Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: kiedy wierzytelność jest nieściągalna?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/niesciagalna.html
Podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów i usług, które są nieściągalne lub nieściągalność została uprawdopodobniona....
Wyświetlenia: 1.735 Zamieszczono 21/01/2009

Podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów i usług, które są nieściągalne lub nieściągalność została uprawdopodobniona.
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej wymagalności.
Nowelizacja ustawy o VAT która obowiązuje od 1.12.2008 roku wprowadziła możliwość skorygowania podatku wynikającego z dostawy towarów lub usług dla przedsiębiorców z tytułu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Nowe regulacje dają wierzycielom możliwość odzyskania VAT należnego, odprowadzonego do urzędu skarbowego, a wynikającego z faktur, które nigdy nie zostały zapłacone lub zostały zapłacone tylko częściowo.
Powyższa możliwość jednak została jednak uzależniona od spełnienia warunków takich warunków jak:
-dostawa towarów lub usługi jest dokonywana podmiotowi gospodarczemu zarejestrowanemu jako podatnik VAT
-wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT
-wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako opodatkowany obrót
-wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani też nie zostały zbyte
-od daty wystawienia faktury nie upłynęło 2 lata (licząc od początku roku w którym została wystawiona faktura)
-wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik w ciągu 14 dni od otrzymania tego zawiadomienia nie uregulował należnośc ( zawiadomienie należy wysłać listem poleconym za poświadczeniem odbioru).
Korekta podatku może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym upłynął termin 14 dni ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru zawiadomienia.
.Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia.
Wierzyciel w ciągu 7 dni od dokonania korekty powinien zawiadomić dłużnika o tej czynności a kopię zawiadomienia dostarczyć do Urzędu Skarbowego wierzyciela.
Jeśli dłużnik ureguluje tylko część swojego zobowiązania korekta może dotyczyć tylko nieuregulowanej części należności.
Jeśli należność została spłacona po dokonaniu korekty wierzyciel jest obowiązany do zwiększenia podatku należnego w rozliczeniu za okres w którym należność została uregulowana.
Dłużnik który otrzymał zawiadomienie od wierzyciela i nie ureguluje swoich należności, jest zobowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego a w przypadku jego braku do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska