Login lub e-mail Hasło   

Społeczeństwo


0
głosuj
Źródło: Magazyn Al-Fadżr, Styczeń 1988 By zrozumieć Qur’an, należy zrozumieć znaczenie arabskich słów, które zostały w nim użyte (zgodnie z gramatyką... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3846 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Kiedy na Zachodzie dominuje relatywizm, nawet w odniesieniu do myśli, które niegdyś były traktowane jako niepodważalny fundament prawa naturalnego, islam jawi się tam jak... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 952 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
O postępach islamu, przyczynach konwersji na islam i o dogmacie Trójcy Świętej, która upowszechniła się w Europie niejako w opozycji do tej religii za: Franco Card... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1830 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Dżaład Dżafry Islamonline Ludobójstwo trwało przez dziesięciolecia. Historycy utrzymują, że świat nigdy przedtem nie widział tak okrutnych zbrodni i zniszczenia na... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2116 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
IslamOnline Jassir Hidżazi Podróż Abdul - Karima Germanusa (znanego wcześniej jako Julius Germanus) do islamu, zmieniła jego życie na zawsze. Pewnego razu opisał ją jako... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1065 | Portal Islam w Polsce w:
1
głosuj
Bóg (subhanahu ła ta`ala) Rzekł, co oznacza w języku polskim: O ludu Księgi Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę, a przecież wy wiecie? Któż nie... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1394 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Tłumaczył: Ifryt Źródło: System ekonomiczny w islamie (Sędzia Taqiu Din Al Nabhani) 1. Ustalenie pracy (do wykonania) Wynajęcie jest to skorzystanie z korzyści wynajętej... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 900 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Odmawianie człowiekowi prawa do posiadania własności prywatnej i rozdawanie mniej pracowitym ludziom owoców jego pracy – weług islamu jest nieuczciwe. Sprawiedliwoś... 13/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1234 | Portal Islam w Polsce w:
0
głosuj
Jesteśmy w przededniu wyborów. Z niedawnych doświadczeń wynika, że w katolickiej Polsce wybory w znacznej mierze wygrywali nieprzyjaciele Pana Boga i Jego przykazań. Prze... 12/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1015 | rodzinapolska w:
0
głosuj
Niedawno prasa doniosła, że w Krakowie powstała specjalna szkoła dla spowiedników. Rozmawiałem na ten temat ze znajomym zakonnikiem, który powiedział mi sporo ciek... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1979 | Adam Tikacz w:
155
głosuj
Fast food to cichy zabójca. Sprawdź, jakie substancje znajdują się w popularnym jedzeniu. Z pewnością nie są to witaminy... 11/11/2006
komentarze: 75 | wyświetlenia: 251017 | Adam Tikacz w:
0
głosuj
„Nie można robić rewolucji, jeśli nie robi się jej dla siebie; nie ma czegoś takiego jak dobrotliwa dyktatura” – tymi słowy Dwight Macdonald spuentował w swoim... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1783 | ateista.pl w:
1
głosuj
Jan Paweł II wielkim papieżem był! Bo…zmarł 1 , martwiąc tym wielu różnych ludzi. Smucąc wiernych stratą wspaniałego przywódcy, martwiąc mnie odejściem marn... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1103 | ateista.pl w:
0
głosuj
Widmo krąży po świecie. Widmo śmierci wielkiego człowieka. Wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o nadchodzącym końcu. Jak zwykle krajem, który z największą uwagą śl... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1002 | ateista.pl w:
0
głosuj
Nasza redakcja odebrała list od pani Anity, katoliczki, która za namową księdza dokonała aborcji i postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami z... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3034 | ateista.pl w:
0
głosuj
Postawa przyzwoitego człowieka myślącego przyjęta przez możliwie największy odsetek ludzi jest czynnikiem warunkującym powstanie i trwanie społeczeństwa obywatelskiego. Czymże j... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1094 | ateista.pl w:
0
głosuj
Jest w sporcie takie pojęcie – walka z cieniem. Polega to na staczaniu pojedynków z wyimaginowa-nym przeciwnikiem. Jeden ze sposobów treningu przygotowujący... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 7558 | ateista.pl w:
0
głosuj
Podstawami demokratycznego państwa prawnego są, m.in., rzeczywiste możliwości udziału obywateli w życiu publicznym oraz jasne, przejrzyste reguły postępowania władzy publicznej.... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1031 | ateista.pl w:
0
głosuj
Temat służby cywilnej, z konsekwencją i uporem jeszcze kilka miesięcy temu lansowany przez wszystkie ugrupowania, wynoszony pod niebiosa przez urzędników i inne osoby pub... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 943 | ateista.pl w:
0
głosuj
Kolejno 25 września i 23 października bracia Kaczyńscy przejmowali władzę w III Rzeczpospolitej dochodząc do niej zgodnie z prawem w demokratycznych wyborach. „Przejmujemy... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1294 | ateista.pl w:
22
głosuj
Religia została wprowadzona do szkół po naciskach kościoła w roku 1990. Z obawy o konflikt z nim, gdy sytuacja kraju pod każdym względem pozostawiała wiele do życzenia, r... 11/11/2006
komentarze: 29 | wyświetlenia: 35626 | ateista.pl w:
0
głosuj
Był w naszych dziejach taki okres, gdy kraj rósł w siłę a ludzie żyli dostanie. Nie tak znów dawno zresztą. Co młodsi mogą spytać rodziców. Polegała ta szcz... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 800 | ateista.pl w:
1
głosuj
Rasizmem nazywamy zespół poglądów o nierówności biologicznej, społecznej i umysłowej grup ludzkich. Jesteśmy rasistami w szkole, sklepie, na stadionach... N... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2047 | ateista.pl w:
5
głosuj
Jedną z podstawowych i niekwestionowanych prawd zachodniej kultury i jednocześnie fundamentalnych tez kapitalizmu jest przekonanie, że interes jednostki i egoistyczne postępowan... 11/11/2006
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6511 | ateista.pl w:
2
głosuj
Wschowa - małe miasteczko na dolnym Śląsku - stało się aktorem w swego rodzaju pomnikowej tragifarsie. Na niemieckim w zasadzie (do 1945) roku mieście po wyzwoleniu dokonano swe... 11/11/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3253 | ateista.pl w:
© 2005-2017 grupa EIOBA. Wrocław, Polska