Login lub e-mail Hasło   

Rodzima Wiara - podstawowe informacje

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.psychomanipulacja.pl/baza/rod(...)cje.htm
1. Nazwa grupy: Rodzima Wiara 2. Inne nazwy: Grupa pierwotnie została zarejestrowana (4 marca 1996 r.) pod nazwą Zrzeszenie Rodzimej Wiary, a od 10 lipca 2001 r. funkcjonuje ja...
Wyświetlenia: 2.562 Zamieszczono 04/04/2007

1. Nazwa grupy: Rodzima Wiara

2. Inne nazwy:

Grupa pierwotnie została zarejestrowana (4 marca 1996 r.) pod nazwą Zrzeszenie Rodzimej Wiary, a od 10 lipca 2001 r. funkcjonuje jako Rodzima Wiara. Posługują się także nazwami: Wyznanie Lechitów, Wyznanie Lechickie, Wyznanie Prapolskie.

3. Organizacje satelitarne:

Brak danych

4. Założyciel:

Stanisław Potrzebowski (Staszko z Wrocławia), który pełni funkcję Naczelnika.

5. Geneza:

Ojcem duchowym jest Jan Stachniuk, jego filozofia oraz stworzony przez niego ruch nacjonalistów polskich " Zadruga" stanowią podstawy ideologiczne dla wyznawców RW.

Doktryna J. Stachniuka nazywana jest kulturalizmem, bądź panteizmem ewolucyjnym. Przyjmuje on, iż zasadniczą cechą odróżniającą człowieka od innych istot jest jego zdolność tworzenia, tajemniczy pierwiastek tworzycielski, człowiek doznaje swoje własne "ja" jako element spełniającego się dzieła kultury. Przyjęcie takiej koncepcji człowieka doprowadziło Stachniuka do konkretnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki przyszłego społeczeństwa zbudowanego w zgodzie z zasadami kulturalizmu, czyli tzw. narodowej wspólnoty tworzącej. Autor opowiada się za kolektywistycznym ustrojem społeczno-gospodarczym (industrialno-kolektywnymi sposobami produkcji). Opowiada się także za zabiegami eugenicznymi, w celu poprawiania i ukierunkowywania ewolucji. Krytykuje chrześcijaństwo i inne religie światowe: islam, buddyzm i hinduizm.

Chrześcijaństwo a szczególnie katolicyzm miał, według niego, zgubny wpływ na historię narodu polskiego, ponieważ religia katolicka, złamała ducha naszych słowiańskich przodków. Katolicyzm zniszczył Polaka-Słowianina i zastąpił go jednostką, zwaną przez autora polakatolikiem.

6. Nauka:

Wpływ filozofii J. Stachniuka widoczny jest w "Zasadach wiary Lechitów", które to mówią o dziedzictwie prapolaków. Jest to próba powrotu do zasad leżących rzekomo u podstaw przedchrześcijańskiego światopoglądu – mamy tu raczej do czynienia z idealizowaniem pogańskiej przeszłości. Znaczące jest oparcie wiary na rozumie i nauce. Pociąga to odrzucenie przez nich koncepcji świata nadprzyrodzonego i dlatego czczą oni przyrodę, a nie wyimaginowanego Boga czy "tamten świat". Podstawy lansowanego przez RW panteizmu tkwią w słowiańskim naturalizmie i w myśli Stachniuka. Koncepcja religijna RW jest kontynuacją i rozwinięciem panteizmu ewolucyjnego. Postawa panteistyczna uświadamia, iż są cząstką przyrody, na której ciąży odpowiedzialność za inne stworzenia. Przekłada się to na myślenie proekologiczne i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Z panteizmem RW wiąże się również swego rodzaju kult słońca. Obok kultu przyrody występuje w doktrynie RW silnie akcentowany kult przodków. Rodzimowiercy podkreślają, że życie naszych najdalszych praprzodków wypełniała walka z bezpośrednimi zagrożeniami i własną słabością. Jednostkowa dusza ludzka nie jest nieśmiertelna. Nie ma dowodów na jakąkolwiek formę istnienia człowieka po śmierci. RW proponuje zatem, aby spożytkować nasz skończony czas na ziemi jak najlepiej i jak najpożyteczniej. Stawia się tu na aktywizm, pracę nad sobą, walkę z własnymi słabościami oraz na doczesność bez oczekiwania nagrody lub kary po śmierci. Odwołanie się do korzeni aryjskich jest kolejnym ważnym elementem doktryny RW. Podkreśla się wyraźnie przynależność Bałto-Słowian do wspólnoty aryjskiej, postuluje się przywrócenie utraconej jedności ludów aryjskich.

7. Praktyka:

RW, jak wszystkie inne grupy neosłowiańskie, obchodzi tylko święta kalendarzowe. Wszystkie uroczystości osobiste mają najczęściej charakter bardzo prywatny i celebruje się je w gronie najbliższych. Różny jest stosunek wyznawców do rekonstrukcji pogańskich obrzędów, prasłowiańskiej przeszłości i obyczajów. Największą popularność zyskały takie inicjatywy w Małopolskim Oddziale RW, ale są krytykowane przez np. rodzimowierców z Pomorza jako próba uczynienia z neopogaństwa "skansenu".

Rodzima Wiara stawia sobie trzy cele:

1) szerzenie prapolskiej religii wśród Polek i Polaków na całym świecie,

2) pielęgnowanie i rozwijanie prapolskich obyczajów i obrzędów oraz inicjowanie obchodów rodzimych świąt,

3) prowadzenie badań nad religią lechitów.

Wymienione cele realizuje poprzez m.in. określanie doktryny religijnej i zasad wiary, organizowanie obrzędów i publiczne sprawowanie kultu, kształcenie, działalność wydawniczą, kulturalną i artystyczną.

Wyznanie to obchodzi cztery święta kalendarzowe: Gody - w pierwszy dzień zimy; Sobótkę, Noc Kupały - w najkrótszą noc w roku; Jare Święto - w pierwszy dzień wiosny; Dożynki, Święto Zbiorów - w pierwszy dzień jesieni oraz uroczystości osobiste jak urodziny, postrzyżyny i kosopleciny, zaślubiny, pożegnanie zmarłych. Wyznawcy RW opowiadają się za spopielaniem zwłok oraz podejmują wysiłki w celu zakładania żalników, czyli miejsc, w których spoczną prochy zmarłych.

Do najpowszechniejszej formy działalności należy wydawanie czasopism. W kręgu RW ukazywało się kilkanaście pism o różnej zawartości i poziomie merytorycznym. Oficjalnym organem prasowym RW była redagowana przez Oddział Wielkopolski "Lechia Stragona", obecnie jej miejsce zajęła nieoficjalnie szczecińska "Odala".

8. Organizacja:

Struktura grupy składa się z Oddziałów, Obwodów i Gniazd, a organami wyznania są Wiec, Naczelnik i Ława Rozjemcza. Dziś w Polsce działa pięć Oddziałów: Wielkopolski, Pomorski, Małopolski, Śląski i Mazowiecki. W obrębie Oddziału może istnieć co najwyżej dziesięć Obwodów; skupiających dowolną ilość minimum czteroosobowych Gniazd. Na czele każdej komórki organizacyjnej stoi Starszy wyznaczony przez Naczelnika. Oprócz powoływania Starszych, tworzenia nowych struktur i kontroli pozostałych organów, do kompetencji Naczelnika należy m.in. reprezentowanie RW na zewnątrz oraz sprawowanie ogólnego nadzoru i kierowanie bieżącą działalnością obrządku.

9. Stosowane metody rekrutacji:

Brak danych.

10. Relacje z otoczeniem:

Grupa deklaruje wrogość do chrześcijaństwa, a szczególnie katolicyzmu, a także specyficznie definiowany antysemityzm.

11. Ilość członków na świecie:

Brak danych, mało prawdopodobne by posiadał członków poza granicami kraju. RW jest członkiem Światowego Zgromadzenia Etnicznych Religii z siedzibą w Wilnie, powołanego w 1998 roku.

12. Ilość członków w Polsce:

Szacuje się 100-200 osób, członkowie twierdzą, że mają ok. 1000 sympatyków, którzy czasami uczestniczą w ich obrzędach.

13. Główne zagrożenia:

- Wypowiedź księdza Arkadiusza Szczepanika bywalca czata WIARA.PL : "wszystkie pogańskie ruchy prowadzą do iluzji i fikcji podszytej dreszczykiem niezwykłych emocji, które powstają na styku z magią, okultyzmem, spirytyzmem i w ogóle światem ezoterycznym."

- To nie kółko folklorystyczne - ocenia działalność neopogan ojciec Cezary Jenta dominikanin z Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych w Szczecinie. - Próbują rekonstruować kulty pogańskie. Wiemy, że w tych kultach były także krwawe ofiary. Przede wszystkim cechuje ich nienawiść i nietolerancja wobec innych religii, szczególnie wobec judeochrześcijaństwa. Na łamach swych pism gloryfikują postawy antychrześcijańskie i nacjonalistyczne - Istnienie takich ruchów świadczy o kryzysie duchowości w Polsce. Ludzie by doświadczyć jakiejś duchowości, wchodzą w obrzędy pogańskie. Próbują nawet nadać satanizmowi intelektualne cechy, zrobić z niego nurt religijny.

14. Ciekawostki:

Rodzima Wiara zdaje się prowadzić najżywszą działalność spośród polskich wyznań neopogańskich. Ściśle współpracuje z wrocławskim Wydawnictwem "Toporzeł" oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tradycji i Kultury "Niklot", którego liderem jest Tomasz Szczepański. Jest to nowoprawicowe środowisko dążące do integracji polskiego nacjonalizmu z neopogaństwem. Członkowie RW biorą udział w życiu politycznym. Przedstawiciele pomorskiego Oddziału RW (związani z "Niklotem") kandydowali w ostatnich wyborach samorządowych do władz lokalnych z list Samoobrony. Z partią Andrzeja Leppera współpracują też neopoganie z koszalińskiego Stowarzyszenia Młodzieży Patriotycznej "Świaszczyca" (blisko związanego z RW).

15. Polecana bibliografia:

  • Doktór T. Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik. Warszawa 1999.
  • Drozdowicz Z. Sekty religijne w nowożytnej Europie. Poznań 2002.
  • Libiszowska- Żółtkowska M. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik. Warszawa 2001.
  • praca magisterskia Marcina Kończala "Wiara naszych ojców" - neopogaństwo słowiańskie w Polsce. Praca ta została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2003 roku pod kierunkiem prof. Dr hab. Zbigniewa Drozdowicza- dostępna w internecie na stronie www.sekty.net
Oprac. Aleksandra Charęzińska
Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

Podobne artykuły


100
komentarze: 62 | wyświetlenia: 48849
104
komentarze: 232 | wyświetlenia: 50023
65
komentarze: 127 | wyświetlenia: 28788
51
komentarze: 57 | wyświetlenia: 40487
49
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6688
48
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6741
45
komentarze: 11 | wyświetlenia: 17934
41
komentarze: 61 | wyświetlenia: 5109
37
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6376
36
komentarze: 26 | wyświetlenia: 10328
32
komentarze: 24 | wyświetlenia: 7468
31
komentarze: 31 | wyświetlenia: 5544
26
komentarze: 27 | wyświetlenia: 5854
26
komentarze: 20 | wyświetlenia: 3402
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska