Login lub e-mail Hasło   

Zestawy rakietowe na wyposażeniu Armii Polskiej

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.homa.republika.pl/index2.htm
Sprzęt rakietowy ziemia – ziemia Do tej grupy zalicza się taktyczne zestawy rakietowe „ŁUNA” i „TOCZKA” oraz przeciwpancerne zestawy rakietowe. Tak...
Wyświetlenia: 93.831 Zamieszczono 21/04/2007

Sprzęt rakietowy ziemia – ziemia

Do tej grupy zalicza się taktyczne zestawy rakietowe „ŁUNA” i „TOCZKA” oraz przeciwpancerne zestawy rakietowe. Taktyczne zestawy rakietowe są przeznaczone głównie do niszczenia celów punktowych i o małej powierzchni, na głębokości taktycznej ugrupowań bojowych, zaś przeciwpancerne zestawy rakietowe – samobieżne i przenośne do zwalczania nieruchomych i ruchomych celów opancerzonych.

Taktyczny zestaw rakietowy 9K52  "ŁUNA-M"

 Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Jest przeznaczony m.in. do niszczenia siły żywej, środków ogniowych , sprzętu technicznego i stanowisk dowodzenia na odległość od 12 do 68 km. Zestaw składa się z wyrzutni 9P113 (na podwoziu ZIŁ 135 ŁM), rakiety 9M21F(K), samochodu transportowego 9T29, naczepy transportowej 2U663M, żurawia samochodowego, autotopografu i wyposażenia dodatkowego. Masa wyrzutni z rakietą i obsługa wynosi 19t, maksymalna prędkość jazdy – 65 km/h, zasięg jazdy – 650 km, masa startowa rakiety – 2500 kg, długość rakiety – 9,4 m, masa głowicy – 450 kg.

 

 

Taktyczny zestaw rakietowy 9K79  „TOCZKA” (SCARAB)

 

 


Znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego od 1987 r. i należy do najnowocześniejszych tego typu broni w siłach zbrojnych. Charakteryzuje się wysoką manewrowością i dużą skutecznością rażenia. Jest przeznaczony do niszczenia celów punktowych i o małej powierzchni, na głębokości taktycznej ugrupowań bojowych, rakietami z głowicami odłamkowo – burzącymi (o działaniu skupionym) i odłamkowo – kasetowymi. Zestaw składa się z wyrzutni 9P129 (na podwoziu kołowym, pływającym), rakiety 9M79F(K),samochodu transportowo – załadowczego 2T218 (na podwoziu kołowym, pływającym), samochodu transportowego 9T238 (na podwoziu ZIŁ 137T), stacji kontrolno pomiarowej 9W819, stacji obsługiwań technicznych 9W844M (na podwoziu ZIŁ 131) oraz wyposażenia dodatkowego. Masa wyrzutni z rakietą i obsługą wynosi 18t, maksymalna prędkość jazdy – 60 km/h, pływania – 10 km/h, zasięg jazdy – 650 km, masa startowa rakiety 2000 kg, długość – 6,4 m, masa głowicy – 480 kg, donośność – od 15 do 70 km.
 

Samobieżny przeciwpancerny zestaw rakietowy 9k113 „KONKURS” (AT-5 SPANDREL)

 


Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1984 r. Jest przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych stałych i ruchomych (poruszających się z prędkością do 60 km/h), na dużych odległościach. Zestaw składa się z pięcioprowadnicowej wyrzutni 9P148, zamontowanej na kołowym transporterze opancerzonym BRDM – 2. Z wyrzutni wystrzeliwuje się pociski 9M113 (na odległość od 70 do 4000 m), które są naprowadzane na cel w półautomatycznym systemie kierowania, za pomocą sygnałów przekazywanych linią przesyłową z pulpitu operatora. Mogą być również stosowane pociski 9M111 (o donośności od 70 do 2000 m). Masa zestawu z pełnym wyposażeniem wynosi 7t, kaliber 9M111 – 135 mm, masa pocisku 14,5 kg, a długość 980 mm, średnia prędkość lotu – 205 m/s, grubość przebijanego pancerza – 600 mm, czas przestawienia z położenia marszowego w bojowe – około 25 s. Obsługę stanowi dwóch żołnierzy. 

Przenośny przeciwpancerny zestaw rakietowy 9K115 „METYS” (AT-7 SAXHORN)

 

 


Znajduje się w uzbrojeniu Wojska Polskiego od 1984 r. Jest przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych na podobnych odległościach, jak granatniki przeciwpancerne. Jednak dzięki zastosowanemu układowi kierowania jest znacznie od nich dokładniejszy. Zestaw składa się z wyrzutni (zamocowanej na podstawie trójnożnej), aparatury kierowania i pocisku 9M115 (umieszczonego w kontenerze). Pocisk ma prostą konstrukcję, a na jego pokładzie nie ma żadnych układów elektronicznych (z wyjątkiem prostego układu sterującego). Naziemna aparatura kierowania śledzi za celem i pociskiem, wypracowuje odpowiednie sygnały sterujące, które przesyła linią przesyłową bezpośrednio na układ napędu sterów. System kierowania jest półautomatyczny. Masa wyrzutni z pociskiem wynosi 16,5 kg, kaliber pocisku 9M115 – 93 mm, masa pocisku 5,5 kg, a długość – 740 mm, grubość przebijanego pancerza – 300 mm, średnia prędkość lotu pocisku – 180 m/s, donośność pocisku – od 40 do 1000 m, czas przejścia z położenia marszowego w bojowe – 12 s, szybkostrzelność – 4-5 strz./min. Obsługę stanowi dwóch żołnierzy.

Przenośny przeciwpancerny zestaw rakietowy 9K111 „FAGOT” (AT-4 SPIGOT)

 

Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Jest podstawowym środkiem przeciwpancernym przeznaczonym głównie do zwalczania nieruchomych i ruchomych (poruszających się z prędkością do 60 km/h) opancerzonych wozów bojowych na odległościach od70 do 2000 m. Zestaw składa się z pocisku (umieszczonego w kontenerze) oraz trójnożnej podstawy – wyrzutni. Pocisk jest zbudowany w układzie typu „kaczka” z dwoma parami sterów aerodynamicznych z przodu i czterema statecznikami z tyłu. Rozwijają się one po wystrzeleniu pocisku z kontenera za pomocą gazogeneratora. Aparatura naziemna wypracowuje komendy sterowania i przesyła je linią przewodową do pocisku (układ kierowania – półautomatyczny). Masa zestawu wynosi 40 kg, masa wyrzutniz zestawem indywidualnym – 27 kg, masa pocisku z kontenerem – 12,5 kg, kaliber pocisku – 120 mm, masa – 8 kg, długość – 875 mm, średnia prędkość lotu pocisku – 180 m/s, grubość przebijalnego pancerza – 400 mm, szybkostrzelność teoretyczna – 3 strz./min.

 

Przenośny przeciwpancerny zestaw rakietowy 9K11 „MALUTKA” (AT-3 SAGGER)

 

Przeznaczony jest do zwalczania celów opancerzonych – zarówno stałych jak i ruchomych – z odległości od 500 do 3000 m. Składa się z zasobnika wyrzutni, pocisku 9M14M i pulpitu kierowania. Pocisk 9M14M, z głowicą kumulacyjną o masie 2,6 kg, jest kierowany i naprowadzany na cel za pomocą sygnałów przekazywanych linią przesyłową z pulpitu operatora, w ręcznym – nieautomatycznym – systemie kierowania (operator obserwuje lot pocisku i cel przez lunetę celowniczą). Zasobnik – wyrzutnia jest wykorzystywany do przenoszenia pocisku (z odłączoną głowicą) i wyrzutni, z której jest odpalany pocisk. Masa zestawu wynosi 30,5 kg, pulpitu kierowania – 12,4 kg, zasobnika – wyrzutni (z pociskiem) – 18,1 kg, pocisku – 10,9 kg. Pocisk ma kaliber 125 mm, długość – 860 mm, grubość przebijanego pancerza – 400 mm, średnia prędkość lotu pocisku – 115 m/s. Pocisk 9M14M jest również wystrzeliwany ze stacjonarnej wyrzutni zamontowanej na BWP-1, która stanowi uzbrojenie dodatkowe wozu. Zestaw „MALUTKA” był produkowany przez wiele lat przez Zakłady Metalowe „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby Wojska Polskiego.

 

Samobieżny przeciwpancerny zestaw rakietowy „MALUTKA-P” (AT-3C SAGGER-C)

 

 

Jest przeznaczony do zwalczania opancerzonych celów stałych i ruchomych z odległości od 400 do 3000 m. Zestaw składa się z sześcioprowadnicowej wyrzutni 9P133 zamontowanej na kołowym transporterze opancerzonym BRDM-2. Z wyrzutni wystrzeliwuje się pociski 9M14P1, które są naprowadzane na cel w półautomatycznym systemie kierowania. Mogą być również stosowane pociski 9M14M, lecz ich naprowadzanie odbywa się w systemie ręcznym (nieautomatycznym). Oba pociski mają głowice kumulacyjną o masie 2,6 kg. Są kierowane i naprowadzane na cel za pomocą sygnałów przekazywanych linią przesyłową z pulpitu operatora. Pocisk 9M14P1 różni się od 9M14 nieco większą przebijalnością oraz tym, że zamiast jednego, ma dwa smugacze symetrycznie rozmieszczone na korpusie. Umożliwiają one śledzenie pocisku przez przyrządy wchodzące w skład aparatury półautomatycznego kierowania. Masa zestawu samobieżnego wynosi 5,2t, maksymalna prędkość jazdy – 100 km/h, czas przejścia z położenia marszowego w bojowe – 20 s, szybkostrzelność średnia – 2 strz./min, kaliber pocisku 9M14P1 – 125 mm, masa pocisku – 11,4 kg, grubość przebijalnego pancerza – 460 mm, średnia prędkość lotu pocisku – 115 m/s.

 

Sprzęt rakietowy ziemia – powietrze


Sprzęt rakietowy ziemia – powietrze jest przeznaczony do wykrywania i zwalczania celów powietrznych. W Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej są użytkowane zestawy dalekiego zasięgu „WEGA”, średniego zasięgu „WOŁCHOW” i „KRUG” oraz małego zasięgu „NEWA”. W Wojskach Lądowych, na szczeblu korpusu i dywizji, występują samobieżne zestawy rakietowe „KUB” i  „OSA”, zaś w pododdziałach brygad ogólnowojskowych, przenośne zestawy rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu „STRZAŁA-2M” i „GROM”.

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-200 „WEGA” (SA-5)


 

Wprowadzony został do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1986 r. Charakteryzuje się największą donośnością strzelania, spośród przeciwlotniczych zestawów rakietowych znajdujących się w uzbrojeniu innych państw świata, wynoszącą 250 km. Jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, zwłaszcza o dużych gabarytach, poruszających się z prędkością do 1200 m/s (na kursie zbliżania) i do 300 m/s (na kursie oddalania), na wysokości od 0,3 do 41 km. W skład zestawu wchodzą m.in.: radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania wraz z wysokościomierzem, radiolokator podświetlania celu, wyrzutnia i rakieta. Masa rakiety wynosi 7018 kg, długość – 10760 mm, masa głowicy bojowej – 90 kg.

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-75M „WOŁCHOW” (SA-2 GUIDELINE)

Wyrzutnia rakiet.

 

Zestaw wycofywany z jednostek WP. W uzbrojeniu znajdował się od połowy lat sześćdziesiątych. Przeznaczony do zwalczania środków napadu powietrznego lecących z prędkością do 1000 m/s, na wysokości od 100 do 30000 m. Zestaw składa się m.in. ze stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet RSN – 75W, rakiety kierowanej W – 755, wyrzutni SM – 90, stacji kontrolno pomiarowej W – 75M, zespołu zasilania i wyposażenia pomocniczego. Rakieta składa się z dwóch stopni: startowego i marszowego. Masa rakiety gotowej do startu wynosi 2397 kg, długość rakiety – 10778 mm, średnia prędkość lotu rakiety – 885 m/s, masa wyrzutni w położeniu marszowym – 14,2t, bojowym 11t, maksymalna prędkość jazdy wyrzutni - 40 km/h.

Stacja radiolokacyjna.

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 „NEWA” (SA-3 GOA) 

Wyrzutnia rakiet

Wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego pod koniec lat sześćdziesiątych, jest przeznaczony do zwalczania środków napadu powietrznego, lecących z prędkością do 700 m/s, na wysokości od 20 do 18000 m i odległości od 3,5 do 25 km. W skład zestawu wchodzą: stacja radiolokacyjna naprowadzania rakiet SNR – 125M, rakieta kierowana 5W27U, wyrzutnia 5P71, wyrzutnia 5P73, stacja kontrolno – pomiarowa 5K21 i wyposażenie pomocnicze. Rakieta składa się z dwóch stopni: startowego i marszowego. Masa wyrzutni (w położeniu marszowym):5P71 – 12,7t, 5P73 – 13,3t; bojowym: 5P71 – 9,7t, 5P73 – 10,95t, masa rakiety gotowej do startu – 952,7 kg, długość rakiety – 5948 mm, średnia prędkość rakiety – 790 m/s.

Stacja radiolokacyjna

 

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 „NEWA SC” - polska modernizacja

 Wyrzutnia rakiet na podwoziu gąsienicowym

Wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego pod koniec lat sześćdziesiątych, jest przeznaczony do zwalczania środków napadu powietrznego, lecących z prędkością do 700 m/s, na wysokości od 20 do 18000 m i odległości od 3,5 do 25 km. W skład zestawu wchodzą: stacja radiolokacyjna naprowadzania rakiet SNR – 125M (na podwoziu kołowym), rakieta kierowana 5W27U, wyrzutnia 5P73 (na podwoziu gąsienicowym), stacja kontrolno – pomiarowa 5K21 i wyposażenie pomocnicze. Rakieta składa się z dwóch stopni: startowego i marszowego. Masa wyrzutni (w położeniu marszowym):5P71 – 12,7t, 5P73 – 13,3t; bojowym: 5P71 – 9,7t, 5P73 – 10,95t, masa rakiety gotowej do startu – 952,7 kg, długość rakiety – 5948 mm, średnia prędkość rakiety – 790 m/s.

Stacja radiolokacyjna na podwoziu kołowym

 

Krug M

Wyrzutnia rakiet.

W uzbrojeniu Wojska Polskiego jest od 1976 r. Jest przeznaczony do osłony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego oraz zwalczania pojedynczych i grupowych celów powietrznych, lecących z prędkością do 830 m/s, na wysokości od 250 do 23500 m. Zestaw składa się ze stacji radiolokacyjnej wstępnego poszukiwania i wskazywani celów 1S12A1, stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet 1S32M, wyrzutni 2P24M, rakiety kierowanej 3M8M3, systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K – 1 „KRAB”, stacji kontrolno – pomiarowej „KIPS” 2W9M i wyposażenia dodatkowego. Masa wyrzutni w położeniu bojowym wynosi 28,2t, liczba przewożonych na wyrzutni rakiet – 2, maksymalna prędkość jazdy – 35 km/h, zasięg jazdy – 780 km, masa startowa rakiety – 2453 kg, długość rakiety – 7843 mm, prędkość rakiety na torze lotu – od 800 do 1100 m/s.

Stacje radiolokacyjne wstępnego poszukiwania oraz śledzenia celów.

 

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy 2K12M „KUB-M” (SA-6 GAINFUL)

Wyrzutnia rakietZostał wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w połowie lat siedemdziesiątych. Jest przeznaczony do obrony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego, lecącymi z prędkością poddźwiękową i naddźwiękową, na wysokości od 50 do 7500 m i odległości od 3,5 do 18 km. Zestaw składa się ze stacji radiolokacyjnych wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1, wyrzutni SPU 2P25M1, rakiety kierowanej 3M9ME, stacji kontrolno – pomiarowej KIPS 2W8E, systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K – 1 i wyposażenia dodatkowego. Masa wyrzutni w położeniu bojowym wynosi 20t, liczba rakiet na wyrzutni – 3, maksymalna prędkość jazdy wyrzutni – 50 km/h. Masa rakiety – 604 kg, długość – 5850 mm, prędkość rakiety – 580 – 730 m/s.

 

Stacja radiolokacyjna 

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9K33M2  „OSA-AK” (SA-8 GECKO)

 

Przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy.

Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1980 r. Jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, lecących z prędkością do 1100 km/h na wysokości od 25 do 5000 m i odległości od 1500 do 10000 m oraz lecących z prędkością od 1100 do 1800 km/h na wysokości od 100 do 5000 m i odległości od 1500 do 10000 m. Zestaw składa się z rakietowego wozu bojowego 9A33BM2, rakiety kierowanej 9M33M2, samochodu obsługiwania technicznego 9W210BM3, stacji kontrolno – pomiarowej 9W242-1, wieży kontrolnej 9W914 i osprzętu dodatkowego. Wyposażenie rakietowego wozu bojowego zapewnia wykrywanie, rozpoznawanie, przechwytywanie i automatyczne śledzenie celów, odpalenie rakiety oraz przechwycenie i naprowadzanie jej na cel. W wozie zamontowano 6 rakiet (umieszczonych w kontenerach). Masa całkowita rakietowego wozu bojowego wynosi 18,8t,maksymalna prędkość jazdy wozu z możliwością pracy bojowej – 60 km/h, prędkość pływania z aparaturą wyłączoną – 10 km/h, zasięg jazdy – 500 km, masa startowa rakiety w kontenerze – 161,3 kg, długość rakiety – 3158 mm, średnia prędkość rakiety – 540 m/s.

Samochód transportowo - załadowczy.

 

Lekki przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9K35M „STRZAŁA-10M” (SA-13)


 


Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1982 r. Jest przeznaczony do bezpośredniej osłony wojsk (w czasie działań bojowych, na postoju i w marszu) przed samolotami i śmigłowcami lecącymi na wysokości od 800 do 5000 m. W skład zestawu wchodzi rakietowy wóz bojowy 9A35M (9A34M), rakieta kierowana 9M37M, stacja kontrolno – pomiarowa 9W839 oraz wyposażenie dodatkowe. Rakietowy wóz bojowy jest zbudowany na podwoziu gąsienicowym i spełnia funkcję wyrzutni rakiet (ma cztery prowadnice startowe). Masa wyrzutni z rakietami i załogą wynosi ponad 12t, maksymalna prędkość jazdy – 30 km/h, pływania – 6 km/h, zasięg jazdy – 500 km, obsługa wyrzutni – 3 żołnierzy, kaliber rakiety – 120 mm, masa rakiety – 39,2 kg, długość rakiety – 2190 mm.

 

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9K32M „STRZAŁA-2M” (SA-7 GRAIL)

 Znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego od 1972 r. Jest przeznaczony do zwalczania celów niskolecących (na wysokości od 50 do 2300 m), z tylnej oraz przedniej półsfery, poruszających się odpowiednio z prędkością 260 m/s i 150 m/s (przy kursie zbliżania i oddalania). W skład zestawu wchodzi wyrzutnia 9P54M, rakieta 9M32M, mechanizm startowy 9P58, stacja kontrolno – pomiarowa 9W81OM-1 oraz wyposażenie dodatkowe. Masa wyrzutni z rakietą i mechanizmem startowym, w położeniu bojowym – 15 kg, kaliber rakiety – 72 mm, masa rakiety – 9,8 kg, długość rakiety ze złożonymi statecznikami – 1440 mm, masa wyrzutni – 3 kg, masa mechanizmu startowego – 1,95 kg.

 

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM – 1
Został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 1995 r. i należy do najnowocześniejszego tego typu sprzętu w siłach zbrojnych. Opracowano go w polskich ośrodkach naukowo – badawczych i obecnie jest produkowany w Zakładach Metalowych „MESKO” w Skarżysku-Kamiennej. Służy do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością do 400 m/s (na kursie zbliżania) i do 320 m/s (na kursie oddalania), na wysokości od10 do 3500 m i odległości 5200 m. Zestaw składa się m.in. z: wyrzutni, pocisku rakietowego, mechanizmu startowego i naziemnego bloku zasilania. Masa zestawu w położeniu bojowym wynosi 16,6 kg, kaliber pocisku – 72 mm, masa – 10,5 kg, długość – 1648 mm, masa głowicy – 1,27 kg, średnia prędkość rakiety – 600 – 640 m/s. Obsługuje go jeden żołnierz.

 

Podobne artykuły


29
komentarze: 10 | wyświetlenia: 346627
24
komentarze: 35 | wyświetlenia: 90457
21
komentarze: 12 | wyświetlenia: 140875
21
komentarze: 14 | wyświetlenia: 66384
18
komentarze: 18 | wyświetlenia: 143657
16
komentarze: 0 | wyświetlenia: 10152
16
komentarze: 2 | wyświetlenia: 89204
16
komentarze: 3 | wyświetlenia: 52593
15
komentarze: 2 | wyświetlenia: 122207
14
komentarze: 0 | wyświetlenia: 51349
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 94565
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 30171
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 13176
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 47922
 
Autor
ArtykułA jednak coś tam mamy...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska