Login lub e-mail Hasło   

Armia krajowa


2
głosuj
Bohater ziemi kielecko-radomskiej. Jego podkomendni (Żołnierze Wyklęci) prowadzili akcje zbrojne i propagandowe. W 1946 r. został pobity na śmierć przez starachowickich ubeków. 29/03/2017
komentarze: 2 | wyświetlenia: 545 | Natalia Julia Nowak w:
0
głosuj
Zarys historii kobiet-jeńców wojennych - żołnierzy AK internowanych po Powstaniu Warszawskim w obozie Oberlangen (stalag VIc) H istoria walczących żołnierzy armii krajow... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4867 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P o kapitulacji Warszawy 28.IX.1939 r. i zaprzestaniu walk, społeczeństwo polskie, choć przybite klęską, zaczęło szybko usuwać zniszczenia i organizować szkolnictwo. Niestety... 12/11/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 14574 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich D nia 14 czerwca 1940 roku Niemcy wkroczyli do Paryża i w tym samy... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1529 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich W Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1872 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich Z naczący udział kobiet w Armii Krajowej był konsekwencją zarówn... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4664 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
H arcerska poczta polowa odegrała kluczową rolę w utrzymywaniu łączności pomiędzy ludnością Warszawy w czasie Powstania. D o dnia 30 lipca większość urzędów i służb... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4501 | polishresistance-ak.org w:
5
głosuj
Nawet dzisiaj, przeszło pół wieku po zakończeniu wojny, słyszy się pytania. „Jaka była reakcja Narodu Polskiego wobec rozwijającej się Tragedii Żydowskiej?”. Pytania tego rodzaj... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 20577 | polishresistance-ak.org w:
3
głosuj
"Burza" miała być wszczęta na wschodzie i posuwać się na zachód w miarę ruchu frontu. Istotą planu „Burzy" było sukcesywne wzniecanie powstań w tych rejonach, gdzie rozpoczął si... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4666 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P oczątki Wydziału Lotnictwa Armii Krajowej datują się na marzec 1940r. Wówczas to powołano Sekcję Lotniczą AK (kryptonimy „Bociany” następnie „Paras... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2235 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Stalin wyeliminował komunistów i wprowadził autorytarny system narodowego socjalizmu stając się czerwonym carem Rosji i ZSRR. Oto do czego prowadzi władza partii i wodza karła! 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2102 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
Niemal od pierwszych dni powstania Związek Sowiecki okazywał wobec niego stosunek jawnie wrogi. Źródła tej postawy tkwiły w zupełnie odmiennych koncepcjach przyszłości Polski, j... 25/12/2007
komentarze: 3 | wyświetlenia: 5774 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
W kwietniu 1943 roku, podczas próby ostatecznej likwidacji przez Niemców getta warszawskiego przywódcy działającej na jego terenie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) zdecydowa... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2745 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
W 1944 roku Armia Czerwona, w pościgu za Niemcami, wkroczyła na terytorium Państwa Polskiego. Władze sowieckie, nie uznawały legalnych władz Polski i rozbrajały podległe im oddz... 12/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2880 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Z anim zamilkły ostatnie strzały walk kampanii 1939 roku, powstała w Warszawie konspiracyjna organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polsce. W listopadzie 1939 roku została zast... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2628 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P olskie Państwo Podziemne funkcjonujące na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich w latach II wojny światowej było niespotykanym w takiej skali zjawiskiem w dziejach podzie... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 15634 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P olska była pierwszym krajem europejskim, który zdecydował się stawić opór Niemcom, które we wrześniu 1939 zaatakowały ją wspólnie z Ros... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2054 | polishresistance-ak.org w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska