Login lub e-mail Hasło   

Nauka


0
głosuj
P oczątki Wydziału Lotnictwa Armii Krajowej datują się na marzec 1940r. Wówczas to powołano Sekcję Lotniczą AK (kryptonimy „Bociany” następnie „Paras... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2023 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Stalin wyeliminował komunistów i wprowadził autorytarny system narodowego socjalizmu stając się czerwonym carem Rosji i ZSRR. Oto do czego prowadzi władza partii i wodza karła! 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1932 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
Niemal od pierwszych dni powstania Związek Sowiecki okazywał wobec niego stosunek jawnie wrogi. Źródła tej postawy tkwiły w zupełnie odmiennych koncepcjach przyszłości Polski, j... 25/12/2007
komentarze: 3 | wyświetlenia: 5411 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
W kwietniu 1943 roku, podczas próby ostatecznej likwidacji przez Niemców getta warszawskiego przywódcy działającej na jego terenie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) zdecydowa... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2552 | polishresistance-ak.org w:
1
głosuj
W 1944 roku Armia Czerwona, w pościgu za Niemcami, wkroczyła na terytorium Państwa Polskiego. Władze sowieckie, nie uznawały legalnych władz Polski i rozbrajały podległe im oddz... 12/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2672 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
Z anim zamilkły ostatnie strzały walk kampanii 1939 roku, powstała w Warszawie konspiracyjna organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polsce. W listopadzie 1939 roku została zast... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2275 | polishresistance-ak.org w:
2
głosuj
P olskie Państwo Podziemne funkcjonujące na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich w latach II wojny światowej było niespotykanym w takiej skali zjawiskiem w dziejach podzie... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 15350 | polishresistance-ak.org w:
0
głosuj
P olska była pierwszym krajem europejskim, który zdecydował się stawić opór Niemcom, które we wrześniu 1939 zaatakowały ją wspólnie z Ros... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1897 | polishresistance-ak.org w:
12
głosuj
W miarę jak nasza wiedza poszerza się i widzimy coraz więcej w otaczającym nas świecie nasuwają się nam myśli fantastyczne i mistyczne. Pytamy: czy jesteśmy jedyni? Zawężając si... 19/01/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10818 | ateista.pl w:
13
głosuj
Próba połączenia w jedną teorię: ogólnej teorii względności, mechaniki kwantowej, teorii cząstki, teorii strun. Unifikacja oddziaływań 21/01/2009
komentarze: 5 | wyświetlenia: 16433 | Grzegorz Rossa. w:
1
głosuj
Szympans nasz najbliższy krewny jest doskonałym i nader wdzięcznym tematem naszych rozważań. A jest tak dlatego, że jak już o tym pisaliśmy różnimy się genetycznie od teg... 09/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1580 | ateista.pl w:
18
głosuj
Czy Atlantyda naprawde istniała, a może to tylko legenda, mitologia. To pytanie od lat zadają sobie badacze i wizjonerzy, którzy całe życie poświecali się Atlantydzie. 08/11/2006
komentarze: 6 | wyświetlenia: 15927 | Kazimierz Mazan w:
15
głosuj
Przeprowadzenie zamachu wojskowego w Polsce - wprowadzenie stanu wojen-nego - mimo wielu sygnałów docierających do członków i przywódców Solidarno-.ś... 11/03/2009
komentarze: 9 | wyświetlenia: 7210 | Tatiana w:
10
głosuj
Temat inżynierii genetycznej jest często widywany w mediach. Piszą o niej gazety, wypowiadają się politycy. Czy jednak na pewno wiesz "na czym to wszystko polega"? 09/12/2007
komentarze: 4 | wyświetlenia: 75087 | Tatiana w:
9
głosuj
Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. 05/04/2009
komentarze: 7 | wyświetlenia: 40949 | Tatiana w:
1
głosuj
Tragiczne doświadczenia II wojny światowej sprawiły, iż proces unifikacji kontynentu europejskiego może być jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. 07/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4130 | Tatiana w:
2
głosuj
Miejscem zerowym funkcji f ( x ) będziemy nazywali argument x o , dla którego funkcja przyjmuje wartość 0: x o jest miejscem zerowym wtedy i tylko wte... 04/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10343 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Przyjmijmy, że poruszamy się w obszarze zmienności funkcji ( 1.1 ), określonym przez rozmiary płyty: ( x , y ) D 2 , D = <0, p >. Wygodniej będzie badać linie funkcyjne,... 03/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5936 | Łukasz Żyrański w:
7
głosuj
System zapisu U1 przedstawiony w poprzednim rozdziale umożliwiał w prosty sposób kodowanie liczb ujemnych. Jednakże wykonywanie operacji arytmetycznych wciąż wymagało d... 01/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 48491 | Łukasz Żyrański w:
0
głosuj
Chyba nie ma takiego twórcy oprogramowania, który nie chciałby żeby jego program pobierało i kupowało tysiące ludzi z całego świata. W tym artykule przestawię najp... 31/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2616 | Kamil Rudnicki w:
1
głosuj
Skorzystaj z krótkiej lekcji nauczyciela Feng`a „...chcesz poznać i zrozumieć Tai Chi spróbuj myśleć jak myśleli moi przodkowie. To co widać na zewnątrz to nie jest Tai Ch... 30/10/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 881 | artelis.pl w:
14
głosuj
Artykuł zawiera opisy poszczególnych typów gitar i nie tylko. Pamiętaj, że warto choćby potrafić odróżnić gitarę akustyczną od klasycznej. 30/10/2006
komentarze: 7 | wyświetlenia: 123010 | Marek Bliziński w:
14
głosuj
Obcy język często posługuje się dźwiękami, których nie jesteśmy w stanie fizycznie usłyszeć. Nic więc dziwnego, że mamy problemy z prawidłową wymową i akcentem słów tego języka. 22/09/2008
komentarze: 4 | wyświetlenia: 21625 | Krzysztof Klimaj w:
4
głosuj
Oto kilka krótkich porad jak radzić sobie z lenistwem. Ucz się troszkę każdego dnia, aby nauka nie złożyła się na jeden wielki kucie/maraton, do którego wów... 27/10/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 7150 | Krzysztof Klimaj w:
2
głosuj
Zdawanie egzaminów wymaga on nas skupienia i wielu poświęceń. Warto zawczasu dowiedzieć się, jak efektywniej przygotowywać się do tego typu wyzwań, jakie z pewnością jeszcze nie... 27/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4746 | Krzysztof Klimaj w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska