Login lub e-mail Hasło   

Równoliczna


0
głosuj
W klipie Video przedstawione są dwie metody obliczania 19/12/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 687 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej. Działania uwzględniają też funkcje przeliczalne i odwracalne 23/09/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 889 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Bijekcja to związek zależności zachodzący pomiędzy f : (~) obliczonymi z funkcji różnowartościowych przy przyporządkowywaniu ich do f : {X} i f : {Y} podzbioru .., 09/07/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 771 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji równolicznych, odwracalnych,przeliczalnych, odwrotnych f :(1/ 2), podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych 09/01/2014
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1130 | Kazimierz Cieślak w:
3
głosuj
Obliczanie 7 ! Czyli funkcji wzajemnie jednoznacznych należących do funkcji równolicznej poprzez zastosowanie funkcji odwracalnej i przeliczalnej 06/09/2013
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1021 | Kazimierz Cieślak w:
1
głosuj
Funkcja odwrotna i odwracalna, względem funkcji równolicznej z której została obliczona będzie funkcją o różnych wartościach. 19/07/2013
komentarze: 1 | wyświetlenia: 970 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową. 1(x, y) = , 19/07/2013
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1067 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Zbiór danych dla funkcji zadaniowych obiektów, podgrup, Grup należących do dziedziny, podzbioru {bd A1} 22/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 879 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych dziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1} 19/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1084 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji wzajemnie jednoznacznych, obiektów funkcji równolicznych przez zastosowanie układów cyklicznych. 12/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 986 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Druga zasada obliczania, pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych. Wprowadzanie dobrego porządku w Grupach, podzbioru. 10/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 899 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Pliki zawierają zbiór danych funkcji różnowartościowej i jej Graf 09/04/2013
komentarze: 0 | wyświetlenia: 969 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Obliczanie funkcji różnowartościowej i jej funkcji równolicznych z zastosowaniem układów cyklicznych obliczonych w układzie liniowym i przeciwstawnym. Metoda podstawiania danych. 09/12/2011
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1367 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Czy funkcje zadaniowe funkcji różnowartościowej decydują o przyporządkowaniu funkcji równolicznej, odwracalneji przeliczalnej do zbiorów równolicznych ? 07/07/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1323 | Kazimierz Cieślak w:
0
głosuj
Dlaczego decydują tylko dwie stałe wartości x =1, y = 2 w ciągach liczbowych funkcji równolicznych, czy funkcja jest odwrotna, czy odwracalna ? 30/10/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2762 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Każdemu z podciągów <1,2,..,9> piewszego obiektu, są przyporządkowane po dwa układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych domykających {<1,2>,<1,3>,..,<... 23/04/2008
komentarze: 2 | wyświetlenia: 3006 | Kazimierz Cieślak w:
2
głosuj
Zastosowanie twierdzenia w działaniu ; Każda funkcja równoliczna jest funkcją przeliczalną i odwrotną. 23/04/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1173 | Kazimierz Cieślak w:
4
głosuj
Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej 30/01/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3813 | Kazimierz Cieślak w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska