Login lub e-mail Hasło   

Sortowanie


11
głosuj
- Czy wiesz jak gigantyczne są w tym roku problemy z dostaniem się do liceów? W czerwcu 2002 uświadomiono mi konsekwencje kandydowania do wielu szkół ponadgimnazjalnych naraz. 14/08/2008
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4118 | Andrzej P Urbański w:
1
głosuj
W poniższej tabeli zebraliśmy dane z poszczególnych rozdziałów dotyczące wyznaczonych klas złożoności obliczeniowej, stabilności oraz wykorzystania pamięci opera... 18/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5484 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Wszystkie opisane dotychczas algorytmy sortujące opierają się na sprawdzaniu uporządkowania zbioru, które polega na porównywaniu elementów. Udowodniono, i... 18/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2318 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Algorytm sortowania szybkiego opiera się na strategii "dziel i zwyciężaj" (ang. divide and conquer) , którą możemy krótko scharakteryzować w trzech pun... 18/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 16047 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Dotychczas operowaliśmy na prostych strukturach danych, takich jak tablice . W tablicy elementy ułożone są zgodnie z ich numeracją, czyli indeksami . Jeśli za punkt odniesie... 18/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 6126 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Poczynając od tego rozdziału przechodzimy do opisu algorytmów szybkich , tzn. takich, które posiadają klasę czasowej złożoności obliczeniowej równą O ( n... 18/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 28595 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
W latach 50-tych ubiegłego wieku informatyk Donald Shell zauważył, iż algorytm sortowania przez wstawianie pracuje bardzo efektywnie w przypadku gdy zbiór jest w duży... 18/10/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6218 | Łukasz Żyrański w:
4
głosuj
Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 24367 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Idea algorytmu sortowania przez wybór jest bardzo prosta. Załóżmy, iż chcemy posortować zbiór liczbowy rosnąco. Zatem element najmniejszy powinien znaleźć... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 23837 | Łukasz Żyrański w:
3
głosuj
Algorytm sortowania bąbelkowego jest jednym z najstarszych algorytmów sortujących. Można go potraktować jako ulepszenie opisanego w poprzednim rozdziale algorytmu sorto... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 47076 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Sortowanie naiwne jest również bardzo złym algorytmem sortującym, lecz, w przeciwieństwie do opisanego w poprzednim rozdziale sortowania zwariowanego , daje zawsze popr... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4903 | Łukasz Żyrański w:
1
głosuj
Pierwszy z prezentowanych algorytmów sortujących opiera się na dosyć zwariowanych zasadach. Jego działanie możemy scharakteryzować na przykładzie układania talii kart.... 17/10/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4426 | Łukasz Żyrański w:
2
głosuj
Sortowanie danych jest jednym z podstawowych problemów programowania komputerów, z którym prędzej czy później spotka się każdy programista. Poniżej... 17/10/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5208 | Łukasz Żyrański w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska