Login lub e-mail Hasło   

JolaJola
Wcześniejsze wpisy
JolaJola:   "Bóg chce abyśmy sami przyznali się do naszych grzechów i szczerze i dobrze się z nich wyspowiadali u kapłana według Pięciu Rachunków Dobrej Spowiedzi. Bóg piszemy z dużej litery szanujmu, czcijmy i kochajmy Boga. Miłujmy się i szanujmy. Módlmy sie do Boga i wierzmy w Boga. Wiara czyni cuda. Jezus uczynił w swoim życiu wiele cudów nie tylko uzdtowienia ale i nawrócenia. Nawracajmy się i wierzmy w E ..." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Bóg jest Jedyny i tylko on nam daje życie wieczne. Tylko wiara w Jedynego Boga może nam dać zbawienie- życie wieczne w niebie z Bogiem i świętymi. Każdy może się nawrócić nie wolno nikogo potępiać. Bóg nie chce potępić nikogo,lecz to człowiek sam odchodzi od swoje stwórcy-Boga. Bóg piszemy z dużej litery należy mieć fo Boga szacunek i kochać Boga, odawać Bogu i świętym należną im cześć. Ufajmy Bog ..." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Powiniśmy się modlić w skupieniu i dobrze, a nie byle jak bo to grzech. Ufajmy Bogu i Matce Jego Mari. Daszmy ich szacunkiem i czcią. Ewngeli pokazuje nam jak żyć by być zbawionym- osiągnoć życie wieczne w niebie, gdzie jest Bóg, Maria i święci. Ewangelia pokazuje co jest dobre,a co złe - prowadzi nas do życia wiecznego w niebie dlatego czytajmy ją i przyjmijmy ją dk swego serca. Głośmy i żyjmy Ewangelią " do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Powiniśmy modlić się w skupieniu i dobrze bo jeśli modlimy się byle jak mamy grzech.Ewangelia pokazuje nam jak mamy żyć by być zbawionym, pokazuje co jest dobre a co złe. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie słowa Pana Jezusa skierowane do nas. By osiągnoć zbawienie czyli życie wieczne należy ochrzcić się i żyć według Ewngeli, wierzyć w Jedynego Boga." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Ufajmy Bogu i Mari i kochajmy Boga i Marie. Powiniśmy się modlić w skupieniu i dobrze bo jeśli modlimy się byle jak mamy grzech." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Jeśli nie modlimy się rano, wieczorem, przed i po posiłkiem, przed i po podróży mamy grzech. W ogóle modlitwa jest bardzo ważna w naszym życiu. Ufajmy Bogu i Mari i kochamy Boga i Marie." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Oczywiście świadome nazwywanie zła dobrem też jest złe. Modlmy się do Miłosiernego Boga, który jest wszechmocny i widzi wszystko co robimy na ziemie o dobre rozpoznanie dobra i zła i o czynienie i wybieranie dobra, o odwagę w czynieniu dobra i w ogóle dużo się módlmy bo modlitwa to rozmowa z Bogiem, który jest miłosierny, dobry i łaskawy. Brak modlitwy w życiu zwłaszcza rano, wieczorem, przed i po ..." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Wiara, nadzieja i miłość są bardzo ważne w naszym życiu dlatego módly się o nie i wogóle dużo się módlmy bo jest to rozmowa z Bogiem, który jest dobry, łaskawy i miłosierny. Jeśli nie modlimy się rano, wieczorem, przed i po posiłkiem, przed i po podróży mam grzech." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Oczywiście świsadome nazywanie zła dobrem też jest złe. Trzeba modlić sie do Boga i Mari o wybieranie i rozpoznanie dobra. Jeśli niewiemy co jest złe, a co dobre powiniśmy sprawdzić w dobrym i pewnym zródle to lub zapytać kogoś kto to wie jeśli nie jesteśmy pewnie co jest dobre, a co złe powiniśmy zrobić to samo czyli zapytać najlepiej kogoś kto jest pewny i to wie lub sprawdzić w dobrym i pewnym ..." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Oczywiście świadome nazywanie zła dobrem też jest złe. Musimy modlić się do Miłosiernego Boga Ojca i Matki jego Mari o dobre rozpoznawanie dobra i zła i wybieranie dobra, czynienie dobra. Kiedy nie jesteśmy pewni co jest dobrem, a co złem powiniśmy się zapytać lub sprawdzić co jest złe, a co dobre. Z Bogiem jest łatwiej iść przez życie i iść do zbawienis - nieba." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Pomyliłam się w jednym zdaniu, które tutaj nspisałsm. Jeżeli człowiek świadomie nazywa dobro złem zbliża się do niedopuszczalnego grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a nie jeśli nazywa zło dobrem. Przepraszam za pomyłkę." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Pomyliłam się w jednym zdaniu, które tu napisałam. Jeżeli człowiek świadomie nazywa dobro złem zbliża się do grzechu niewybaczalnego, czyli grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a nie jeśli zło dobrem. Tak dobro złem nazywali faryzeusze. Przepraszam za pomyłkę." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Pomyliło mi się bo jeśli człowik świadomie nazywa dobro złem zbliża się do grzechu niewybaczalnego czyli grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a nie jesli nazywa zło dobrem. Przepraszam za pomyłkę. " do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "W Kościele- Domu Bożym, każdy znajdzie pomoc. Jedyna wiar, która nas zbawi to wiara w Jedynego Boga, który jest w Trójcy Świętej- Bóg, Jezus, Duch Świety to jest Trójca Święta." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Szatan jest bardzo zły. On jest królem zła i piekła. Czytajmy Pismo Święte bo to słowo Boże spisane za sprawą Ducha Świętego. Nawracajmy się i ochrzcijmy się oraz wierzmy, żyjmy Ewangelią bo to słowo życia prowadzące nas do zbawienia do nieba, życia wiecznego z Bogiem i świętymi w Raju. Błądzącym trzeba dobrze radzić. Trzeba iść ścieżkami Pana Boga do zbawienia, życia wiecznego. Przez Marie do Jez ..." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Czytajmy Pismo Święte bo to słowo Boże spisane za sprawą Ducha Świętego." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Jesli ktoś świadomie nazywa zło dobrem zbliża się do grzechu niewybaczalnego - grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Ufajmy, kochamy, szanujmy i czcijmy Boga, który stworzył świat i nas i Marie matkę Jezusa i świętych w niebie. Bóg jest miłością. Błądzocym należy dobrze radzić. Należy iść scieżkami Boga- słowem życia- Ewangelią i czytać\ słuchać słowo Boże czyli Pismo Święte. Jeśli człowiek zostanie z ..." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Jesli ktos swiadomie nazywa zło dobrem zbliża się do grzechu niewybaczalnego, grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Błądzącym należy dobrze radzić.Ufajmy Bogu i Mari trzcijmy ich i kochajmy tak jak i świętych w niebie." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Wierze w piekło i wiem, że nie ma z niego wyjścia. Diabeł jest panem piekła i zła. Jeżeli ktoś nie wierzy w diabła i piekło to jest w błedzie bo Jezus sam poteiwerdził, że istnieją. Dusza cierpi tam wieczne katusze. Piekło nie jest grobem. Dlatego trzeba żyć Ewangelią i ochrzcić się by być zbawionym. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu to grzechy niewybaczalne, ale tak jak z każdych grzechów należy s ..." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Grzszących należy upominać bo jeśli nie ma mamy grzech takzwany cudzy. Uczynki miłosierdzia względem duszy nalęzy czynić jak i względem ciała. Ufajmy, módlmy się, kochjmy, czcijmy Boga i idzmy jego drogami czyli słowem życia - Ewangelią. Nie wolno potępiać drugiego człowieka." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Zbawienie jest to życie wieczne z Bogiem i świetymi w niebie. Zbawienie następuje po śmierci jeśli żylismy na ziemi dobrze według nauki Jezusa, która jest zapiasana w Ewangeli, za sprawą Ducha Świętego. Nawracać powinien się nieustanie każdy człowiek. Nawracać się czyli stawać się lepszym na wzór Jezusa Chrystusa. Nie wolno bluznić przeciw Bogu, ani świętym osobą. Ja nie jestem prorokim. Nie wolno ..." do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (08/02/2015)
JolaJola:   "Nie wolno grzeszyć ani grzechami lekkimi ani grzechami ciężkimi. Jeśli zgrzeszymy powiniśmy się wyspowiadać według Pięciu Warunków Dobrej Spowiedzi( czyli 1. Rachunek Spowiedzi 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedz 5. Zadośuczynienie Bogu i bliznim- Bogu przez odprawienie zadanej przez kapłana pokuty, a bliznim przez naprawienie wyrządzonej krzywdy- to są Warunki Dob ..." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (08/02/2015)
JolaJola:   "Nic takiego nie robiłam. Ja wiem, że sam chrzest nie zbawia trzeba jeszcze żyć wiarą w Jedynego Boga, a chrzest obmywanas z grzechu pierworodnego. Nawrócoć się to znaczy zmienić swoje życie na lepsze, aby stawało się na wzór Jezusa Chrystusa. Ksiądz nie może mówić o czyjiś grzechach bo obowiązuje go tajemnica spowiedzi, a jeśli mówi komuś o czyjiś grzechach to sam popełnia grzech. A dobra spowiedz ..." do artykułu Bóg nie ma niczego wspólnego z żadną religią ani kościołem..  (01/02/2015)
JolaJola:   "Człowieka nie powino się potepiać, a sądzić może go Bóg( po śmierci na sądzie, kiedy bedzie przypominane jego życie i zapadnie decyzja czy pójdzie do nieba, piekła czy do czyśca. Czyściec jest to stan przejściowy, gdzie dusza oczyszcza się z grzechu. Z czyśca można pójść już tylko do nieba czylu życia wiecznego. Trzeba pomagać duszą czyścowym- modlić się za nie i składać odpusty to wtedy szybciej ..." do artykułu Chrześcijaństwo, religia szkodliwa..  (01/02/2015)
JolaJola:   "Wiara w Jedynego Boga, który jest e Trójcy Świętej jest prawdziaw. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie- są to słowa Pana Jezusa. Trzeba wierzyć, żyć według Ewangelii i ochrzcić się by być zbawionym. " do artykułu Gdzie może pracować katolik, żeby nie musiał grzeszyć? :))).  (01/02/2015)Akcje

Informacje podstawowe
Login: spokopatka
Ranga:
Ost. logowanie: 08/02/2015
Zarejestrowano: 27/01/2015

Statystyki
Punkty: 2
Odwiedziny profilu: 1.075
Przeczytane artykuły: 0
Ocenione artykuły: 0
Komentarze: 38
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska