Login lub e-mail Hasło   

Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura? Dłużnik nie zwraca pożyczki? Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania ?
Wyświetlenia: 48 Zamieszczono 9 dni temu

W tych i wielu innych sytuacjach, celem egzekwowania naszych należności, musimy skierować do Sądu pozew o zapłatę. O co należy zadbać przed wszczęciem procesu sądowego ? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego narzucają obowiązek wezwania dłużnika do dobrowolnej zapłaty – jeszcze przed wytoczeniem powództwa. W praktyce kieruje się pisemne wezwanie do zapłaty listem poleconym i wyznacza dłużnikowi termin na dobrowolną zapłatę. Jeśli dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania, możemy już kierować pozew do Sądu.

 

W obliczu obecnie obowiązujących przepisów, bardzo ważne jest ustalenie adresu zamieszkania dłużnika i zadbanie aby był to adres pod którym dłużnik odbiera pocztę – na ten adres przez nas wskazany, Sąd będzie kierował wszelką korespondencję do dłużnika, w tym m.in. sporządzony przez nas pozew. W przypadku wskazania nieprawidłowego adresu, Sąd zobowiąże nas do doręczenia za pośrednictwem komornika, co wiążę się z dodatkowymi kosztami i znaczną zwłoką w rozpoznaniu sprawy. Co istotne, każdy pozew przed złożeniem w Sądzie powinien zostać opłacony. W zależności od wysokości dochodzonego przez nas roszczenia, różna będzie opłata sądowa od pozwu – którą uiszczamy bezpośrednio na rachunek bankowy Sądu. I tak w przypadku należności do 500 zł – opłata sądowa wynosi 30 zł, jednak w przypadku należności w przedziale 500-1500 zł - opłata sądowa stanowi już 100 zł. Wraz z wzrostem dochodzonej należności, wzrastają również widełki opłat sądowych. Do pozwu musimy przedłożyć wszystkie dowody które w naszej ocenie uzasadniają dochodzenie przez nas roszczenia, w szczególności może to być pisemna umowa, korespondencja email, faktura VAT itp. Warto również rozważyć zawnioskowanie o przesłuchanie świadków oraz dostarczenie do akt sprawy dokumentów które są w posiadaniu dłużnika.

 

Jeśli wygramy proces i wyrok będzie dla nas korzystny – nie oznacza to że możemy egzekwować roszczenie od dłużnika. Od każdego wyroku przysługuje prawo do złożenia apelacji – jeśli dłużnik tego nie zrobi, wyrok się uprawomocni i wtedy możemy wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Natomiast jeśli dłużnik odwoła się, musimy oczekiwać na wydanie wyroku przez Sąd II Instancji, który może zmienić dotychczasowy wyrok lub uznać go za prawidłowy. W takiej sytuacji dopiero po wydaniu korzystnego dla nas orzeczenia Sądu Odwoławczego, możemy przystąpić do przymusowego egzekwowania roszczenia od dłużnika, choć najczęściej celem uniknięcia kolejnych kosztów – dłużnik po uprawomocnieniu się wyroku dobrowolnie spłaca wszelkie należności. Często sprawy wydające się proste i ewidentne, okazują się przegrane lub ciągną się latami wskutek zaniedbania w starannym przygotowaniu pozwu. Jeśli nie znamy podstawowych zasad procedury cywilnej, może okazać się że z pozoru drobny błąd czy nie powołanie właściwego dowodu, „położy” nam teoretycznie wygraną sprawę. Warto zadbać co najmniej o konsultację prawniczą przed złożeniem pozwu, aby upewnić się że wszelkie warunki formalne są spełnione lub po prostu powierzyć sprawę adwokatowi, który w naszym imieniu złoży pozew i będzie czuwał na bieżącym biegiem sprawy.

Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2545
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75063
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648736
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15378
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21810
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40733
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17627
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13284
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53544
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22956
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18378
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23570
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska