Login lub e-mail Hasło   

Funkcja


0
głosuj
W klipie Video przedstawione są dwie metody obliczania 19/12/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 687 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej. Działania uwzględniają też funkcje przeliczalne i odwracalne 23/09/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 889 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Bijekcja to związek zależności zachodzący pomiędzy f : (~) obliczonymi z funkcji różnowartościowych przy przyporządkowywaniu ich do f : {X} i f : {Y} podzbioru .., 09/07/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 771 | Kazimierz Cieślak w:
1
głosuj
“Tajemniczy węzeł świata” polega na obecności świadomości ludzkiej we wszechświecie i na możliwości poznawania świata zewnętrznego przez świadomość , chociaż istotą... 10/05/2014
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1493 | real w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji równolicznych, odwracalnych,przeliczalnych, odwrotnych f :(1/ 2), podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych 09/01/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1130 | Kazimierz Cieślak w:
1
głosuj
Funkcja odwrotna i odwracalna, względem funkcji równolicznej z której została obliczona będzie funkcją o różnych wartościach. 19/07/2013
komentarze: 1 | wyświetlenia: 970 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową. 1(x, y) = , 19/07/2013
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1069 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1} 19/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1084 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji wzajemnie jednoznacznych, obiektów funkcji równolicznych przez zastosowanie układów cyklicznych. 12/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 986 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Pliki zawierają zbiór danych funkcji różnowartościowej i jej Graf 09/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 969 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji różnowartościowej i jej funkcji równolicznych z zastosowaniem układów cyklicznych obliczonych w układzie liniowym i przeciwstawnym. Metoda podstawiania danych. 09/12/2011
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1367 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Czy funkcje zadaniowe funkcji różnowartościowej decydują o przyporządkowaniu funkcji równolicznej, odwracalneji przeliczalnej do zbiorów równolicznych ? 07/07/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1323 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Dlaczego decydują tylko dwie stałe wartości x =1, y = 2 w ciągach liczbowych funkcji równolicznych, czy funkcja jest odwrotna, czy odwracalna ? 30/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2763 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Bijekcja: podciąg (1,2),(1,3),...,((8,9) ciągu liczbowego <(1,2,3),(1,2,4),...,(7,8,9)> obliczonego w liczbowym układzie trójkowym. (1,2,3),(4,5,6),(7,8,9) 10/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1526 | Kazimierz Cieślak w:
8
głosuj
Ciągi i podciągi funkcji równolicznej.Założenia : Dla programu komputerowego. iniekcja zanurzanie zbioru w ten sam zbiór (<<1,2,3>),(<4,5,6>),(<7,8,9> >) 18/08/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3010 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Każdemu z podciągów <1,2,..,9> piewszego obiektu, są przyporządkowane po dwa układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych domykających {<1,2>,<1,3>,..,<... 23/04/2008
komentarze: 2 | wyświetlenia: 3007 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Zastosowanie twierdzenia w działaniu ; Każda funkcja równoliczna jest funkcją przeliczalną i odwrotną. 23/04/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1173 | Kazimierz Cieślak w:
4
głosuj
Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej 30/01/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3813 | Kazimierz Cieślak w:
1
głosuj
Patrząc z pewnego punktu widzenia można dostrzec, że trzy zasady dynamiki Newtona to w istocie jedna zasada, która została rozpisana na "trzy punkty". Z tego punktu widze... 14/12/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3990 | Bogdan Szenkaryk w:
10
głosuj
Przesiadując na forach internetowych bardzo często widzę pytania odnośnie wyrażeń regularnych, które sprawdzają poprawność maila. Dzisiaj przyszło mi na myśl stworzyć sw&... 03/03/2009
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8229 | Maciej Bimek w:
2
głosuj
Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne kąta ostrego Funkcje trygonometryczne są głównymi pojęciami trygonometrii. Istnieje sześć funkcji trygonometrycznych: si... 03/05/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 45919 | juliusz w:
2
głosuj
Miejscem zerowym funkcji f ( x ) będziemy nazywali argument x o , dla którego funkcja przyjmuje wartość 0: x o jest miejscem zerowym wtedy i tylko wte... 04/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10562 | Łukasz Żyrański w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska