Login lub e-mail Hasło   

Nauka


2
głosuj
Metodyka zarządzania projektem e-learningowym jest bardzo podobna do zarządzania projektami w ogólności. Jak wiadomo niepowodzenia różnych projektów są pows... 12/12/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1280 | Piotr Peszko w:
2
głosuj
Próba znalezienia postaci matematycznej krzywej Laffera 11/12/2006
komentarze: 5 | wyświetlenia: 7903 | Grzegorz Rossa. w:
1
głosuj
Gimnastyka oddechowa + trening + zdrowa dieta (nie zapominajmy, że chińska forma potraw ma swój mocny fundament w tradycyjnej metodzie profilaktyki medycznej) = równowaga i harm... 06/12/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 830 | artelis.pl w:
1
głosuj
Jeśli często bywa tak, że próbujesz się czegoś nauczyć, ale szybko się dekoncentrujesz lub męczysz (nudzisz ;-)), to znaczy, że powinieneś przeorganizować swoje miejsce nauki. S... 30/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 825 | Artykularnia.pl w:
1
głosuj
Niedawno w polskim internecie znalazł się LangEffect, serwis zorientowanych na intensywną naukę słówek. Wypróbowujemy go i przedstawiamy swoje krótkie przemyślenia. Nie trzeba c... 22/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2008 | Artykularnia.pl w:
2
głosuj
My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, tylko nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, k... 16/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3240 | Przedruki za zgodą w:
5
głosuj
Abu Hamza Na podstawie: Who destroyed the Alexandria Library? Autor: Mohamad Ashrof Źródło: bismikaallahuma Ptolemeusz II, który został władcą Egiptu w trzecim wie... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5039 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Ramadan w czasie życia Proroka (salla allahu `alejhi ła sallam) W pierwszym roku hidżry Prorok (salla allahu `alejhi ła sallam) posłał Hamzę ibn Abdul Muttaliba wraz z trzydzies... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1200 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
za: Yves Thoraval, Słownik cywilizacji Muzułmańskiej, Książnica, Październik 2006, str. 288-289 Technika: Zapoznawszy się z dorobkiem starożytnych uczonych, muzułmańscy „i... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1259 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich P olskie Państwo Podziemne (PPP) uformowało się ostatecz... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7174 | polishresistance-ak.org w:
14
głosuj
Stalin nie liczył się ze zdaniem Aliantów i prowadził konsekwentnie własną politykę. Postawa Roosevelta znacznie mu to ułatwiała, tak że miał w swoich poczynaniach wolną rękę. 12/11/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 4265 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Ż ycie kulturalne podbitej Polski zarówno Niemcy, jak i Sowieci potraktowali wyjątkowo brutalnie. Próbowali je sparaliżować, zdławić jego bogate źró... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2464 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Z nastaniem okupacji niemieckiej i sowieckiej jesienią 1939 r. przystąpiono do pracy konspiracyjnej nie tylko w dziedzinie politycznej i wojskowej, lecz w każdej dziedzinie życi... 12/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5296 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
J ako „Pierwszy Sojusznik” Wielkiej Brytanii, Polska odgrywała rolę w większości aspektów alianckiej strategii wojennej, szczególnie w dziedzin... 12/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2970 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Świat obiega wiele, często sprzecznych informacji, odnośnie stosunków między Brytyjczykami a AK. Z tego powodu powstaje wiele mitów. Warto je wyjaśnić. 07/01/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1666 | polishresistance-ak.org w:
6
głosuj
Reżim okupacyjny w Polsce był wyjątkowo brutalny. Polska miała zostać usunięta z mapy Europy. 12/11/2006
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10582 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P odstawą dla Polskiego Państwa Podziemnego z lat drugiej wojny światowej były niepodległościowe konspiracje o charakterze wojskowym i politycznym. Tworzyły się na całym terytor... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2264 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Zarys historii kobiet-jeńców wojennych - żołnierzy AK internowanych po Powstaniu Warszawskim w obozie Oberlangen (stalag VIc) H istoria walczących żołnierzy armii krajow... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4664 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P o kapitulacji Warszawy 28.IX.1939 r. i zaprzestaniu walk, społeczeństwo polskie, choć przybite klęską, zaczęło szybko usuwać zniszczenia i organizować szkolnictwo. Niestety... 12/11/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 13721 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich D nia 14 czerwca 1940 roku Niemcy wkroczyli do Paryża i w tym samy... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1397 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich W Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1673 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niniejszy artykuł mógł ukazać się dzięki szczodrobliwości Fundacji z Brzezia Lanckorońskich Z naczący udział kobiet w Armii Krajowej był konsekwencją zarówn... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4375 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
H arcerska poczta polowa odegrała kluczową rolę w utrzymywaniu łączności pomiędzy ludnością Warszawy w czasie Powstania. D o dnia 30 lipca większość urzędów i służb... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4250 | polishresistance-ak.org w:
5
głosuj
Nawet dzisiaj, przeszło pół wieku po zakończeniu wojny, słyszy się pytania. „Jaka była reakcja Narodu Polskiego wobec rozwijającej się Tragedii Żydowskiej?”. Pytania tego rodzaj... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 20202 | polishresistance-ak.org w:
3
głosuj
"Burza" miała być wszczęta na wschodzie i posuwać się na zachód w miarę ruchu frontu. Istotą planu „Burzy" było sukcesywne wzniecanie powstań w tych rejonach, gdzie rozpoczął si... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4492 | polishresistance-ak.org w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska