Login lub e-mail Hasło   

Kto może być świętym?

Czy świętość to przywilej tylko nielicznych, pośmiertnie wyróżnionych? A może to cel wyznaczony chrześcijanom do osiągnięcia jeszcze za tego życia, coś koniecznego do zbawienia?
Wyświetlenia: 3.082 Zamieszczono 13/07/2009

1. Czy Bóg ma swoich świętych tylko w niebie?

„Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie” (Ps 16,3)*.

2. W jaki sposób apostoł nazywa wyznawców Kościoła Bożego w Koryncie i Kolosach?

„Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła (...) zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1,1-2). „Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa” (Kol 1,2).

3. Czy świętość w wymiarze ludzkim może się równać ze świętością Boga?

„Nikt nie jest tak święty, jak Pan (...) Nikt taką skałą jak nasz Bóg” (1 Sm 2,2). „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!” (Iz 6,3).        .

4. Do czego jednak wezwani są wszyscy naśladowcy Chrystusa, którzy oczekują na nadejście Jego Królestwa?

„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (2 P 3,11). „Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (I P 1,16). „Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9).

5. Jak jeszcze inaczej Biblia określa stan świętości dzieci Bożych?

„Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze” (1 Tes 4,3).

6. Czy świętość oznacza doskonałość, bezbłędność, bezgrzeszność?

„Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu” (2 Kor 9,12).

7. W takim razie czyja świętość udzielana jest świętym?

„Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą” (Hbr 13,12). „Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10).

8. Czy wierzący może rozwijać stan osobistej świętości?

„Kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca” (Ap 22,11).

9. A czy świętość można stracić?

„O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!” (Hbr 10,29).

10. Co wyróżnia świętych od innych ludzi?

„Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

11. Jaka jest zależność pomiędzy świętością a Prawem Bożym?

„Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami” (Pwt 28,9). „Tak więc Prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre” (Rz 7,12 Biblia ekumeniczna).

12. Czy mając takie cechy i będąc tak przywiązanym do Prawa Bożego, łatwo było (jest) świętym prowadzić uświęcone życie? Z jakimi postawami i działaniami wobec siebie niejednokrotnie się spotykali?

„A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich (...) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego (...) i zniszczy możnych i lud świętych” (Dn 7,21.25; 8,24). „A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym” (Dz 26,10).

13. Jak możemy pomóc świętym cierpiącym prześladowania? Modlić się należy do świętych czy za świętych?

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Ef 6,18).

14. Kto jeszcze wstawia się za świętymi, gdy oni sami modlą się tu na ziemi?

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rz 8,26-27).

15. Jaka nagroda czeka święty lud Boży, który do końca zachowa wierność?

„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Ap 20,6). „I odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo. (...) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego” (Dn 7,22.27).

16. Jak ważne dla każdego wierzącego jest uświęcenie?

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14).

17. Co jest najlepszym testem osobistego uświęcenia?

„Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 1,22). „Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą” (J 17,17)

Andrzej Siciński

 

* Jeśli inaczej nie zaznaczono, cytaty pochodzą z Biblii warszawskiej.


Podobne artykuły


81
komentarze: 114 | wyświetlenia: 32754
90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66807
38
komentarze: 31 | wyświetlenia: 29088
33
komentarze: 62 | wyświetlenia: 13565
31
komentarze: 13 | wyświetlenia: 7181
28
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2862
31
komentarze: 84 | wyświetlenia: 4840
26
komentarze: 65 | wyświetlenia: 6879
25
komentarze: 19 | wyświetlenia: 6534
26
komentarze: 39 | wyświetlenia: 11236
34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3728
24
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5450
30
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5711
 
Autor
ArtykułPolecam również dostępny w internecie (darmowy, bez łamania praw autorskich) dokument telewizji Fronda "Święci garnki lepią" :)

kazdy moze byc swietym, trzeba tylko chciec, chciec, chciec ( sw. Maksymilina Maria Kolbe)

Świętym to się powinno stać za życia, a nie po śmierci, jak już nic dla innych zrobić nie można, a truchło własne zjadają robaki. To całe życie powinno uświęcać ludzi i ich uczynki powinny świadczyć o świętości, a nie jakieś tam spreparowane "dowody" na świętość zbierane po śmierci. Kto nie stał się świętym za życia, to nie będzie świętym po śmierci. Nie ma takiej opcji.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska