Login lub e-mail Hasło   

Społeczeństwo


0
głosuj
Kapitalizm powstał na gruncie feudalizmu w XVI wieku. Na początku XX wieku powstał komunizm, który opanował wiele krajów, m.in. Polskę. Komunizm upadł, a kapitaliz... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4746 | Portal Islam w Polsce w:
2
głosuj
Dlatego też czasownik Faqara ("był biedny") jest przeciwieństwem słowa Istaghna ("nie być w potrzebie czegoś"). Czasownik Iftaqara oznacza “potrzebował... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4100 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Allah (subhanahu ła ta’ala) Stworzył wszystkie zasoby tego świata. W Qur’anie Allah (subhanahu ła ta’ala) Mówi, że wszystkie zasoby tego świata są stwor... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2117 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Jest to spowodowane tym, że to czego wszyscy chcą, nie jest dostępne w każdym miejscu i przywłaszczanie (jakiejś własności) jest czymś nagannym (powoduje zniszczenie tej wlasnos... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1141 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
...Umowa sprzedaży musi być jednak sformułowana w sposób jasny i przejrzysty, i nie może zawierać żadnych niejasności, które stałyby w sprzeczności z zasadami Szar... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1903 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczył: Abu Numan Allah (subhana wa teala) dał każdemu człowiekowi prawo do sprzedaży jego własności po właściwej dla niego cenie. Ibn Madżah przekazał od Abu S’aida, ż... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1586 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Szari’a (boskie prawa), które obowiązywały przed islamem są unieważnione z chwilą, kiedy przyszło nowe objawienie. Nie są one również już brane pod uwagę jak... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1458 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Pomódl się dwa rakaty (Salatul Duha) w czasie, pomiędzy wschodem słońca a modlitwą Dhur Abu Hurajra (radi allahu anhu) powiedział: Mój chalil (przyjaciel) Wysłanni... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 940 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Kiedy Kalif składa rezygnację ze sprawowanego przez siebie urzędu, z jakiegoś powodu zostaje z niego usunięty, lub umiera, wówczas nie ma miejsca sukcesja w łonie jego ro... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 791 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Niemuzułmanie są Ahl adh-dhimma (ludźmi umowy) Allah (Subhana wa tala) objawił System Muzułmański (odnoszący się do prawa, do każdego aspektu życia człowieka) (Szari’a) Wy... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1137 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
System Ekonomiczny Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostateczny, którzy nie zakazują tego, czego zakazał Bóg i jego Posłaniec, i nie przy... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 814 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Polityka Zagraniczna Polityką zagraniczną Państwa Muzułmańskiego jest niesienie muzułmańskiej da’wa światu. Dokonuje się to przez Dżihad przeciwko niesprawiedliwości wedłu... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 771 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział: Żydzi podzielili się na siedemdziesiąt jedną lub siedemdziesiąt dwie sekty i Chrześcijanie podzielili się na siedemdzi... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 988 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
16. Z czego składa się Struktura Państwa Muzułmańskiego? Struktura Państwa Muzułmańskiego składa się z następujących elementów: 1. Khaleefah. 2. Mua’awen Al tafweed... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2569 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczył: Piotr Ibrahim Kalwas Wszelka chwała i dziękczynienie Allahowi, Pokój i błogosławieństwo dla Jego Posłańca. Wolno walczyć tym, którzy doznali krzywdy - Z... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2959 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Przedmowa Allah (subhanahu ła ta`ala) Objawił diin islamu jak całościowy system dla ludzkości. System ten odnosi się do każdego aspektu życia człowieka. Szczegółowa natur... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 2808 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Karina Islam został objawiony jako religia, która jest całościowym systemem. System ten obejmuje również zagadnienia związane z polityką i udziałem w niej muzułmań... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1855 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Nadeem Akhter Ar-Raya Magazine, wrzesień 1992 Ttłumaczyła: Asia Janczyk Wpływ zachodniej myśli politycznej, na przekonania niektórych muzułmanów, doprowadził do zm... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2923 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Od czasu zniszczenia Kalifatu oraz upadku cywilizacji muzułmańskiej, Umma została poddana wielu obcym myślom, które były wpajane muzułmanom pod pozorem islamu. Jedną z na... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 810 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Wstęp W Qur’anie znajduje się nakaz pobierania od niemuzułmanów (żyjących w Państwie Muzułmańskim; pod panowaniem muzułmańskim) podatku, który nazywa się Dżi... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2020 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczył: Abu Hamza Imam asz-Szałkani napisał w swojej książce : Jest to znane z islamu przez konieczność (bi-dharurah - np. jak modlitwa czy post), że islam zakazał podziału m... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 820 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Kiedy muzułmanie nie byli już w stanie dotrzymać warunku obrony ludzi ahl al - dhimma, zwrócili im - płaconą przez nich - dżizję, ponieważ nie został spełniony jej podsta... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 890 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Część I Opinie muzułmańskie dotyczące kary dla muzułmanina, który szpieguje na rzecz niemuzułmańskich wrogów Pierwsza opinia mówi, że nie wolno zabijać szpi... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 867 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Imam Muslim przekazał w swoim Sahih, że Prorok (salla allahu `alejhi ła sallam) powiedział: Dzieci Izraela rządzone były przez proroków, tak, że kiedykolwiek umierał kt&o... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 786 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: Sikar A laamin-Nubalaa (10/31) At-Thahabii wspomina od Al-Muzanii’a, że powiedział on: Wiedziałem, że jeżeli ktoś był w stanie pomóc mi w wyzbyciu si... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 688 | Portal Islam w Polsce w:
© 2005-2017 grupa EIOBA. Wrocław, Polska