Login lub e-mail Hasło   

Algorytmy


2
głosuj
Przedszkolaki do programowania! Bez przesady, ale udało się wciągnąć w algorytmiczną zabawę w klasy z setkę dzieci. Może się zachęcą do olimpiad, studiów, zawodów informatycznych? 15/08/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2167 | Andrzej P Urbański w:
11
głosuj
- Czy wiesz jak gigantyczne są w tym roku problemy z dostaniem się do liceów? W czerwcu 2002 uświadomiono mi konsekwencje kandydowania do wielu szkół ponadgimnazjalnych naraz. 14/08/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4111 | Andrzej P Urbański w:
2
głosuj
Część I Dane testowe We wszystkich przykładach będę się odwoływał do poniższego drzewa: Metoda 1 Oddzielne table na każdy poziom zagnieżdżenia danych. W tym przypadku byłoby to:... 13/04/2007
komentarze: 1 | wyświetlenia: 9731 | Przedruki za zgodą w:
2
głosuj
SPIS TREŚCI 1. ARCHITEKTURY, ALGORYTMY UCZENIA I PROJEKTOWANIE SIECI NEURONOWYCH 1.1. HISTORIA ROZWOJU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 1.2. INSPIRACJE BIOLOGICZNE 1.3. MATEMATYCZNY... 08/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 13935 | Rafal Kinde w:
2
głosuj
W opracowaniu opisaliśmy cztery podstawowe metody obliczania całek oznaczonych. Podsumujmy je krótko. Całka przybliżana jest sumą pól prostokątów:... 03/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10448 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Aby zrozumieć zasadę metody Monte Carlo wyobraźcie sobie, iż chcecie wyznaczyć pole koła wpisanego w kwadrat o boku równym 2 (pole to co do wartości jest ró... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 21682 | Łukasz Żyrański w:
7
głosuj
TRUDNE ! Metoda Simpsona jest najdokładniejszą z dotąd poznanych przez nas metod przybliżonego całkowania. W metodzie prostokątów całka oznaczona przybliżana b... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 24775 | Łukasz Żyrański w:
6
głosuj
Opisana w poprzednim rozdziale metoda prostokątów nie jest zbyt dokładna, ponieważ pola użytych w niej prostokątów źle odwzorowują pole pod krzywą. Dużo lepszy... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 38102 | Łukasz Żyrański w:
4
głosuj
W metodzie prostokątów korzystamy z definicji całki oznaczonej Riemanna , w której wartość całki interpretowana jest jako suma pól obszarów pod wyk... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 25712 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Całka jest jednym z najważniejszych pojęć współczesnej analizy matematycznej. Zastosowania ma tak liczne, iż trudno je wymienić. Stosuje się ją w matematyce, fizyce, te... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7172 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Na początek rozwiążmy prostszy problem: W n elementowym zbiorze ( n > 1) znaleźć drugi największy element. Jeśli zbi... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3247 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Wyszukiwanie interpolacyjne jest ulepszeniem przedstawionego w poprzednim rozdziale algorytmu wyszukiwania binarnego . Nadaje się ono dla zbiorów uporządkowanych o lini... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7861 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Jeśli zbiór jest posortowany (np. rosnąco) , to problem wyszukiwania elementu da się rozwiązać znacznie efektywniej stosując poniższą metodę zwaną wyszukiwaniem binarny... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 18111 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Liderem będziemy nazywać element zbioru występujący w nim więcej niż razy, gdzie n oznacza ilość elementów zbiorze. Innymi słowy liderem jest element, którego... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4539 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Zadanie jest następujące: W n elementowym zbiorze znaleźć element, który powtarza się najczęściej Pierwszym, narzucającym si... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3970 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Zadanie jest następujące: W n elementowym zbiorze danych znaleźć element maksymalny i minimalny. Jeśli podejdziemy do tego zadania w spos&o... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7650 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Zadanie jest następujące: W n elementowym zbiorze znaleźć element o największej wartości Problem wyszukania maksymalnego elementu w zbio... 02/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5839 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
W algorytmie przedstawionym w poprzednim rozdziale znajduje się pętla wyszukująca. W pętli sprawdzane są dwa warunki. Pierwszy z nich (zaznaczony czarną linią na sąsiednim rys... 02/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5396 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Problem jest następujący: W n elementowym zbiorze wyszukać element o zadanych własnościach. Zadanie przeszukiwania sekwencyjnego po... 02/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7102 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Wyszukiwanie informacji należy do podstawowych problemów programowania, z którymi spotka się codziennie każdy programista. A oto kilka przykładów, gdzie w... 02/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4025 | Łukasz Żyrański w:
7
głosuj
Naturalny system dwójkowy (ang. NBS - Natural Binary System) jest najprostszym systemem pozycyjnym, w którym podstawa p = 2 . System posiada dwie cyfry 0 i... 03/01/2009
komentarze: 1 | wyświetlenia: 34727 | Łukasz Żyrański w:
11
głosuj
Historia rozwoju komputerów pokazuje nam, iż system binarny nie został od razu wybrany jako podstawowy system reprezentacji liczb w maszynach cyfrowych. Początkowo kon... 07/01/2009
komentarze: 2 | wyświetlenia: 33344 | Łukasz Żyrański w:
0
głosuj
Z liczbami zmiennoprzecinkowymi (ang. floating point numbers) spotkaliście się już zapewne na zajęciach z fizyki. Otóż zapis dużych liczb (lub bardzo małych) w normal... 29/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 15081 | Łukasz Żyrański w:
0
głosuj
W systemach o podstawie p większej od 10 obowiązują wszystkie podane przez nas wzory i algorytmy. Jedyną różnicą są cyfry, których musi być dokładnie tyle ile wy... 29/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2238 | Łukasz Żyrański w:
0
głosuj
Nasz problem polega na znalezieniu reprezentacji danej liczby dziesiętnej w docelowym systemie pozycyjnym o podstawie p . Część całkowitą przeliczamy wg poznanych zasad . Zna... 29/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4027 | Łukasz Żyrański w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska