Login lub e-mail Hasło   

Czasy


0
głosuj
Ludzkość od zawsze dążyła do zwiększenia poziomu integracji z komputerami. Teraz staje się to coraz bardziej możliwe. 04/10/2013
komentarze: 1 | wyświetlenia: 662 | bitstoria w:
0
głosuj
Na początku, dla informacji, podam, że na Białorusi istnieje jedna mińsko-mohylewska metropolia, do której należą cztery diecezje: archidiecezja mińsko-mohylewska (do nie... 29/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2294 | Grzegorz Rossa. w:
0
głosuj
Język angielski jest językiem bardzo logicznym. Jeśli zdanie zaczyna się od czasu przeszłego, należy uważać czy używając następnie czasów przyszłych czy teraźniejszych m&... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4551 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
FORMA Am / Is / Are + going to + Czasownik Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I am going to buy it. Zamierzam to kupić. You are going to buy it. Ty zamierzasz to kupić He She... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3914 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4842 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Perfect continuous tworzy się w następujący sposób w zdaniach twierdzących Have/Has been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I have been running all day. Bi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1821 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Perfect (teraźniejszy dokonany) buduje sie w następujący sposób w zdaniach twierdzących: Have/Has + Past Participle Liczba pojedyncza I have understood this... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4765 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Continuous (teraźniejszy ciągły), zwany również czasem terażniejszym progresiwnym (Present Progressive), tworzy się w następujący sposób w zdaniach tw... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3586 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
W języku angielskim są dwa rodzaje czasowników jeśli chodzi o tworzenie ich formy przeszłej : czasowniki regularne czasowniki nieregularne Formy nieregularne podane są w... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5580 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Past Perfedct Continuous w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Had been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I had been studying English. Ja uczył... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1193 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angierlski czas Past Perfect w zdaniu twierdzącym buduje się w następujący sposób: Had + Past Participle Liczba pojedyncza I had gone to Warsaw. Pojechałem do Warszawy.... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2234 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Past Continuous (teraźniejszy ciągły) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Was/were + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I was studying English.... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2534 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Future Simple (przyszły prosty) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Will + Czasownik Liczba pojedyncza I will go for a walk. Pójdę na sp... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2484 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angielski czas Future Perfect Continuous budowany jest w zdaniach twierdzących w następujący sposób: Will have been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I will have been... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1171 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Future Perfect w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Will have + Past Participle Liczba pojedyncza I will have learnt English by then. Nauczę się... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1322 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angielski czas Future Continuous (przyszły ciągły) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób: Will be + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I will be studyin... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1908 | tlumaczenia-angielski.info w:
10
głosuj
Aby wyrazić coś, co dopiero ma nastąpić niekoniecznie potrzebujemy czasu przyszłego, nawet Present Simple i Present Continuous mogą do tego służyć. 13/03/2009
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8353 | Łukasz Sobek w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska