Login lub e-mail Hasło   

Nauka


0
głosuj
Tym razem udałam się do Cali sama, bez Mario i nie pojechałam tam na wakacje – jak to zwykle bywa, ale do pracy i w kwestiach służbowych. Zaproszona zostałam przez Uniwers... 09/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2394 | Łukasz Żyrański w:
11
głosuj
Wstęp Do tej pory mowa była cały czas o prądzie stałym, w którym elektrony poruszały się w jednym ustalonym kierunku. Prąd zmienny natomiast może pulsować (wtedy ró... 31/03/2009
komentarze: 3 | wyświetlenia: 105244 | Rafal Kinde w:
3
głosuj
Wprowadzenie do problematyki sporu ewolucjonizm-kreacjonizm Dwa podstawowe modele Istnieją dwa zasadniczo odmienne, skrajnie przeciwne wyjaśnienia pochodzenia Wszechświata i życ... 14/09/2006
komentarze: 6 | wyświetlenia: 6783 | tor w:
1
głosuj
To odkrycie wprowadzi Cię w dalekie trzecie tysiąclecie.Transplantacje komórek macierzystych jeszcze nie weszły do szerokiego zastosowania, a już powstało nowe odkrycie,... 11/09/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1462 | zdrowiesos w:
6
głosuj
Matematyk to jeden z najdawniejszych zawodów, znany już w starożytności. Matematyk to osoba, która posługuje się w swojej pracy dedukcyjną metodą myślenia, a to znaczy, że dąży... 10/09/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 17022 | matematyk w:
12
głosuj
Szerokość geograficzna φ (boczne, prawa i lewa podziałka na mapie) Jest to miara kątowa między równikiem a dowolnym innym równoleżnikiem. Szerokość geograficzn... 29/03/2009
komentarze: 5 | wyświetlenia: 188514 | marek w:
3
głosuj
Paweł Wimmer Powiększenie liczby państw zjednoczonej Europy z 15 do 25 spowodowało niemal podwojenie liczby oficjalnych języków — z 11 do 20 — zaś liczbę komb... 03/07/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1585 | Paweł Wimmer w:
6
głosuj
Interlingua - rewolucyjny pomysł wyekstrahowania wspólnego zasobu językowego. 01/07/2006
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3010 | Paweł Wimmer w:
2
głosuj
Paweł Wimmer Wściekłe „Speak English” usłyszał w hotelu goszczącym uczestników światowego kongresu języka esperanto w Pekinie jeden z uczestników, gdy... 01/07/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1754 | Paweł Wimmer w:
9
głosuj
Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. + + = 180°. Każdy bok trójkąta jest mni... 28/03/2009
komentarze: 6 | wyświetlenia: 89502 | przesmyk w:
8
głosuj
Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba... 16/01/2009
komentarze: 3 | wyświetlenia: 14622 | przesmyk w:
57
głosuj
Pośród liczb są również takie, które posiadają interesujące właściwości. Dowiedz się, co to liczby bliźniacze, doskonałe, polindromiczne czy złote. 09/06/2006
komentarze: 20 | wyświetlenia: 79015 | przesmyk w:
49
głosuj
Ponad pięćdziesiąt zasad, których powinien przestrzegać każdy, kto pragnie porozumiewać się w języku angielskim. Artykuł jest też listą gaf językowych, których popełnienie w tow... 04/11/2007
komentarze: 14 | wyświetlenia: 66092 | Tatiana w:
21
głosuj
Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Wiele osób przeciwstawia się teorii ewolucji. Oto... 21/12/2007
komentarze: 13 | wyświetlenia: 62323 | Karina Jule w:
13
głosuj
Ciekawe informacje dla osób zainteresowanych matematyką. 20/05/2006
komentarze: 8 | wyświetlenia: 98995 | Alicja Targot w:
15
głosuj
Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr jest wielokrotnością 9, a podzielna jest przez 3, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 11,... 01/02/2009
komentarze: 4 | wyświetlenia: 17094 | Alicja Targot w:
2
głosuj
Umowa franchisingowa - trwala integracja uczestników kanalu w celu efektywnej obslugi rynku. Franchising - dlugoterminowe pozwolenie (licencja, zgoda, franchise) udzielon... 20/05/2006
komentarze: 2 | wyświetlenia: 7785 | Alicja Targot w:
0
głosuj
Reklama - jest platna forma nieosobliwej prezentacji i promocji produktu lub uslug przez okreslonego nadawce. Cele reklamy: a) przyciagniecie uwagi b) wzbudzenie zainteresowania... 20/05/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6655 | Alicja Targot w:
0
głosuj
Glównie badania musza opierac sie na zródlach danych: pierwotnych i wtórnych. Zródla wtórne sa dostepne bez koniecznosci prowadzenia badan, gd... 20/05/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 4365 | Alicja Targot w:
2
głosuj
1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospo... 20/05/2006
komentarze: 4 | wyświetlenia: 30251 | Alicja Targot w:
16
głosuj
Uniform Resource Locator 13/05/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 22755 | Mariusz Żurawek w:
© 2005-2017 grupa EIOBA. Wrocław, Polska