Login lub e-mail Hasło   

Gramatyka


1
głosuj
Bynajmniej- istnieje teoria, że jest to przeczenie i złe użycie tego słowa zrobi z nas idiotę, ale ja nie wierze w żadne teorie spiskowe. Bynajmniej to takie lepsze przynajmniej. 30/04/2015
komentarze: 1 | wyświetlenia: 595 | michalina w:
44
głosuj
Ponownie zapraszam do wspólnego i wzajemnego poprawiania najczęściej występujących w naszych tekstach błędów językowych. 19/02/2010
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6120 | Andrzej Siciński w:
2
głosuj
Różnice między czasownikami rozdzielnie i nierozdzielnie złożonymi w języku niemieckim. Jak je rozpoznawać?Jak ich używać? 13/02/2010
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8219 | xxzg w:
2
głosuj
Różnica między stosowaniem spójników als i wenn w zdaniach czasowych w języku niemieckim. Przykłady i podstawowe zasady stosowania. 12/02/2010
komentarze: 0 | wyświetlenia: 40165 | xxzg w:
2
głosuj
Budowa zdań pojedynczych i szyk zdań złożonych po różnych spójnikach w języku niemieckim. 12/02/2010
komentarze: 1 | wyświetlenia: 31488 | xxzg w:
54
głosuj
Zapraszam do wspólnego i wzajemnego poprawiania najczęściej występujących w naszych tekstach błędów językowych. 03/02/2010
komentarze: 84 | wyświetlenia: 10901 | Andrzej Siciński w:
85
głosuj
Większość społeczeństwa traci kontakt z pisaniem w chwili opuszczenia murów szkoły, a połowa Polaków nie czyta. W rezultacie w internecie roi się od błędów językowych. 24/07/2009
komentarze: 25 | wyświetlenia: 35125 | Przedruki za zgodą w:
1
głosuj
Wszystko o czasownikach modalnych w języku niemieckim w czasie teraźniejszym. 30/03/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 17809 | xxzg w:
1
głosuj
Okresem warunkowym nazywa się zdanie, które zawiera w sobie pewien warunek. Na przykład, "If she comes here, I'll tell her about the exam" (Jeśli przydzie tutaj, to powie... 11/11/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 32291 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angielskie czasowniki występują w trzech trybach: Tryb oznajmujący (The Indicative Mood) - najbardziej popularny. Służy do wyrażania opinii, przekazywania informacji i zadawania... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10316 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Inwersja to przestawiony szyk zdania (zamiana miejscami podmiotu i orzeczenia ), który pojawia się w języku angielskim bardzo często. Najczęstszym z użyć inwersji jest bu... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6216 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Infinitive Gerund W angielskim występują trzy formy bezokolicznika: To-Infinitive Bare Infinitive Perfect Infinitive to be be to have been Użycie To-Infinitive po przymiotnikach... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 116845 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik 'to be' jest czasownikiem nieregularnym w każdym języku. Oznacza to, że jego formy dla każdej osoby nie możne przewidzieć w oparciu o jakąś logiczną konstrukcję morfol... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 46034 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Past Participle (imiesłów przymiotnikowy bierny ) jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają uleganie jakimś czynnoś... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 11276 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Present Participle (imiesłów przymiotnikowy czynny jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają wykonywanie jakiś czyn... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2306 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego, tzn. poprzez dodanie końcówki 'ed' lub 'd'... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8420 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czym są angielskie CZASOWNIKI POSIŁKOWE ( auxiliary verbs lub helping verbs )? Auxiliary verbs to czasowniki , które pomagają innym czasownikom pokazać w jakim są czasie,... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 20757 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Podręczniki do angielskiego bardzo często zakazują użycia czasowników stanu (stative verbs) w formie " -ing ". Bardzo często twierdzą, że zwroty typu 'I'm not understandi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2027 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo W języku angielskim czasowniki wyrażające prawdopodobieństwo używane są do wyrażania opinii w oparciu o informację posiadaną prz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 18929 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Czasowniki frazowe składają się z czasownika i innego słowa lub frazy, zazwyczaj przyimka (preposition). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik, którego zna... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8738 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np: I am a student. (Stan) The students passed all their courses. (Akcja, czynność) Cza... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5476 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas " lub " copula verbs ".... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10874 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Język angielski jest językiem bardzo logicznym. Jeśli zdanie zaczyna się od czasu przeszłego, należy uważać czy używając następnie czasów przyszłych czy teraźniejszych m&... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4603 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
FORMA Am / Is / Are + going to + Czasownik Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I am going to buy it. Zamierzam to kupić. You are going to buy it. Ty zamierzasz to kupić He She... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3951 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4891 | tlumaczenia-angielski.info w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska