Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: jak to robią banki?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/banki.html
Odmiennie od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych banki są uprawnione do wystawiania własnych tytułów egzekucyjnych, które mogą wystawiać na...
Wyświetlenia: 1.575 Zamieszczono 21/01/2009

Odmiennie od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych banki są uprawnione do wystawiania własnych tytułów egzekucyjnych, które mogą wystawiać na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych /czyli stosować uproszczony tryb dochodzenia roszczeń/.
Czynnościami bankowymi są:
1)przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
2)prowadzenie innych rachunków bankowych
3)udzielanie kredytów
4)udzielanie gwarancji bankowych
5 )emitowanie bankowych papierów wartościowych
6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
7)wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
1)udzielanie pożyczek pieniężnych
2)operacje czekowe i wekslowe
3)wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
4)terminowe operacje finansowe
5)nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
6)przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
7)wykonywanie czynności obrotu dewizowego
8)udzielanie poręczeń
9)wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych
Czynności, takie jak wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu wykonywane przez inne podmioty na zlecenie banków, traktowane są jak czynności bankowe. Taki bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. Aby takie oświadczenie dłużnika było skuteczne /czyli że bank będzie mógł dochodzić swoich roszczeń/, powinno ono określać:
-kwotę do wysokości, której dłużnik poddaje się egzekucji
-ostateczny termin, do którego bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
Termin ten nie może być przywracany ani też przedłużany Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
Bankowy tytuł egzekucyjny może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska