Login lub e-mail Hasło   

Języki obce


4
głosuj
Podstawowym twierdzeniem jest, że można znać wiele języków i w żadnym z nich nie mieć nic mądrego do powiedzenia. 04/09/2014
komentarze: 13 | wyświetlenia: 1454 | Adam Jezierski w:
6
głosuj
Obawiam się że to jedyny sposób na skuteczną naukę języków obcych... 18/06/2011
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1830 | lilith123 w:
10
głosuj
Nie o pieniądzach, nie o seksie, nie o religii, nawet nie o polityce, a o nauce języków obcych:) 16/06/2011
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1315 | lilith123 w:
0
głosuj
Pierwsze rozdziały historii internetu zapisano w języku angielskim. Kolejne zostaną opowiedziane w różnych językach i zapisane przy użyciu różnych alfabetów. 01/03/2010
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1846 | 2BE.pl w:
4
głosuj
Najważniejsze 3 rzeczy, które decyduje o skuteczności Twojej nauki języka obcego. 25/07/2009
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2477 | Paweł Sygnowski w:
31
głosuj
Może wydawać się, że nie ma nic prostszego. Jednak język angielski potrafi sprawić nam psikusa i nawet proste liczby możemy powiedzieć w sposób błędny. 01/06/2009
komentarze: 7 | wyświetlenia: 87430 | Mariusz Żurawek w:
4
głosuj
Słowo , przez które wyrażamy naszą wdzięczność innej osobie .Chcesz dowiedzieć się jak brzmi ono na całym świecie zajrzyj dalej! 15/11/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10905 | Przemysław P. w:
1
głosuj
Okresem warunkowym nazywa się zdanie, które zawiera w sobie pewien warunek. Na przykład, "If she comes here, I'll tell her about the exam" (Jeśli przydzie tutaj, to powie... 11/11/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 32291 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Angielskie czasowniki występują w trzech trybach: Tryb oznajmujący (The Indicative Mood) - najbardziej popularny. Służy do wyrażania opinii, przekazywania informacji i zadawania... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10315 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Inwersja to przestawiony szyk zdania (zamiana miejscami podmiotu i orzeczenia ), który pojawia się w języku angielskim bardzo często. Najczęstszym z użyć inwersji jest bu... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6216 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Infinitive Gerund W angielskim występują trzy formy bezokolicznika: To-Infinitive Bare Infinitive Perfect Infinitive to be be to have been Użycie To-Infinitive po przymiotnikach... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 116842 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik 'to be' jest czasownikiem nieregularnym w każdym języku. Oznacza to, że jego formy dla każdej osoby nie możne przewidzieć w oparciu o jakąś logiczną konstrukcję morfol... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 46034 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Past Participle (imiesłów przymiotnikowy bierny ) jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają uleganie jakimś czynnoś... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 11276 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Present Participle (imiesłów przymiotnikowy czynny jest przymiotnikiem , który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają wykonywanie jakiś czyn... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2306 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego, tzn. poprzez dodanie końcówki 'ed' lub 'd'... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8420 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czym są angielskie CZASOWNIKI POSIŁKOWE ( auxiliary verbs lub helping verbs )? Auxiliary verbs to czasowniki , które pomagają innym czasownikom pokazać w jakim są czasie,... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 20756 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Podręczniki do angielskiego bardzo często zakazują użycia czasowników stanu (stative verbs) w formie " -ing ". Bardzo często twierdzą, że zwroty typu 'I'm not understandi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2027 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo W języku angielskim czasowniki wyrażające prawdopodobieństwo używane są do wyrażania opinii w oparciu o informację posiadaną prz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 18929 | tlumaczenia-angielski.info w:
1
głosuj
Czasowniki frazowe składają się z czasownika i innego słowa lub frazy, zazwyczaj przyimka (preposition). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik, którego zna... 26/10/2008
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8738 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np: I am a student. (Stan) The students passed all their courses. (Akcja, czynność) Cza... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5474 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas " lub " copula verbs ".... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10874 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Język angielski jest językiem bardzo logicznym. Jeśli zdanie zaczyna się od czasu przeszłego, należy uważać czy używając następnie czasów przyszłych czy teraźniejszych m&... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4603 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
FORMA Am / Is / Are + going to + Czasownik Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I am going to buy it. Zamierzam to kupić. You are going to buy it. Ty zamierzasz to kupić He She... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3951 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdz... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4891 | tlumaczenia-angielski.info w:
0
głosuj
Czas Present Perfect continuous tworzy się w następujący sposób w zdaniach twierdzących Have/Has been + Czasownik + ing Liczba pojedyncza I have been running all day. Bi... 26/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1867 | tlumaczenia-angielski.info w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska