Login lub e-mail Hasło   

Coś tu nie gra...

Biblia, Religia, Chrześcijaństwo, Katolicyzm, czy sam Bóg, nie jest dokładnie taki jak myślisz.
Wyświetlenia: 66.195 Zamieszczono 29/01/2009

„Chrześcijanie powinni (...) powrócić z odnowionym zapałem do Biblii (...) przez pobożną lekturę (...).
W tekście objawionym sam Ojciec Niebieski wychodzi nam bowiem z miłością na spotkanie i rozmawia z nami, ukazując nam naturę Jednorodzonego Syna oraz swój plan zbawienia ludzkości.”
Jan Paweł II (1)


 

Biblia, czyli święta księga jest jednym z głównych filarów religii Chrześcijańskiej.
Jest nie tylko księgą świętą, jest nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych.

Wg statystyk 32% Polaków regularnie czyta Pismo Święte. (2)
Księża mówią, że biblia naucza moralności i miłości do bliźniego. Tymczasem okazuje się, że pismo święte wcale takie dobre nie jest.

Wartości moralne jakie przekazuje biblia, są krótko mówiąc – prymitywne.

Cytaty które za chwile poznasz, pochodzą z Biblii Tysiąclecia, rzadziej z Biblii Gdańskiej.

Nie są to specjalnie odszukane fragmenty wyciągnięte z kontekstu, praktycznie w każdej księdze która uczy jak żyć (80% to opisy mordów Izraelitów), znajduje się jakiś podejrzany fragment.

Wersety jakie udało mi się znaleźć wprawiają w zakłopotanie niejednego księdza.

Posługują się oni z reguły tymi samymi argumentami - argumentami bez sensu.

Teraz zacznijmy od egzekucji.

Kary śmierci zabrania się w 88 krajach, 11 krajów zniosło ją za wyjątkiem szczególnych przestępstw takich jak zbrodnie wojenne, a kolejne 30 wprowadziły politykę niewykonywania jej (moratorium) lub nie wykonały żadnego wyroku od co najmniej 10 lat.(3)

Z reguły są to kraje cywilizowane, o wartościach etycznych i moralnych.

Co biblia mówi o karze śmierci?

Mówi, że karać śmiercią należy nawet za najmniejsze przewinienie.

I wcale nie jest to szybka i bezbolesna śmierć.

 

Księga Wyjścia 22:17

Nie pozwolisz żyć czarownicy.”

 

Księga Wyjścia 22:18

Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 21:15

Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 21:17

Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 27:29

Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie wolny od kary.

Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż [wół] zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć.”

 

Księga Wyjścia 35:2

„Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy (sobota) będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana;

ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.

Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.”

 

Księga Kapłańska 20:1-2

„Dalej Pan powiedział do Mojżesza:

Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go.”

 

Księga Kapłańska 20:14

„Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.”

 

Księga Kapłańska 20:15

„Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie.”

 

Księga Kapłańska 20:18

Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej [krwi], a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu.”

 

Księga Kapłańska 20:27

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie.”

 

Księga Kapłańska 23:13-16

Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:

Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go.

Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał.

Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.”

 

Księga Powtórzonego Prawa 13:7-11

„Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi –

jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego –

nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.

Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.

Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

 

Księga Powtórzonego Prawa 22:13-21

„Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi,

zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: «Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa,

wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta.(...)

Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,

wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.”

 

 

Zasady jakimi powinni kierować się chrześcijanie są czyste jak łza.

Wszystkie wynikają bowiem z Biblii – Świętej Księgi Izraelitów.

Czy wszystkie są takie mądre? Czy wszystkie są potrzebne?
Dlaczego kościół wybrał zasady które będą przestrzegane i te które nie będą?

Bóg raczej zdania nie zmienił, więc zapewne popełniasz ciężki grzech jedząc zająca, czy wieprza.

 

Księga Kapłańska 11:1-8

„Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona:

«Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi:

Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa.

Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty.

Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny - są one dla was nieczyste.”

 

Księga Kapłańska 11:12

Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością.”

 

Księga Kapłańska 11:21

Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły] skakać na nich po ziemi.”

 

Księga Kapłańska 11:41 

„Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością - nie wolno ich jeść!”

 

Księga Kapłańska 12:3
Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.”

 

Księga Kapłańska 13:45
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!"”

 

Księga Kapłańska 17:12
Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi.
Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi.”

 

Księga Kapłańska 19:19
"Będziecie przestrzegać moich ustaw.
Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt.
Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna.
Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici."

A teraz zobacz na metce z ilu rodzajów nici została utkana twoja bluzka, być może nieświadomie żyjesz wbrew Panu!

Księga Kapłańska 19:26
Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.”

Pożegnaj się z Kaszanką (krupniokiem), Czerniną i innymi potrawami z krwią.

 

Księga Kapłańska 19:27
Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.”

 

Księga Kapłańska 19:28
Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!”

Ciekawe co na to powiedzieliby ludzie ochoczo robiący sobie religijne tatuaże?

 

Księga Kapłańska 21:13
„Kapłan (...) Za żonę weźmie tylko dziewicę.”

To dlaczego w kościele katolickim kapłan nie może mieć żony?
Czyżby dziewica była zagrożonym gatunkiem?

Księga Kapłańska 21:18-21
Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę - nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga.”

Dlatego kościół często zabrania osobą niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć we mszy świętej.
(np. spowiedź, komunia itp.)

A teraz ciekawostka, wyobraź sobie, że jesteś mordercą i masz strasznego wroga.
Chcesz mu zrobić coś strasznego, coś gorszego od śmierci.
Co w tej sytuacji robisz?
Ano obcinasz mu członka, ewentualnie gnieciesz jądra.
Chłopak nie dość że dobrze sobie już nie zrobi, dzieci nie będzie miał, a żonę też  znaleźć nie lada, to jeszcze pójdzie do piekła.
Nie miła sprawa...

Księga Powtórzonego Prawa 23:2
"Nikt kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana."

Kolejna Ciekawostka.
Wierzysz w Boga - wierzysz w Biblię.
Wierzysz w Biblię - wierzysz w Gigantów.

Księga Rodzaju 6:3-4
„A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach."

 

I List do Koryntian 11:14
Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy

????

 

Przyznaje, że żadna książka nie ma tyle brutalności, tyle krwi, i mordów w sobie, ile ma Biblia.
Na katechezach, i wszędzie tam gdzie dzieci uczy się religii (a właściwie katolicyzmu), zachęca się je do czytania biblii.
Jednocześnie zabrania oglądania pokemonów przez występującą tam przemoc. (4)

Co ma zrobić trędowaty po uzdrowieniu?
Bóg chce by wyglądało to mniej więcej tak:

Księga Kapłańska 14:3-7
„a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu,
to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.
Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą.
Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą.
Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go.
A ptaka żywego wypuści na pole.”

Jak wiadomo, Bóg obiecał Izraelitą ziemię obiecaną.
Niestety ta ziemia (o którą zabijają się do dzisiaj) była już zamieszkana przez inne narody.
Co zrobili Izraelici? To co Bóg kazał.

Księga Jozuego 10:28-42
„28 
Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza, króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha.
29 
Następnie Jozue z całym Izraelem udał się z Makkedy do Libny i natarł na Libnę.
30 
I wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha.
31 
Jozue z całym Izraelem udał się następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie.
32 
I wydał Pan również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną. 33 Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał.
34 
Później Jozue, a z nim cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego.
35 
Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą, zupełnie tak, jak w Lakisz.
36 
Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego.
37 
I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast, nie pozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również obłożone klątwą.
38 
Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego.
39 
I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem.
40 
W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela.
41 
Jozue pobił ich pod Kadesz-Barnea aż do Gazy, cały kraj Goszen aż do Gibeonu.
42 
Wszystkich tych królów i ziemie ich zdobył Jozue w jednej wyprawie, ponieważ Pan, Bóg Izraela, walczył wraz z Izraelem.”

 

Nie martw się, Bóg cię kocha, karze cię tylko zabić, bo Izraelici muszą mieć trochę miejsca dla siebie.
Szczegółowy plan podbijania miast w imię Boga znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa.
Średniowieczne krucjaty nie są dziełem szatana, według biblii, ich uczestnicy zasługują na niebo.

 

Księga Powtórzonego Prawa 20:10-16

10. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój,
11. a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.
12. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je.
13. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
14. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój.
15. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów.
16. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

 

I gdzie tu jest sławne miłosierdzie Boskie?

I gdzie wtedy były reklamy „Jesus loves you”?

 

Księga Mądrości 1:15-16

Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę,
i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem.”

Grzech wiedzie do śmierci.
Grzechem jest nieprzestrzeganie dekalogu.
Trzecie przykazanie to "Pamiętaj abyś dzień święty święcił."
Ateiści z pewnością nie obchodzą świąt. Posłużę się statystykami.

10 najbardziej ateistycznych państw to:
Szwecja, Wietnam, Dania, Norwegia, Czechy, Japonia, Finlandia, Francja, Korea Południowa i Estonia.(43)
Średnia długość życia w tych państwach to 73,6 lat.(64)

10 najbardziej chrześcijańskich państw na świecie (nie licząc Watykanu):
Namibia, Mołdawia, Armenia, Filipiny, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Chile, Boliwia i Paragwaj.(65, 66)
Średnia długość wynosi: 69,3 lat (64)

Wniosek? To rozwój medycyny wpływa na długość życia, nie grzech!

 

Mądrość Syrycha 40:28

Synu, nie prowadź życia żebraczego, lepiej umrzeć, niż żebrać.”

Fragment brzmi jak za czasów Trzeciej Rzeszy.

 

Mądrość Syrycha 14:8

"Zły jest ten kto zazdrosnym okiem patrzy odwraca oblicze i z góry spogląda na innych"

Kto według biblii jest zły? Odpowiedź może być zaskakująca. Do tego opisu idealnie pasuje sam Bóg!
Spogląda na innych z góry - tak
Odwraca oblicze - tak
Zazdrosnym okiem patrzy - tak(5)
Widać coraz więcej sprzeczności w tej książce...

 

Popularne Dziesięć Przykazań, czyli Dekalog jest podstawowym kanonem wiary dla Chrześcijan.
Wyznawcy prawie wszystkich religii Chrześcijańskich, przyjmują oryginalny tekst Dekalogu z Księgi Wyjścia.
Jedynie władze Katolickie, dawno temu zdecydowały, że 10 Przykazań należy rozumieć nieco inaczej.
Jak inaczej?

Oryginalny tekst Dekalogu brzmi:

(1)I mówił Bóg wszystkie te słowa a rzekł:
(2) Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
(3) Nie będziesz miął bogów innych przede mną.
(4) Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;
(6) A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.
(7) Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.
(8) Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił.
(9) Sześć dni robić będziesz, i wykonasz wszystkę robotę twoję.
(10) Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich;
(11) Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze, i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego; przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia, i poświęcił go. (12) Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.
(13) Nie będziesz zabijał.
(14) Nie będziesz cudzołożył.
(15) Nie będziesz kradł.
(16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
(17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.(6)

 

Dekalog wg. Kościoła Katolickiego brzmi:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2.Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.Nie zabijaj.
6.Nie cudzołóż.
7.Nie kradnij.
8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest

 

Jak łatwo zauważyć, w Dekalogu Katolickim pominięto zakaz oddawania czci bałwanom, którego biblia wyraźnie zabrania!

Pierwsze przykazanie wg. Biblii potraktowano jako wstęp, aby nie być posądzony o łamanie dekalogu,
Kościół podzieli ostatnie przykazanie.

W ten sposób zmieniono jedne przykazanie:
„Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego”

na dwa:

9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Ponadto Biblia niejednokrotnie mówi o zakazie kultu wizerunków Boga.
"Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat."(7)

"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą," (8)

Nie ma wątpliwości, że modlenie się do rzeczy materialnych, klękanie przed nimi, oddawanie czci, jest GRZECHEM!(9)

To właśnie podstawowa różnica między katolicyzmem, a protestantyzmem.
Protestanci są wierni biblii, nie oddają czci obrazom, figurom,
Dzięki tej małej modyfikacji co roku ok. 4,5 mln. pielgrzymów modli się do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, milion turystów odwiedza obraz Matki Boskiej Piekarskiej,  ludzie pielgrzymują do Wilna, by zobaczyć obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, modlą się do krzyża, obrazów, świętych, zmarłych, papieży,
a duchowni podczas mszy świętej całują złotą monstrancję wartą kilka tysięcy złotych.(10)
Gdy upadnie ci religijny obrazek, na znak szacunku pocałuj go, różaniec natomiast nie ma prawa być wyrzucony, w ostateczności spalony, przynajmniej mnie tak uczono w szkole. Jeśli Bóg istnieje, to na pewno nie jest z tego zadowolony...

 

Następną rzeczą jaką chciałem poruszyć jest sprawa kobiet.
Prawie każda religia ogranicza ich swobodę, łącznie z chrześcijaństwem.

Posłuchajmy co mówi Biblia o kobietach i jaką mają one rolę w społeczeństwie.

Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy.
A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej.
Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami.
Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania.
Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.”(11)

Czyli jak łatwo można zrozumieć, nie ma nic złego w sprzedaniu swojej córki za niewolnika, wszak to tylko kobieta...
Następny fragment ukazuje dość dosadnie co należy zrobić z kobietami, które podobno uprawiają czary.

Nie pozwolisz żyć czarownicy.” (12)

W ten oto sposób, wysłannicy pana między XV a XVII wiekiem, zabili kilka milionów kobiet oskarżonych o czary.
Przed śmiercią często je torturowano, a sama śmierć też nie należała do najprzyjemniejszych – palono je żywe na stosie.
Jako tortury stosowano najczęściej
obcinanie rąk lub nóg, oślepianie lub rozszarpywanie rozpalonymi do czerwoności obcęgami.
Podczas tortur często były odmawiane modlitwy. Chrześcijanie byli mistrzami w wymyślaniu nowych rodzajów tortur.(13)

Różnice między mężczyznami, a kobietami znakomicie widać w 12 rozdziale Księgi Kapłańskiej.

„Dalej powiedział Pan do Mojżesza:
Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie.
Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.
Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.
Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia.
Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi.”

Czyli kobieta po urodzeniu chłopca jest „nieczysta” przez 7 dni, natomiast jeśli urodzi dziewczynkę, okres ten trwa 2 razy dłużej. Tak więc z Biblii wynika, że dziewczyny/kobiety są 2 razy bardziej nieczyste od mężczyzn!

A co należy zrobić, jeżeli okaże się, że twoje żona nie jest dziewicą?

Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,
wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.” (14)

A teraz wyobraź sobie, że jesteś na imprezie. Kompletnie zalany, wdajesz się w bójkę ze swoim bratem.
Twoja żona chcąc ci pomóc, pociągła bijącego za krocze.
Według Biblii musisz jej teraz tą rękę odciąć.

Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe,

odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości.” (15)

Pismo Święte nawet wyraźnie mówi jaka jest rola kobiet.

"Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim." (16)

Biblia nie raz stawia mężczyznę nad kobietą. Sam Bóg emanuje seksizmem.

Ale dlaczego właśnie kobiety?
Bo to Ewa, skusiła Adama do grzechu.


Jak chrześcijanie wypełniali taką wolę Boga?
A no w II wieku Klemens z Aleksandrii pisał: „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.
W VI wieku filozof Boethius, pisał, że kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie.
Jeszcze w tym samym wieku biskupi na soborze w Macon, głosowali czy kobiety mają duszę.

Odo z Cluny powiedział: „obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju”.
W XIII wieku św. Tomasz z Akwinu powiedział „nic bardziej wadliwego nie było zrobione w pierwszym stworzeniu rzeczy; kobieta nie powinna być wtedy stworzona”.
Głosił on też, że „Kobieta ma się do mężczyzny tak, jak rzecz niedoskonała i ułomna (imperfectum, deficiens) do rzeczy doskonałej (perfectum)”.
Ortodoksyjni Chrześcijanie, twierdzili że kobiety są winne wszystkich grzechów, a Luteranie rozważali, czy są istotami ludzkimi.

Papież Pius II powiedział: „Gdy widzisz kobietę, myśl, że to diabeł! Jest ona rodzajem piekła”.
Natomiast Teolog katolicki – Ries powiedział: „Kościołowi katolickiemu i tylko jemu zawdzięcza kobieta chrześcijańska swą prawdziwą godność."

"Dlatego jest słuszne i sprawiedliwe, że również kobieta okazuje swą wdzięczność kościołowi”(17, 18, 19, 20)

Po przeczytaniu tego, zapewne twój pogląd na temat Boga, nieco się zmienił.
Otóż Bóg nie jest taki, jaki ci wmawiano, ma on również swoją mroczną stronę, do której sam się przyznaje.


Bóg jest:

- zazdrosny :„ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,”, (5)
Według Boga, zazdrość jest zła, więc...
g też jest zły!

- mściwy i niesprawiedliwy: „Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia.” ,(21)

- dzieciobójcą (sprawił, że niedźwiedzie rozszarpały 42 dzieci): „Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!
On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie.
Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci."

Ponadto wysłał na śmierć też swojego syna.(22)

- jest homofobem: "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, (...) ani mężczyźni współżyjący z sobą," (8)

- seksistą – jak już podawałem wcześniej,

- zwolennikiem masowych mordów/czystek etnicznych – „Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt” (23)

Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono.
Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza,
obłożywszy ich klątwą, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana.
Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone,
z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego.
Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie,
lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy.
To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu,
Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co rozkazał Pan Mojżeszowi.”(24
)

Na dodatek jest kłamcą, gdyż mimo to twierdzi, że jest miłosierny.
Twierdzi też,  że człowiek ma wolną wolę, a tymczasem szantażuje go wiecznym bólem w wyniku nie przestrzegania jego zasad.
Tak jakby w Północnej Korei powiedzieć, że ludzie mają wolność słowa.
Ponadto jego zachowanie przypomina nieco głównego bohatera filmu „Piła”.
Bawi się ludźmi jak mu się podoba.
Bóg katolicki, szczególnie ten ze starego testamentu jest bez wątpienia niemiłym gościem.
Lepiej więc nie wchodzić mu w drogę i przestrzegać jego zasad.

Jedną z  takich zasad jest przykazanie 2 mówiące „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.”
Więc jak łatwo jest zrozumieć nie obchodzenie święta jest grzechem.

Biblia mówi:

Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.”


Szabat – czyli ostatni dzień każdego tygodnia to sobota.
Dlaczego więc świętuje się niedzielę?
W 314 roku Cesarz Konstantyn nakazał święcić niedzielę, 50 lat później na synodzie w Laodycei kościół zabronił świętowania soboty.
Mimo, że w biblii wyraźnie pisze o świętowaniu soboty, a sam Jezus święcił ten dzień,
katolicy zdecydowali na przeniesienie go.
Bóg stworzył świat w 6 dni, a siódmego odpoczywał.

Siódmy dzień tygodnia to sobota, więc powinniśmy iść w ślady Boga/Jezusa i też odpoczywać w Sobotę.
Dlaczego władze przeniosły szabat?

Na pamiątkę zmartwychwstałego perskiego boga Mitry.(20)

A czy musimy święcić także święta wymyślone przez ludzi?

600 rok - Wprowadzenie "godzinki" do M.B.

1264 r. - Uroczystość Bożego Ciała.

1852 r. - Nabożeństwo majowe do N.M.P...itd.(20)

Na szczęście (a może na nieszczęście) nie mamy żadnego dowodu, że bóg katolicki  tak naprawdę istnieje.
A może to inne religie mają racje?

Na świecie prawdopodobnie istnieje 100 tys. religii i wyznań.(25)
Jak łatwo jest obliczyć, prawdopodobieństwo, że wyznajemy tą prawdziwą, teoretycznie wynosi 1:100 000.
Teoretycznie, bo jedne religie mają nieco większe szanse na bycie tą właściwą, niż drugie.
Są to religie objawione, czyli te której początki są związane z działalnością założyciela, lub proroka.(26)
Czyli: Bahaizm, Chrześcijaństwo dzielące się na 22 odłamy, Islam na 15, Judaizm 7, Sikhizm, Zaratusztrianizm, Buddyzm 13 odłamów, Dżinizm, Hinduizm - 10, Teoizm i Konfucjonizm.

72 religie, biorąc pod uwagę, że Bóg istnieje, i jedna z tych religii mówi prawdę, otrzymamy prawdopodobieństwo 1: 72.
Mamy więc małe szanse że trafimy we właściwą wiarę, oczywiście, jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich zakazów i nakazów.
Nie zapominajmy też o ewolucjonizmie, prawdopodobieństwo że powstaliśmy z komórki wynosi... 1:1 (27)
Ewolucja jest obecnie niepodważalnym faktem naukowym, udokumentowanym dowodami.

Czy Teoria Ewolucji jest sprzeczna z Kreacjonizmem?
Dziś kościół twierdzi że nie, ale po wydaniu „O Pochodzeniu Gatunków” Darwina ludzie religijni zachęcali do potępienia i odrzucenia jego teorii, a sam Darwin nazwany był przez wyznawców kościoła kłamcą.

Czy to nie przypomina trochę historii Kopernika?

Gdy powstaje teoria sprzeczna z biblią, kościół najpierw stara się za wszelką cenę ją zniszczyć, lecz gdy owa teoria staje się niepodważalnym faktem i gdy wiara staje sprzeczna z nauką, kościół nagle stwierdza, że biblię nie należy brać dosłownie i że nauka, coraz bardziej negująca istnienie boga, nie jest sprzeczna z kreacjonizmem.
Kościół uważa, że bóg mógł posłużyć się jakąś istotą przygotowaną na planie ewolucji i tchnąć w nią duszę.(27)
Brzmi sensownie tak? A co na to biblia?  A biblia mówi co innego. Bóg stworzył człowieka z gliny.
Nigdzie w Biblii nie znajdzie się słowa o tym, że zostaliśmy stworzeni na bazie jakiegoś innego stworzenia, nigdzie nie pisze o czyśćcu, czy o trójcy świętej.
No ale, pismo święte ma coraz mniej wspólnego z kościołem katolickim, jak mogliśmy się dowiedzieć wcześniej.

Wróćmy jednak do tego tchnięcia dusze w człowieka.
Chrześcijanie twardo utrzymują, że różnimy się od zwierząt, powołując się najczęściej na uczucia takie jak wstyd, poczucie winy,  świadomość istnienia, empatia, czy moralność.
Tymczasem naukowcy już dawno udowodnili z użyciem lustra, samoświadomość niektórych zwierząt m.in. naczelnych.
Jest pewne, że małpy rozumieją, że istnieją i są integralnymi jednostkami.(28)
Jeśli bóg tchnął w człowieka uczucia, powinny mu towarzyszyć zawsze,
jednak tzw. dzicy ludzie, wychowani przez zwierzęta zazwyczaj nie wykazują empatii,
a pojęcia moralności, czy własności są im obce.
(29)
Jaki z tego morał? Jesteśmy bardziej dzicy niż myślimy, większość uczuć i zachowań jakimi dysponujemy uczymy się od społeczeństwa, nie rodzimy się z nimi.
Od zwierząt różni nas mniej niż myślisz, ludzkie DNA od DNA Szympansa jest identyczne w 98%.(30)
Jedyne co nas wyróżnia wśród zwierząt to inteligencja, i tego się trzymajmy!

W jaki sposób, mimo postępu cywilizacji i nauki, Chrześcijaństwo opanowało prawie pół świata i  dziś jest największym systemem wierzeń na świecie?
No i w jaki sposób utrzymało się przez 2 tysiące lat? Sposób jest prosty, kilka znakomitych sztuczek.
Zacznijmy od krucjat.


Krucjaty, Wyprawy Krzyżowe, czyli wojny Chrześcijan przeciwko innym religią, były prowadzone od VIII do XV wieku.
Celem było odzyskanie terytorium, wzbogacenie kościoła poprzez grabież i nawrócenie miejscowej ludności.
Ludzie widząc, że chrześcijaństwo dysponuje ogromnym wojskiem, często dobrowolnie przechodzili na ich wiarę.(31)
A ty co byś wybrał, chrzest czy egzekucję?
W 638 r.  Szósty sobór w Toledo nakazał przymusowe ochrzczenie wszystkich żydów w Hiszpanii.
Nie był to jedyny taki przypadek, gdzie siłą chrzczono niewiernych.(20)

Gdy w 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę, inkwizycja szybko dotarła również tam.
Misjonarze, mający podobno nauczać wiary w Chrystusa zabijali Indian, którzy nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa.
Przed głoszeniem słowa bożego w Meksyku żyło 11 milionów Indian, po 100 latach - 1,5 miliona.
Jose de Anchieta – portugalski misjonarz powiedział „Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”

Uznawany jest on za winnego wielu morderstw Indian.
Papież Jan Paweł II przeprowadził beatyfikację misjonarza nazywając go „Apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego.”
Dziś Jose de Anchieta jest błogosławionym Kościoła Katolickiego.(20, 32)

W dzisiejszych czasach nawracanie siłą nie daje już takich efektów, wolne media szybko nagłośniły by takie praktyki,
dlatego kościół stosuje nieco inną metodę. Nauczanie, czy raczej nawracanie odbywa się głównie w Afryce.
Dlaczego tam?
Dlaczego nie w Czechach (61% Niewierzących), Dani (48%) czy Japonii (65%) ?
Powszechnie wiadomo, że Afryka to jeden z najsłabiej rozwiniętych obszarów ziemi.
Ludzie mieszkający tam są bardzo podatni na sugestie.

Niestety, misjonarze mimo ciemnoty tubylców, czasem mają problemy z nawróceniem i chwytają się nieetycznych metod.
Jedną z takich metod był potajemny chrzest umierającego, stosowany najczęściej przez zakon sióstr.
Siostry pytały nieszczęśnika, czy chce „bilet do nieba” odpowiedź twierdząca miała oznaczać zgodę na chrzest.
Stosowaniem takich praktyk zajmowała się Matka Terasa z Kalkuty, wszystko odbywało się w tajemnicy, bo chrzczeni byli wyznawcy Hinduizmu i Islamu.(33, 34)

Zastanówmy się nad chrzcinami. Dlaczego chrzci się głównie małe dzieci nie świadome tak ważnego wyboru jakim jest przyjęcie chrześcijaństwa?
Dlaczego określa się mianem katolik osobę, która nigdy nie wyraziła zdania na ten temat?
Tu kolejny raz kościół wziął na cel ludzi podatnych na sugestie, bo kto najprędzej uwierzyłby w boga jak nie małe dziecko ślepo wierzące w każde słowo swojej matki?
Chrzest w dzisiejszych czasach ma naprawdę mało wspólnego z tym biblijnym. A statystyki rosną...
Chrześcijan jest 2,1 miliarda, czyli 1/3 ludności ziemi.
Zapewne prawie wszyscy byli poddani praniu mózgu w tak wczesnym wieku.

”Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.”  Karol Darwin.

Kolejne sztuczki są już nieco psychologiczne.
„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. (35)

Nic tak nie poprawi morale jak myśl o tym, że twoje nędzne życie będzie kiedyś wspaniałe, a bogaci ludzie którym tak zazdrościsz pójdą do piekła.
Oczywiste jest, że na świecie istnieje więcej ludzi biednych, niż bogatych.
Faworyzowanie tych pierwszych było doskonałym pomysłem.
Dziś niestety coraz częściej można to określić jako „Pieniądze nie są ważne, więc oddaj mi wszystko co masz”
Papież co roku dostaje tzw. Świętopietrza, czyli kieszonkowe ze wszystkich parafii na świecie, w 1999 roku dostał 55 mln.
USD. (36)
A może wielbłąd czmychnie w końcu przez te ucho?
O pieniądzach opowiem potem, teraz lećmy dalej.

Dużo ludzi boi się odejść od wiary, ze względu na piekło.
Piekło to miejsce gdzie grzesznicy będą się smażyć przez wieczność, bo jak inaczej można zmusić ludzi do wiary, jak nie poprzez strach przed wiecznym bólem?
„Religia jest oparta przede wszystkim i głównie na strachu.” Bertrand Russel
Ale co mieli zrobić ludzie z ciężkimi grzechami, przecież mogli już nie mieć szans na zbawienie?
Z pomocą przyszedł dogmat o czyśćcu wprowadzony na soborze Florenckim i Trydenckim w XV i XVI w. (37)
Od tej pory grzesznicy po pokucie, mogli trafić do nieba, a Bóg stał się miłosierny, przynajmniej w sprawie nieba.

Nauka jednak zaczynała kłócić się z biblią. Co zrobił kościół? To co umie najlepiej.
W 1600 roku na stosie został spalony Giordano Bruno, gdyż głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny.  (38)
33 lata później Galileusz cudem uniknął spalenia na stosie za głoszenie zasady heliocentryzmu, potwierdzającej teorię Kopernika. (39)
W 1990 roku, Joseph Ratzinger - wtedy jeszcze kardynał - oświadczył w Parmie:

"proces kościelny przeciwko Galileuszowi był uzasadniony i sprawiedliwy".(40)
Kościół skutecznie bronił się przed postępem cywilizacyjnym.
Sam Mikołaj Kopernik miał problemy z kościołem.

Jego dzieło „O Obrotach Sfer Niebieskich” zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych w 1616 roku.
Sam indeks ksiąg zakazanych zawierał ponad 4 tysiące tytułów ksiąg zakazanych z różnych przyczyn, najczęściej była to herezja, polityczna niepoprawność, lub problematyka seksu.
Za posiadanie takiej książki można było zginąć.
Kościół zakazywał dzieł takich autorów jak Marcin Luter, Adam Mickiewicz, Blaise Pascal, Jan Kalwin, Andrzej Frycz Modrzewski i wspomniany wcześniej Kopernik.
O zniesieniu indeksu zdecydowano dopiero w 1966 roku. (41)

Jeśli dalej uważasz, że religia jest potrzebna, bo bez niej ludzie żyliby dziko i bez zasad, to jesteś w błędzie.
Gregoreg Paul przeprowadził badanie wykazując, że im bardziej żarliwa wiara w Boga, tym więcej przestępstw i problemów związanych ze społeczeństwem. (42, 43)
Strach przed piekłem nie musi być jedynym powodem przestrzegania prawa, istnieje także moralność!

Poza tym religie winne są największych wojen na świecie.
Popatrzmy na dzisiejszy świat – konflikty w Izraelu i Palestynie, Północnej Irlandii, Iraku, czy Afganistanie.
Wszystkie mają jakiś związek z religią. Nawet Hitler był protestantem i utrzymywał kontakty z papieżem.
W trakcie wielkiego przyjęcia armii Niemieckiej w Wiedniu, kardynał Innitzer należał do pierwszych, którzy przywitali Hitlera pozdrowieniem nazistowskim.
Nakazał także zawiesić we wszystkich kościołach austriackich flagi ze swastyką, bić w dzwony i modlić się za nazistowskiego dyktatora. (44, 45)
Papież Pius XII był nazywany papieżem Hitlera, utrzymywał też  dobre stosunki z dyktatorem Włoch Benito Mussolinim.(46)
Wyskoki rangą nazista, współpracownik Hitlera - Franz von Papen w 1959 otrzymał od Jana XXIII tytuł tajnego szambelana papieskiego. (47)
Na początku roku 1940, biskup Augsburga, Kumpfmüller, zapewnił, że Chrystus jest „zawsze najlepszym towarzyszem broni”.
„Chrystus dochowuje wierności temu sztandarowi, któremu ślubował ofiarność, bez względu na to, co miałoby się zdarzyć” (48)
Po nieudanym zamachu na Hitlera, w listopadzie 1939 roku, kardynał Faulhaber odprawił, w monachijskim kościele Najświętszej Marii Panny, uroczystą mszę dziękczynną i wraz ze wszystkimi biskupami bawarskimi pogratulował Hitlerowi ocalenia. (61)
Biskup-sufragan Burger powiedział „Cele rządu Rzeszy są od dawna celami naszego Kościoła katolickiego” (62)
W 1945 roku papież w orędziu wigilijnym stanął w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie nazistowskie, poprosił o ułaskawienie 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera.(63, 20)
W 1990 r. Jan Paweł II ogłosił Piusa XII Sługą Bożym i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.
W Maju 2007 roku kardynałowie i biskupi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jednomyślnie opowiedzieli się za jego beatyfikacją.
Dopiero Benedykt XVI wstrzymał proces beatyfikacji Piusa XII.(46)
Historia Kościoła nie zasługuje na chwałę, wydawać by się mogło, że dzisiaj jest całkiem inaczej, że kościół dostosował się do dzisiejszych norm etycznych.
Niestety nie wszystkie decyzje kościoła zasługują na szacunek.
Taka organizacja jak Kościół Katolicki mimo wszystko ma dużą władzę i jego decyzje mogą diametralnie wpływać na życie zwykłych ludzi.

Tak się stało, gdy papież Jan Paweł II nazwał grzechem korzystanie ze środków antykoncepcyjnych.(49)
Wcześniej, stanowisko kościoła nie było do końca znane. Łatwo się domyślić jakie miało skutki takie stwierdzenie.
W Afryce, gdzie panuje epidemia wirusa HIV, nie używanie środków antykoncepcyjnych okazało się fatalne w skutkach.
Na mapie łatwo można zauważyć że państwa o dużym procencie ludzi zakażonych wirusem HIV, to państwa gdzie dominuje chrześcijaństwo. (50, 51, 52)
W krajach Muzułmańskich, gdzie dozwolono środków antykoncepcyjnych, taki problem praktycznie nie istnieje.(53)

No ale pozostają jeszcze pieniądze, które kościół masowo inwestuje w biednych.
To też nie do końca prawda.
W 2006 roku budżet Watykanu zakończył rok z nadwyżką w wysokości 21,8 miliona euro, osobny i niestety nie znany bilans ma Stolica Apostolska .(54)
Z czego kościół zaczerpnął najwięcej?
Ze znaczków, muzeów, datków, gry na giełdzie, a może nawet z handlu narkotykami(55, 36, 56)!
Majątek kościoła w 1986 roku szacowano na około 11 – 15 miliardów dolarów.(36)
Aby zaspokoić potrzeby świata w zakresie higieny i żywności wystarczy 13 miliardów dolarów!(57)
13 miliardów i nie słychać już o głodzie, chorobach, biedzie itd.
Dlaczego kościół tego nie robi?
Dlaczego zamiast pomagać najuboższym, katolicy wolą stawiać nowe bazyliki, jak np.
Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, będąca jednym z najwyższych kościołów na świecie?(58)

Po co księżom 7 różnych ornat wartych ok. 500 zł - 5000 zł, po co Dalmatyka 200zł - 5000 zł, monstrancja za ok. 2 tys.?(10)
Dlaczego tak trudno jest dostać chrzest, ślub i wiele innych sakramentów bez symbolicznej złotówki?
Po co ksiądz podczas świąt, chodzi ze skarbonką od domu, do domu?
No chyba nie po to, żeby sobie kolędy pośpiewać!
Zapytaj Benedykta XVI za ile kupił okulary przeciwsłoneczne Serengeti, czy buty firmy Geox.
Po co mu specjalnie grawerowany iPod Apple, czy buty pochodzące podobno od Prady?(59, 60)
Jedno trzeba przyznać – twórca kościoła to naprawdę niezły biznesmen, bo kto potrafiłby stworzyć firmę utrzymującą nierobów przez 2 tyś. lat?
Ehhh... to już chyba wszystko co miałem do powiedzenia.
Chciałem tylko byś po przeczytaniu tego artykułu wyciągnął kilka wniosków.
Przede wszystkim Bóg, chrześcijaństwo, biblia, czy kościół, nie jest dokładnie taki jak ci wpojono.
Pożegnam was cytatami sławnych ludzi.

„Bóg jest jedynym bytem, który aby rządzić, wcale nie potrzebuje istnieć.” Charles Baudelaire

„Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów.” Henri de Turenne

„Krytyka Kościoła nie jest krytyką Boga.” Jan Stępień

„Twierdzenie, że wierzący czuje się szczęśliwszy od niewierzącego, nie znaczy nic więcej jak to, że pijany jest szczęśliwszy od trzeźwego.” George Bernard Shaw

„Nie ma drugiej takiej religii, która zniszczyłaby tyle istnień ludzkich, co religia katolicka.” Hubertus Mynarek

„Bóg tak chce.” hasło pierwszej wyprawy krzyżowej (1095–1099)

„Bóg z nami.” napis na klamrach u pasów żołnierzy niemieckich podczas I i II wojny światowej(67)
”Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła”. Papież Leon X (20)

 

 

 

 

Źródła:

1 - Tertio millennio adveniente, 40.
2 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
3 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
4 - http://arkapana.republika.pl/harry.html
5 - Ks. Wyjścia 20:5
6 - Ks. Wyjścia 20:1-17, Biblia Gdańska
7 - 1Kor 5:10
8 - 1Kor 6:9
9 - http://www.zbawienie.com/balwochwalstwo.htm
10 - http://www.danceandsing.com/dj-remix-free/04/systematyczne-przyjmowanie-sakramentow-co-75-roku-plynnosc
dochodow-kosciola-xkevin
11 - Księga Wyjścia 21:6
12 - Księga Wyjścia 22:17
13 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/polowanie.php
14 - Ks. Powt. Prawa 22:1-29
15 - Ks. Powt. Prawa 25:1-19
16 - Ef 5,24
17 - http://humanizm.free.ngo.pl/cytat.htm
18 - http://www.wiedzma.most.org.pl/pl/?co=wiedzmy&wiedzmy=Dlaczego+kobiety.htm
19 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/polowanie.php
20 - http://www.eioba.pl/a69902/o_czym_90_katolikow_nie_wie
21 - 4 Mojż. 14:17-19
22 - 2 Ks. Królewska 2:23-24
23 - Księga Wyjścia 11:1
24 - Ks. Jozuego 11:11-15
25 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
26 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_objawiona
27 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja
27 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_teorii_ewolucji
28 - http://www.wegetarian.com.pl/pl.soc.wegetarianizm/12044,Ma%B3py,_ekstremi%B6ci_i_zacofane_t%EApaki.html
29 - „Fokus” Grudzień 2008
30 - http://www.zdrowie.med.pl/nowosc.phtml?nr=15&slowo=downa
31 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata
32 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Anchieta
33 - http://www.eioba.pl/a86203/metody_i_triki_werbunkowe_misjonarzy_chrzescijanskich
34 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa
35 - Mt 19-24
36 - http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,135
37 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%9Bciec
38 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
39 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz
40 - http://henrykp53.pardon.pl/dyskusja/568640/czy_wygwizdaja_papieza/
41 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_ksi%C4%85g_zakazanyc
42 - http://pl.youtube.com/watch?v=SUM_A0VD8DQ
43 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm
44 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/nazizm/hitler.php
45 - http://pl.youtube.com/watch?v=BxHy0vnHVf8
46 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII
47 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
48 - „Münchner Katholische Kirchenzeitung” z 7 stycznia 1940
49 - Antykon – grzech „Evangelium vitae“ „Co żeś uczynił?“ Rdz. 4, 10
50 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:HIV_Epidem.png
51 - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Mapa_pa%C5%84stw_i_religii.JPG&filetimestamp=20060115160429
52 - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Legenda_mapy_religii.jpg&filetimestamp=20060115160441
53 - http://www.al-islam.org.pl/fatwa.htm#Antykoncepcja2
54 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
55 - http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1494
56 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Marcinkus
57 - http://www.sciaga.pl/tekst/46075-47-prawda_o_glodzie_na_swiecie
58 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Boskiej_Bolesnej_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Licheniu
59 - http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-06/msg02106.html
60 - http://wiadomosci.mediarun.pl/print/15308,group2
61 - Manhattan str 195
62 - Burger, „Unser Wille zur Tat, Zeit ud Volk”, I,str.181
63 - http://cia.bzzz.net/kolejny_patron_ludobojcow
64 - Podręczny Leksykon Państw Świata- wydawnictwo RTW 1997
65 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianity_percentage_by_country.png
66 - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
67 - http://pl.wikiquote.org/

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1438
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 593
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1002
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 714
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 870
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 658
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 587
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 937
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 637
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 336
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 469
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 479
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 410
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 425
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 581
 
Autor
ArtykułWszystko się zmienia na przestrzeni czasów. Zwłaszcza na przestrzeni tylu tysięcy lat i dla mnie to nic dziwnego, że dziś czytają Pismo Święte możemy odczuwać niesmak (nawet będąc chrześcijanami). W Nowym Testamencie nastąpiło zniżenie się Boga do człowieka, nasza wiara zyskała wymiar ludzki, dlatego nauka jest zupełnie inna, niż ta zawarta w ST. Dlatego nasza wiara opiera się przede wszystkim na ...  wyświetl więcej

NT, nowym testamentem, ale czy bóg też nowy??Chyba przekaz nie powinien się zmieniać??Czy takie "święte pismo" powinno ulegać dezaktualizacji?? Jeśli ten sam bóg raz ma na myśli "coś", a potem "coś innego", to doskonały jest jak cholera:). Ja czytałem ST i nie wierzyłem co się tam wypisuje na potęgę. Dziwię się że to nie jest zakazane (nie jest, bo leniuszki katoliuszki nie wiedzą nawet o tym, a r ...  wyświetl więcej

To co bóg miał na myśli, gdy czytamy o tym zabijaniu??Przesadzacie z tym "wyrywaniem z kontekstu". To wszystko jest proste w odbiorze. Jak się przywiązałaś, to zabijaj, bierz niewolników...:).

Kolego - ześ się tak zacietrzewił w swym komentarzu, że nie zauważasz, iż "Katolik" nie oznacza "Chrześcijanin". Przykład: moja skromna osoba.
Bywaj,a jak masz coś do powiedzenia konkretnie w temacie, to zaprasam do dyskusji - oczywiście w duchu braterskiej przyjaźni. :-)
JW

  yersis,  29/01/2009

Nie wiem jak się ustosunkować do tego co napisałeś(nie chcę zajmować żadnego stanowiska, jeszcze nie teraz), ale jedno trzeba powiedzieć:

Świetny artykuł, naprawdę sporo się napracowałeś.

  ,  30/01/2009

Bardo dobry artykuł Jarku, widać młodzież zaczyna widzieć "...że coś tu nie gra..."

Pozdrawiam Jessica.

Stary Testament, bo to głównie stamtąd Autor wyciągnął te wielce pouczające cytaty jest zapisem zdarzeń historycznych (wojny itp.) Kto usiłowałby te zapisy stosować, czy wprowadzać w życie obecnie uznany zostanie za zwichrowanego psychicznie i słusznie. Zapisy te regolowały porządek moralno prawny w plemieniu. Księgi ST obrazują prawodawstwo Starożytnego Izraela i mają się nijak do rzeczywistości. ...  wyświetl więcej

  Jarek P.  (www),  30/01/2009

Barłomieju
Problem polega nie na tym, że ci ludzie dopuszczali się takich czynów,
ale na tym, że po pierwsze mieli oni wg. biblii pełne prawo do tego. (Co po długiej rozmowie potwierdził ksiądz który uczy mnie religii )
Po drugie dzisiaj albo przemilcza się te sprawy, albo wynosi się na ołtarze takich ludzi jak Jose de Anchieta, czy Pius XII.
Straszne nie są mordy sprze ...  wyświetl więcej

  Jarek P.  (www),  30/01/2009

"Zapisy te regolowały porządek moralno prawny w plemieniu. Księgi ST obrazują prawodawstwo Starożytnego Izraela i mają się nijak do rzeczywistości."

Czyli sugerujesz, że m.in Dekalog "ma się nijak do rzeczywistości".
Sam Jezus mówił; ,,Nie przyszedłem burzyć starego porządku...''.

  ,  30/01/2009

Właśnie hells_bells2,

cyt."(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. "
B. Tysiąclecia.

cyt."(17) Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić."
B. Gdańska.

cyt."„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” (Mat. 5:17-20)

  Jarek P.  (www),  01/02/2009

Właśnie, Jezus przyszedł dopełnić "zakon, albo proroków", nie zmienić!
To tak jakby Stary testament był Firefox'em, a Nowy jego aktualizacją.
Aktualizacja opiera się na podstawowej wersji i w żaden sposób nie zmienia jej, tylko dodaje nowe funkcje, dopełnia.
Dlatego (z tego co wiem) w Nowym Testamencie nigdzie nie pisze o zakazie wprowadzania w życie starego.
Oczywiście za wyjątkiem składania ofiar.

Ale tekst nie nawołuje do niewiary w Boga.
Moim zdaniem autor chciał pokazać, że Kościół to niespójna i nielogiczna struktura, która swoje prawa wywodzi z tekstu, który jest źle przetłumaczony, metaforyczny i ma tyle znaczeń ile interpretacji i której członkowie tłumaczą swoje nawet najgorsze czyny wolą Pambuka.

Jak napisałem wcześniej - kto Ci nagadał (i chyba niestety przekonał), że Bóg = Katolik?

  ,  30/01/2009

cyt.
Zadziwia mnie ile energii są gotowi włożyć ludzie w obrzydzanie innym ich wiary, ale to ich sprawa. "

A zastanowiłeś się Bartłomieju ile energii wkłada chrześcijaństwo od wieków by tę wiarę { niepochodząca od Boga}utrzymać?

Jessica - z jakiej racji zakładasz, że KK to oficjalny wysłannik Boga Jahwe? Z jakiej racji? Tylko dlatego, że tak się dzieje?

I co to ma do rzeczy? Wiary nie trzeba utrzymywać, wystarczy po prostu wierzyć i nikt nie zajrzy nam o głowy. Prawdopodobnie chodzi ci o utrzymanie wpływu religii na politykę średniowiecznej Europy. Smuci mnie, że nie możecie się nawet porządnie wysłowić. Wracając do "artykułu" to jest on bardzo słaby. Autor praktycznie nie zamieszcza swoich komentarzy, wkleja jedynie zaczerpnięte z innych stron c ...  wyświetl więcej

  ,  01/02/2009

cyt.Maciej"Weź pod uwagę, że Jezus założył swoją sektę, aby zerwać ze starożydowskim radykalizmem a jego nauki były zbliżone bardziej do buddyzmu niż starożydowskiego kapłaństwa.
Bartłomiej ma rację, Stary Testament to przypowieści, prawa i metafory. Jest tak stary, że języki w których był spisywany są od dawna martwe i nie do końca wiadomo jak go tłumaczyć. Nie można więc wyrywać pojedyńcz ...  wyświetl więcej

  Jarek P.  (www),  01/02/2009

Wszelkie wnioski pozostawiłem czytelnikowi, jeżeli dla ciebie są one niezbędne to znaczy,
że sam z suchych faktów nie potrafisz ich wyciągnąć.

"wkleja jedynie zaczerpnięte z innych stron cytaty uzupełniane pojedyńczymi zdaniami."
Chodzi ci pewnie o źródła?
Prawie wszystkie znalazłem po napisaniu tego artykułu.

"W dodatku są to w większości cytaty wyrwane z kont

...  wyświetl więcej

"Papież co roku dostaje tzw. Świętopietrza, czyli kieszonkowe ze wszystkich parafii na świecie, w 1999 roku dostał 55 mln. USD. (36)"
A bank centralny USA co roku okrada podatników na 950 miliardów dolarów ściąganych z niezgodnego z amerykańską konstytucją podatku dochodowego i pieniądze te wcale nie trafiają do budżetu. Jako, że ów bank przejmuje kontrole nad naszym bankiem centralnym, a b ...  wyświetl więcej

"To funkcjonuje do dziś. Żyd nie śpi w jednym łóżku z miesiączkującą kobietą, takie jest prawo żydowski a żydzi są dziwnym narodem i nikt temu chyba nie zaprzeczy"
Ja zaprzeczę, są innym narodem, nie dziwnym.
No skoro się upierasz... To chyba Jezus też był Żydem?
No to zaiste dziwnego macie Zbawiciela...

Wracają jeszcze do papieża, weź pod uwagę co się dzieje z tymi pieniędzmi? Idą na biednych i głodnych. Gdy Jan Paweł II zmarł okazało się, że nie posiada majątku poza butami, kilkoma parami szat i regałem książek...

Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi
9.
1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.
2 Powiedzieli je-den do drugiego: "Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.
3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówią ...  wyświetl więcej

  ,  01/02/2009

Do Macieje Rudnickiego.

cyt.
"Papież co roku dostaje tzw. Świętopietrza, czyli kieszonkowe ze wszystkich parafii na świecie, w 1999 roku dostał 55 mln. USD. (36)"
A bank centralny USA co roku okrada podatników na 950 miliardów dolarów ściąganych z niezgodnego z amerykańską konstytucją podatku dochodowego i pieniądze te wcale nie trafiają do budżetu"

Jeden zarówno jak

...  wyświetl więcej

Według mnie w artykule brakuje odniesienia do tego fragmętu Biblii:

Ks.Rodzaju 2. 18-23
(18) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. (19) Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które

...  wyświetl więcej

  thot,  09/03/2009

Brawo za odwagę :) artykuł bardzo dobry, widać, że kosztował sporo wysiłku. Nie przejmuj się Jarku komentarzami niektórych czytelników- oni nie rozumieją przekazu Twojej pracy.
Sam kiedyś byłem żarliwym katolikiem, lecz zawsze miałem dziwne uczucie, że coś z "tym" wszystkim jest nie tak, w końcu coś we mnie pękło, zacząłem czytać, dochodzić, poszukiwać prawdy e.t.c. Teraz podchodzę ze spory ...  wyświetl więcej

  puma,  10/03/2009

Nie będę oryginalna jak napisze że świetny artykuł. Na prawdę sporo pracy w niego włożyłeś. Mnie osobiście bardzo odpowiada taki suchy przekaz, ze wzg. na to ze wszelkie Twoje osobiste uwagi mogłyby być odebrane jako narzucanie swoich poglądów.I jeszcze jedno "Pytanie mam do Szanownego Autora: Czy mam przestać wierzyć w Boga tylko dlatego, że 900 czy nawet 100 lat temu ktoś w Jego imię mordował, t ...  wyświetl więcej

Zgadzam się z bratem. Ja już od kilku lat jestem ateistą i jedyne w co wierzę to w potęgę ludzkiego rozumu, który to jednak jest jeszcze z wielu stron atakowany przez hipokrytów z Kościoła katolickiego! Brawa dla autora artykułu! Kawał dobrej roboty! Respect earned :)

  leeser,  26/03/2009

Zgadzam się z oceną M. Rudnickiego. "Artykuł" nie wiem czy to coś można w ogóle nazwać artykułem no ale cóż, jeśli kopiuj/wklej można nazwać pracą twórczą i jakimkolwiek wysiłkiem intelektulnym to ok. Generalnie nie spełnia tej formy. Do rzeczy: przypuszczam, że 99,9 komentujących i czytających nie miało okazji w całości przecztać Pisma Św. przynajmniej raz. Ale tak to już jest że zatwardziali "at ...  wyświetl więcej

  Jarek P.  (www),  27/03/2009

Jeżeli byś czytał uważniej komentarze, to twój post byłby o połowę krótszy.
Mianowicie... na temat "kopiuj/wklej" już mówiłem, że prawie wszystkie "źródła"
znalazłem PO napisaniu artykułu. Zresztą to mój błąd, że nazwałem to "źródła"
bo są to raczej "dowody", że to co pisze nie wziąłem z kosmosu.
Żeby nikt nie zarzucił mi kłamstwa,
przeszukałem całe google wyszuk ...  wyświetl więcej

"Chcesz się utwierdzić w przekonaniu że nie lubisz kleru?
żeby mieć powód do nie chodzenia do kościoła?
czy mieć powód żeby nie wpuścić księdza na kolendę?"
A czy bycie nie-chrześcijaninem nie jest wystarczającym powodem do niechodzenia do kościoła i niewpuszczania księdza?
Poza tym, chyba nawet będąc chrześcijaninem można zwyczajnie nie mieć ochoty widzieć księdza.
...  wyświetl więcej

  leeser,  26/03/2009

tak na marginesie, cytat:...."Wersety jakie udało mi się znaleźć wprawiają w zakłopotanie niejednego księdza.
Posługują się oni z reguły tymi samymi argumentami - argumentami bez sensu.
Teraz zacznijmy od egzekucji...."
Mam pytanko. Z iloma księżmi na temat tych wersetów rozmawiałeś? Jakimi argumentami się posługiwali?
Rzetelność nakazuje pełnej wiarygodności. Zarzucić można wszystko każdemu. Licze na sensowną odpowiedź.

  Jarek P.  (www),  27/03/2009

"Mam pytanko. Z iloma księżmi na temat tych wersetów rozmawiałeś?"
Z dwoma, a szkoda, bo chciałbym z więcej.

"Jakimi argumentami się posługiwali?"

- wyrwane z kontekstu -po moim pytaniu co jest wyrwane z kontekstu odpowiedź brzmiała zazwyczaj:
- "teraz nie mam czasu szukać tego w Piśmie św.", lub
- lanie wody przez 20 minut i usprawiedliwianie mordów tradycją,

...  wyświetl więcej

Analizując tylko Ks. Rodzaju rozdział 1, sam powinieneś zauważyć kilka nieścisłości. Do tego nie jest potrzebny ksiądz.
Każdy świadek Jehowy zna biblię równie dobrze...co ja gadam, zna biblię lepiej niż ksiądz. Poza tym dlaczego ograniczć
się do katolickiego duchownego? Są jeszcze inne wyznania chrześcijańskie. Jest prawosławny pop, protestancki pastor itp.
Ale wracając do tem ...  wyświetl więcej

  leeser,  27/03/2009

Zgadzam się z Tobą, że nie można ograniczać się tylko do duchownego z jednego wyznania. Podałeś bdb przykład Jehowych, którzy znają Biblię wręcz perfekcyjnie...tylko jest jedno ale, a mianowicie interpretacja. Jak pewnie wiesz istnieje coś takiego jak interpretacja+komentarz. Oczywiście w jak każdym przypadku, także i w tym można dyskutować nad przekazem. To właśnie robią Jehowi, ale nie mam im te ...  wyświetl więcej

  leeser,  28/03/2009

Drogi Jarku P. nie obraź się ale twe tłumaczenie jest tak samo denne jak i cały ten pseudo artykuł. Po pierwsze: nie neguje jego zawartości, bo sprawdziłem to i owo i jest skopiowana ( w miarę poprawnie). Po drugie: możesz napisać jeszcze 300 razy, że znalazłeś źródła po napisaniu, to Ci i tak nic nie da. Choć trudno nazwać za wartościowe źródło: strony interentowe. Nie ma w tym wykazie notki bibl ...  wyświetl więcej

  leeser,  28/03/2009

I tak na koniec. Napisałeś, że od 3 miesięcy nikt nie podał tu argumentów które miałyby przekonać Cię że się mylisz. To mam do Ciebie taką małą prośbę. W związku z tym, że strasznie chaotycznie rzucach różnymi faktami z życia kościoła, które chaotycznie przeplatasz z zawartością Pisma Św., wyartykułuj je w taki sposób, żeby można się do nich w uporządkowany sposób odnieś. Napisz dokładnie jaka czę ...  wyświetl więcej

@leeser.
Nie ma potrzeby przepisywać całej biblii. Pod tym linkiem znajdziesz internetowe wydania biblii: protestanckiej,katolickiej( tysiąclecia ) i w przekładzie nowego świata.
http://www.biblia.info.pl/biblia.php
Dlaczego chcesz rozmawiać o bibli na ściśle określonych warunkach, zamiast śmiało wyjść poza ramy nakreślone prz ...  wyświetl więcej

  Jarek P.  (www),  30/03/2009

@leeser
"Papież JPII przepraszał za krzywdy wyrządzone prze koścół-dla mnie wystarczy, a wg Ciebie co ma jeszcze zrobić? "
Przepraszał, ale jednocześnie beatyfikował Jose de Anchiete, czy chociażby Piusa XII.
Puste słowa, za którymi nie poszły żadne czyny!

A tak w ogóle, to kończę tą dyskusję, bo widzę, że przemawia przez ciebie tylko bełkot.
Nie chcę się zniżać

...  wyświetl więcej

  leeser,  30/03/2009

I stało się to czego nie lubię. To co pisałem przez 20 min poszło w pizdziec. Strona mi sie zawiesiła. Ale juz nadrabiam.
Jeśli chodzi o Jechoniasza był pra pra pra albo i wiecej pra dziadem Józefa męża Maryi. Ale czy zadałeś sobie pytanie, czy Józef był ojcem Chrystusa?

Jeśli chodzi o nieścisłości co do numeru pokolenia. To jest zwykłe czepianie się i szukanie dziury w całym. Sprow

...  wyświetl więcej

Zbawienie łotrów a beatyfikacja mordercy (Jose de Anchiete) to lekka różnica.
Jak beatyfikują Hitlera to tez będzie ok?
Nie, bo on nie mordował w imię Boga... Na pewno?

odp.
@.Leeser.
Napisałeś że każde stare pismo które niesie ważne fakty wymaga interpretacji,weryfikacji i komentarza.Nawet stara
zasada ząb za ząb już nie funkcjonuje.
Zasada oko za oko występuje w kodeksie Hammruabiego. Ten zaś nie był bogiem tylko człowiekiem i władcą.
Co do drugiego opisu stworzenia człowieka. Jeśli zestawimy go z pierwszym to wyjdą niesamowit ...  wyświetl więcej

@Leeser.
Jarek P.ma zupełną rację. Leeser, chcesz sprowadzić dyskusję na manowce. Chcesz, aby odbywała się pod twoje dyktando.
Nie przyjmujesz do wiadomości argumentów innych niż podaje krk. Dla ciebie wyrocznią są interpretacje i komentarze
które uznajesz za słuszne. Masz do tego prawo . Ale zarzucać innym kłamstwo przy braku jakich kolwiek podstaw do tego ? Jest to poniżej d ...  wyświetl więcej

  leeser,  30/03/2009

A to checa. Nie dyskutuje bo tak. Tak dzieci mówią jak się je o coś pyta. Ale Jarkowi P. się nie dziwie bo to jeszcze dziecko (2 klasa technikum to się jeszcze gó**o wie o świecie, ale skoro sklecił tą nie strawną papkę, pomyślałem że ma coś do powiedzenia, cóż widać się myliłem). Ale normalne to w tym wieku. Na temat Roberta sie nie wypowiadam bo nie wiem z kim mam do czynienia. Generalnie ja sta ...  wyświetl więcej

Bardzo dobry artykuł, daje do myślenia, przyznam że nie znałem ani jednego cytatu

Wiata w boga nie ma nic albo malo ma wspolnego z KK. Bo jesli wierze w boga, nigdy w niego nie zwatpilem. Ale za to nie wiem co bylo 2 tys. lat temu i nie wiem czy to co zostalo kilkadziesat razy wyselekcjonowane i przepisane jest prawda, niewiem czy wierzyc w Jezusa i trujce swieta ale wierze w boga... to jestem katolikiem czy nie?
Jesli nie wierze w boga to jestem ateusta, a jesli wierze ...  wyświetl więcej

Mateusz jesteś człowiekiem a nie przyklejonymi etykietkami :P:P:P
p.s. trójca a nie "trujca"
ateista a nie "ateusta"

Napisał Pan tutaj w tym artykule trochę o ewolucji, jeśli nie wie Pan nic na tematy biologiczne, to proszę o takich rzeczach nie pisać! Jestem biologiem i nie przyjmuję teorii ewolucji, za fakt naukowy, ponieważ bardzo łatwo jest obalić tą teorię! Podam link do pewnej strony : http://www.youtube.com/watch?v(...)fD2K9_8

Brawo, Kamil!
A ja jestem geografm i coś niecoś wiem o geologii i archeologii - ewolucja nie mogla mieć miejsca. No ale co się dziwić, że ma tyyylu zwolenników - ewolucja to też religia... :-/

błagam cię... jeżeli jesteś nauczycielem, to współczuję tym dzieciom.

http://www.youtube.com/watch?v(...)EoK1Qd8

tu masz link opisujący jak prawdziwi biolodzy podchodzą do tego zagadnienia. Zaś jeśli chodzi o fizykę, o której mowa w tym programie, to nawet ktoś taki jak ja siedzi, ogląda i się zwyczajnie śmieje. Ewolucja łami

...  wyświetl więcej

Niedouczony wedle Twojego przekonania? Acha, yhy – i wszystko jasne, hehe!
Wedle Twojego przekonania, panie kolego, wedle Twojego. I tylko tyle. :->

dokładnie tak uważam. pozwól że pokrótce wytłumaczę dlaczego. ogólnie oglądałem owy filmik "obalający teorię ewolucji" prawie miesiąc temu, więc nie wszystkie brednie z niego pamiętam, no ale zaczynajmy:

1. jak mógł powstać wszechświat z wielkiego wybuchu? wszystko co widzimy niszczy a nie tworzy. wybuch zniszczy coś, co ewentualnie przed wybuchem było czymś. gwiazdy i planety nie mogły po

...  wyświetl więcej

Jagielu - jeśli znalazłeś Kreacjonistę, który nie umie wyłożyć swojej wiedzy i poprzeć swych przekonań (Twoje "niedouczony i kłamliwy"), czy znaczy to automatycznie, że to Ty masz rację??
A powiedz mi, kolego, na jakiej to NAUCE opiera się Twoja WIARA w ewolucję? Zauważ moje pytanie - Twoja WIARA... ;-)
Słucham.

spotkałem kreacjonistę, który nie potrafił obronić swoich racji? nie, nie, nie. to o czym pisałem było w tym filmiku który wrzucił Kamil Hryniewicki (nauczyciel biologii) http://www.youtube.com/watch?v(...)fD2K9_8 pod którym się z resztą podpisałeś jako nauczyciel geografii popierając go i pisząc, że ewolucja jest niemożliwa. tak że sam widz ...  wyświetl więcej

W którym miejscu mówiłem, że byłem/jestem nauczycielem geografii!?
Jestem mgr geografii - to dla sprostowania.
Wiem rownież, że ze swoimi poglądami nie mógłbym uczyć w żadnej uczelni publicznej (przynajmniej nie z czystym sumieniem).
Jeśli więc nie chcesz "zniżać się" do dyskusji ze mną - tkwij w swojej "wiedzy". NIemniej widzę, iż nadal tkwisz w swoim pojęciu, że "udowodnić, że ktoś się myli" równa się "ja mam rację". Hmm…

to nie tak, że nie chcę się zniżać do dyskusji z Tobą.... po prostu uważam iż nie jestem godzien ;] skoro magister geografii twierdzi, że świat ma 6 tyś lat a my wszyscy jesteśmy płodami kazirodczego związku adasia i ewy, to widać tak być musiało ;]

No widzisz - tylko na kpinę Cię stać.
Ja nie twierdzę, że Ziemia ma na bank 6000 lat, bo byłbym głupcem. Ja mówię, że wszystkie ślady na Ziemi i w niej na taką wersję wskazują. Tego przynajmniej dowodzi Nauka - nie wiara w oficjalną naukę, a to duża różnica.
Ale jeśli masz inne poszlaki, np. na miliardy lat, to gdybyś nie bał się ukazać swoją wiedzę, przedstawiłbyś ją tutaj. Jeśli jednak nie – łykaj dalej swoją oficjalną, świecką papkę. Smacznego. :-)

Panie Jacku. Ja tak z czystej ciekawosci. A co z dinozaurami?

  daan,  23/06/2009

Charles Baudelaire!

Wszystko można wyjaśnić,Jeśli chodzi o narody które żydzi wycięli w pień,szkoda że autor artykułu nie sprawdził co to były za ptice.Bóg powiedział Abrahamowi że jego potomkom da tą ziemię ale jeszcze się nie dopełniła ich wina,dał ją dopiero za czasów Jozuego,policz ile pokoleń Bóg cierpliwie czekał,ile czasu zwlekał z wymierzeniem kary?.Jeśli chodzi o prawo łącznie z dziesięcioma przykazaniami to ...  wyświetl więcej

Brawo Tadek!
Ale nie dziw się autorowi - ludzie najpierw mają swój światopogląd, a potem dopiero odkrywają argumenty. Ale przecież ciężko zmienić raz ułożony światopogląd. Nawet fakty nie pomogą...

.

Coś tu nie gra... ?

Nie jest dokładnie taki jak myślisz ?

A jak jest?

JEST TAK : http://eiba.pl/2bqp

.

"twórca kościoła to naprawdę niezły biznesmen, bo kto potrafiłby stworzyć firmę utrzymującą nierobów przez 2 tyś. lat?" - ten fragment mi się podoba.

Zastrzeżenia wobec wiarygodności opisów ze świętych ksiąg dobitnie sformułował m.in. urodzony w Szkocji filozof, pisarz i historyk David Hume(1711-1776) w swoim dziele „Badania dotyczące rozumu ludzkiego”, które wstrząsnęło mocno podstawami filozofii jego czasów. Jego zastrzeżenia nie straciły nic na swojej aktualności:

„[...]silnym zarzutem przeciwko relacjom o faktach nadprzyrodzonych i

...  wyświetl więcej

  danmir,  19/12/2009

Hitler nie był protestantem. Urodził się w rodzinie katolickiej, a później uprawial okultyzm.

nie czytam wszystkich komentarzy więc piszę :)
wszystko w porządku i artykuł fajny ale proszę popraw błędy - ludziom a nie ludzią :) jest ich kilka i późna pora więc nie będę już wklejał pojedynczo.
pozdrawiam

  olbrys,  16/04/2010

Religia to ciągłe spory i konflikty. Pamiętam taki werset z NT gdzie Jezus powiedział, że nie przyszedł czynić pokój na świat tylko wojnę, że poróżni ludzi między sobą. Tak też się dzieje od 200 lat. Kazał ludziom zdecydować po której stronie stoją, zła czy dobra? Wybór należy do nas. Ja wybrałem dobro ale nigdy się nie podporządkuje Bogu, bo kocham niezależność. Tak więc w oczach Boga wybrałem zło i tym samym jestem potępiony. Tak to rozumiem.

Kolego - a jaką to niezależność wybrałeś? Mogę wiedzieć?
I czemu podporządkowanie się Bogu ma być wolnością? Nie rozumiem,koelgo. Pisz proszę na: jacklondon@hotmail.co.uk

Muszę stwierdzić że w ogóle nie znasz Biblii. Wiele twoich stwierdzeń jest prostych i wręcz są żenujące. Czy nie wiesz że Pismo Święte dzieli się na dwa testamenty, że w pierwszym to z reguły sprawozdania historyczne. I mimo że Izrael był narodem w TAMTYCH czasach wybranym, to ci ludzie żyli w innym okresie czasu, innych realiach. Siłą rzeczy innymi prawami, inne przyjęte normy!! Potem tylko symbo ...  wyświetl więcej

  Amicus,  19/08/2011

"Bóg który ma na imie Jechowa (Jachwe)"
Po tym, jak piszesz imię starotestamentowego "boga" Izraelitów widać od razu, że Biblię studiowałaś dogłębnie.
Przypomina mi się pewien mój znajomy inżynier budownictwa, który o powszechnie znanym kleju mówił i pisał "budapren". Po prostu nigdy nie zadał sobie trudu przeczytania etykiety na puszce...

fajny artykuł, daje domyślenia. O niektórych rzeczach słyszę pierwszy raz, dobrze się czegoś nowego dowiedzieć

  walirlan,  08/04/2011

Świetny artykuł!!! Bawią mnie komentarze w stylu, że w ogóle nie znasz Biblii. Tak jakby ci, co to piszą tak wspaniale ją znali. Biblia sama o sobie świadczy i te cytaty, które są w artykule przytoczone są tego dowodem.
Ogromu fragmentów ST nie da się czytać, bo robi się człowiekowi po prostu słabo. No tak, ale wszystko można tłumaczyć realiami tamtych czasów. To po co bóg zachował te sprawozdania wiedząc, że będą je czytać ludzie żyjący w innych realiach, bardziej cywilizowanych?

Kolego
pytasz: "po co bóg zachował te sprawozdania wiedząc, że będą je czytać ludzie żyjący w innych realiach, bardziej cywilizowanych?"
Otóż dlatego, że:
1. nie ma nic do ukrycia
2. Ty, jako ten cywilizowany, możesz łatwo sprawdzić, że wtedy były inne realia oraz...
3. inne przymierze z tzw. narodem wybranym. Teraz za to - i Ty, i ja - jesteśmy "poganami", hehe, ...  wyświetl więcej

  mako,  19/05/2011

A mnie śmieszą też wspomniane statystyki :) Wychodzi z nich, że średnio co trzeci Polak regularnie czyta Biblię... Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Tylu znam ludzi, a wiem że spośród nich tylko 1 osoba tak robi. Taki właśnie religijny jest nasz kraj. A cytaty świetne! Brawo!
Chociaż jeśli o mnie chodzi, to każda "Święta Księga" to stek bzdur.... ale to tylko moje zdanie :) Peace!

  Strzyga  (www),  19/05/2011

<<„Nie pozwolisz żyć czarownicy.”>>
<<„Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie.”>>
<<"Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.”>>
Ale się przyczepili do tych czarownic :P
Ciekawa lektura a ja jestem w wielkim szoku - nigdy się nie wczytywałam w Biblię.

  mako,  20/05/2011

A tych, którzy twierdzą że cytaty są wyrwane z kontekstu prosimy o udowodnienie tego - czyt. rozwinięcie kontekstu i ukazanie, że chodziło o coś innego niż to co sugeruje autor. Prawdę mówiąc nie widzę tego jakoś - nie wiem jak to jest, ale zwykle Ci najbardziej wierzący wiedzą o swojej religii najmniej. A już na pewno dużo mniej od niewierzących.

  Strzyga  (www),  20/05/2011

Wydaje mi się, że wiara w Boga jest bardzo czysta - miłość, ufność i dobro w sercu. A tę całą resztę dopisali ludzie.

  mako,  20/05/2011

Ciężko się z Tobą nie zgodzić Strzygo:)

  barba13,  30/05/2011

Gratuluję Jarku, umacniasz moją wiarę w... ludzki rozsądek :)

  liwa,  09/08/2011

miałam do tej pory dużo wątpliwości a teraz...mam więcej.
Dobry tekst, gratujuję.

  Atiro,  16/10/2011

Nasza zadyszka postuluje je i deformuje, tworzy i zniekształca,.Czy twoja matka nie karcila cie batem a nie przykladem w dziecinnstwie?
Wracajac do slow-, cytatow a szczegolnie poza "torem" interpretacji Teologicznego mianownika Biblii jest - nie pelna , mam na mysli (min: "Ksiega Kaplanska") -slowa bez tresci dokryny jest to spekulacja, która go usprawiedliwia(autora blogu), poślubia ruch, ...  wyświetl więcej

zebrałam myśli w pustej szklance
tyle zostało z życia mi
zamykam drzwi na klucz i stawiam ją na stół
przemyślę wszystko jeszcze raz

może zawsze trzeba najpierw przejść przez piekło
by zrozumieć czym naprawdę szczęście jest
może zawsze trzeba najpierw przejść przez piekło
tak jak ja
by zrozumieć o co toczy się ta gra

zapalam znicz za

...  wyświetl więcej

Autorze,
Ty, jako ten cywilizowany, możesz łatwo sprawdzić, że wtedy były inne realia oraz...
3. inne przymierze z tzw. narodem wybranym. Teraz za to - i Ty, i ja - jesteśmy "poganami", hehe, więc obowiązuje nas NT. Czy znasz go, wiesz na czym polega? Otóż piekła nie ma, wbrew anonsom katolickiego kościoła. Po prostu, jeśli nie uwierzysz w Niebo, nie dostaniesz tej NAGRODY w postaci ...  wyświetl więcej

Odrzucam powyższy artykuł z wielu względów, ale podstawowym z nich, tym rażącym, jest wyraźne niezrozumienie Autora (lub niechęć zrozumienia i się zagłębienia) w poruszaną tematykę. To niezrozumienie (lub ignorancja wobec zagadnienia) jest wspólnym mianownikiem tego artykułu.
Przykład?
Autor cytuje Pawła z Tarsu: "hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy", a pod spodem …umieszcza ...  wyświetl więcej

no Jacuś. nie masz lepszego punktu zaczepienia niż bronienie tego, że tak naprawdę jezus nie miał długich włosów? tu się zgodzę, że tego nie wiadomo. to czy miał długie włosy czy nie jest akurat najmniej istotne. Obawiam się niestety, że obrona bardziej znaczących kwestii jest ponad Twoje siły. Logiczna obrona oczywiście, bo powołując się na wiarę jestem w stanie udowodnić, że słońce to nie gwiazd ...  wyświetl więcej

Hej.
Muszę Cię zawieźć, kolego: grubsze argumenty nie powinny być ponad moje siły, i mówię o odpowiedziach sensownych.
Tak więc, reasumując: jakie masz grubsze zarzuty wobec Biblii, jeśli wolno?

A mi art. sie podoba - biorąc pod uwage wiek autora oczywiście.
Wszak w jegu wieku ja,,, dopiero, byłem wkurzony na Ewę ... co jednak nie miała jabłka, ale miała coś znacznie słodszego!

Do Jacka Wąsowicz : to jak jest tymi włosami ?? Kiedy i gdzie KK powiedzał, że Jeszua nosił długie włosy?? A może był łysy??

Witam i już odpowiadam:
każdy malunek Chrystusa ukazuje Go w długich włosach, czyż nie? A malunki, rysunki, kościoły, ołtarzyki-sryki to wymysł dopiero hierarchii kościelnej, czyli KK, prawda?
Natomiast w Biblii jest wyraźny opis gdzie Bóg Jahwe mówi, że długie włosy nie przystoją facetom. To samo mówi również Paweł, bodajże w Liście do Koryntian. :-)
Pozdrawiam

Ale macie problem... długie włosy, hihi... czy teraz się do tego dojdzie jakie nosił Jezus? Pewnie tylko poprzez podróż w maszynie czasu ...

My tu, kochana, załatwiamy "swoje sprawy"! :-) Tak więc, maszyna czasu nijak się ma do dyskusji rozbijającej się de facto nie o długie włosy, a o to, czym jest KK. Bo czymże może być dyskusja o długości włosów Jezusa dla kogoś, kto wątpi w boskość podmiotu dyskusji, hmm?

sorry. nie tu chciałem ;P

Przy tylu komentarzach, nie wiem nawet czy moja opinia jest warta dodania:)
Wedlug mnie:
Problem polega w tym, ze wieksza czesc nas (mowie tu ogolnie o chrzescijanstwie) postrzega tylko Biblie, jako ksiege, ktora zawiera moralny kodeks naszych zachowan. Otoz dla mnie, Biblia to ksiega historyczna, ktora opowiada nam historie pewnego narodu, jego przezycia i doswiadczenia. Oczywiscie, ...  wyświetl więcej

zapomnialam dodac: "na niewolnictwo twojej corki". Pzdr

Uczeni udowodnili a KK z ciężkim sercem się z tym zgodził, iż w ST jest ok 7000 dopisków, przeinaczeń itp.
Trzeba być mocno ... aby takie coś mieć jako autorytet.
Pominę fakt, że "moralność" i wiele czynów YHWH w ST może być wzorem tylko dla najbardziej zdegenerowanych psychopatów.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska