Login lub e-mail Hasło   

Łukasz Żyrański

Wiele zainteresowań, wiele pasji... mało miejsca na opis.1
głosuj
Funkcja liniowa posiada następujący przepis: f ( x ) = ax + b Nazwa funkcji liniowej pochodzi stąd, iż jej wykres jest linią prostą. Miejsce zerow... 04/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 22721 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Miejscem zerowym funkcji f ( x ) będziemy nazywali argument x o , dla którego funkcja przyjmuje wartość 0: x o jest miejscem zerowym wtedy i tylko wte... 04/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10518 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
W opracowaniu naszym zamieściliśmy podstawowe sposoby znajdowania liczb pierwszych przy pomocy komputerów oraz zwróciliśmy uwagę na kilka ich ważnych zastosowań... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 6380 | Łukasz Żyrański w:
12
głosuj
W roku 1977 trzej profesorowie z MIT w USA opublikowali nowy rodzaj szyfrowania danych, który nazwano od pierwszych liter ich nazwisk systemem RSA. 03/11/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 29708 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Szyfrowanie informacji ma na celu ukrycie jej przed osobami niepowołanymi. Pierwsze dowody ukrywania informacji za pomocą szyfrów datują się na rok 4000 p.n.e. i pochod... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 14537 | Łukasz Żyrański w:
3
głosuj
Zastosowanie komputera do symulacji różnych procesów świata rzeczywistego wymaga konieczności stwarzania sytuacji losowych. Osiągamy to za pomocą specjalnej funk... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 12339 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Z definicji liczb pierwszych wynika, iż wszystkie liczby naturalne większe od jeden dzielą się na dwa rodzaje: liczby pierwsze, które mają tylko jeden dzielnik pierwsz... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 23046 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Największy Wspólny Dzielnik (NWD) dwóch liczb jest największą liczbą naturalną spośród tych, które dzielą obie te liczby bez reszty. N... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 17555 | Łukasz Żyrański w:
6
głosuj
Już w czasach starożytnych znano metodę opisaną przez greckiego uczonego Eratostenesa z Cyreny. Podszedł on do rozwiązania od drugiej strony. 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 19928 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Do generacji liczb pierwszych wykorzystamy podaną w poprzednim rozdziale definicję liczby pierwszej . Algorytm będzie składał się z dwóch oddzielnych części. Pierwsza... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 13419 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Liczba pierwsza jest liczbą naturalną posiadającą dokładnie dwa różne podzielniki - 1 oraz samą siebie. Wynika stąd, iż liczby 0 (nie jest liczbą natur... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 28848 | Łukasz Żyrański w:
3
głosuj
W latach 60 ubiegłego wieku w Afryce znaleziono kości z wyrytymi na nich karbami liczące ponad 25000 lat. Na jednej z nich (kość z Ishango) karby układają się w liczby 11, 13... 03/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2492 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Kiedy promień świetlny odbija się od krzywej, obwiednia (p. 4) odbitych promieni nosi nazwę kaustyki lub katakaustyki . KAUSTYKA WZGLĘDEM WYBRANEGO PUNKTU ... 160 x0 = y0 170... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1335 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Antypoderą podery względem punktu A jest krzywa K (p. rys IV) . Własności antypodery służą m. in. do konstruowania krzywych stożkowych przy pomocy ekierki . Rys. 6.9 Elipsa jes... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1578 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Podera (krzywa spodkowa) danej krzywej K względem punktu A – miejsce geometryczne punktów przecięcia stycznych do krzywej i prostopadłych do nich, opuszczonych z pu... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1553 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Na ewolutę możemy popatrzeć w dwojaki sposób: Krzywa płaska, miejsce geometryczne środków krzywizn danej krzywej. Ewolwenta jest obwiednią normalnych do danej krzy... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3453 | Łukasz Żyrański w:
3
głosuj
Obwiednia rodziny krzywych krzywa styczna w każdym swym punkcie do co najmniej jednej krzywej . Wykorzystujemy program: funkcja uwikłana ( Wstęp ) Rys. 4.1 Obwiednią rodziny pr... 03/11/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3063 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Rys. III Weźmy pod uwagę jedną z krzywych algebraicznych zadanych parametrycznie x = x ( t ) , y = y ( t ) (Rys. II) . Następnie wybierzmy na niej dowolny punkt A ( x ( t ) ,y... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3367 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Inwersja względem okręgu K o środku O – przekształcenie geometryczne (inwolucja), które każdemu punktowi M leżącemu na półprostej wychodzącej z punktu O (r&o... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2744 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Chociaż w analizie matematycznej nie określa się funkcji graficznie, ale do graficznej ilustracji funkcji odwołujemy się zawsze. Graficzne przedstawienie przebiegu jej zmiennośc... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1813 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Chladni Ernst (Florens, Friedrich) zwany "ojcem akustyki" urodził się w Wittenbergu (Saksonia) 30 listopada 1756 r. Zmarł we Wrocławiu (wówczas Breslau) jak... 03/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2259 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Decydując się na zastosowanie komputera należy pamiętać o sposobie komunikowania się z maszyną. W niniejszej pracy przedstawiono krótkie - aczkolwiek pod względem inform... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1033 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Już pobieżna analiza wzorów ( 2.2 ), ( 2.3 ), ( 2.4 ) i ( 2.5 ) przekonuje nas, że przedstawione dotąd figury wykazują pewne symetrie. Udowodnimy na początku, że wszystki... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4361 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Przyjmijmy, że poruszamy się w obszarze zmienności funkcji ( 1.1 ), określonym przez rozmiary płyty: ( x , y ) D 2 , D = <0, p >. Wygodniej będzie badać linie funkcyjne,... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 6060 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Przymierze zawarte przed wiekami między matematykami i fizykami (nazywanymi wtedy "filozofami przyrody") we współczesnym świecie nie tylko oparło się pró... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1203 | Łukasz Żyrański w:Akcje

Informacje podstawowe
Login: diaro
Ranga:
Ost. logowanie: 29/05/2009
Zarejestrowano: 28/05/2006

Statystyki
Punkty: 2.593.720
Wyświetlenia artykułów: 2.597.089
Obserwujący użytkownicy: 47
Odwiedziny profilu: 33.374
Przeczytane artykuły: 0
Ocenione artykuły: 635
Komentarze: 99
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska