Login lub e-mail Hasło   

Pamięć wody - fakt czy bzdura?

Woda jest NOŚNIKIEM INFORMACJI, ma pamięć molekularną, co udowodnił francuski immunolog Jacques Benveniste w 1988, a potwierdził później w eksperymentach m.in. Rosjanin Bakhir.
Wyświetlenia: 71.470 Zamieszczono 09/07/2008

 

Co to jest woda strukturyzowana?

Woda strukturyzowana występuje jakby w zamarzniętym stanie, tj. posiada strukturę quasikrystaliczną, (jak struktura lodu). Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych. Woda strukturyzowana znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu. Zwykła woda jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek. Molekuły organizmu nie są w stanie prawidłowo ulokować cząsteczek takiej wody między sobą, wskutek czego jest ona źle zatrzymywana w organizmie. W związku z tym podstawowe wymagania stawiane wobec wody to:

 1. czystość,
 2. postać quasikrystaliczna,
 3. postać heksagonalna.

Potrzeba dopiero wydatkowania dużej ilości energii z organizmu, by nadać wodzie odpowiednią strukturę. 

Czy w takim razie wolisz pić byle jaką wodę, o zniszczonej strukturze, która zmusi organizm do pracy i utraty energii życiowej, czy raczej wolałbyś podawać organizmowi gotową wodę metaboliczną, czyli wodę mającą własności oddawania energii podczas wchodzenia do organizmu (komórki)?Czy chciałbyś mieć taką wodę, by czuć się lepiej, by w Twoim organizmie zachodziły szybciej procesy naprawcze?

W oficjalnych testach jakości wody pitnej strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek nieświadomości, ignorancji i arogancji.Jakość wody pitnej w Europie Środkowej i Zachodniej regulowana jest prawem poprzez zbiór właściwych rozporządzeń. Gwarantują one, że w wodzie -  tym składniku nr 1 naszych organizmów i naszego pożywienia - nie będą się znajdowały zarodki bakterii, metale ciężkie, substancje chemiczne w ilościach większych niż opracowane i zapisane normatywnie J. Normy i przepisy pozostają spełnione. Jednak  tak istotny fakt, że wewnętrzna struktura wody stanowi decydujący czynnik jakości, nie został włączony do uregulowań prawnych.Tym niemniej podejmowane są już starania, aby przynajmniej termin „struktura wody” przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej. Od pewnego czasu zagadnieniami struktury wody zajmuje się Komitet ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia WHOWoda strukturyzowana, zwłaszcza zawarta w żywych organizmach cechuje się asymetrią. Każda asymetria stanowi źródło swobodnej energii. Przykładem takiej asymetrii są układy z różnicą potencjałów (np. przepływ wód z miejsca położonego wyżej do miejsca położonego niżej, przepływ elektronów między okładkami kondensatora itp.).

Co cząsteczka wody ma wspólnego z myszką Miki?

Asymetria ta w przypadku wody wynika ze wzajemnego ułożenia atomu tlenu i dwóch atomów wodoru w cząsteczce wody.Otóż kąt zawarty miedzy kierunkami wiązań dwóch atomów wodoru i atomu tlenu wynosi  ok. 105O, choć z własności elektronowych powłok tlenu i wodoru wynika, że kąt ten powinien być zbliżony do 90O. Atom tlenu jest jednak stosunkowo niewielki i dwóm przyłączonym do niego atomom wodoru jest nieco za „ciasno”, więc „rozpychają się” wzajemnie zwiększając nieznacznie odstęp między wiązaniami. Ta dziwna wartość kąta nadaje wodzie piętno niezwykłej indywidualności.

alt

W powiększeniu cząsteczka wody przypomina głowę myszki Miki lub  niedźwiadka.

W jednej szklance wody mieści się około 8 kwadrylionów (8 bilionów bilionów) takich „główek” myszki Miki, tj. cząsteczek wody.Łeb stanowi atom tlenu, zaś para uszu - to dwa dużo mniejsze atomy wodoru. Elektrony atomów wodoru są przesunięte w kierunku atomu tlenu i dlatego uszy myszki Miki uzyskują ładunek dodatni, a głowa - ujemny. To z kolei oznacza, że cząsteczki wody łatwo będą łączyć się z cząsteczkami innych substancji, obdarzonymi ładunkami elektrycznymi. Oznacza to również, że cząsteczki wody przyciągają się nawzajem, ponieważ ujemnie naładowana „głowa” myszki Miki przyciąga dodatnio naładowane „uszy” innej „głowy”.Nie wdając się w szczegółowe rozważania wystarczy stwierdzić, że cała cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, ale ma własności dipolowe - jest spolaryzowana, dwubiegunowa elektrycznie. Wskutek tego posiada dużą przenikalność elektryczną (o czym mówiliśmy) i jest znakomitym rozpuszczalnikiem substancji jonowych.

       Polaryzacja cząsteczek wody powoduje, że mogą one ustawiać się na różne sposoby. W normalnych warunkach woda nie jest więc substancją bezpostaciową, ale tworzy struktury quasikrystaliczne, których budowa jest uzależniona od wpływu oddziaływań otoczenia, w jakim woda przebywała. Tu kryje się tajemnica doskonałych własności rozpuszczania przez wodę różnych substancji.Otóż woda jest w stanie równie dobrze otoczyć dodatnio naładowane cząsteczki (np. jony sodu w soli kamiennej) jak i ujemnie naładowane cząsteczki (np. jony chloru soli kamiennej). Do tych pierwszych cząsteczki wody zwracają się ujemnie naładowanymi atomami tlenu, do tych drugich dodatnio naładowanymi atomami wodoru.Jedną z przyczyn specyficznego zachowania się wody jest zdolność do tworzenia między jej cząsteczkami niezwykle subtelnych wiązań zwanych wiązaniami wodorowymi (protonowymi). W głównej mierze ich przyczyną są oddziaływania elektryczne i magnetyczne.

Atom tlenu cząsteczki wody, oprócz przyciągania dwóch niejako „własnych” atomów wodoru może przyciągać atomy wodoru dwóch „obcych” cząsteczek. Zaś „własne” atomy wodoru mogą być przyciągane przez atomy tlenu dwu „obcych” cząsteczek. Wskutek tego cząsteczki wody są wzajemnie powiązane, tworząc jak gdyby jedną wielką cząsteczkę płynnego kryształu.Wiązania te ciągle pękają i tworzą się na nowo. Podczas pękania mostków (wiązań) protonowych jest oddawana energia, a to sprzyja nie tylko metabolizmowi (przemianie materii), ale również podziałom komórkowym, czyli w istocie działaniom naprawczym.Aby jednak dwie cząsteczki wody mogły utworzyć wiązanie wodorowe (protonowe), muszą zająć względem siebie ściśle określoną orientację - odpowiednio ustawić się względem siebie. W dodatku nie wszystkie cząsteczki wody korzystają z pełnej możliwości utworzenia czterech wiązań wodorowych. Wiele z nich wiąże się tylko z trzema, dwoma lub jedną cząsteczką albo nie tworzy w danej chwili żadnego wiązania.

I te dwa aspekty:

 • konieczność odpowiedniego ustawienia się cząsteczek wody względem siebie,
 • możliwość łączenia się z różną ilością innych cząsteczek

mają zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o własności (również lecznicze) wody.

        Reasumując: zmiana ustawienia cząsteczek wody może być uzyskana przez oddziaływania ze strony sił, których źródłem są: 

- pola elektromagnetyczne i magnetyczne, 

- pola elektrostatyczne (np. cząsteczek innych pierwiastków lub związków        

  chemicznych),

 ciśnienie,

- temperatura itp.

lub kilka (również wszystkie) czynników jednocześnie.

        Z kolei zmiana sposobu ustawienia cząsteczek wody względem siebie może objawiać się zmianą takich właściwości jak:

 • napięcie powierzchniowe,
 • własności biologiczne,
 • przewodnictwo elektryczne,
 • tzw. stała dielektryczna,
 • postać widm spektroskopowych.

        W zależności od rodzaju i natężenie wpływów, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, posiada ona zróżnicowane własności. Badania naukowe wykazują m.in. specyficzne widmo spektroskopowe wody oraz specyficzne oddziaływania na organizmy żywe. Zjawiska te wyraźnie dowodzą, że woda strukturyzowana posiada swoistą „pamięć”. Wszelkie informacje, w tym i biologiczne mogą być przekazywane krystalicznym strukturom takiej wody.

Na czym polega pamięć wody?

Woda jest NOŚNIKIEM INFORMACJI, ma pamięć molekularną, co udowodnił francuski immunolog Jacques Benveniste w 1988 r., a potwierdził później w wielu eksperymentach m.in. Rosjanin Bakhir.

alt     Jacques Benveniste

Prekursorem badań nad pamięcią wody był twórca homeopatii Samuel Hahnemann. Zagadnieniem zajmowali się również austriaccy badacze przyrody: Wiktor Schauberger, Johannn Grander oraz m.in. japoński naukowiec Masaru Emoto, Rosjanin S. Zenin i inni.

Układ nerwowy przekazuje tylko część informacji, natomiast informacje inne, np. o zapotrzebowaniu jakiegoś organu na substancje odżywcze przenosi woda. Czy woda nasycona związkami chemicznymi pochodzącymi spoza organizmu jest w stanie przekazać właściwe informacje? Temat jest na tyle fascynujący, że zatrzymajmy się przy nim na chwilę.Woda strukturyzowana wchodzi w skład świeżych owoców i warzyw. Można ją otrzymać ze stopniałego lodu lub śniegu. Właśnie taka woda – ze świeżo wyciśniętych soków lub ze świeżo stopniałego śniegu działa odmładzająco i leczniczo. Dlaczego? Zaraz to zrozumiesz na przykładzie wody mineralnej.Woda mineralna posiada własności lecznicze dzięki zakodowanej wcześniej informacji, którą wchłonęła przechodząc przez skorupę ziemską. Natomiast rozpuszczone w wodzie mineralnej substancje są pozyskiwane przez organizm w minimalnym tylko stopniu (będzie o tym mowa dalej). Taka woda może działać więc jak leki homeopatyczne!Podobnie woda ze śniegu i świeże soki – posiadają one cały szereg zakodowanych informacji.

Woda dysponuje informacjami o roślinie, z której wyciśnięto sok. Roślina z kolei posiada informacje, które napływały do niej ze świata zewnętrznego: o porze dnia i nocy, o porze roku, o zasobności, strukturze i zawartości gleby, o natężeniu pola magnetycznego, o położeniu słońca i gwiazd, nawet o ludziach, którzy uprawiali tę roślinę itd. Pijąc taką wodę lub sok wchłaniasz całą informację o danym miejscu i czasie. Czerpiesz z tego ożywczą energię. Adaptujesz się  więc w taki sposób do danego miejsca.Podobnie jest ze zwierzętami. Ich krew przechowuje wiele danych, często straszliwych: rozpacz, strach, przerażenie. A jak odbywa się ich ubój? Byłeś chociaż raz w rzeźni zakładów mięsnych? Jest to horror. Podczas uboju, kiedy jedne zwierzęta są ubijane, inne widząc to, usiłują się cofać, ale nie są w stanie uciec popychane przez następne tłoczące się zwierzęta.W tym momencie, na krótko przed śmiercią organizm zwierząt produkuje całą masę hormonów i innych substancji „faszerujących” komórki ciała potwornym stresem.Stan psychiczny zwierząt jest dokładnie zarejestrowany w strukturach wodnych. W rezultacie otrzymujemy mięso z trwałym śladem agonii. Teraz „faszerujemy” się tym wszystkim MY, ludzie. I struktury wodne naszego organizmu otrzymują odpowiednią informację. A później zaczynają się różnego rodzaju choroby... Czyżby zemsta zwierząt zza grobu?

Ktoś spróbuje pewnie określić to wszystko jako piramidalną  bzdurę. Kiedy jednak głęboko się zastanowimy, to sami dojdziemy do wniosku, że „coś w tym jest”. Dlaczego np.  nakazy niektórych religii pozwalają spożywać tylko  tzw. „czyste” potrawy, ubój zwierząt ma się odbywać w specjalny sposób, a zabronione jest spożywanie wszelkich produktów, do których dodano krew?Istotę „pamięci” wody można porównać  do układanki literowej. Z tych samych liter można ułożyć różne  słowa o różnym znaczeniu, niosące różne informacje. Takimi literami w przypadku wody są jej cząsteczki. Na sposób ich ustawienia wpływ ma wiele czynników. Sposób ustawienia – to swoisty „kod” zawierający cały szereg informacji i nadający odpowiednie właściwości. Podobnie, jak w przypadku choćby kodu genetycznego organizmów żywych.„Kod” ten może się zmieniać. Oznacza to, że cząsteczki wody mogą zmieniać swoje ustawienie na skutek wzajemnych oddziaływań elektromagnetycznych z cząsteczkami innych związków chemicznych, z którymi woda ma kontakt.Zmiana ustawienia cząsteczek, to zmieniona informacja i zmienione właściwości. Dla jeszcze lepszego zobrazowania zagadnienia można posłużyć się przykładem grafitu i diamentu. Oba minerały – to węgiel. Ale jakże różne są ich właściwości!Grafit jest czarny i kruchy, zaś diament przezroczysty i twardy. Różnice tych właściwości spowodowane zostały innym ułożeniem atomów w kryształach obu minerałów.

Pamięć wody a homeopatia

Słyszałeś z pewnością o homeopatii i lekarstwach homeopatycznych. Ten uznawany już obecnie przez medycynę akademicką sposób leczenia wynalazł około 200 lat temu lekarz niemiecki Samuel Hahnemann.

http://www.sahservices.com/yahoo_site_admin/assets/images/Hahnemann_4.344150748_std.jpg    Samuel Hahnemann

Homois(gr.) – podobny, pathos (gr.) – ból, choroba…

Lek homeopatyczny powstaje poprzez stopniowe rozcieńczanie kolejnych, coraz słabszych roztworów zasadniczego leku w czystej wodzie ( np. na zasadzie: 1 porcja leku i 99 porcji wody, później 1 porcja roztworu i 99 porcji wody i tak dalej). Dokonuje się tego poprzez wstrząsanie (a nie mieszanie!).

Okazuje się, że najwyższe potencjały lecznicze mają leki o najmniejszej zawartości pranalewki w roztworze. Z punktu widzenia fizyki i chemii taki lek składa się praktycznie wyłącznie z wody, ponieważ przy rozcieńczeniach rzędu powyżej 1023 (109 – to miliard) razy w pojedynczej dawce leku zawierającej kilka kropli praktycznie nie ma szans trafić choćby na jedną cząsteczkę aktywnie działającego leku. Dla farmaceuty im lek ma większe stężenie, tym ma większą moc terapeutyczną.

W jaki więc sposób wytłumaczyć skuteczność działania leków homeopatycznych, którymi leczy się wiele chorób, w tym nawet tak trudnych jak schizofrenia?Wyjaśnienie tego kryje się właśnie w swoistej pamięci wody, której cząsteczki pod wpływem energii cząsteczek pranalewki ustawiają się w określony sposób względem siebie nabywając jako duże molekuły szczególnych właściwości.Nie mamy więc tu do czynienia z mocą działań farmakologicznych, chemicznych, a jedynie z mocą oddziaływań energetycznych, a w zasadzie informacyjnych pranalewki na wodę.Później tak skonstruowany lek homeopatyczny oddziałuje swoją mocą energetyczną z polem energetycznym człowieka, wprowadza informację do struktur wodnych organizmu. Inaczej rzecz biorąc: do naszego organizmu dostarczany jest impuls elektromagnetyczny w postaci odpowiednio zakodowanej matrycy, która „poucza” niejako organizm, jaką drogę wyleczenia wybrać (czyli jak wyrównać zaburzenia energetyczne organizmu).Na zewnątrz objawia się to zazwyczaj wzrostem mocy układu immunologicznego i procesem zdrowienia, choć w przypadku złożonych chorób wyjaśnienie skuteczności leczenia homeopatykami jest ciągle praktycznie niemożliwe. Uczeni skonstruowali wprawdzie na gruncie fizyki kwantowej hipotezę próbującą wyjaśnić, dlaczego woda, z której „wytrząśnięto” całą aktywną substancję, działa leczniczo na żywy organizm, ale ciągle jest to tylko hipoteza.W tym kontekście można zastanawiać się nad się nad właściwościami wody z oczyszczonych ścieków. Woda ta jest z pewnością czysta biologicznie i w dużym stopniu chemicznie (o ile wszystkie procesy oczyszczania funkcjonują bez zakłóceń), ale co zostało zakodowane w pamięci takiej wody?

Jakie są naprawdę jej własności? Czy nie należałoby poddać takiej wody działaniu dodatkowych systemów naprawczych (np. magnetyzowaniu)?

            alt

Przygotowano układ jak na rysunku. Pozostawiono go na 36 godzin. Później zamrożono czystą wodę w naczyniu i poddano kryształki lodu badaniom na spektrometrze. Wyniki były szokujące - kryształki czystej wody wykazywały obecność NaCl - przynajmniej takie było widmo spektralne! Badania chemiczne nie wykazywały zaś obecności chlorku sodu w naczyniu z czystą wodą. O co więc chodziło? Sam się już domyślasz, że woda w fiolce przekazała odpowiednią informację o swoim składzie poprzez układ drgań (fal) do naczynia z wodą czystą, która nabyła w ten sposób cechy  roztworu NaCl.

Wszystko to, o czym mówiliśmy można przyrównać do dyskietki komputerowej, taśmy magnetofonowej lub CD-rom. Oglądając je nie odróżnisz nośnika czystego od nagranego. Różnica polega na tym, jaka informacja jest nagrana na każdym z nich. Podobnie można „nagrać” informację „na wodę” - ustawić odpowiednio cząsteczki wody względem siebie.Wielu naukowców twierdzi, że medycyną przyszłości stanie się głównie medycyna informacyjna (na jej temat znajdziesz więcej wiadomości w opracowaniu „Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu”), a zamiast leków będziemy przyjmować odpowiednio zakodowaną wodę (znacznie wyższy poziom swoistej homeopatii).Zresztą już i dziś stosuje się tzw. esencje energetyczne działające na poziomie informacji, opracowane przez angielskiego lekarza dr Edwarda Bacha i jego następcy, niemieckiego botanika Andreasa Korte, twórcy współczesnej terapii esencjami energetycznymi. Dodajmy, że i w Polsce jest nieliczne grono tego typu terapeutów, wśród których poczesne miejsce zajmuje Zbigniew Pląder („Nieznany Świat” nr 4/2006, „Terapia kwiatem paproci”, Ewa Dereń).

 Woda posiada pamięć, jest więc w stanie gromadzić i przechowywać informacje.Pójdźmy jeszcze dalej - woda poddaje się wpływom uczuć i stanów świadomości. Tym razem przesadziłem, prawda? To już wydaje się kompletną bzdurą.

Co wykazały doświadczenia Masaru Emoto?

Wyniki badań wody prowadzonych od wielu lat przez japońskiego naukowca Masaru Emoto wykazały niezbicie, że woda magazynuje uczucia i stany świadomości. Wiadomości na ten temat podaje książka „The Message from the Water” („Wieści z wody”) Masaru Emoto (tytuł niemiecki: „Die Botschaft vom Wasser” - „Posłannictwo wody”).

alt

Prace japońskiego naukowca dotyczyły m.in. badania stanu, zachowań, ułożenia cząsteczek itp. wskaźników wody poddawanej działaniu np. muzyki, słowa mówionego, pisanego, zanieczyszczeń.Jedna z metod badawczych polegała na obserwacji skutków tych działań na sposób zamarzania wody. Okazało się, że woda pozbawiona zanieczyszczeń (czysta) zamarza tworząc wspaniałe kryształy - gwiazdki jak płatki śniegu. Powiesz: i co w tym dziwnego? Przecież tak właśnie zamarza woda - w postaci przepięknych kryształków - „gwiazdek”, z których żadna nie jest podobna do innej.Otóż dziwne jest to, że woda zanieczyszczona nie tworzyła takich wspaniałych form po zamarznięciu - tworzyła chaotyczne, nieuporządkowane struktury. Pojawił się więc pierwszy kontrast.Z podobnymi kontrastami Masaru Emoto spotkał się, kiedy na jednej probówce z czystą wodą przyklejono karteczki z napisami: „miłość”, „dobroć”, „kocham cię”, „anioł”, „dusza”, „dziękuję”, „Matka Teresa” itp., a na drugiej „nienawiść”, „Hitler”, „diabeł”, „ty głupku!”, „robisz ze mnie idiotę! zabiję cię!”.

Woda poddawana wpływowi „dobrych” słów zamarzała tworząc przepiękne struktury krystaliczne, natomiast woda, którą poddano działaniu „złych” słów zamarzała tworząc struktury pełne bałaganu i nieuporządkowania. Od razu zastrzeżenie: okazało się, że rodzaj języka (angielski, japoński, niemiecki itd.) nie odgrywał tu żadnej roli.Zdjęcia kryształów lodu powstałych z wody poddanej działaniu różnorodnych informacji przedstawiono m.in. w książce, o której była wcześniej mowa. Z niej właśnie pochodzą ilustracje przedstawione dalej. Każdy z tych kryształów daje się reprodukować i za każdym razem będzie posiadał taką samą postać, co dotyczy również różnorodności form kryształów.Niesamowite efekty obserwowano, kiedy dwa naczynia z gotowanym ryżem poddawano oddziaływaniom podobnych słów - tym razem wypowiadanych przez dłuższy czas przez grupy  500 osób. Ryż poddawany działaniu „złych” słów w krótkim czasie pokrył się pleśnią i zgnił, natomiast ryż poddawany działaniu „dobrych” słów zachowywał swoje właściwości bez zauważalnych zmian organoleptycznych.

Innym przykładem zaskakującego skontrastowania wyglądu lodowych struktur było poddawanie czystej wody zawartej w dwóch probówkach wpływom muzyki: w jednym przypadku muzyki Mozarta, ludowej lub typowo relaksacyjnej, a w drugim przypadku - muzyki typu heavy metal. Od razu zastrzeżenia: sam lubię ostrego rocka, ale lubię również inne rodzaje muzyki, więc preferencje muzyczne nie mają tu nic do rzeczy.Postępując w podobny sposób stwierdzono negatywny wpływ telefonu komórkowego na wodę (umieszczając „komórkę” w bezpośrednim styku z naczyniem zawierającym czystą wodę). Okazało się, że można częściowo zniwelować „złe” oddziaływania „komórki” na wodę poprzez naklejenie na naczynie kartki z „dobrymi” słowami na niej wypisanymi.Jeszcze innym niesamowitym doświadczeniem była wspaniała krystalizacja przy zamarzaniu brudnej wody  pobranej do badań z rzeki zanieczyszczanej ściekami i poddanej godzinnemu oddziaływaniu modlitwy. To tak, jakby modlitwa miała moc oczyszczania wody.Takie okazały się fakty. Można określić je jako totalną bzdurę, szukanie tanich sensacji, „nienaukowość” itp.Zawsze można właśnie w taki sposób określić to, co odbiega od przyjętych przez nas stereotypów, to, czego jeszcze nie rozumiemy, co nas szokuje. Historia ludzkości zna mnóstwo podobnych przypadków. Fakt, że woda jest w stanie magazynować informacje jest całkowicie oczywisty dla medycyny energetycznej. Natomiast ortodoksyjni naukowcy określają to mianem szarlatanerii.

 alt                       alt

      Spring Water of Saijo, Japan.                          Spring Water of Sanbuichi Yusui, Japan.

                                      (Wiosenne wody z różnych miejscowości Japonii)

alt                          alt

       Antarctic Ice (lód z Antarktydy). Fountain in Lourdes, France (źródło w Lourdes, Francja).                                                                                                                                           

alt                              alt

       Biwako Lake, the largest lake Yodo River, Japan, pours into the  Bay of Osaka.  

   at the center of Japan and the The river passes through most of the major cities  in Kasai
      water pool of the Kinki Region.             Pollution is getting worse. 

Jezioro Biwako, największe  w   centralnej Japonii i woda          Rzeka Yodo wpływająca do zatoki    Osaka.  Przepływa

z  jednego  z     jego basenów w rejonie Kinki.     przez większe miasta prowincji  Kasa. Wzrastający poziom         zanieczyszczeń. 


alt                                     alt
             Fujiwara Dam, before offering  a  prayer.              Fujiwara Dam, after offering a  prayer.    

Woda z Tamy  Fujiwara    przed ofiarną  modlitwą.                                         Woda z Tamy Fujiwara    

                                                                                                                                                po ofiarnej modlitwie.             

                           

           alt                                     alt
                  Beethoven's Pastorale                         Bach's " Air for the G string

             

           alt                 alt

Tibet Sutra (tybetańska sutra)                      Kawachi Folk Dance (taniec ludowy)

 

             alt                                        alt
Heavy Metal Music Untreated Distilled Water

                                                                                                  Woda poddana destylacji.

      alt                                       alt

Love and Appreciatio                                           Thank You  (dziękuję)     

          Miłość i uznanie (wdzięczność, podziękowanie)

 

     alt                                   alt

        You Make Me Sick. I Will Kill You.                                  Adolph Hitler

      „Doprowadzasz mnie do szału. Zabiję cię”.  

alt

Mother Teresa

Trudno  takie fakty przyjąć od razu do świadomości. Przecież tak bardzo podane informacje odbiegają od wyuczonego i przyjętego przez nas dotychczas stereotypu!Zrozumieć istotę sprawy można wówczas, kiedy przyjmiemy zupełnie inny model człowieka w porównaniu do tego, jaki dotychczas był nam dany. Przez dziesiątki lat funkcjonował model biochemiczny.Rozpatrywanie człowieka jako wyłącznie układu biochemicznego jest więc dzisiaj naukowym nadużyciem, wręcz nieprawdą.Modele: biologiczny, a później biochemiczny funkcjonowały przez wiele lat, aż w końcu nie wytrzymały próby czasu, postępów nauki i jej odkryć. Tym niemniej odcisnęły mocne piętno przede wszystkim w medycynie. Skutek: traktowanie organizmu w kategoriach mechaniczno-chemicznych. Inaczej rzecz ujmując: jedynymi i właściwymi metodami leczenia miały być metody chirurgiczne i farmakologiczne. Najwyższy czas, aby to zmienić.

Artykuły autora są fragmentami jego książek z cyklu „BARWY TWOJEGO ZDROWIA”:

 1. „Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu” Cz.1. i Cz.2. (wydane)
 2. „Sekrety wody” (wydana)
 3. „Tajemnice suplementacji odżywiania” (w przygotowaniu do wydania).

Więcej na temat książek – na stronie autora.

 

 

Podobne artykuły


13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1147
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1107
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 637
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1415
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 822
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1323
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1110
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1241
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 667
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1401
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 655
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 772
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 845
 
Autor
ArtykułZastanawiam się, czy metodę zamarzania wody z kartką i czyimś imieniem i nazwiskiem można wykorzystać do sprawdzania czyjejś energii.
Czy woda pobierała energię słowa które było na kartce, czy też energię jaka towarzyszyła komuś gdy to słowo pisał?

Do Spojlerka.

Dobre pytania:). Myślę, że jeśli woda rejestruje stany energetyczne (zapisuje je w swojej pamięci) - to na tej podstawie można jednak sprawdzić poziom i jakość czyjejś energii. Dziś jedynie nie wiemy jeszcze, jak tego dokonać.

Wielu naukowców japońskich zajmujących się badaniami wody twierdzi, że w medycynie niedalekiej przyszłości podstawowym lekiem będzie odpowiedni

...  wyświetl więcej

Polecam przeczytac artykul na angielskiej wikipedii o Masaru Emoto. Wynika z niego ze pan Masaru nie jest zbyt wiarygodnym naukowcem ;)

Tutaj jest mania przedstawiania "naukowych autorytetów" - po bardziej wnikliwym sprawdzeniu te "autorytety" upadają - tak już sam osobiście tego doświadczyłem sprawdzając bodajże dwa nazwiska.

W którejś witrynie dot. również niewyjaśnionych zjawisk, pewien internauta wytworzył artykuł dotyczący planety Nibiru - podał nazwiska z tytułami, instytucje w skrótach i ich rozwinięcie oraz liczby.

...  wyświetl więcej

Paul Dirac ( laureat Nobla z fizyki) powiedział kiedyś : to nawet nie jest błędne....dodam od siebie ...to jest obłędne !

Widać już jaskółki nadziei na horyzoncie. Działy fizyki zajmujące się wodą coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania. Komitet ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia WHO zajmuje się od dłuższego czasu zagadnieniami struktury wody. Podejmowane są też starania, aby przynajmniej termin „struktura wody” przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej.

Dwie różne p

...  wyświetl więcej

Nie do każdej , a tylko do niektórych , zwłaszcza do tych, które same pachną paranoją na kilometr i mają z nauką tyle wspólnego co nic.
Dla mnie te schizofreniczne rojenia są " teoretyczną" dźwignią homeopatii. Otumanionym pacjentom "leczącym" się homeopatią lub bicomem potrzeba teoretycznego , nibynaukowego wsparcia. Oto i je mają. "Poważni" panowie piszą o tym w internecie. To, że ich psychiatra nic o tym nie wie , to już inna bajka...

  saqmd,  31/08/2009

cytat:

Technologia produkcji leków homeopatycznych polega na wielokrotnym rozcieńczaniu różnych substancji wybranych przy pomocy klucza okultystyczno-astrologicznego. Rodzaj substancji nie ma żadnego znaczenia, gdyż w ostatecznym rozcieńczeniu zazwyczaj nie ma już po niej śladu. Jednak dzięki specjalnemu sposobowi rozcieńczania (wytrząsanie) sam płyn staje się "duchowy" na skutek "dynamicz

...  wyświetl więcej

To jest "głos na puszczy", Panie Kolego.

I jeszcze to :
" Woda poddawana wpływowi „dobrych” słów zamarzała tworząc przepiękne struktury krystaliczne, natomiast woda, którą poddano działaniu „złych” słów zamarzała tworząc struktury pełne bałaganu i nieuporządkowania. Od razu zastrzeżenie: okazało się, że rodzaj języka (angielski, japoński, niemiecki itd.) nie odgrywał tu żadnej roli. "

Hilfe...!

Na wstępie:

– do „dromkusa”, który bełkoce coś na temat psychiatrii - : medice – cura te ipsum; przetłumaczyć?;
– cytuję „dromkusa”: „Paul Dirac ( laureat Nobla z fizyki) powiedział kiedyś : to nawet nie jest błędne....”; nie znam okoliczności wypowiedzenia tych słów; czy donoszą się one do pamięci wody? jeśli nie – to prostu posługujesz się manipulacją, jeśli tak – w co bardzo wątp

...  wyświetl więcej

No to komentsa walnąłeś, a nie lepie było to jako drugi artykuł na temat wrzucić? :)

Ale prawda jest taka że na japońskim internecie jest na temat dużo więcej niż na angielskim, gdzie są raczej jakieś streszczenia nad badaniem pamięci wody, jej zdolności gromadzenia i przechowywania informacji oraz ich odtwarzania.

Na Zachodzie to jest taka opinia o Polakach, że oni szczególnie swo

...  wyświetl więcej

A walnąłem, walnąłem, bo mnie kapkę ruszyło :)) I nie to, że osobiście - tylko chodzi o szersze sprawy, o których Ty właśnie tak świetnie napisałeś. O tym polskim kociołku, przy którym diabli pilnujący go nudzą się po prostu, bo Polacy sami ściągają swoich usiłujących się wydostać, stworzyć nowa jakość. A w Polszcze z tą historią jest tak, że "Historia uczy, że Polaków historia niczego nie uczy."

Tak sobie myślę, że od 1939 roku do 1944 Hitler wybił nam kwiat inteligencji, a resztę dobił Stalin do 1953. No i teraz ciężko temu biednemu narodowi się podźwignąć. O Stalinie trochę napisałem, a Hitlera obrobię może przy okazji. Nawet nie ma puli inteligentnych genów do rozrodu i widać trzeba jakieś in-vitro od japońskich geniuszy sprowadzić:)

Na szczęście dwóch inteligentnych przetrwało ( co prawda obaj piszą z zakładu zamkniętego, ale niech tam).
Owszem wszystko co piszemy jest projekcją naszej rzeczywistości, wynikiem styku świata zewnętrznego z naszym umysłem, tyle, że pan Gwiazda nie dostrzega różnicy między jednym a drugim. Nie wie kiedy kończy się sen a zaczyna jawa.
Czy trzeba udowadniać, że bzdura jest bzdurą ? ...  wyświetl więcej

Hau, Hau, Hau! Hauuuuuuuuuuuuuuuu!

Nie pochlebiaj sobie za bardzo. nie jesteś wyszydzanym mikrobiologiem ani lekarzem, tylko nawiedzonym paranormalnym ewentualnie cynicznym biznesmenem żerującym na braku wiedzy lub naiwności.
Tędy nie wiedzie droga do postępu, tylko do zwykłych przekrętów, bo trudno to inaczej nazwać.

  abadonna  (www),  27/08/2008

Polecanie czegoś komuś przystoi raczej w stosunkach - przełożony-podwładny. Inaczej jest to co najmniej niegrzeczne.

A co do wzmiankowanego artykułu - uczonych durniów nie brak. Nie pierwszy on ci (autor tego pamfletu) i nie ostatni. Nie twierdzę, że nie pojawiają się hochsztaplerzy, ale... Autor zaliczył do oszustów nawet Johana Grandera i Masaru Emoto. To gościa zupełnie dyskwalifikuje.

...  wyświetl więcej

  abadonna  (www),  28/08/2008

Za słownikiem Poprawnej Polszczyny PWN:
"polecić - polecać
1. powiedzieć komuś, żeby coś zrobił
2. dać kogoś lub coś pod czyjąś opiekę
3. przedstawić kogoś lub coś w korzystnym świetle."

Sugeruję pilną uwagę skierować na trzeci punkt definicji. Rozumiem, że w redakcji PWN zasiadają głównie uczeni durnie, ale niestety, nie znalazłem nigdzie "alternatywnej" wersji

...  wyświetl więcej

Ale co z fizyki kwantowej?

Wystarczy użyć kilku mądrze brzmiących słów i zamyka się przeciwnikowi buzię?
Zajmuję się fizyką kwantową od lat i wiem już, że większość napisanych na EIOBA artykułów dot. tego tematu i pokrewnych to "inżynierski bełkocik" - jak ktoś już raczył zauważyć oraz maniactwo - grafomania.

"W jaki więc sposób wytłumaczyć skuteczność działania leków homeopatycznych, którymi leczy się wiele chorób, w tym nawet tak trudnych jak schizofrenia?" - efekt placebo?

Jacku, a takie Chindogu jak np. podpórka do podtrzymywania brody w czasie drzemki na stojąco, nie przydałaby ci się czasem? W Polsce pewnie się nie przyjmie taki opatentowany wynalazek, ale w Japonii jest nie tylko opatentowany ale używany, bo Japończycy umieją drzemać na stojąco, tyle, że broda opada i podpórka jest w sam raz bardzo przydatnym wynalazkiem, jak najbardziej naukowym i inżynierskim. ...  wyświetl więcej

Wszytko to prawda i nie będę z tym polemizował.
Zauważ jednakże, że znajdujemy artykuły faktycznie obnażające niewiedzę nawet w zakresie słownictwa, stosowania pojęć - jak ktoś napisał, że "...S - promienie..." - nie można czegoś nazywać S-promieniami i takim terminem posługiwać. Trzeba pojęcia, jeśli są nowe, zdefiniować. Jak napisał jeden z polskich matematyków, czytelnik EIOBY: " ot, pou ...  wyświetl więcej

Jacku, zgadzam się z tym, że niedoróbki się zdarzają, że uczony jak coś bada to i pobłądzić na manowce może zanim coś odkryje, albo hipotezę ogłosi niedorobioną. Tylko jestem też zajadłym wrogiem wylewania dziecka z kąpielą poprzez stosowanie racjonalistycznej taktyki oszczerstw, kłamstw, pomówień i ciasnomózgowego krytykanctwa bez pokrycia w rzeczywistości. A wystarczy obejrzeć zamrożoną kropelkę ...  wyświetl więcej

Mój komentarz nie dotyczył istnienia bądź nie, samego faktu pamięci wody.

  abadonna  (www),  28/08/2008

Drogi Dharminie,
Zdaję sobie sprawę, że nie do mnie kierowałeś swoje odpowiedzi, ale pozwolę sobie wtrącić swoje racjonalistyczne trzy grosze.

- "Jeszcze 10 lat temu twierdzili poważni naukowcy, że nie da się zbudować komputera z komórek mózgu." - dowód proszę. Kto i kiedy coś takiego twierdził.

"W latach 60-tych wyrzucono z UW studenta fizyki [...]" - coś więcej? Czy ot tak

...  wyświetl więcej

Proszę bardzo: neurolog RichardThompson, Anthony Smith, Karl Sabbagh, dr R. i B. Bruun i cała masa innych...

  abadonna  (www),  28/08/2008

Dziękuję. Gdzie i kiedy. Jakieś publikacje?

Szanowny "Abadonna" (-o?)!

:)) Ciekawa więc wymiana ognia… Ale III światowej z tego nie będzie, mam nadzieję?

Jeśli pisałem „uczeni durnie” – to miałem na myśli statystyczną część „jajogłowych” o tych właśnie przywarach. Do tej części statystycznej nie zaliczam akurat autorów „Słownika poprawnej polszczyzny” – proszę więc niczego nie uogólniać. Gdybym się wyzbył szacunku dla ludzi

...  wyświetl więcej

  abadonna  (www),  29/08/2008

Panie Januszu,

Niestety, nie potrafię czytać w myślach i nie mam pojęcia co też "miał Pan na myśli" pisząc o uczonych durniach. Raczył Pan wygłosić tę opinię pod adresem autora tekstu, który Panu poleciłem (rozumiem, że kwestia definicji czasownika "polecać" została już wyjaśniona), a tak się niefortunnie złożyło, że to ja jestem tym autorem. Nie zdefiniował Pan również kogo jest Pan skłon

...  wyświetl więcej


Parę zdań już tylko…
„(…) rozumiem, że kwestia definicji czasownika "polecać" została już wyjaśniona.” Z przykrością Pana informuję, ze niestety – nie została przez Pana wyjaśniona, ponieważ nie zna Pan własnego tekstu i pogubił się Pan nieco w próbach wytłumaczenia mi znaczenia czasownika „polecać”.

To się zdarza. Każdy może przecież błąd popełnić. W pierwszym komentarzu na

...  wyświetl więcej

  ,  12/10/2008


Dla mnie oczywistym jest, że woda ma pamięć jednak np. w stanie zamrożenia też posiada pamięć lecz informacja zawarta w pamięci zmienia się.

Jessico!
Bardzo dziękuję przede wszystkim za to, ze masz odwagę powiedzieć to, co powiedziałaś (napisałaś). I za punkty również dziękuję:).

  swistak  (www),  12/10/2008

Panie Januszu ! Jajogłowi się głowia jak taka rzeka w Indiach, jak Ganges nie jest przyczyną epidemii tylko dlatego ,ze jest Święta ?
Osobiście piję herbatę podgrzewaną w mikrofali i mi smakuje .Ciekawe czy mikrofale mają wpływ na właściwości enrgetyczme / pomijając wzrost temperatury/ i informacyjne wody . Może jakiś abadonna to zbada jak krystalizuje się woda po kontakcie z mikrofalówką ?
pozdrowienia

  MZT,  12/10/2008

po kilku akapitach zwątpiłem, ale czytałem dalej. niby wporządku, niby ciekawie ale przy 4 czy 5 podrozdziale poprostu POLEGŁEM. HOMEOPATIA jako uznana KLINICZNIE nauka? WTF?! to żart, tylko zapomniał pan dodac uśmieszku.

Fajnie się przeglada takie artykuły, bo sa w nich zawsze jakies nowe orginalne spojrzenia, ale to jzu podchoidzi pod okłamywanie. Ktoś inny gdzies napisał że grawitony są

...  wyświetl więcej

@MZT: Zgadzam się z wypowiedzią, homeopatia nie jest poparta żadnymi dowodami, więc nie można uznać jej jako polecaną metodę leczenia,choć nigdy nic nie wiadomo, gdzie dowody jej cudownych właściwości? Paralelną sytuację mamy w przypadku religii, nie ważne czy to chrześcijańskiej czy buddyjskiej, od wieków znamy przypadki uzdrowień, święta woda z Lourdes...itp. Wszyscy wiemy, iż na efekty ma wpływ ...  wyświetl więcej

Cześć, Świstaku!
„Jajogłowi” są różni - tak samo jak my wszyscy, więc nie warto wrzucać ich do jednego worka :).

A co do Gangesu, to sprawa przedstawia się podobnie jak z innymi tzw. „świętymi” wodami (np. w Lourdes) wykazującymi uzdrawiające właściwości. Mam na myśli wpływ częstotliwości na kodowanie informacji w strukturach wodnych. Niektóre wody charakteryzują się posiadaniem bar

...  wyświetl więcej

MZT, hm…wątpisz…Sceptycyzm jest na miejscu, zwątpienie - absolutnie!
A woda pamięć molekularną ma – dla mnie nie ulega to wątpliwości :). Dlatego twierdzę, że nie wystarczy oczyszczać ją z biologicznych, chemicznych i mechanicznych zanieczyszczeń przy pomocy aparatów osmotycznych, ale należy dodatkowo oczyszczać ją z zanieczyszczeń fizycznych, tj. szkodliwych częstotliwości.

Co do h

...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  14/10/2008

Panie Januszu ! Chyba 90 % masy naszego ciała stanowi woda co pięknie opisał Herbert w "Diunie" .Dlatego trzeba kochać tą swoja wodę jak i wodę blizniego swego
amen

  pacol,  15/01/2009

otóz Panie Januszu informuje pana ze woda wystepuje w postaci zasocjowanej a zapis H20 a co za tym idzie wyglad "myszki miki" to tylko uproszcznie, wiec nie wiem jak moze Pan brac to pod uwage piszac taki art. Ale tak to jest jak ktos opiera sie na szczatkowej wiedzy.

  eremita,  18/10/2009

mysle ze to moze troszke zweryfikuje ta debate. http://arkadiusz.jadczyk.salon(...)ec-wody

Do: eremita.
Dziękuję za ten link. Co prawda, sam często zaznajamiam się z tekstami prof. Jadczyka, ale wielu innych mogło tego nie znać. Nieprzekonanych twardogłowych to i tak nie przekona, ale ludzie otwarci zaznajomią się z dodatkowymi informacjami.

  elka,  27/10/2009

Witam Panie Januszu i mam pytanie, proszę wybaczyć naiwność, ale jestem nowa "w temacie".
Czy umieszczenie miłych słów na dzbanku z wodą przegotowaną ( mam taki nawyk od lat, że zawsze jest w domu woda przegotowana do picia) też poprawi jej jakość. Jeśli nie, to jaką najlepiej pić?? Mam awersję do wód kupowanych w plastikowych butelkach, pozdrawiam.

Do: elka.

Co do naiwności - kto pyta - nie błądzi i nie ma głupich pytań - mogą być jedynie głupie odpowiedzi :). Jaką wodę pić? Ja piję wodę osmotyczną (oczyszczaną w aparacie osmotycznym). Wcześniej podgrzewam ją nieco i dodatkowo strukturyzuję ją (przy pomocy urządzenia CEM TECH, choć istnieją już i inne urządzenia do strukturyzacji). Awersja do wód kupowanych w sklepach wydaje mi się c

...  wyświetl więcej

  Suki,  27/10/2009

Piękny komentarz Panie Januszu.

Do: suki.
Bardzo dziękuję! :)

Do: jotko49.
Dziękuję za rekomendację! :)
A dodatkowe informacje nt. homeopatii i pamięci wody można uzyskać pod następującymi linkami:
Homeopatia i pamięć wody – cz.1, 2, 3, 4.
http://zdrowie.antylicho.org.p(...)patia-1
http://zdrowie.antylicho.org.p ...  wyświetl więcej

  jotko49,  22/08/2010

Rekomenduję jedynie w mym mniemaniu wartościowe art.Niekoniecznie muszą odpowiadać wysokiej akceptacji czytających.Ponadto już mam swych ulubionych autorów uczestniczących w tym forum.Czy zawsze się z nimi zgadzam ? oczywiste ze nie.Lecz ich wypowiedzi w wszelkich poruszanych tematach,skłaniają mnie na szacunek i przychylność,wszak wątpliwości me winny zmusić mnie do dogłębnego poznania tematu.Teg ...  wyświetl więcej

Do: jotko 49.
Myślę, że jest to bardzo racjonale, zdroworozsądkowe podejście świadczące o posiadaniu obszernej, wewnętrznej przestrzeni wolności. Tylko pogratulować i brać przykład. Ja również - CYT.: "(...) cieszę się, że żyję w tak pięknym świecie wśród cudownych acz niedoskonałych ludzi." Co do nowego artykułu - może coś się pojawi, kto wie?

Bardzo dziękuję za koment , mój Czytelniku :). I równie serdecznie pozdrawiam!

  aqua1,  28/02/2011

Tu są dwa filmy:
"Woda. Wielka tajemnica"
http://www.swietageometria.inf(...)ater-pl
i
Masaru Emoto - "Wieści z wody"
http://www.swietageometria.inf(...)-z-wody

Do:aqua1.
Dziękuję za linki!
"Wielka tajemnica wody" - "Wielikaja tajna wody" (ros.) - jest bardzo interesującym filmem wyprodukowanym przez jeden z głównych kanałów rosyjskiej telewizji. Warto go obejrzeć. Kilka lat temu wzbudził w Rosji bardzo duże zainteresowanie (połączone z kontrowersjami, co oczywiste). Z tym, że właśnie w Rosji, ludzie traktują inaczej różne fenomeny, ponieważ ...  wyświetl więcej

To bzdura!!!!!!!!!!Nieprawda!!!!!!!!!!!!!Tak naprawdę woda występuje pod jedną postacią -cząsteczkową!!!!!!I co jeszcze ja wam dam BANA na wszystko jak jeszcze raz napiszecie takie bzdury!!!!!!!!!!!!!!

Do: patryk10072003.
Aha! Wszystkie 8 części znajdziesz tu:
http://www.eioba.pl/managearticles
Czy naprawdę masz odwagę zmierzyć się z problemem? Do tego trzeba mieć albo WIEDZĘ, albo zwyczajną OTWARTOŚĆ na nowe i chęć przełamywania własnych paradygmatów tkwiących w każdym z nas. Bo - jak zauważysz w komentarzach - nie za bardzo ...  wyświetl więcej

Do: patryk10072003.
CYT.: "To bzdura!!!!!!!!!!Nieprawda!!!!!!!!!!!!!
Że też się tak podniecasz... :) Przestań! Co ludzie pomyślą! Jakiś "ekshibi" z Ciebie, czy coś podobnego?
A mógłbyś dodać (co do bzdury) - "Według mnie..."? Proszę... :)
Mam zresztą więcej takich "bzdur" - jeśli tylko zdzierżysz, bo jest 8 części... :):
"Homeopatia i pamięć wody" - http://eiba.pl/97

Oho! Stara metoda niektórych w dyskusji - minusy :). Czyżby znów odezwał się Brat Minusator-Masturbator? Rzeczowych argumentów zabrakło? Zabolało? :))

Poprawimy...:))

Do: The Meaning.
Dobrze wiedzieć, że TWA funkcjonuje zawsze i pewnie! :)) Dziękuję!

Eee... nie... ja "niezrzeszona":P

Do: The Meaning.
Niezrzeszona, ale praktykująca... :)

Informacje godne rozpowszechnienia.

  ulmed,  10/01/2013

Januszu nie wszyscy mają to szczęście, nie wszyscy.
Wielu takich, którym Pan nie dał, a i oni nie szukają: " Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały".
Jakoś mi ich żal.
Słoneczne pozdrówka, bo zima sypnęła :)))

@Ulmed, Skalny Kwiat, Barkarz, Hussair.
A żebyście wiedzieli, że i ja witam Was z wielką radością :). Czasem TU wpadam - ledwie zerknę na komenty, zakonotuję sobie w pamięci wodnej moich zwojów mózgowych (na odpowiedzialność Barkarza - ta pamięć wodna - hihihihihi...) tytuły artów, jakie jeszcze powinienem przeczytać - tyle świeżych i ciekawych ciągle się pojawia i lulkać do bambetli się ud ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  10/01/2013

@Janusz Dąbrowski: W specjalnych przypadkach wzywamy Legion Nadreński albo X-ty Cezara. ;)

  adam4,  10/01/2013


TAJEMNICA WODY

Zdrowiem ci czyste źródło tryska,
Zdrowiem się morska fala pieni.
I bór, i pola, i pastwiska
Z dżdżu piją, z rosy, ze strumieni,
Przedziwna moc wody trwa z wieku po wiek,
Wszystkiemu co żyje, śle pokarm i lek...
Lecz jest tu więcej jeszcze pono:
Przedwieczny duch tu utajono,
A przecie milczy o tym lud,
I

...  wyświetl więcej

@adam4:
Piękne... I przejmująco prawdziwe. Dziękuję! :)

  hussair  (www),  10/01/2013

@Janusz Dąbrowski: A jednak mistyczność ma i materialną postać. To woda. :)

  barkarz  (www),  12/01/2013

@adam4:
Hmm .... tak, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z doniosłości występowania wody.Przywykli do powszechności jej występowania na naszej planecie. Dla większości ludzi deszcze, chmury, plony są rzeczą zwyczajną. Nie są niczym niezwykłym. Nie dostrzegają ścisłego związku między występowaniem wody, a życiem na Ziemi. Być może gdzieś istnieje jakieś życie, które radzi sobie bez wody. ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska