Login lub e-mail Hasło   

Etyka


5
głosuj
Język jest giętki i można go wyginać w każdą stronę. Uważa się, że wyraz "nędza" ma wydźwięk pejoratywny. Dlatego we Wrocławiu mamy Instytut Ubóstwa, a nie Instytut Nę... 15/04/2010
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1556 | Tomasz Brusik w:
17
głosuj
Przypadek Terri Schiavo, którą w 2005 r. odłączono od aparatury podtrzymującej życie, jest kolejnym świadectwem przechodzenia od etyki świętości życia ku etyce jakości życia. 13/04/2010
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4386 | Andrzej Siciński w:
15
głosuj
Narzekanie na brak etyki wśród polityków można porównać do narzekania, że centymetry krawieckie są albo za krótkie, albo za długie, które pomija milczeniem istnienie wzoru metra. 22/09/2009
komentarze: 16 | wyświetlenia: 3437 | Andrzej Siciński w:
13
głosuj
Początki Netykiety sięgają roku 1992, wtedy to został wydany pierwszy dokument regulujący podstawowe zasady korzystania z internetu. 11/06/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8647 | Przedruki za zgodą w:
0
głosuj
Dyskusja dotycząca kary śmierci jest jedną z kluczowych kwestii moralnych w historii człowieczeństwa. 22/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 9026 | Zofia Magdziak w:
0
głosuj
Józef Wieczorek Urodzaj na Akademickie Kodeksy Etyczne Postanowiono w lesie wreszcie wydać prawa. Co może robić niedźwiedź, co lis, co trawa. Uradzono przepisy, nowele, u... 24/08/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1574 | nfajw w:
6
głosuj
Etyka nie jest niczym nowym. Wciągu wieków filozofowie, starając się rozgryźć postępowanie człowieka, stworzyli różne koncepcje etyczne prowadzące do wielu wniosków, w nawet spr... 25/01/2008
komentarze: 3 | wyświetlenia: 4005 | test123 w:
0
głosuj
Terminy „etyka" i „moralność" stopniowo upodobniały się do siebie, wszelako odmienny jest ich źródłosłów. „Etyka" pochodzi od grec... 11/03/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 12893 | Ratownik Medyczny w:
6
głosuj
Dlaczego mało kto o niej słyszał? Bo mało kto ją przestrzega... 13/05/2006
komentarze: 5 | wyświetlenia: 19230 | Mariusz Żurawek w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska