Login lub e-mail Hasło   

Ewangelia według św. Marii Magdaleny

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.sm.fki.pl/SMN.php?nr=Marii_Magdaleny
Miriam Magdala to jedna z tajemniczych postaci wśród apostołów Jezusa! Ukochana i umiłowana Mistrza Jehoszuah i dziedziczka Jego Misji.
Wyświetlenia: 68.473 Zamieszczono 28/11/2007


Św. Maria Magdalena


Inne Ewangelie apokryficzne i wspomnienie Ananiasza:

1. Ewangelia Judasza pdf
2. Ewangelia Filipa
3. Ewangelia Tomasza
4. Piąta Ewangelia
5. Ewangelia Magdaleny
6. Wspomnienie Ananiasza


Ewangelia Marii Magdaleny - Apokryf

Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu).

[Brak stron początkowych 1-6]


Strona 7


1. […] „Czym jest materia?

2. Czy będzie trwać zawsze?”

3. Nauczyciel odpowiedział:

4. „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone,

5. wszystkie żywioły natury

6. splatają się ze sobą i jednoczą.

7. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi

8. wszystko powraca do swych korzeni;

9. materia powraca do pierwocin materii.

10. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

11. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem

12. żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam:

13. Co jest grzechem świata?”

14. Nauczyciel odparł:

15. „Nie ma grzechu.

16. To wy sprawiacie, że grzech istnieje,

17. kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami

18. swej zepsutej natury;

19. w niej tkwi grzech.

20. Dlatego to Dobro zstąpiło między was.

21. Współdziała ono z żywiołami waszej natury,

22. tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”.

23. Potem ciągnął dalej:

24. „Dlatego to chorujecie

25. i umieracie:

26. jest to skutkiem waszych czynów;

27. to, co czynicie, oddala was od korzeni natury.

28. Kto ma uszy, niechaj słucha”.


Strona 8


1. „Przewiązanie do materii

2. wzbudza namiętność przeciw naturze.

3. Tak w całym ciele rodzi się udręka;

4. dlatego to powiadam wam:

5. »Trwajcie w harmonii...«

6. Jeśli straciliście równowagę,

7. czerpcie natchnienie z przejawów

8. swej prawdziwej natury.

9. Kto ma uszy,

10. niechaj słucha.”

11. Rzekłszy to, Błogosławiony

12. pozdrowił ich wszystkich, mówiąc:

13. „Niech pokój będzie z wami - niech mój Pokój

14. powstanie i wypełni się w was!

15. Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu, by zwiódł was,

16. mówiąc:

17. »Tu on jest« lub

18. »Jest tam«,

19. albowiem to w was

20. mieszka Syn Człowieczy.

21. Idźcie doń,

22. albowiem ci, którzy go szukają, znajdą go.

23. Idźcie

24. i głoście Ewangelię o Królestwie”.


Strona 9


1. „Nie narzucajcie żadnych praw

2. poza tymi, o których zaświadczałem.

3. Nie dodawajcie więcej praw do tych, które dano w Torze,

4. aby was nie skrępowały”.

5. Powiedziawszy to wszystko, oddalił się.

6. Uczniowie zatroskali się,

7. lejąc wiele łez i mówiąc:

8. „Jakże mamy pójść do niewierzących

9. i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego?

10. Nie oszczędzili jego życia,

11. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?”

12. Wtedy wstała Maria,

13. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci:

14. „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu,

15. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy.

16. Natomiast chwalmy jego wielkość,

17. gdyż przygotował nas na to.

18. On wzywa nas, byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”.

19. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru,

20. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela.


Strona 10


1. Piotr rzekł do Marii:

2. „Siostro, wiemy, że Nauczyciel kochał cię

3. inaczej niż inne kobiety.

4. Powiedz nam, cokolwiek pamiętasz

5. ze słów, które ci rzekł,

6. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”.

7. Maria rzekła do nich:

8. „Powiem wam teraz

9. o tym, czego nie dano wam usłyszeć.

10. Miałam widzenie Nauczyciela

11. i rzekłam doń:

12. »Panie, widzę cię teraz

13. w tym widzeniu«.

14. A on odparł:

15. »Błogosławiona jesteś, gdyż mój widok nie zaniepokoił cię,

16. Gdzie jest Duch, tam jest skarb«.

17. Wtedy powiedziałam doń:

18. »Panie, kiedy ktoś cię spotyka

19. w widzeniu,

20. to czy widzi cię za pomocą duszy,

21. czy też poprzez Ducha?«

22. A Nauczyciel odpowiedział:

23. »Ani przez duszę, ani przez Ducha,

24. lecz to duch, który jest między nimi,

25. widzi mnie, i to on, który [...]«”


[Brak stron 11-14.]


Strona 15


1. „A Pożądanie rzekło:

2. »Nie widziałem, żebyś zstępowała,

3. ale teraz widzę, że się wznosisz.

4. Czemu kłamiesz, skoro należysz do mnie?«

5. A dusza odparła:

6. »Widziałam cię,

7. chociaż ty mnie nie widziałeś

8. ani mnie nie poznałeś.

9. Byłam z tobą jakbyś był strojem

10. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«.

11. Powiedziawszy to,

12. dusza oddaliła się z wielką radością.

13. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę),

14. znaną jako Niewiedza.

15. Niewiedza zapytała duszę:

16. »Dokąd zmierzasz?

17. Rządzą tobą grzeszne skłonności.

18. Zaprawdę, brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«.

19. Dusza odparła:

20. »Czemu mnie osądzasz, skoro ja nie wydaję sądów?

21. Zapanowano nade mną, ale ja nie panowałam nad nikim.

22. Nie zostałam rozpoznana,

23. ale sama poznałam,

24. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi,

25. zarówno na Ziemi, jak i w Niebie«.


Strona 16


1. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery), dusza kontynuowała swe wstępowanie

2. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze).

3. Ten zaś miał siedem przejawów:

4. pierwszym z nich jest Ciemność,

5. drugim - Pożądanie,

6. trzecim - Niewiedza,

7. czwartym - (śmiertelna) Zawiść,

8. piątym - Niewola Ciała,

9. szóstym - Odurzająca Mądrość,

10. siódmym - Podstępna Mądrość.

11. Oto siedem przejawów gniewu,

12. które dręczyły duszę pytaniami:

13. »Skąd przybyłaś, morderczyni?«

14. »Dokąd zmierzasz, włóczęgo?«

15. A dusza odpowiadała:

16. »To, co mnie dręczyło, zabito;

17. to, co oblegało mnie, znikło;

18. moje pożądanie wygasło

19. i jestem wolna od mojej niewiedzy«.


Strona 17


1. »Opuściłam świat z pomocą innego świata;

2. pewien wzorzec został wymazany

3. dzięki wyższemu wzorcowi.

4. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu,

5. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu);

6. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”.

7. Powiedziawszy to, Maria zamilkła,

8. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej.

9. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci:

10. „Powiedzcie mi, co sądzicie o tych rzeczach, które nam powiedziała?

11. Co do mnie, to nie wierzę,

12. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób.

15. Te idee zbyt różnią się od tych, które myśmy poznali”.

14. A Piotr dodał:

15. „Jak to możliwe, żeby Nauczyciel rozmawiał

16. w ten sposób z kobietą

17. o tajemnicach, które nawet nam są nieznane?

18. Czy mamy zmienić nasze zwyczaje

19. i słuchać tej kobiety?

20. Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?”


Strona 18


1. Wtedy Maria zapłakała

2. i odparła mu:

3. „Mój bracie Piotrze, cóż sobie myślisz?

4. Czy sądzisz, że to tylko moja własna wyobraźnia,

5. że wymyśliłam to widzenie?

6. A może sądzisz, że kłamałabym o naszym Nauczycielu?”

7. Wtedy Lewi tak rzekł:

8. „Piotrze, zawsze byłeś człowiekiem porywczym

9. i teraz widzimy, że odrzucasz tę kobietę,

10. tak jak czynią to nasi wrogowie.

11. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją,

12. to kimże jesteś, żeby ją odrzucać?

13. Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze,

14. gdyż kochał ją bardziej od nas.

15. Pokutujmy więc

16. i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem],

17. tak, by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie

18. Wzrastajmy tak, jak tego od nas wymagał

19. i ruszajmy, by szerzyć Ewangelię,

20. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw

21. Innych niż te, o których on świadczył.


Strona 19


1. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa,

2. wszyscy wyruszyli, by głosić Ewangelię.

3. Była to Ewangelia według Marii.


Przełożył Jerzy Prokopiuk

Podobne artykuły


90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66753
17
komentarze: 3 | wyświetlenia: 9653
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7252
41
komentarze: 32 | wyświetlenia: 7403
30
komentarze: 54 | wyświetlenia: 5858
26
komentarze: 39 | wyświetlenia: 11206
21
komentarze: 23 | wyświetlenia: 27214
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 4208
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 8091
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 2291
16
komentarze: 82 | wyświetlenia: 9962
14
komentarze: 6 | wyświetlenia: 2647
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 3122
 
Autor
Dodał do zasobów: Wiesław Matuch
Artykuł
Dodatkowe informacjechciałbym poczytać sobie takie teksty z księgi w której oryginalnie było to napisane.

Ani Stary Testament nie został napisany przez Mojżesza, ani Nowy Testament nie został napisany przez uczniów Jezusa, apostołów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Według badaczy biblijnych, księgi Nowego Testamentu powstały dziesięciolecia po śmierci Jezusa. Zostały skomponowane przez anonimowych autorów, a ich autorstwo przypisane czterem apostołom. Te cztery ewangelie, to tylko cztery krople w mor ...  wyświetl więcej

  spid108,  13/03/2011

"wierny szuka w głębi siebie, by odkryć boskie źródło, a nie Jezusa jako Boga-Człowieka. Wierny może znaleźć boskie źródło poprzez własną istotę, która pochodzi z tego samego źródła co Jezus. Nauka ta przypomina nauki buddyjskie. Dla ortodoksyjnych chrześcijan to oczywiście herezja; uważają oni bowiem, że jedynie przez Kościół można dostąpić Boga. Z gnostyckich ewangelii wynika, że możesz postępow ...  wyświetl więcej

Sorka za formę poprzedniego Posta , trochę mnie poniosło , wstawiłem go przez pomyłkę .
Taką formę chciałbym by ten post miał . Urazić nie chcę ...

"wierny szuka w głębi siebie, by odkryć boskie źródło, a nie Jezusa jako Boga-Człowieka. Wierny może znaleźć boskie źródło poprzez własną istotę, która pochodzi z tego samego źródła co Jezus. Nauka ta przypomina nauki buddyjskie. Dla ort

...  wyświetl więcej

Ukochana Jezusa i dziedziczka Jego Misji. Miriam Magdala - cudowna istota!

Masz rację, ja też lubię czytać w oryginale to co mnie interesuje :-) A jeśli już o rzetelności mowa, to przeglądając internet znajduję Miriam Magdala czyli Marię Magdalenę w szatach zakonnicy! Zgroza to i hańba obrazy tej Świętej Kobiety! Nigdy nie była katoliczką, a tym bardziej zakonnicą! Była ŻYDÓWKĄ, piękną i wykształconą! Kiedy poznała Jezusa, to razem z nim rozwijała CHRZEŚCIJAŃSTWO odnawia ...  wyświetl więcej

  Blad  (www),  17/07/2009

Andromeda, jakkolwiek Ciebie lubię nie zgodziłbym się z określeniem Żona - Nigdzie nie ma napisane że była żoną Jezusa (art MAria Magdalena apostołem (12+1) ) była jednym z uczniów, była ukochaną osobą, bardzo ważną dla Jezusa która stała przy nim od początku spotkania aż do jego zmartwychwstania. co do arta to nic nie wnosi, zadnych przemyślen tylko suchy tekst tłumaczenia. Autorowi chyba chodziło wyłącznie o reklamę stronki internetowej na której ten tekst jest umieszczony

  contra,  11/03/2009

Az strach pomyslec,co KK zrobil z Biblii i calej religii.Ciekawe,ile jeszcze ukrywa przed wiernymi tego,co jest prawda.Kazda religia adoptuje tylko tyle ksiag Biblii,ile uwaza za stosowne.Doczekala sie tylu tlumaczen,ile jezykow a nawet wielu odmiennych w tym samym jezyku.To niezwykla ksiega,ale coraz trudniej jest uwierzyc w jej rzetelnosc a juz na pewno nie w 'swietosc'.Mnogosc interpretacji i d ...  wyświetl więcej

  px2195,  25 dni temu

Nielogiczne i fałszywe:
" »Ani przez duszę, ani przez Ducha,

24. lecz to duch, który jest między nimi,"
- ktoś oszukał, stworzył fałsz, było wielu fałszywych nauczycieli i chytrych tzw. biblistówDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska