Login lub e-mail Hasło   

Armia krajowa


2
głosuj
Bohater ziemi kielecko-radomskiej. Jego podkomendni (Żołnierze Wyklęci) prowadzili akcje zbrojne i propagandowe. W 1946 r. został pobity na śmierć przez starachowickich ubeków. 29/03/2017
komentarze: 2 | wyświetlenia: 688 | Natalia Julia Nowak w:
0
głosuj
Zarys historii kobiet-jeńców wojennych - żołnierzy AK internowanych po Powstaniu Warszawskim w obozie Oberlangen (stalag VIc) H istoria walczących żołnierzy armii krajow... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4976 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P o kapitulacji Warszawy 28.IX.1939 r. i zaprzestaniu walk, społeczeństwo polskie, choć przybite klęską, zaczęło szybko usuwać zniszczenia i organizować szkolnictwo. Niestety... 12/11/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 14878 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich D nia 14 czerwca 1940 roku Niemcy wkroczyli do Paryża i w tym samy... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1603 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich W Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1946 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich Z naczący udział kobiet w Armii Krajowej był konsekwencją zarówn... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4813 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
H arcerska poczta polowa odegrała kluczową rolę w utrzymywaniu łączności pomiędzy ludnością Warszawy w czasie Powstania. D o dnia 30 lipca większość urzędów i służb... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4724 | polishresistance-ak.org w:
5
głosuj
Nawet dzisiaj, przeszło pół wieku po zakończeniu wojny, słyszy się pytania. „Jaka była reakcja Narodu Polskiego wobec rozwijającej się Tragedii Żydowskiej?”. Pytania tego rodzaj... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 20726 | polishresistance-ak.org w:
3
głosuj
"Burza" miała być wszczęta na wschodzie i posuwać się na zachód w miarę ruchu frontu. Istotą planu „Burzy" było sukcesywne wzniecanie powstań w tych rejonach, gdzie rozpoczął si... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4837 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P oczątki Wydziału Lotnictwa Armii Krajowej datują się na marzec 1940r. Wówczas to powołano Sekcję Lotniczą AK (kryptonimy „Bociany” następnie „Paras... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2359 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Stalin wyeliminował komunistów i wprowadził autorytarny system narodowego socjalizmu stając się czerwonym carem Rosji i ZSRR. Oto do czego prowadzi władza partii i wodza karła! 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2221 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
Niemal od pierwszych dni powstania Związek Sowiecki okazywał wobec niego stosunek jawnie wrogi. Źródła tej postawy tkwiły w zupełnie odmiennych koncepcjach przyszłości Polski, j... 25/12/2007
komentarze: 3 | wyświetlenia: 6079 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
W kwietniu 1943 roku, podczas próby ostatecznej likwidacji przez Niemców getta warszawskiego przywódcy działającej na jego terenie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) zdecydowa... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2861 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
W 1944 roku Armia Czerwona, w pościgu za Niemcami, wkroczyła na terytorium Państwa Polskiego. Władze sowieckie, nie uznawały legalnych władz Polski i rozbrajały podległe im oddz... 12/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 3024 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Z anim zamilkły ostatnie strzały walk kampanii 1939 roku, powstała w Warszawie konspiracyjna organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polsce. W listopadzie 1939 roku została zast... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2793 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P olskie Państwo Podziemne funkcjonujące na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich w latach II wojny światowej było niespotykanym w takiej skali zjawiskiem w dziejach podzie... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 15776 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P olska była pierwszym krajem europejskim, który zdecydował się stawić opór Niemcom, które we wrześniu 1939 zaatakowały ją wspólnie z Ros... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2195 | polishresistance-ak.org w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska