Login lub e-mail Hasło   

STOP! nuklearnemu koszmarowi. Elektrownia na glony,TAK!

Już za trzy lata we wschodniej Polsce ma powstać pierwsza w Europie elektrownia zasilana algami, gdy teraz rząd Donalda Tuska widzi interes w budowaniu ele. atomowych.
Wyświetlenia: 9.574 Zamieszczono 14/01/2009

Polecany film: "Atom jest NIEopłacalny"

Strona filmu: ian.org.pl/ 

Panie premierze DONALDZIE TUSK proszę się zlitować nad społeczeństwem i przestać zadawać z "mafią atomową".

"Polityka Miłości" jaką Pan Donaldzie marzy głosić nie może dopuścić do tego by reprezentował Pan interesy "Mafia atomowej".

NIE WŁAŚCIWE REPREZENTOWANIE INTERESÓW SPOŁECZEŃSTWA W  SZCZEGÓLNOŚCI W KWESTII ENERGETYKI NIE JEST "POLITYKĄ MIŁOŚCI"

ARGUMENTUJE TO FAKTEM ZE DECYZJA BUDOWY ELE. ATOMOWEJ ZAPADA W WĄSKIM GRONIE LUDZI.

DAL CZEGO NIE MA REFERENDUM W SPRAWIE BUDOWY ELE. ATOMOWEJ?

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W ZNACZNEJ WIĘKSZOŚCI OPOWIADA SIĘ PRZECIW BUDOWANIU  ELE. ATOMOWEJ NIE TYLKO NA TERENIE POLKI ALE RÓWNIEŻ W KRAJACH SĄSIADUJĄCYCH.

Mamy dziś już możliwość budowania ekologicznych bloków energetycznych dla czego nie inwestować w coś za co będą Pana kochać przyszłe pokolenia!


iddd.de

stop-wylfa.org

"13 stycznia 2009 r. może przejść do historii jako początek polskiego programu atomowego. Uchwała, którą podjął wczoraj rząd, liczy wprawdzie tylko kilka zdań, ale kończy formalne spory w rządzie na ten temat. O ile bowiem premier Donald Tusk jest zdecydowanym zwolennikiem energetyki jądrowej..."

źródło:

Dwie elektrownie staną w Polsce

gazeta.pl

dziennik.pl

rowiązanie problemów energetyki przemysłowej do czasu darmowej energii już jest:

Glony w energetyce

W ostatnich czasach rosnące zainteresowanie niezmierzonymi zasobami flory mórz i oceanów otwiera perspektywy ich coraz szerszego gospodarczego wykorzystania już w najbliższej przyszłości. Szczególne nadzieje wiążą naukowcy z rozmaitymi gatunkami glonów.

Algi (glony) to ogólna nazwa plechowatych, najczęściej samożywnych roślin zarodnikowych, żyjących w środowisku wodnym i wilgotnych miejscach.

Ciało alg stanowi jednorodna lub zbudowana z mało zróżnicowanych komórek plecha o wielkości od kilku mikronów do dziesiątek metrów, często przybierająca kształt przypominający liście lub łodygi służące do pochłaniania pokarmu z otoczenia oraz korzeń mocujący roślinę do podłoża.

Algi żyją we wszystkich strefach geograficznych, ale ich największe okazy występują na półkuli północnej, gdzie rocznie wydobywa się ich ok. 1,5 mln t. Organizmy te żyją zarówno w wodach słodkich, jak słonych; chłodnych i ciepłych. Do najczęściej wydobywanych i wykorzystywanych alg należą:

zielenice - zawierające zielony chlorofil, żółty ksantofil i pomarańczowy karoten (obfituje w nie m.in. Bałtyk),

krasnorosty - z czerwoną fikoerytryną, niebieską fikocyjaniną i zielonym chlorofilem,

brunatnice - z ciałkami barwnikowymi wypełnionymi obok chlorofilu i ksantofili, brunatną fukoksantyną.

Najszersze wykorzystanie znalazły glony w niektórych krajach azjatyckich, głównie jako składnik pokarmu dla ludzi (m.in. sałata i kapusta morska) i zwierząt oraz jako nawóz dla rolnictwa. W większości krajów wysoko rozwiniętych algi znalazły zastosowanie przede wszystkim w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. W szczególności przetwory z glonów są używane w kosmetykach do nawilżania ciała, pielęgnacji i układania włosów oraz w preparatach do peelingu. Spotyka się je w formie ekstraktów i mączek. Jednak już wkrótce może okazać się, że ten wcale niemały obszar zastosowań glonów zostanie znacznie powiększony, jeżeli potwierdzą się nadzieje ich wykorzystania w energetyce i przemyśle do oczyszczania spalin i produkcji biopaliw.

Rośliny te odznaczają się bowiem cenną własnością pochłaniania tlenków azotu i węgla z wydzielaniem czystego tlenu i azotu oraz przydatnych produktów ubocznych. Proces ten przebiega w ramach fotosyntezy stanowiącej podstawę metabolizmu roślin. Od kilkudziesięciu lat naukowcom znana jest zdolność absorpcji zanieczyszczeń gazowych przez niektóre glony. Amerykański Departament Energetyki prowadził od końca lat 80. XX w. badania, które wykazały przydatność ponad 300 gatunków tych glonów dla powyższego celu. Jednak realizację takiego przedsięwzięcia na skalę przemysłową od samego początku uniemożliwiały trudności natury logistycznej i ekonomicznej.

Z powodu silnej zależności intensywności metabolizmu alg od nasłonecznienia, dotychczas projektowane układy oczyszczania spalin na bazie tych organizmów były z konieczności zbyt złożone i kosztowne dla większych aplikacji. W praktyce układy te przybierały kształt dużych, płytkich zbiorników wyposażonych w złożone instalacje pompowe i filtrujące lub też były zamkniętymi bioreaktorami o nie mniej skomplikowanej budowie i wysokich kosztach eksploatacji. W obu koncepcjach nie udało się rozwiązać w zadowalający sposób problemu optymalnego nasłonecznienia całej objętości glonów, a także ich dostarczania i usuwania do i z instalacji.

Milowego postępu na drodze do opanowania technologii oczyszczania spalin za pomocą alg dokonały badania prowadzone przez amerykańskiego lidera w tym zakresie, firmę GreenFuel Technologies Corporation. Technologia opracowana przez GreenFuel umożliwia zamianę gazowych zanieczyszczeń na wysokokaloryczną biomasę o wielorakich zastosowaniach, m.in. jako biopaliwo, składnik pokarmów, surowiec dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, a także do wytwarzania wodoru.

Jeden z perspektywicznych, choć na razie dość odległych projektów tej firmy, przewiduje budowę instalacji na bazie alg w elektrowni węglowej o mocy 250 MW. Wytwarzałaby ona 75 tys. baryłek biooleju napędowego rocznie, jednocześnie usuwając 55 tys. t dwutlenku węgla i 100 t tlenków azotu. Pierwszym krokiem do tego celu stało się uruchomienie pilotowej instalacji w elektrociepłowni w Cambridge (Massachusetts). Według twórców układu wynalazek ten stanowi rozwiązanie przejściowe między poprzednimi systemami a nowymi, ekonomicznie opłacalnymi koncepcjami dla energetyki. Zgodnie z potwierdzonymi w trakcie testowania założeniami układ zapewnia usuwanie do 45 proc. CO2 (przy optymalnym nasłonecznieniu ponad 80 proc.) i do 90 proc. NOx ze spalin kotła opalanego dowolnym rodzajem paliwa organicznego (węglem, olejem, gazem ziemnym).

Dodatkową zaletą układu jest wspomniane wytwarzanie cennych pozostałości organicznych, które następnie można wykorzystać do produkcji tworzyw sztucznych i biooleju. Wysuszone pozostałości glonów można dodawać do węgla jako cenny składnik o charakterze paliwa odnawialnego. Wynalazek firmy GreenFuel nie wytwarza szkodliwych substancji ubocznych i nie wymaga uzdatniania wody technologicznej. Koszt układu jest o 20-40 proc. niższy od kosztu instalacji selektywnego katalitycznego odazotowania spalin o porównywalnej sprawności.

W ocenie firmy ponad 70 proc. istniejących elektrowni posiada teren wymagany do zabudowy nowego układu. Głównymi elementami instalacji są bioreaktory nowego typu w kształcie trójkąta prostokątnego o wysokości ok. 2,5 m. Boki trójkąta tworzą przezroczyste rury z poliwęglanu, w których nieustannie krąży woda i algi. Przeciwprostokątna jest na bieżąco ustawiana w kierunku Słońca w celu zintensyfikowania procesów fotosyntezy. Automatycznie sterowana szybkość cyrkulacji wodnej mieszaniny alg w poszczególnych bokach trójkąta zapewnia optymalne warunki dla wzrostu glonów. Spaliny są doprowadzane do podstawy trójkąta, po czym algi usuwają CO2 i NOx ze strumienia gazów przepływających w rurociągach bioreaktora. Po przejściu przez boki jednego trójkąta bioreaktora oczyszczone spaliny opuszczają instalację. Ponieważ wiązanie CO2 zachodzi przy udziale światła, to proces ten przebiega jedynie w porze dziennej, w odróżnieniu od redukcji NOx odbywającej się praktycznie całą dobę.

Pilotowa instalacja obejmująca 30 opisanych bioreaktorów została zabudowana na dachu elektrociepłowni Cambridge, gdzie ma pracować 12 do 18 miesięcy. Elektrociepłownia o mocy 20 MW już posiada palniki gazowe o niskiej emisyjności tlenków azotu; dodatkowy układ jeszcze bardziej obniży osiągany poziom emisji.

Nowatorska instalacja firmy GreenFuel nieprzypadkowo została uruchomiona na terenie słynnej uczelni Massachusetts Institute of Technology - miejscowi naukowcy już od pół wieku prowadzą eksperymenty w zakresie uprawy glonów na dachach budynków, zaś doktorant tego Instytutu, 37-letni chemik Isaac Berzin, jest założycielem firmy oraz głównym twórcą wynalazku. Mimo wcześniejszych obiecujących wyników dopiero obecny innowacyjny układ bioreaktora otworzył perspektywy bliskiego - jak się wydaje - wykorzystania organizmów roślinnych dla poprawy ekologii i ekonomii w energetyce dużych mocy.

 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez zużycie go w intensywnej produkcji biomasy.

Wiązanie dwutlenku węgla można przeprowadzić poprzez nawożenie kultur biologicznych uprawianych w specjalnych zbiornikach wody wyeksponowanych na działanie światła

słonecznego (płytkich), nawożonych dwutlenkiem węgla.

Proponuje się zastosować w uprawie kulturę glonów chlorella pyrenoidosa. Glony te są bardzo wydajne w uprawie dając bardzo duże przyrosty.

Komórka matczyna dzieli się na cztery komórki córczane, a kompletny cykl reprodukcji (w optymalnych warunkach trwa mniej niż 24 godziny. Przykładowo jedna tona masy glonów w 7 dniu uprawy osiągnie masę, przy intensywnej uprawie, 4096 ton

 

Glony Chlorella zawierają w 100g ss. miedzy innymi:

60-69 g białka

6-13 g tłuszczu

4 - 6,0 g błonnika

Tłuszcze w prostych procesach mogą stanowić surowiec do produkcji estrów etylowych lub metylowych wyższych kwasów tłuszczowych czyli wysokoenergetycznego paliwa.

 

Można przyjąć i udowodnić, że przy prowadzeniu intensywnej uprawy glonów z zastosowaniem dwutlenku węgla cały przyrost ich masy jest wynikiem zredukowania określonej dającej się obliczyć ilości dwutlenku węgla. Jego ilość można podać do wiadomości określonych organów i oczekiwać od nich zmniejszenia opłat za emisję. Następnymi korzyściami może być w zależności od sytuacji zwiększenie dochodów elektrowni z tytułu spalania biomasy z glonów lub ich sprzedaży dla różnych podmiotów gospodarczych.


źrodło:
od użytkownika Janusz z portalu nowa-energia.com.pl

Obrazek pochodzi ze strony:

pierszy wagingpeace.org

trzeci pixdaus.com

drugi nowa-energia.com.p

 

W Polsce powstanie elektrownia na glony.

Już za trzy lata we wschodniej Polsce ma powstać pierwsza w Europie elektrownia zasilana algami - informuje Dziennik (29.12.2008 r.). Wyprodukowany w niej ekologiczny prąd wystarczy dla 80-tysięcznego miasta. Jeśli pionierski projekt zakończy się sukcesem, w innych częściach kraju staną identyczne elektrownie.

Z alg, czyli glonów, produkowane są już biopaliwa do tankowania samochodów czy nawet samolotów. Ale elektrownia napędzana algami to całkowita nowość.

Projekt, jak dotąd, trzymany jest w ścisłej tajemnicy. Dziennikowi udało się jednak ustalić, że polska spółka, wraz z zagranicznymi inwestorami, planuje zbudować elektrownię we wschodniej części kraju. Jej moc wynosić ma 53 MW energii brutto, z czego 11 MW zużywane będzie na obsługę samego zakładu. Pozostałe 42 MW sprzedawane będą do sieci elektroenergetycznej, a taka moc wystarczy, by zaspokoić potrzeby 80-tysięcznego miasta.

“Aby uzyskać taką samą moc z biopaliwa tradycyjnymi metodami, trzeba by zasiać 45 tys. hektarów rzepakiem. Plantacja z alg zajmie pięć hektarów” - mówi Tadeusz Zakrzewski, prezes Krajowej Izby Biopaliw, który doradza inwestorom.

Tak duży skok wydajności umożliwić ma pionierska technologia. Algi hodowane będą w zrobionych z żywicy ośmiometrowych silosach wypełnionych wodą. W takich warunkach rośliny te bardzo szybko rosną wykorzystując proces fotosyntezy. W praktyce oznacza to, że “plony” zbierane będą co osiem godzin, a więc trzy razy na dobę, a nie raz do roku, jak w przypadku rzepaku. Aby przyśpieszyć przyrost alg, warto będzie poświęcić nawet jedną piątą produkowanego przez nie prądu, którym silosy mają być podświetlane w nocy.

Zebrane algi będą trafiały do wirówek, które odcedzą z glonów wodę. Potem w specjalnym palniku plazmowym przejdą proces gazyfikacji. Wydzielony w trakcie spalania dwutlenek węgla będzie wyłapywany i z powrotem trafi do silosów z wodą jako pożywka dla alg. Dzięki temu wyprodukowany przez turbinę prąd nie będzie w ogóle wydzielał CO2 do atmosfery.

Inwestorzy liczą na to, że zerowa emisyjność nowej elektrowni stanie się kluczem do jej sukcesu ekonomicznego. Producenci czystej energii, oprócz rynkowej ceny, zarabiają też na zielonych certyfikatach. Dzięki temu szacowana na 140 mln euro inwestycja ma się zwrócić w ciągu kilku lat. Elektrownia może być gotowa już w 2011 r.

“Jeśli pomysł wypali, inwestor planuje postawić w innych regionach Polski sześć kolejnych elektrowni o podobnej mocy. Nad technologią pozyskiwania energii z alg pracuje kilka dużych koncernów paliwowych i lada chwila zacznie się boom na tego typu energię. Za kilka lat dyskusja o energii atomowej będzie bezzasadna, bo o wiele łatwiej będzie produkować prąd z alg” - ocenia optymistycznie Zakrzewski.

Plantacje glonów mogą też spełniać jeszcze jedną pożyteczną funkcję. Oprócz dwutlenku węgla, algi do wzrostu potrzebują też fosoranów i azotanów. Bogatym źródłem tych substancji są… ścieki komunalne. Choć najbliższy projekt tego nie zakłada, opisana w nim technologia może jednocześnie rozwiązać problem miejskich nieczystości.

Wizja jest tak nowatorska, że specjaliści od energetyki i bioapaliw na razie są bardzo powściągliwi w jej ocenach. “Słyszałem o takim pomyśle, ale ciągle zbyt mało wiemy na temat samej technologii, żeby oceniać jej skuteczność” - mówi profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.
Źródło: Dziennik

Podobne artykuły


16
komentarze: 17 | wyświetlenia: 89685
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 107101
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6395
12
komentarze: 7 | wyświetlenia: 3442
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 18872
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 41757
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 140664
7
komentarze: 7 | wyświetlenia: 39708
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3781
6
komentarze: 1 | wyświetlenia: 19943
6
komentarze: 4 | wyświetlenia: 4536
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 73239
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8570
 
Autor
ArtykułA gdzie uzasadnienie nazwania energii nuklearnej "koszmarem" ? Obrazek atomowego grzyba to już manipulacja w pełnej skali - znasz Autorze metodę pozyskiwania i przesyłania energii wybuchu bomby ?

Następna manipulacja to stwierdzenie że algi "usuwają" co2. Rozumiem że produkowany przez nie bio-olej spala się bez emitowania co2 ? :)

ak informacji o kosztach instalacji i eksploatacji

...  wyświetl więcej

  SKOLMAN_MWS  (www),  21/07/2010

Co to są Algi?

Algi są prostymi jednokomórkowcami o mikroskopijnej wielkości kilku mikronów. Występują także duże algi o kształtach drzewiastych ze zorganizowaną strukturą tworzące prawdziwy podwodny las. Na naszej planecie w morzach i wodach słodkich żyje łącznie około 23000 rodzajów alg. Większość z nich istnieje od zamierzchłych czasów. Mimo, że w Japonii i Chinach algi są znane od dawn

...  wyświetl więcej

  Zarmus,  14/01/2009

A gdzie liczby pokazujące wydajność takiej elektrowni? Gdzie jej koszt? Gdzie informacje o cenach energii pochodzącej z takiej elektrowni?

Dla przykładu podam że 64 elektrownie atomowe zaopatrują Francję w 79% energii elektrycznej (te liczby mogą okazać się fałszywe ale są bardzo podobne. Po prostu nie pamiętam czy to jest dokładnie tak).

A w wyniku elektrowni atomowych zginęło mni

...  wyświetl więcej

  Mat87,  14/01/2009

Mimo, że elektrownie atomowe niosą za sobą zagrożenie, praktycznie wszystkie kraje leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Polski mają takie elektrownie. Awaria w każdym z nich odbije się częściowo także na Polsce. Według planów rządu dopiero w 2021 mają powstać w Polsce pierwsze elektrownie! Chyba za późno, zważywszy że pierwsze elektrownie powstały już w latach 50' i od tamtej pory dostarczają tanią e ...  wyświetl więcej

Przy takim podejściu (jak prezentowane w art.) wkrótce zostaniemy energetycznym skansenem Europy. Oraz "bananową republiką" dla firm oferujących energetykę w wersji BIO, czyli droższą i trudno wykazać w czym lepszą od atomowej. A reszta świata bynajmniej nie czeka, i kiedy my zmarznięci i po ciemku będziemy rozważać budowę pierwszej polskiej "atomówki" reszta świata właśnie będzie przechodzić na e ...  wyświetl więcej

Chciałeś się pochwalić znajomymi fanatykami ? Ciekawe czy któryś z tych oszołomów zdaje sobie sprawę że pierwiastki promieniotwórcze występują na Ziemi naturalnie ? A co za różnica czy leżą w postaci rudy, czy też jako odpady w nieczynnej kopalni ? I skąd informacja w podlinkowanym tekście o tym że składowisko jest "prowizoryczne" ? Co to oznacza "prowizoryczne" ? Nie spełnia jakichś norm/przepisów, czy też nie podoba się kolegom fanatykom tak z zasady ?

Podziwiam Pana dociekliwości i zdolność wychwycenia tak rażących nie domówień w tekście.
Artykuł umieściłem bo staram się postemplować sumiennie anie fanatycznie jak to Pan stara sobie wytłumaczyć.
Normy w zakresie bezpieczeństwa się zaostrzają może to słowo "prowizoryczne" jak sugerujesz ma rzeczywiście sens w odniesieniu do norm bezpieczeństwa. Zapytaj Pan na tym portalu ekologia l ...  wyświetl więcej

  ,  14/01/2009

Piotrze, wow, to pierwiastek Pluton występuje naturalnie na Ziemi? A w którym miejscu?

W rudach uranu oczywiście, choć w niewielkich ilościach. Sprawdzenie tego samodzielnie przekracza twoje możliwości czy chciałeś błysnąć dowcipem ? :)

@swiadomosc
Zdecyduj się na formę wypowiedzi - zwracanie się do kogoś raz per "Pan" a raz drugi "Ty" wygląda okropnie. Jakby za klawiaturą siedziało kilka osób.
Link nie działa.
Pytać powinieneś Ty, a w artykule zamieścić odpowiedzi, w miarę możliwości rzetelne.
Głównym problemem tzw. "gospodarki odpadami" są fanatycy protestujący dla samego protestu, zazwyczaj bez więk ...  wyświetl więcej

  ,  14/01/2009

Nie no skoro jest tak powszechny, to się zastanawiam czemu ekolodzy protestują przeciwko nowym betonowym silosom w których się chowa plutonowe odpady

Z szacunku dla Pańskiej osoby zwracam sie w formie Pan i ze względu na temat.
W skali globu oczywiście.
Proszę napisać do czego Pan zmierza, lub co chce osiągnąć.
Bo ja zmierzam do tego że elektrownie na glony są lepszym pomysłem niż planowanie budowy elektrowni atomowych

@counter
I to jest bardzo dobre pytanie moim zdaniem. A skład odpadów zależy od rodzaju reaktora, tym niemniej zawsze jest to dość szeroki "wachlarz" pierwiastków, w sporej części krótkookresowych. Czysty pluton jest zbyt cenny aby traktować go jako odpad. I nie napisałem że jest "tak powszechny" tylko odpowiedziałem na twoje pytanie informując że występuje naturalnie na Ziemi.

@swiadomosc
Szacunek, ale za co ? Z jakiego powodu ? Czym sobie zasłużyłem na twój szacunek ?
Pragnę ukazać że energetyka nuklearna nie jest "dziełem szatana" jak widzą ją wszelkiej maści fanatycy PRO-EKO. Oczywiście nie jest pozbawiona wad, ale te posiada absolutnie każda technologia. Obiekcje względem algowych aparatów wypisałem we wcześniejszych komentarzach.

Za śmiałość wypowiedzi godną Kamikaze.

"...Sprawdzenie tego samodzielnie przekracza twoje możliwości czy chciałeś błysnąć dowcipem ? :) "

Hej, nie znalazłem do tej pory więc może znajdziesz i wrzucisz coś na eioba o gospodarce odpadami bo to solidny kawał wiedzy.

Czytaj ze ZROZUMIENIEM. To nietrudne, naprawdę. Słowa które cytujesz skierowane były do countera. A coś o gosp. odpadami może kiedyś napiszę.

Nie daj się zastraszyć tym atomowym, agresywnym cyborgom! To łańcuchowe pieski Tuska. Oszczekają każdego, kto będzie panu premierowi mieszał szyki. Mnie Tusk nie pytał o zgodę i zawarł umowę za moimi plecami i bez mojej wiedzy. Dlatego ja będę protestować. Poza tym nie głosowałam na tego sprzedawczyka. To nie mój premier! To nie moi politycy!

DEMONSTRACJA
W 23 ROCZNICĘ KATASTROFY CZERNOBYLSKIEJ
PRZECIWKO PLANOM BUDOWY W POLSCE ELEKTROWNI ATOMOWEJ
niedziela, 26 kwietnia 2009
PLAC ZAMKOWY
godz. 14:00

Jesli przypadkowo lub nieprzypadkowo będziecie w Warszawie namawiam do przyjścia. Pozdrawiam.
agata

udowa elektrowni atomowej w Polsce oznacza:
Narażenie na radioaktywne skażen

...  wyświetl więcej

Żywność konserwowana promieniowaniem radioaktywnym

W 1972 r. naukowcy wykryli nową grupę związków chemicznych, oznaczanych 2ACB, które występują tylko w napromieniowanych produktach spożywczych. Dalsze badania potwierdziły nie tylko to, że poddawanie pewnych tłuszczów działaniu jonizującej radiacji prowadzi do powstawania związków z grupy 2ACB, ale także ich toksyczność. Dzięki funduszom p

...  wyświetl więcej

  rolka,  09/07/2009

Zgadzam się co do stosunku do Pana Tuska.Raz nas sprzedaje Unii Europejskiej a raz za naszymi plecami robi jakieś machlojki.Czy mamy się poddać[politykom]?Czy chcemy, aby Polska była Polską czy już wspólnotą europejską?Wybierzcie sami-komunizm czy kosztowna wolność?Wolność zawsze kosztuje, ale w końcu wygra.
Artykuł:
-Elektrownia atomowa nie jest najgorsza.Produkuje tyle energii co k ...  wyświetl więcej

Energia jądrowa jest w USA najtańszym źródłem energii elektrycznej. Podobnie w Europie, Francuzi wytwarzający blisko 80% elektryczności w elektrowniach jądrowych mają jedne z najniższych cen prądu i eksportują go z zyskiem do wielu krajów. Jak widać, ci którzy decydują się na budowę elektrowni jądrowych stają się z czasem bogatsi, a ci którzy jak Włosi rezygnują z energii jądrowej płacą ogromne ra ...  wyświetl więcej

Jak Francuzi kochają państwo za elektrownie atomowe:
http://www.fermons-fessenheim.org/

No cóż... Protesty antynuklearne zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać, nawet w tak rozwiniętym pod względem edukacji w tematyce jądrowej, jak Francja. Rzeczowa krytyka Energetyki Jądrowej też jest jej potrzebna, bo dzięki temu wciąż się ona rozwija, by była jeszcze bezpieczniejsza i produkowała jeszcze mniej nieprzetwarzalnych odpadów (których i tak w porównaniu z klasycznymi elektrowniami wę ...  wyświetl więcej

Myth 4: nuclear power is cheaper than other low-carbon sources of electricity.
The new nuclear power station on the island of Olkiluoto in western Finland is a clear example of the high and unpredictable cost of nuclear plants. Electricity production was supposed to start in 2008, but the latest news is that the power station will not start generating until 2012. The impact on the cost of t ...  wyświetl więcej

Podany wyżej tzw. "Mit №4", to przykład tzw. półprawdy: fakt, że sama budowa Elektrowni Jądrowej jest bardzo kosztowna – ale trzeba pamiętać, że buduje się ją po to, by działała kilkadziesiąt lat – a tym samym z czasem koszty budowy bez trudu się zwracają. Natomiast elektrownia węglowa jest owszem tańsza w budowie, ale późniejsze koszty eksploatacji jej są wyższe. Polecam poniższy art.:

...  wyświetl więcej

Proszę się skupić bardziej na energetyce rozproszonej. Pozdrawiam.

Incydent w elektrowni atomowej
Opublikowano: 17.10.2009 | Kategoria: Wiadomości ze świata

FRANCJA. Jak informuje serwis Wirtualna Polska, podczas demontażu reaktora jądrowego w Cadarache na południu Francji doszło do zdarzenia, które stawia pod znakiem zapytania skuteczność stosowanych w tym kraju procedur nadzoru nad instalacjami nuklearnymi.

Podczas operacji uzdatniania u

...  wyświetl więcej

Pominąłeś najważniejszą sprawę, czy ta "dodatkowa" ilość plutonu w czymkolwiek przeszkadzała, groziła czymkolwiek? Bo to że z plutonu można produkować bomby, wiadomo nie od dziś. Nożem można zabić, zakażmy też posiadania noży. Do dzieła fanatycy z Greenpeace! :)

"Sprostowanie: nie jest to "incydent techniczny", tylko proceduralny - operator likwidowanej instalacji produkcji paliwa MOX (rea

...  wyświetl więcej

Warto wiedzieć, że w paliwie MOX używa się odpowiednio przetworzone tlenki metali UO2 i PuO2, stąd nazwa paliwa "Metal OXide". Paliwo MOX ma wielką zaletę, gdyż pozwala on na łatwe zużycie militarnego Plutonu z rozbrajanych ładunków, a który inaczej musiałby być składowany – co tym samym zwiększałoby wtedy szansę na proliferację broni jądrowej...

Ja dodam także dwa istotne FAKTY dotyczące

...  wyświetl więcej

Glony dzięki szybkiemu wzrostowi i łatwości w hodowaniu od dłuższego czasu stanowiły potencjalny materiał na biomasę do produkcji paliwa. Dzisiaj stanowią już punkt zainteresowania wielu powstających firm jak i wielkich inwestorów takich jak Bill Gates czy ExxxonMobil. Niestety zapewne minie jeszcze sporo czasu zanim paliwo uzyskane z alg morskich stanie się konkurencyjnym źródłem energii. Koszt p ...  wyświetl więcej

Algae Farmer: This is My Job

When Jes Sprouse was a kid, he used to watch mile-long coal trains rumble across the Wyoming plains, headed for the power plants his ironworker father had helped to build. Now, he is in the energy business himself, but instead of coal he focuses on algae farming. So far, his operation is limited to a single pond in his front yard, but he’s got big plans: to fue

...  wyświetl więcej

Jeśli amerykańscy naukowcy wojskowi mają rację, paliwo do silników odrzutowych wytworzone z glonów może być wkrótce dostępne za cenę zbliżoną do ceny zwykłego paliwa przeznaczonego do silników odrzutowych.

Wojsko jest największym, pojedynczym konsumentem energii w USA, a tania alternatywa dla ropy zmniejszy jej bieżące zużycie przez armię, wynoszące 60-75 milionów baryłek.

Naukowcy

...  wyświetl więcej

Wielkie demonstracje przeciw polityce atomowej

Opublikowano: 21.09.2010 | Kategorie: Wiadomości ze świata

NIEMCY. W sobotę na ulicach Berlina demonstrowano przeciwko energii atomowej. W manifestacji przeciwko rządowym planom wydłużenia eksploatacji niemieckich elektrowni atomowych uczestniczyło 100 tysięcy osób.

Po południu demonstranci otoczyli dzielnicę Berlina, w której

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska