Login lub e-mail Hasło   

Hegel


18
głosuj
W pracy Zasady natury i łaski oparte na rozumie Leibniz pisał, że musi istnieć racja dostateczna ruchu, zmian i wszelkich zjawisk skończonych. Musi być nim zatem byt konieczny,... 01/06/2014
komentarze: 30 | wyświetlenia: 4794 | Jan Stasica w:
6
głosuj
Utożsamienie bytu i myślenia nastąpiło w filozofii Hegla. Skoro rzeczywistość jest racjonalna, musi być tożsama z myślą; skoro byt jest tym samym co myśl, rzeczywistość musi mie... 31/03/2014
komentarze: 13 | wyświetlenia: 2548 | Jan Stasica w:
7
głosuj
Świadomość poznająca Człowiek jest podmiotem poznania! Poznanie jest próbą odsłonięcia prawdy na temat rzeczywistości. Podmiot jest bytem poznającym byt. Na tym polega s... 30/01/2013
komentarze: 7 | wyświetlenia: 4897 | Jan Stasica w:
14
głosuj
Czy wolność może być przedmiotem eksperymentu? 14/04/2012
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1763 | Jan Stasica w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska