Login lub e-mail Hasło   

Pozwolenie na Broń

Artykuł opisuje kiedy i w jaki sposób możemy uzyskać w Polsce pozwolenie na broń.
Wyświetlenia: 5.524 Zamieszczono 07/04/2007

Zasady wydawania pozwoleń na określony rodzaj broni, cofanie pozwoleń na broń oraz wydawania decyzji odmawiających pozwolenia zostały ujęte w Ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

W rozumieniu ustawy bronią jest:

-  broń palna, w tym bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
-  broń pneumatyczna;
-  miotacze gazu obezwładniającego;
-  narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
- broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni.
- kastetów i nunczako.
- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierającego wkładki z takiego materiału.
- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitującego kij bejsbolowy.
- broń cięciwową w postaci kusz.
- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Pozwolenie na bron może być wydane w szczególności, w następujących celach:

- ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia
- łowieckich
- sportowych
- kolekcjonerskich
- pamiątkowych
- szkoleniowych.


Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom
(art. 15 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji):

- nie mającym ukończonych 21 lat; (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich);


- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

- nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP;

- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Wniosek pozwolenie na broń

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego komendanta policji. Wniosek ten powinien zawierać dane osobowe, dołączony życiorys, dwa zdjęcia, zaświadczenie z miejsca pracy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wpis do ewidencji o prowadzeniu takiej działalności.

Ponadto do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy - potwierdzają zasadność jego wystąpienia o pozwolenie. Szczególną wartość dowodową mogą mieć udokumentowane informacje o zdarzeniach potwierdzających istnienie faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia. Do wniosku obowiązkowo powinno być dołączone orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią określonego rodzaju.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na broń obowiązana jest - zgodnie z dyspozycja art. 16 Ustawy o broni i amunicji - do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.


Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa Śródmieście.

Źródło: all4men.pl

Podobne artykuły


11
komentarze: 32 | wyświetlenia: 626
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 650
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 725
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 611
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 641
10
komentarze: 8 | wyświetlenia: 868
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 417
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 408
9
komentarze: 7 | wyświetlenia: 679
9
komentarze: 20 | wyświetlenia: 570
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 662
9
komentarze: 12 | wyświetlenia: 582
9
komentarze: 34 | wyświetlenia: 455
9
komentarze: 18 | wyświetlenia: 494
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 434
 
Autor
Dodał do zasobów: all4men.pl
Artykułwymyślił taki jeden z drugim klamke ciekawe czy są dumni z siebie.Broń palna jest dla tchuży chciłabym zobaczyć posiadaczy tego atrybutu ,,władzy'' w bezposrednim starciu

Broń palna powinna być powszechnie dostępna w Polsce - ale nie jest wbrew temu co można przeczytać w artykule. Wydawana jest przez organy policji. To znaczy według widzimisię jakiegoś urzędasa. W 99% przypadków pozwolenia nie wydają pomimo spełnienia wszystkich warunków. Do tego opłata wynosi kilka stów i trzeba ją uiszczać co kilka lat.

W każdym kraju, mocarstwie zbudowanym w oparciu o ko

...  wyświetl więcej

Bardzo dobry artykuł, warto zauważyć że w domu taka broń może być niebezpieczna dlatego polecam korzystanie ze sprawdzonych zabezpieczeń przed dostępem do małych dzieci Sejfy na broń https://sejfexpert.pl/pl/c/Sej(...)bron/16Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska