Login lub e-mail Hasło   

Windykacja


1
głosuj
Chcąc ocenić kondycję finasową firmy, perspektywy jej rozwoju nie trzeba być analitykiem. Trzeba "nauczyć" się czytania bilansu, spółki, a także innych źródeł info... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1962 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
Występują niestety czasami takie przypadki, że dłużnik w zamierzony sposób doprowadza się do takiego stanu niewypłacalności, iż wierzyciele nie mogą skutecznie dochodzić... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1052 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
1
głosuj
Bardzo często zdarza się, że ktoś kto ma długi, udaje, że nie ma ich z czego z płacić. Ukrycie majatku nie jest przedsięwzięciem wielce skomplikowanym, a wierzyciel w takim wypa... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1347 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
1
głosuj
Podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów i usług, które są nieściągalne lub nieściągalność została uprawdopodobniona. Nie... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1733 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
Konsument jest to osoba fizyczna, która może dokonać czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku, gdy konsument... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 4243 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
Jeśli dłużnik unika spłaty swojego zobowiązania, a wierzyciel zainteresowany jest szybkim odzyskaniem gotówki, może dokonać sprzedaży wierzytelności / o sprzedaży przeczy... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1464 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
Osoba posiadająca wierzytelności może dokonać na osobę trzecią jej przelewu /dokonać cesji /.Cesji można dokonać bez zgody dłużnika. Przelewu nie można dokonać gdy sprzeciwia si... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2091 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
Jeśli Twoim partnerem w interesach jest spółka prawa handlowego /jawna, partnerska, komadytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna/ podstawowe informacje na jej temat t... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1090 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
0
głosuj
CESJA Przelew wierzytelności, umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę. Cesja powinna być dokonana na piśmie, jednak wymogu tego nie stosu... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1683 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
1
głosuj
Na wstępie określimy typy wierzytelności. Najczęściej spotykane można podzielić na dwa rodzaje: Należności główne : z faktur za towary i usługi kary umowne kaucje przedpł... 21/01/2009
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1394 | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" w:
1
głosuj
Vindicare, vindex i nowoczesna windykacja. Zjawisko windykacji, coraz powszechniejsze we współczesnej rzeczywistości, w potocznym myśleniu utożsamiane jest z niesprawiedl... 12/07/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3609 | Maciek w:
0
głosuj
Sprzedaż majątku przez dłużnika w toku egzekucji - skutki prawne i możliwości działania wierzyciela Wygranie sprawy sądowej i wydanie przez sąd korzystnego wyroku to dla wielu k... 04/06/2007
komentarze: 0 | wyświetlenia: 8577 | Maciek w:
1
głosuj
Czasem wierzyciel zastanawia się, jaką drogę komunikacji z dłużnikiem (czyt. upominanie się o swoje pieniądze) wybrać? Oczywiście ma ich do wyboru wiele. Jednak procedury windyk... 27/01/2007
komentarze: 1 | wyświetlenia: 9876 | artelis.pl w:
0
głosuj
Nie chodzi tu bynajmniej o to, aby dłużnik z radości wieszał się na szyi windykatorowi. Jestem wręcz pewny i to wiedzą wszyscy (a przynajmniej powinni wiedzieć), że profesjonaln... 21/12/2006
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2104 | artelis.pl w:
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska