Login lub e-mail Hasło   

Osobliwy pomnik św. Jadwigi w Lądku-Zdroju

Św. Jadwiga czyniła cuda z wodą, a demony ją biczowały!
Wyświetlenia: 284 Zamieszczono 17 dni temu

Pomnik św. Jadwigi w Lądku-Zdroju, fot. M. Sikorski

  Pomniki fundowane są zwykle dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, bohaterów lub zasłużonych ludzi. Istnieją też monumenty poświęcone postaciom czczonych jako święte. Do nich należy pewien lądecki pomnik, który wbrew pozorom ma coś wspólnego z wiarą w lecznicze działanie wody. Chodzi tu o kamienny pomnik św. Jadwigi Śląskiej, który znajduje się koło potoku Jadwiżanka, w okolicy ulicy Moniuszki. W 1911 roku dwaj bracia G. i M. Braunowie — przemysłowcy z Berlina — z wdzięczności za odzyskanie zdrowia w lądeckim uzdrowisku ufundowali ten właśnie pomnik. Ich zamiarem było stworzenie pomnika patronki Śląska, mającego służyć jako obudowa tamtejszego źródełka i miejsce wypoczynku kuracjuszy, gdyż całej zabudowie pomnika towarzyszą kamienne ławy przeznaczone do spoczynku.
  W środkowej części pomnika znajduje się ujście źródełka. Nad nim umieszczono dużych rozmiarów płaskorzeźbę przedstawiającą popiersie otoczonej obłokami św. Jadwigi trzymającej w ręce model kościoła cysterek w Trzebnicy, który osobiście fundowała. Święta Jadwiga pochodziła z bawarskiego rodu Andechs-Meran. Urodziła się około 1180 roku, a zmarła w 1243 roku. W młodym wieku została żoną śląskiego księcia Henryka Brodatego (zm. 1238 r.). Życie jej wypełniały cierpienia i troski. Przeżyła śmierć czworga swoich dzieci, konflikty jej męża z Kościołem, który nałożył na niego ekskomunikę. Przede wszystkim zaś rozpaczała z powodu tragicznej śmierci jej syna Henryka Pobożnego w 1241 roku, w bitwie pod Legnicą podczas najazdu Mongołów. Pogrążona w rozpaczy po utracie syna i zlękniona o losy Kościoła w tych wręcz na miarę Apokalipsy czasach, spędziła resztę życia za murami klasztoru Cysterek w Trzebnicy. Tam też umarła i została pochowana.
Grób jej stał się z czasem miejscem pielgrzymek, a sława jej cnót, opowieści o cudach, wiara w skuteczność jej wstawiennictwa spowodowała, że została kanonizowana nie długo po śmierci, bo 1267 roku. Na temat jej życia i cudów, bo w takie coś wierzono, pisano dzieła, najstarszym z nich jest „Żywot św. Jadwigi”, którego czas powstania sięga początku XIV wieku, był on wielokrotnie kopiowany i naśladowany. Stał się on źródłem do wielu innych hagiograficznych dzieł średniowiecznych i nowożytnych, których treść inspirowała też powstawanie dzieł sztuki kościelnej.
Najwięcej zabytków sztuki sakralnej poświęconej tej postaci spotykamy w kręgu zakonu cysterskiego, w ich klasztorach w Lubiążu, Henrykowie, Krzeszowie. W Trzebnicy w dawnym klasztorze Cysterek znajduje się jej poświęcone barokowe mauzoleum grobowe, które od stuleci jest centrum pielgrzymek. Sławę św. Jadwigi rozpowszechniły liczne dzieła hagiograficzne w tym, nasze polskie, np. słynnego Piotra Skargi, Piotra Hiacynta Pruszcza, czy Floriana Jaroszewicza.
  Przez stulecia wierzono w prawdziwość zdarzeń z jej życia i pośmiertnego wstawiennictwa, że dziś współczesnemu człowiekowi wydawać się to może nawet nieprawdopodobne. Wyleczyła kogoś ze ślepoty, przywracała życie już powieszonym, uwolniła pewną zakonnicę od ości rybnej, przepowiadała śmierć bliskim i nieszczęścia. U jednej zakonnicy nawet ujawniła obecność jeża pod habitem:” Dlaczego siostro nosisz przy sobie rzecz nieprzyzwoitą?” — czytamy w jej średniowiecznym życiorysie. Oczywiście na wiele sposobów cierpiała też duchowo i fizycznie, bo nawet biczowały ją osobiście demony. Mnóstwo cudów zdarzyło się po jej śmierci. Jej ciało nie zmieniło się mimo zgonu. Dochodziło przy jej grobie do uleczeń z ciężkich chorób i kalectwa. Nawet miały miejsce wskrzeszania zmarłych — tak o niej opowiadały popularne żywoty Świętych Pańskich, dzieła sztuki i opowieści wiernych. Tak też czytamy w oficjalnych kościelnych dziełach hagiograficznych, które ze swojej istoty przepełnione były dziwnymi historiami, nieprawdopodobnymi dla rozumu, logiki i rozsądku człowieka współczesnego.
W średniowiecznych, czyli najstarszych życiorysach tej Świętej, które stały się podstawą rozwoju tradycji kultowej, czytamy też o cudach związanych z wodą. Św. Jadwiga potrafiła zamienić wodę w wino. Inna historia mówiła, że Marta, zakonnica w klasztorze w Trzebnicy, cierpiała na chorobę, która objawiała się nadmierną potrzebą picia wody. Pewnej nocy szukając ratunku od cierpienia, umyła się wodą pozostałą po obmyciu martwego ciała św. Jadwigi: „Modliła się zaś tymi słowami: <Moja księżno, święta Jadwigo, uwolnij mnie od tego cierpienia i od tego wstydu, który mnie nęka z powodu trapiącego mnie pragnienia>. Po tej modlitwie podeszła do naczynia pełnego wody, w której obmyto zwłoki świętej, naczynie to odszukała pod nieobecność wszystkich, którzy udali się na pogrzeb”. Po tej modlitwie podeszła do naczynia pełnego wody, w której obmyto zwłoki świętej, naczynie to odszukała pod nieobecność wszystkich, którzy udali się na pogrzeb”.
  Istniały też inne opowieści związane ze św. Jadwigą i wodą, np. historia Gotfryda z Koźmina, który udał się do jej grobu, aby wyleczyć paraliż i tam został uzdrowiony w taki sposób, że czuł się jakby go ktoś oblał wodą. Nawet niektóre ludowe legendy mówiły o cudach wodnych św. Jadwigi, np. wzbudziła ona źródło wody uderzając laską o ziemię. Te i inne opowieści są niczym innym jak naśladowaniem historii biblijnym i to na prostej zasadzie, bo każdy święty jest naśladowcą Jezusa, zatem mógł czynić podobne cuda do Niego lub innych postaci z Biblii.
  Teraz już łatwo może pojąć związek między kultem tej świętej a ufundowaniem pomnika przy lądeckim źródle. Oczywiście to część kultu św. Jadwigi, drugą tworzyła wiara w jej wstawiennictwo w czasach zagrożenia, jakie Europa przeżywała z powodu agresji muzułmańskiej. Pamiętano historię ofiarnej śmierci jej syna, Henryka Pobożnego i jego zmagania z dzikimi hordami Mongołów, uważanych w dawnej historiografii za muzułmanów. Upamiętniano to zdarzenie propagując kult jego matki — Patronki Śląska, fundując wiele dzieł sztuki sakralnej w kościołach, a do nich należą ołtarze, malowidła ścienne i różne rzeźby. Należy też podkreślić, że współcześnie kult św. Jadwigi jest również bardzo żywy, a do jej sanktuarium w Trzebnicy i dziś licznie przybywają pielgrzymi. Lądeckim świadectwem pamięci o św. Jadwidze jest ofiarowany dla klasztoru w Trzebnicy w 1909 roku obraz olejny wykonany przez mieszkańca naszego miasta, malarza Wilhelma Reinscha. Również w lądeckim kościele parafialnym znajduje się malowidło ścienne przedstawiające tę Świętą.

Tekst z książki pt. "Lądek-Zdrój. Zabytki i historia".

Na temat tej książki można przeczytać na stronie internetowej wydawcy: Lądek-Zdrój. Zabytki i historia

Można nabyć wersję elektroniczną lub druk papierowy na zamówienie.

Na temat autora zob.: Marek Sikorski i jego książki

.

Podobne artykuły


8
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1048
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1125
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 644
7
komentarze: 5 | wyświetlenia: 324
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 651
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1717
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1130
5
komentarze: 0 | wyświetlenia: 326
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142899
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245510
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 114235
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Daję panu punkt, ponieważ pańskie artykuły są ciekawe i wartościowe. Niemniej, nie popieram kultu świętych.

  57kerenor  (www),  7 dni temu


JEŻELI NIE POPIERASZ POGAŃSKIEGO KULTU...

To dlaczego dajesz punkt.? Czyli jesteś "za" ale również i "przeciw"?

***

57kerenor@gmail.com

@57kerenor: Jeżeli uznam, że artykuł ma jakąkolwiek wartość, a autor włożył w niego jakąś pracę, daję punkt. Nie muszę się zgadzać z jego treścią. Bardzo cenię różnorodność i ludzi myślących inaczej ode mnie. Tutaj akurat była taka sytuacja, że wahałem się co do zagłosowania, bo doskonale wiem, kto może stać za tego typu cudami, niemniej, zagłosowałem, ale jednocześnie wyjaśniłem, że nie popieram kultu świętych. Choć powinienem napisać; tzw. świętych.

  57kerenor  (www),  6 dni temu

EWANGELIA WEDŁUG JANA 3/16

No cóż, pielgrzymki do m miejsc tak zwanych świętych i wiara w cudowne moce w tym wypadku Jadwigi to czyste zaparcie się Nauki Pana Jezusa i Boga Ojca. Opisana wyżej historia nie jest niczym innym jak w dużej mierze wyssaną z palca katolicką, ludową historią o zabarwieniu typowo pogańskim.

... Bóg Ojciec dał rodzajowi ludzkiemu tylko i wyłącznie Swojego S

...  wyświetl więcej

@57kerenor: Być może masz rację. Powiem więcej; prawdopodobnie masz rację. Tylko...Faryzeusze też mieli rację i powoływali się na Pisma, które znali bardzo dobrze, a jednak Jezus dał im kopniaka. ... Dlaczego Kerenor? Ano dlatego, że Biblia ma sens tylko dla tych, którzy mają w sobie Ducha. Albowiem "litera zabija, Duch zaś ożywia". "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą". Łuk. 7: 1-2.

@Wybrakowany skunks: Sorry, pomyliłem: Mateusz 7: 1-2.

@Wybrakowany skunks: gdyby Biblia była przekazem Boga nie byłoby miejsca dla tak wielu interpretacji. W kodeksie drogowym jest mniej niejasności.

@Hamilton:
Prorok Mahomet pierwszy wpadł na ten pomysł i podmienił Biblię na Koran będący przekazem Boga.
Niejasności w Koranie jest tyle samo co w Biblii.
Niejasności są cechą języka używanego przez ludzi.

@Adam Jezierski: zgadza się lecz niejasności mogą być małe lub ogromne mimo, że napisane w tym samym języku. Ty jesteś przykładem genialnego w swej prostocie przekazu. Tyle, że nikt tego nie docenia.

@Hamilton:
Ja jestem matematykiem.

Półgłówki i Hamiltony matematyki nie rozumieją.

@Adam Jezierski: nie bądź taki skromny Adaśko. Jesteś wybitnym matematykiem, fizykiem, pisarzem, filozofem, chemikiem, prawnikiem, histerykiem, poliglotą, medykiem, psychologiem, nieustraszonym agentem wywiadu i kontrwywiadu, rolnikiem, antykwariuszem, ekonomistą, stolarzem, tramwajarzem, kucharzem, kolejarzem, dekarzem, ślusarzem, kominiarzem, piekarzem, kierowcą Bentleya, golfistą, finansistą, t ...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski: masz rację hrabonsc. W odróżnieniu od ciebie nie uczyłem swoich profesorów na politechnice matematyki. To oni mnie uczyli. I zawsze byli ode mnie znacznie madrzejsi. Takim byłem owrzodzonymi ćwokiem od dziecka. Nie to co ty geniuszu. I dlatego nigdy nie zrozumiem matematyki.

  57kerenor  (www),  6 dni temu


MAM RACJĘ A WŁAŚCIWIE NIE MAM RACJI, CHOĆ MAM RACJĘ!

@Wybrakowany skunks:

Zaczynam kumać: Lubisz przypodobać się gawiedzi i dlatego nie masz własnego zdania...

No cóż, wygląda to tak: Nie popierasz w pewnej kwestii artykułu ale plusujesz. Potem pisze do Ciebie taki dziwoląg jak ja stwierdzając, że jednak w artykule nie był wyznany Syn Boży i w ogóle to raczej pogańs

...  wyświetl więcej

@57kerenor: Może nie tyle przypodobać, co gawiedź zrozumieć. A żeby zrozumieć, trzeba umieć z gawiedzią rozmawiać. Mało kto potrafi rozmawiać, najczęściej chcemy jedynie udowodnić, że to my mamy rację. Potrafię dogadać się ze wszystkimi, choć najtrudniej jest z fanatykami...;-) PS Koran szanuję tak samo jak Biblię

@Hamilton:
Ciągle kłamiesz..
Nikt nie uwierzy, że skończyłeś Politechnikę.

@Adam Jezierski: Adaśko w konfrontacji z twoim niebywałym w historii świata geniuszem też tracę wiarę, że cokolwiek skończyłem Chyba nawet psedskola mi się nie udało
http://eiba.pl/0
http://www.eioba.pl/sting/articles
Wszędzie nademną górujesz dominatorze XXI stulecia.

  57kerenor  (www),  6 dni temu

BÓG KORANU JEST FAŁSZYWYM BOGIEM!

@Wybrakowany skunks:

No to teraz mnie dobiłeś! Koran szanujesz tak jak Biblię? Czyli nie wiesz o czym Koran mówi.
Przecież nauka Koranu sprzeczna jest z Nauką Pana Jezusa i Boga Ojca. Mówisz, że trzeba umieć rozmawiać z ludźmi? A Ty umiesz, skoro szanujesz Biblię i również Koran, który przeciwko Biblii występuje?

Wiesz co? M

...  wyświetl więcej

@57kerenor: Wy, chrześcijanie, nigdy nie zrozumiecie islamu i Koranu, ponieważ w was samych jest rozdźwięk i macie kilkadziesiąt przeróźnych odłamów. Kłócicie się o słowa i jesteście gorsi od ludzi z narodów

@57kerenor: to kiedy zaczniemy się znów zabijać o bozie ? We wtorek jestem zajęty. W środę mam pranie, a w czwartek idę na brydża.

  57kerenor  (www),  6 dni temu

NIE STRZELAJ FOCHA TYLKO ODPOWIEDZ NA MÓJ KOMENTARZ

@Wybrakowany skunks:

I to wszystko co masz do powiedzenia na temat mojego komentarza? Nie widzisz sprzeczności pomiędzy Nauką Nowego Testamentu a nauką Koranu? No i nie jestem żadnym chrześcijaninem tylko uczniem Chrystusowym. Zatem proszę byś z jakimkolwiek odłamem chrześcijańskim mnie nie łączył ani do niego nie porównywał.

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  6 dni temu

@Hamilton:

Lepiej Hamilton przycumuj....

***

57kerenor@gmail.com

@57kerenor: nie przyszło ci do głowy, że Bóg to jedyna ISTOTA, ktora nie potrzebuje pomocy Kenorowatych, duchowatych i innych święto*ebliwców. Da sobie radę.

@57kerenor: "Nie widzisz sprzeczności pomiędzy Nauką Nowego Testamentu a nauką Koranu?" - Ta sprzeczność jest taka sama jak sprzeczność pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. PS Czyli jesteś takim samozwańczym uczniem Chrystusa? Trzeba było tak od razu, na eiobie jest już jeden taki.

@57kerenor: Dobrze Kerenor, wytłumacz mi zatem kim jest Jezus Chrystus?

  57kerenor  (www),  6 dni temu

@Wybrakowany skunks:

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: "DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI" - EWANGELIA WG MATEUSZA 28/18

***

Pan Jezus jest Synem Boga Ojca... Ewangelia wg Mateusza 17/5
Pan Jezus jest Zbawicielem... Dzieje Apostolskie 4/12
Pan Jezus jest BOGIEM Mocnym ... Izajasz 9/5

Pan Jezus jest Stwórcą nieba i ziemi... Ew. wg Jana 1/10
Pro

...  wyświetl więcej

@57kerenor:
Coś mówił'żeby nie używać nadaremno, może wszyscy z tego zakresu, powinni doczytać.

"nadaremny «niedający oczekiwanych efektów»
• nadaremnie, nadaremno"
https://sjp.pwn.pl/slowniki/na(...)no.html

Doczytaj jak cała reszta, z tym nadaremno, zanim będą kary.

  57kerenor  (www),  6 dni temu


NIE WIEM SERPICO CO MASZ NA MYŚLI. Wytłumacz!

Cześć!

***

57kerenor@gmail.com

@57kerenor:
Czemu ja ? Bóg wam będzie wyjaśniał z detalami, efektywność użycia słowa Bóg i Jezus, w twoim przypadku i przypadku innych osób stąd, jest równa 0, ewentualnie jest ujemna.Skoro nie rozumiesz jako chrześcijanin tego. to znaczy ze coś jest nie tak.

  57kerenor  (www),  6 dni temu

@Serpico:

TO NIE JEST NIEPOTRZEBNE BRANIE IMIENIA BOŻEGO!

Serpico, wielokrotne nazwanie Pana Jezusa określeniami występującymi w Biblii nie jest niepotrzebnym braniem Jego Imienia.

Tak jak zaznaczyłem nazwany jest Syn Boga Ojca w Biblii zatem nie wiem czy do końca rozumiesz to o czym piszę. Ja tylko zebrałem niektóre wypowiedzi i myśli Biblijne i to wszystko.

Zatem

...  wyświetl więcej

@57kerenor:
To czy ja mam rację czy nie, jest pomijalne, nie jesteście efektywni i to widać, możecie mieć wpływ negatywny na ludzi, na przykład na takich którzy nigdy nie słyszeli o Biblii, pewnie jeszcze wciąż są takie osoby, moim zdaniem jest , a jakie będzie zdanie Boga, sobie sam sprawdzisz.Tyle rozumiem że jesteś następną osobą od jedynie słusznej interpretacji Biblii, a to czy tego ch ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  6 dni temu

@Serpico:

OBJAW BOŻEGO SYNA...

Jak wspomniałem wyżej: Mylisz się! No i nie posądzaj mnie o rzucanie kamieniami.

Może sam byś coś napisał na Chwałę Pana? To dobra prośba czyż nie? Zatem napisz Serpico i wychwal Syna Bożego i Boga Ojca na tym Portalu.

Teraz doczytałem... Serpico, przecież Ty będąc niewierzącym nie możesz w żaden sposób ocenić mojego Chrystusowego postępowania. No bo na jakiej podstawie?

***

57kerenor@gmail.com

@57kerenor:
Dalej rzucasz kamieniami, ja jestem ateistą i od tego czy to jest dobre, złe, neutralne, łącznie z oceną mojego postępowania będzie Bóg a nie ty, na sam koniec oceni moją ocenę, twojego, a jest taka jak wyżej, ciebie i twoje oceny, czy ktoś się myli czy nie itd, także.Sprawę pomnika, też oceni Bóg, tobie przeszkadza, mi nie, na sam koniec sprawę artykułu na temat pomnika.

...  wyświetl więcej

@57kerenor:
Z twoich komentarzy z Jezusem i Bogiem, można już zrobić pomnik, a ktoś może się do nich zacząć modlić i co wtedy ? No własnie, to są między innymi ryzykowne skutki ujemne, nie tylko, bo to już ma większą strukturę, pałac, a to jeszcze gorzej uważam, ale to jest moja cena, którą oceni Bóg, ale także oceni twoje w mojej ocenie budowanie mu, pomników i pałaców.

@57kerenor: Nie mogę teraz pisać Kerenor. Zgłębiam z pewną muzułmanką tajniki islamu.;-) Przeczytaj wnikliwie 14 do Rzymian, potem pogadamy. Cześć !!

@Wybrakowany skunks:
Wymyśliłem ateistyczny zakład Pascala, otóż oni wszyscy robią na pewno, wedle nawet uproszczonych zasad biblijnych coś nie tak, ja jako ateista, z chwilą śmierci, kończąc swoje życie biologiczne, uniknę ocen, kar , nagród, a wcześniej sądów, które jak wiemy ciągną się i ciągną (haahhaah), a oni za coś po dupie dostaną, tak czy inaczej.
Prawie genialne, muszę tylko dopracować z "nagrodami". To zgłębianie to KorioStyle, czy zwykłe :) ?

@Wybrakowany skunks:
Na bazie nauk Koriolana, wymyśliłem coś nowego, otóż ze mną jest tak, mój umysł, ja, moje ciało, mojego ego i cala reszta ( tu spis ), jest ateistyczna, natomiast dusza, która działa poza, chwali pana. bez mojej ingerencji, jestem już przebudzony i nie muszę sobie tym tyłka ( ciało ) zawracać, idealne połączenie ateizmu z duchowością, nowy model człowieka, bez rurki, cz ...  wyświetl więcej

@Wybrakowany skunks:
Uwierz synu, moje rozwiązanie jest idealne, zostaw listy, kto wie, kto je pisał ? Może mu się włamali na konto i co wtedy ? No własnie, oni wszyscy, są strasznie uparci :), teraz nie wiadomo czy to Pawła, czy Pavła.

@Serpico: amerykanskawe uczone odkryli, że to zakraVarski wlamal siem na konto tego sfintego Pavla i pisaval te listy pod pseudonimem 'najwienkszy byszczak z eioba'. Tak moge byc i nic na to my sfinie i szmaty nie poradzic. Mogemy jeno podziwiac jaka z niego spry ciula.

@57kerenor: PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: "DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI"
((pisze dla zabawy))
Ktokolwiek moze tak powiedziec, bo obydwa twierdzenia nie
mają nic wspolnego z rzeczywistością !

Jesli chcesz sprawdzic to pojedz do Korei Polnocnej
i powiedz Kim´owi, ze to nie on tylko Jezus posiada
moc w jego kraju.
Przed wyjazdem spisz testament.

@zakravarski: po co testament. Ty go od razu na eutanazję albo do gazu prowadź. Ty ze szmatami nie dyskutovaj. Ty dyskutovaj z ócunymi pobożnymi Mariolkami i osficunymi obuchem siekiery Kormorankami.

@zakravarski: Prawda Duchowa nie zawsze manifestuje się w tu i teraz, Ona potrafi dać swój wyraz przekraczając czas życia jednego a nawet wielu pokoleń. Prawda Duchowa działa po za czasem, ale potrafi się manifestować w odpowiednim czasie.

Przykładowo ktoś powie nie jedz tego świństwa bo umrzesz, ale Ty zjadłeś raz, drugi i niczego nie odczułeś więc uznałeś że to co jesz jest nie szkodliwe

...  wyświetl więcej

@Adam Jezierski:" Ciągle kłamiesz..
Nikt nie uwierzy, że skończyłeś Politechnikę."
Przecież hamilton to podróba, on jest kłamstwem niczym więcej. Tylko pisze czasem coś prawdziwego przez pomyłkę. ;)

@pokrzywiony: Mariol twoje wnuki to mają 'po za' czasowe szczęście. Stosowałeś prezerwatywy marki DUREŃ i nawet jak zjedzą wszystkie opony z Tira nic im nie będzie, bo ich nie ma.

@pokrzywiony: u ciebie pobożny i bogobojny Mariolku sama sfinto i gówno prowda. :
http://www.eioba.pl/index.php/(...)vbnk%3D

@pokrzywiony: Marjóż tobie to wszyscy zawiszczą twojej pozycji i aloryteta. Jezdeś mądry, ładny, yntelygentny i wyszczekany jak dwa kurduple w maglu.

@pokrzywiony: "Prawda Duchowa nie zawsze manifestuje się w tu i teraz,"
...
Duch/y jako -rzecz- niematerialna istnieje (w/dl. mnie)
tylko w ludzkiej wyobrazni.
I w jako taka mozna wierzyc lub nie !
Ja nie wierze.
Najwazniejsze pytanie w tej materii !
Dlaczego Bog -sam jako duch- stworzyl materie ?
Przeciez w -swiecie duchow- powinno byc naturalne dla niego !?

@zakravarski: Tylko że bez tych duchów z ludzkiej wyobraźni, dziś nie mielibyśmy samochodów, komputerów ani muzyki, itp ...

https://www.youtube.com/watch?(...)mrCXxVA

Więc skoro te duchy twory ludzkiej wyobraźni w ten sposób manifestują swoje istnienie w realnej rzeczywistości, to nierozważnym jest je lekceważyć. :)

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: Rzecz w tym, ze to nie duchy tworza to wszystko tylko zwykli, materialni ludzie,
jak Ty, ja i jeszcze miljony nam podobnych
A tym kieruje, inspiruje ludzki intelekt.

@zakravarski: Ludzki intelekt nie powstał z powietrza drogą bezmyślnego losowego doboru wielu niepowiązanych ze sobą czynników. Szukaj wyjaśnienia, a nie wymijających odpowiedzi, bo tym to się zdaje zajmować teologia, czyli coś co zwalczasz, tworząc inną odmianę teologii, własnej teologii. :)

Ps. Czy bez komputera może powstać program komputerowy ?
Masz jeszcze coś ciekawego na obronę swojego ateizmu ?

@pokrzywiony: Intelekt, ktory u czlowieka rozwijal sie miliony lat.

@zakravarski: To obala jedynie część religijnych twierdzeń o postrzeganiu Stwórcy, jednak nie obala istnienia i możliwości Stwórcy posiadającym większy intelekt od ludzkiego, by ludzki intelekt mógł wystartować najpierw musiał powstać ludzki mózg, by ten ludzki intelekt miał się gdzie rozwijać i skąd wystartować przez kolejne lata. Nie ma sensu wychodzenie z jednych wewnętrznych sprzeczności tworz ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: Dlaczego w takim razie -stworca- nie pozwolil swojemu stworzeniu
Zbudowac samolot 300.000 lat temu ?

@zakravarski: "Dlaczego w takim razie -stworca- nie pozwolil swojemu stworzeniu
Zbudowac samolot 300.000 lat temu ?"

To tylko Twoje przypuszczenie, nie ma jednoznacznych dowodów na to że 300 000 lat temu nie było samolotów ani zaawansowanych technologii.
Archeologowie ciągle znajdują wiele zagadkowych przedmiotów, których jak się uważa, prymitywni ludzie z przeszłości nie mog

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: ZakraVarski, Marjóż i intelekt. Kto w to uwierzy ?

@pokrzywiony: .podobno już trwają w archeologii gorączkove przygotovania do poszukivania vaszych mózgovnic. Hahaha - będą służyć do szyfrowania największych tajemnic wiary w vatican.

@pokrzywiony: Nie wiem czy widziales film "The life of Brian"
Sa wpaniale sceny kiedy fanatycy religijni gonia czlowieka
bo mysla, ze jest mesiaszem.
Biedaczyna ucieka przed fanatykami i gubi jeden sandal.
Fanatycy dopadaja jego sandal i czcza go jako swiety przedmiot. Zobacz !
...
https://www.youtube.com/watch?(...)8GH6D2w

@zakraVarski: ciebie tesz bedo czczac za ortografiuma i polska znak. Ty stac na outażach jako wielka polak patrjiota i bystra szifrant w papilotach i jedna sandal..

@zakravarski:
Nie wiem po co znów haaha , ale coś postaram ci się zwięźle wyjaśnić, u niego wiara w Boga, ględzenie o tym, to tylko budowanie swojej wartości, wtedy staje się to toksyczne, szczególnie jeśli żadnej innej wartości człowiek nie ma.
Zastanawiające w tobie jest że gonisz, także gonisz, tylko katolików, nie znam, żadnego katolika który się zachowuje w choć zbliżony do nieg ...  wyświetl więcej

@Serpico: zakraVarski ze szmatami nie gada, bo on teraz Wuc dla buddynia z Sandalomierza i najbyżciejsza szifrant w dziejach eiob.

@zakravarski: co tam sceny z filma. Tfuj jenzyk bódzi jesce viynksze zachvity. Ludzie ciem tak vielbiajom rze jak ciem czytajom to ze śmich czczajom.. Czczkavki dostaniesz od tego polskavego patrijotyzmu.

@pokrzywiony:
Mózg wrócił do łask, to cieszy, ostatnio intelekt, nie miał związku z funkcjonowaniem mózgu, oczywiście że nie ma dowodów na brak samolotów w epoce kamienia łupanego.
Doprowadziłeś się do stanu w którym byś nie skończył pierwszej klasy szkoły podstawowej, nie pozostaje nic tylko pogratulować, pisać jak nie umiałeś, tak dalej nie umiesz, reszta, to jakiś koszmar.Lem miał ...  wyświetl więcej

@Serpico: Marjóż przedstawił już 7164 niezbite dowody na brak umózgowienia swojego cennego dekla.
http://www.eioba.pl/u122999/pokrzywiony

@pokrzywiony:
Co znaczy kręcimy ? Ty możesz się pokręcić po tym twoim "osiedlu" i wyżreć kotom jedzenie z misek hahaahaha
Ci powiem się zastanawiam, ilu takich jak ty jest na tym "osiedlu" i czy nie czasem wszyscy.
Do jakiejś sekty idź, na zapchaj dziurę, nic z ciebie nie wycisną bo co aaaha ? Ale tłum możesz robić ahaha, sekto statysta.
Nawet nie zauważyłeś cymbale że podważyłeś konstytucję, może zostać konstytucjonalistą ?

@pokrzywiony:
Nie, czekaj, z sekty też mogą cię wywalić, bo nie zapamiętasz o co w niej chodzi hahahahahaahhaha, brak opcji hahaha
Ciebie by wywalili nawet z prywatnej uczelni, aż mam dreszcze jak piszę uczelnia, z takiej najgorszej prywatnej, gdzie po prostu płacisz i wszyscy mają w dupie, czy masz jakąkolwiek wiedzę, z prezentowanego zakresu, nawet jakbyś miał tony kasy i chciał płacić, to by cię wywalili na zbity ryj.

@Serpico: w PRL-u ócony Marjóż mógłby zostać wzorowym ormowcem na portierni uczelni partyjnej, bo mundry, odważny, ślachetny, waleczny, pobożny i bogobojny. No i ma klasę gentel menela.

@pokrzywiony:
Maniek ! Nowe idzie ! Miało być źle, ludzkość miała wymrzeć cała, Polska w ruinie, ale jest zwrot, prywatna milionowa przedsiębiorczość, będzie finansować młodych naukowców, kupimy ci odsiwiacz i lecimy, tylko nic o Jezusie człowieku, bo znów zmarnujesz szanse.Prasuj gajer, masz ? A nie, trzeba będzie kupić, ja będę twoim wizażystą, proponuje mix Richard Gere + Grechuta, taki ...  wyświetl więcej

@Serpico: Marjóż jak na óconego przystało mo galoty, westa, szaket, binder, fuzekle i bryle z niezależnego hasioka. Wystarczy go umyć, wypachnieć brutalem, wybiglować i wio. Nie odbieraj pobożnemu Mańkowi wiary w tego jeziusia co to był buddystą u wróbla.

  57kerenor  (www),  6 dni temu


NIE KLNIJ GDY ZE MNĄ ROZMAWIASZ HAMILTONIE!

Powiedz mi Hamiltonie, czy gdyby głoszono nauki niezgodne z prawdą o Twoim cielesnym Ojcu, ba, obrażano by Go w Twojej obecności, to milczałbyś?

Jeżeli nawet w podmiocie domyślnym będziesz pisząc do mnie komentarz klął to się z Tobą pożegnam bez żalu. Znasz mnie od dziewięciu lat i ja Ciebie również od dziewięciu lat znam.

Cześć!

***

57kerenor@gmai.com

@57kerenor: drogi Kenorze, zaprawde, zaprawdę powiadam ci, że Bóg nie potrzebuje obrońców. A taki który potrzebuje Kenorów mnie nie interesuje.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska