Login lub e-mail Hasło   

Brata


0
głosuj
Pasterz swe rączki pobożnie składa Fałszerz rubaszne teorie przedstawia 04/08/2017
komentarze: 0 | wyświetlenia: 304 | zakrawarski w:
0
głosuj
Zgłoszony przez 6 użytkowników jako spam
Hamilton Starszy,Dyl Sowizdrzał,liwa,skalgo.DlaczegoNienawidzicieLudzi i świadomieProwadzicieSiebie i innych DoTuneluSwoichUczynkówCzyliWiecznejŚmierci,Któr yJest NaukowymFaktem. 24/01/2017
komentarze: 0 | wyświetlenia: 308 | lajla1 w:
0
głosuj
Zgłoszony przez 5 użytkowników jako spam
Dyl Sowizdrzał,kolo,liwaSkalny Kwiat,skalgo.DlaczegoNienawidzicieLudzi i świadomieProwadzicieSiebie i innychDoTuneluSwoichUczynkówCzyliWiecznejŚmierci ,KtóryJestNaukowymFaktem. 18/01/2017
komentarze: 4 | wyświetlenia: 286 | lajla1 w:
1
głosuj
Zgłoszony przez 4 użytkowników jako spam
Dyl Sowizdrzał,Skalny Kwiat,liwa,skalgo. Dlaczego Nienawidzicie Ludzi i świadomie Prowadzicie Siebie i innych Do Tunelu SwoichUczynkówCzyliWiecznejŚmierci,któryJestNau kowymFaktem. 17/01/2017
komentarze: 0 | wyświetlenia: 426 | lajla1 w:
0
głosuj
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką. 03/01/2017
komentarze: 0 | wyświetlenia: 317 | lajla1 w:
0
głosuj
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką. 10/12/2016
komentarze: 0 | wyświetlenia: 411 | lajla1 w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska