Login lub e-mail Hasło   

Geografia


2
głosuj
Masy powietrza Przebieg pogody związany jest ściśle z ruchem mas powietrza, które wyodrębniają się w troposferze w procesie ogólnej cyrkulacji atmosfery. Masa powi... 20/09/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7288 | Verona w:
1
głosuj
Pogoda w Polsce kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających na nasz obszar z różnych kierunków. Masy powietrza różnią się między sobą przede wszy... 20/09/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4227 | Verona w:
1
głosuj
Skrajne wartości klimatyczne na Ziemi Najwyższa notowana temperatura powietrza: na świecie: Dżibuti: 63 o C Al-Azizja (Libia): 58 o C Europa - Sewilla (Hiszpania): 50 o C Azja -... 20/09/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1779 | Verona w:
1
głosuj
Przez pojęcie cyrkulacji atmosfery należy rozumieć ruch zarówno dużych mas powietrza, obejmujący całą planetę lub kontynent, jak i nakładające się nań różnorodne s... 20/09/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2943 | Verona w:
1
głosuj
Atmosfera Atmosfera spełnia rolę parasola ochronnego przed szkodliwym promieniowaniem z kosmosu i umożliwia życie na Ziemi. Stan fizyczny atmosfery, jej skład chemiczny i dynami... 20/09/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5701 | Verona w:
6
głosuj
Klimat jest zmienny z natury i nie istnieje żaden stan idealny »sprzed przemysłowej emisji gazów cieplarnianych«, wahania klimatu są częścią naturalnego procesu klimatycznego 02/11/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1816 | Grzegorz Rossa. w:
11
głosuj
Czyli o kreowaniu mocarstwowego wizerunku Kanady, choć istnieje też bardziej racjonalne wytłumaczenie... 04/07/2008
komentarze: 6 | wyświetlenia: 8694 | Maciej Brochocki w:
10
głosuj
Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. 05/04/2009
komentarze: 7 | wyświetlenia: 41639 | Tatiana w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska