Login lub e-mail Hasło   

Społeczeństwo


1
głosuj
Źródło: As-Sadaka Rok II nr 6 (10) 1982 r., str. 34-37 Dr Janusz Danecki Bóg podporządkował wam morze, po którym z jego rozkazu płyną statki. Podporządkował... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2202 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Opracował i przetłumaczył: Abu Hamza Raphaela Lewis napisała w „Życiu codziennym w Turcji Osmańskiej” (przełożył: Witold Radwański, PIW, 1984, str. 12: Półwys... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2006 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
26 kwietnia 1937 roku Gernika została zaatakowana bombami burzącymi i zapalającymi i ogniem karabinów maszynowych przez siły lotnicze. Atak był dziełem Legionu Condor, ni... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2875 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Żydowskie osadnictwo w Arabii i relacje żydów z arabskimi plemionami i muzułmanami we wczesnym okresie muzułmańskiej historii Historia żydowskiego osadnictwa na Pó... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1539 | Portal Islam w Polsce w:
5
głosuj
Abu Hamza Na podstawie: Who destroyed the Alexandria Library? Autor: Mohamad Ashrof Źródło: bismikaallahuma Ptolemeusz II, który został władcą Egiptu w trzecim wie... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5004 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Źródło: As-Sadaka nr 6-7 1981 r., str. 48-51 Paul Lunde Fascynacja Mekką Tłumaczyła: Joanna Pierzchała Wprzeszłości, mimo iż pielgrzymka była długa i niebezpieczna, niekt... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5333 | Portal Islam w Polsce w:
3
głosuj
Bóg (subhanahu ła ta`ala) Mówi w Qur’anie, co oznacza w języku polskim: Przesunięcie miesiąca jest tylko pomnożeniem niewiary; są wprowadzeni przez to w błąd... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5027 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: IslamOnline Tłumaczył: Hasim Zahrah Ałaleh (uzyskał tytuł tytuł licencjata z języka arabskiego i magistra ze studiów islamskich w School of Oriental and Af... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5074 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: bismikaallahuma Wybrał: Abu Hamza Tłumaczył: Adam Profesor Thomas Arnold był poliglotą i uczonym o wielkiej erudycji. Jego magnum opus The Spread of Islam in the... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1783 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: bismikaallahuma Mohd Elfie Nieshaem Juferi Tłumaczył: Abu Hamza Celem niniejszego artykułu będzie wyjaśnienie znaczenia miasta Jerozolimy, znanej jako Bajt al-Maq... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2144 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczył: Hasim Alison Abbott Źródło: „Nature”, vol. 432, 16 grudnia 2004, str. 794-795 Na zdjęciu: Fuat Sezgin pokazuje globus, który został zrekonst... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1252 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: Ph. K. Hitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1969, str. 104 i Jerzy Hauziński, Średniowiecze powszechne od VI do połowy XV wieku (wykaz tekstów źród... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1132 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Źródło: Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Wydawnictwo Elipsa 2003, str. 224-231 Miasto muzułmańskie było nie tylko rezydencją władcy, choć w niektórych wypa... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4377 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Nie ma w prawie muzułmańskim żadnych podstaw ku temu, aby muzułmanie obierali na swój symbol półksiężyc czy gwiazdę. Nie było to znane w czasach Proroka (salla all... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 23459 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Allah (subhana wa teala) wysłał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi wa salaam) jako litość dla wszystkich ludzi. Dla muzułmanów i niemuzułmanów, chrześcijan, żyd&... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1210 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Tłumaczyła: Fatima Źródło: Systems of Islam System społeczny w islamie troszczy się zarówno o mężczyznę, jak i kobietę. Jego rolą jest określenie, jakie mają być i... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10325 | Portal Islam w Polsce w:
4
głosuj
Tłumaczyła: Fatima Źródło: Systems of Islam Według Szari’a, główne zasady, które określają relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą to: 1. Mężczyźni i kob... 14/11/2006
komentarze: 3 | wyświetlenia: 27484 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczyła: Fatima Źródło: Systems of Islam Rola żony jako matki nie obejmuje tylko wychowywania i ochraniania dzieci, ale także uczenia ich din islamu. Prorok (sal allah... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2351 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Tłumaczyła: Fatima Źródło: Systems of Islam Małżeństwo jest w islamie bardzo zalecane, a mężczyźni i kobiety są zachęcani do zawarcia małżeństwa, tak szybko, jak tylko je... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 9116 | Portal Islam w Polsce w:
2
głosuj
Tłumaczyła: Fatima Źródło: Systems of Islam Allah (subhana wa teala) Mówi, co oznacza w języku polskim: Mężczyźni są opiekunami i żywicielami kobiet ze względu na... 14/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 19122 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
W wielu muzułmańskich domach na ścianie wisi tabliczka, na której jest napisane: rydda allah ła rydda al – łalidajn (Zadowolenie Boga i zadowolenie rodziców!... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1867 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Bóg (subhanahu ła ta`ala) Mówi, co oznacza w języku polskim: O wy, którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr między sobą nadaremnie, chyba że to j... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1424 | Portal Islam w Polsce w:
2
głosuj
Tłumaczył: Said Źródło: System ekonomiczny w islamie (Sędzia Taqiu Din Al Nabhani) Gdyby porównać korzyści płynące ze standardu złota z tymi, które płyną ze... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1910 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Wielu muzułmanów sądzi, że islam jest religią, która nakazuje im stronić od pozyskiwania własności , jednak tak nie jest. Islam odnosi się do wszystkich aspekt&oac... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 983 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Dwa znaczenia i znaczenie użyte w Qur’anie. Słowo “taraf” w języku arabskim ma dwa znaczenia. Jedno jest dobre, a drugie złe. W Qur’anie słowo “tar... 14/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1192 | Portal Islam w Polsce w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska