czi jusz ni. Bo jak zgupnie to bedo zaś dwa wyńścia.

@Koriolan: łał. Przepisz to jeszcze kilkaset razy z wyższością. Tylko nie spadnij z cokołu, bo się w piedestałek rypniesz..

@Wybrakowany skunks: będzie stanowczo... Inaczej...

@Koriolan: O kurde. Zanosi siem na rewolucyjne i iluzoryczne zmiany w iluzji. W polsce, koloni, oślo i gruzji. Wróbel to przewidział w lutym 1944 jak siem uderzył palcem w dekiel. Tak jakoś.

@Koriolan: ło matko. Beje stanowczo inaczej.? To teraz zaciemnieni zaczną widzieć i pójdo na rentę a łuśficune pajace stracą wzrok i bedo na nich robić. No nareszcie.

  renia,  20/04/2020

Chciałam zaprotestować, jeszcze nikomu lektura Pisma Świętego nie zaszkodziła, również Katolikom nie szkodzi, Luter by się ze mną zgodził, jestem tego pewna.

@renia: Zatem protestuj Reniu ile chcesz. Jeszcze nikomu protesty nie zaszkodziły. Choć nie wiem czy Luter - by się z tym zgodził.

@renia: hahaha - Luter wiedział co dobre dla katolików i dlatego tak go kochają.

@renia: cóż...
Pewnie nie znasz słów Tischnera...
"nie znam nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu" Kapitalu" Marksa.
Jednak znam wielu, co stracili wiarę po przeczytaniu biblii"

@Wybrakowany skunks: Jednak Reniu nie byłbym sobą, gdybym nie ustosunkował się precyzyjniej do Twojego, jakże słusznego wywodu. Otóż! Moje zdanie jest takie, że niektórym osobnikom pozbawionym pewnej zawartości pod kopułą, Biblia, i nie tylko ona, ale i inne święte księgi (np. Koran) mogą zdecydowanie zaszkodzić. Mogliby to poświadczyć poniektórzy, ale będzie ciężko z nimi nawiązać dialog, albowie ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Kori jak już ty czymś chlapniesz to jak łysy muł o beton ;
"Jeszcze nie widziałem nikogo, kto stracił wiarę, czytając Marksa, za to widziałem wielu, którzy stracili ją przez kontakt z księżmi".

@Hamilton: Zostaw wujek chłopaka. Po prostu chce błysnąć i być zauważony. A, że z pustego i Salomon nie naleje - to już zupełnie inna sprawa. Ja staram się nie atakować słabszych i cherlawych intelektualnie, i w ogóle słabszych. Ale Ty oczywiście - rób jak uważasz.

@Wybrakowany skunks: słabych nie atakuję. Jedynie czołowom elytem - jaśnie łuśficunych, długo ócunych, śfeckich prelegentuf ze sracza i literatki przygniecione fakultetami.

  renia,  21/04/2020

@Wybrakowany skunks: "Otóż! Moje zdanie jest takie, że niektórym osobnikom pozbawionym pewnej zawartości pod kopułą, Biblia, i nie tylko ona, ale i inne święte księgi (np. Koran) mogą zdecydowanie zaszkodzić. "

Zgadzam się, że ludzie mają różną zdolność myślenia jednak Jezus kierował swoje Słowa do głupich i mądrych a więc to nie Biblia szkodzi ludziom tylko zupełnie coś innego. Biblia moż

...  wyświetl więcej

@renia: wcielanie w życie utopii i legend zawsze się tak kończy. To jak ze świętym Mikołajem. W wieku 7- 8 lat czar pryska. Był i go nima.

@renia: Absolutnie tak. Dziękuję Tobie za ten komentarz. Był wybornym dodatkiem do śniadania, które niedawno poddałem konsumpcji. Jestem już pełny i syty. Nie zapomnij jednak Droga, że pora obiadowa zbliża się nieuchronnie, i będę niezwykle rad, jeżeli - i do dania głównego coś zaserwujesz. Ahoj i Aloha.

@renia: "to wprowadzanie jego w życie idzie tak opornie." - podobnie jak tłumaczyłem o Duchu Świętym. Uszkodzono na przestrzeni wieków rozumienie Ducha Bożego i stąd to zło. I nie chodzi o samą 'ewangelię sukcesu' ale o strukturę myślenia duchowego (prócz złej woli rzecz jasna ale analizuję naukowo). Brak precyzji, humanizacja i antropomorfizacja Ducha do herezjowania nic nie znaczącego syfu relig ...  wyświetl więcej

Proszę, proszę, pan Zdzisław, który swe szlachetne imię zawdzięcza połączeniu dwóch elementów: zdzie - uczynić oraz: sław - sława, co w konsekwencji znaczy: budujący swoją sławę, głosując na mój artykuł, uczynił tym samym sławnego i skunk !! - s(a). Uprzejmie dziękuję - nie omieszkam się odwdzięczyć - jednak biorąc oczywiście pod uwagę, żeby przemiły klan von Sadow - nie wyprzedził mnie w tutejszy ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska