Login lub e-mail Hasło   

Nauka


2
głosuj
Podajemy poniższą definicję wolnego oprogramowania, by jasno wskazać, jakie stwierdzenia muszą być prawdziwe w stosunku do konkretnego programu, zeby można było go uznać za woln... 20/10/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1471 | Adam Tikacz w:
1
głosuj
System praw autorskich przyznaje programom "właścicieli", z których większość dąży do pozbawienia wszystkich pozostałych potencjalnych korzyści z oprogramowania. Chcą być jedyny... 17/12/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2264 | Adam Tikacz w:
0
głosuj
Stwierdzenie, iż literatura naukowa istnieje po to, by rozpowszechniać naukową wiedzę, a naukowe czasopisma istnieją po to, by ten proces ułatwiać — jest w zasadzie truizm... 19/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1040 | Adam Tikacz w:
5
głosuj
Od połowy 1850 roku systematycznie wydłuża się czas ludzkiego życia. W 1900 roku człowiek żył przeciętnie 49 lat a w 2000 roku już 85. Skoro na świecie znacząco rośnie liczba os... 18/10/2006
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1969 | ewelinaz w:
2
głosuj
Kreatywność: Metoda Sześciu Kapeluszy Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono, twórcę pojęcia "myślenie lateralne". Idea sześciu kapeluszy pozwala na tw... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2693 | artelis.pl w:
0
głosuj
Internet dzięki swoim możliwościom multimedialnym oraz interaktywności daje na prawdę olbrzymie możliwości wymiany informacji i doświadczeń. Było więc od początku niemal pewne,... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1248 | artelis.pl w:
22
głosuj
Od czasów starożytności aż do chwili obecnej uczeni zastanawiali się z czego zbudowany jest świat i co jest jego najmniejszą cząstką. Naukowcy sądzili, że doszli do kresu podzia... 08/11/2007
komentarze: 11 | wyświetlenia: 31663 | Łukasz Żyrański w:
0
głosuj
Tym razem udałam się do Cali sama, bez Mario i nie pojechałam tam na wakacje – jak to zwykle bywa, ale do pracy i w kwestiach służbowych. Zaproszona zostałam przez Uniwers... 09/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2445 | Łukasz Żyrański w:
11
głosuj
Wstęp Do tej pory mowa była cały czas o prądzie stałym, w którym elektrony poruszały się w jednym ustalonym kierunku. Prąd zmienny natomiast może pulsować (wtedy ró... 31/03/2009
komentarze: 3 | wyświetlenia: 105430 | Rafal Kinde w:
3
głosuj
Wprowadzenie do problematyki sporu ewolucjonizm-kreacjonizm Dwa podstawowe modele Istnieją dwa zasadniczo odmienne, skrajnie przeciwne wyjaśnienia pochodzenia Wszechświata i życ... 14/09/2006
komentarze: 6 | wyświetlenia: 6859 | tor w:
1
głosuj
To odkrycie wprowadzi Cię w dalekie trzecie tysiąclecie.Transplantacje komórek macierzystych jeszcze nie weszły do szerokiego zastosowania, a już powstało nowe odkrycie,... 11/09/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1486 | zdrowiesos w:
6
głosuj
Matematyk to jeden z najdawniejszych zawodów, znany już w starożytności. Matematyk to osoba, która posługuje się w swojej pracy dedukcyjną metodą myślenia, a to znaczy, że dąży... 10/09/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 17079 | matematyk w:
12
głosuj
Szerokość geograficzna φ (boczne, prawa i lewa podziałka na mapie) Jest to miara kątowa między równikiem a dowolnym innym równoleżnikiem. Szerokość geograficzn... 29/03/2009
komentarze: 5 | wyświetlenia: 189104 | marek w:
3
głosuj
Paweł Wimmer Powiększenie liczby państw zjednoczonej Europy z 15 do 25 spowodowało niemal podwojenie liczby oficjalnych języków — z 11 do 20 — zaś liczbę komb... 03/07/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1612 | Paweł Wimmer w:
6
głosuj
Interlingua - rewolucyjny pomysł wyekstrahowania wspólnego zasobu językowego. 01/07/2006
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3060 | Paweł Wimmer w:
2
głosuj
Paweł Wimmer Wściekłe „Speak English” usłyszał w hotelu goszczącym uczestników światowego kongresu języka esperanto w Pekinie jeden z uczestników, gdy... 01/07/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1790 | Paweł Wimmer w:
9
głosuj
Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. + + = 180°. Każdy bok trójkąta jest mni... 28/03/2009
komentarze: 6 | wyświetlenia: 89711 | przesmyk w:
8
głosuj
Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba... 16/01/2009
komentarze: 3 | wyświetlenia: 14706 | przesmyk w:
57
głosuj
Pośród liczb są również takie, które posiadają interesujące właściwości. Dowiedz się, co to liczby bliźniacze, doskonałe, polindromiczne czy złote. 09/06/2006
komentarze: 20 | wyświetlenia: 79224 | przesmyk w:
49
głosuj
Ponad pięćdziesiąt zasad, których powinien przestrzegać każdy, kto pragnie porozumiewać się w języku angielskim. Artykuł jest też listą gaf językowych, których popełnienie w tow... 04/11/2007
komentarze: 14 | wyświetlenia: 66192 | Tatiana w:
21
głosuj
Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Wiele osób przeciwstawia się teorii ewolucji. Oto... 21/12/2007
komentarze: 13 | wyświetlenia: 62570 | Karina Jule w:
13
głosuj
Ciekawe informacje dla osób zainteresowanych matematyką. 20/05/2006
komentarze: 8 | wyświetlenia: 99305 | Alicja Targot w:
15
głosuj
Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr jest wielokrotnością 9, a podzielna jest przez 3, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 11,... 01/02/2009
komentarze: 4 | wyświetlenia: 17232 | Alicja Targot w:
2
głosuj
Umowa franchisingowa - trwala integracja uczestników kanalu w celu efektywnej obslugi rynku. Franchising - dlugoterminowe pozwolenie (licencja, zgoda, franchise) udzielon... 20/05/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 7837 | Alicja Targot w:
0
głosuj
Reklama - jest platna forma nieosobliwej prezentacji i promocji produktu lub uslug przez okreslonego nadawce. Cele reklamy: a) przyciagniecie uwagi b) wzbudzenie zainteresowania... 20/05/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6715 | Alicja Targot w:
© 2005-2017 grupa EIOBA. Wrocław, Polska