Login lub e-mail Hasło   

tlumaczenia-angielski.info
1
głosuj
Okresem warunkowym nazywa się zdanie, które zawiera w sobie pewien warunek. Na przykład, "If she comes here, I'll tell her about the exam" (Jeśli przydzie tutaj, to powie... 11/11/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 32160 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angielskie czasowniki występują w trzech trybach: Tryb oznajmujący (The Indicative Mood) - najbardziej popularny. Służy do wyrażania opinii, przekazywania informacji i zadawania... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10164 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Inwersja to przestawiony szyk zdania (zamiana miejscami podmiotu i orzeczenia ), który pojawia się w języku angielskim bardzo często. Najczęstszym z użyć inwersji jest bu... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6123 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Infinitive Gerund W angielskim występują trzy formy bezokolicznika: To-Infinitive Bare Infinitive Perfect Infinitive to be be to have been Użycie To-Infinitive po przymiotnikach... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 116161 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik 'to be' jest czasownikiem nieregularnym w każdym języku. Oznacza to, że jego formy dla każdej osoby nie możne przewidzieć w oparciu o jakąś logiczną konstrukcję morfol... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 45885 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Past Participle (imiesłów przymiotnikowy bierny ) jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają uleganie jakimś czynnoś... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 11175 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Present Participle (imiesłów przymiotnikowy czynny jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają wykonywanie jakiś czyn... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2248 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego, tzn. poprzez dodanie końcówki 'ed' lub 'd'... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8371 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czym są angielskie CZASOWNIKI POSIŁKOWE ( auxiliary verbs lub helping verbs )? Auxiliary verbs to czasowniki , które pomagają innym czasownikom pokazać w jakim są czasie,... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 20438 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Podręczniki do angielskiego bardzo często zakazują użycia czasowników stanu (stative verbs) w formie " -ing ". Bardzo często twierdzą, że zwroty typu 'I'm not understandi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1973 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo W języku angielskim czasowniki wyrażające prawdopodobieństwo używane są do wyrażania opinii w oparciu o informację posiadaną prz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 18839 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Czasowniki frazowe składają się z czasownika i innego słowa lub frazy, zazwyczaj przyimka (preposition). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik, którego zna... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8659 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np: I am a student. (Stan) The students passed all their courses. (Akcja, czynność) Cza... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5281 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas " lub " copula verbs ".... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10740 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Język angielski jest językiem bardzo logicznym. Jeśli zdanie zaczyna się od czasu przeszłego, należy uważać czy używając następnie czasów przyszłych czy teraźniejszych m&... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4551 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
FORMA Am / Is / Are + going to + Czasownik Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I am going to buy it. Zamierzam to kupić. You are going to buy it. Ty zamierzasz to kupić He She... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3914 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4842 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Perfect continuous tworzy się w następujący sposób w zdaniach twierdzących Have/Has been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I have been running all day. Bi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1822 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Perfect (teraźniejszy dokonany) buduje sie w następujący sposób w zdaniach twierdzących: Have/Has + Past Participle Liczba pojedyncza I have understood this... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4765 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Continuous (teraźniejszy ciągły), zwany również czasem terażniejszym progresiwnym (Present Progressive), tworzy się w następujący sposób w zdaniach tw... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3586 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
W języku angielskim są dwa rodzaje czasowników jeśli chodzi o tworzenie ich formy przeszłej : czasowniki regularne czasowniki nieregularne Formy nieregularne podane są w... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5580 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Past Perfedct Continuous w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Had been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I had been studying English. Ja uczył... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1193 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angierlski czas Past Perfect w zdaniu twierdzącym buduje się w następujący sposób: Had + Past Participle Liczba pojedyncza I had gone to Warsaw. Pojechałem do Warszawy.... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2234 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Past Continuous (teraźniejszy ciągły) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Was/were + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I was studying English.... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2534 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Future Simple (przyszły prosty) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Will + Czasownik Liczba pojedyncza I will go for a walk. Pójdę na sp... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2484 | tlumaczenia-angielski.info w:Akcje

Informacje podstawowe
Login: anglozof
Ranga:
Ost. logowanie: 26/10/2008
Zarejestrowano: 26/10/2008

Statystyki
Punkty: 340.140
Wyświetlenia artykułów: 340.123
Obserwujący użytkownicy: 1
Odwiedziny profilu: 5.051
Przeczytane artykuły: 0
Ocenione artykuły: 0
Komentarze: 0
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska