Login lub e-mail Hasło   

Gaz z czarnego złota

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.netbird.pl/a/716/8518,1
Polska może uzyskać nie tylko samowystarczalność w zaopatrzeniu w gaz palny ale nawet stać się jego eksporterem. W ostatnich latach zamknięto wiele kopalń węgla kamiennego. Be...
Wyświetlenia: 2.975 Zamieszczono 31/07/2009

Polska może uzyskać nie tylko samowystarczalność w zaopatrzeniu w gaz palny ale nawet stać się jego eksporterem.

 W ostatnich latach zamknięto wiele kopalń węgla kamiennego. Bezpośrednich przyczyn jest wiele. Przykładowo: zakończenie eksploatacji złoża, niska jakość węgla, niekorzystne gospodarczo warunki geologiczne, cienka miąższość warstw węgla, zbyt duża głębokość zalegania, duże gazowanie, niekorzystne warunki hydrogeologiczne, zbyt duża liczba uskoków, nadmierne skłonności do tąpnięć i zawałów.

 Czarne perspektywy czarnego bogactwa

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce jest silnie zagrożone konkurencją ze strony innych krajów. (...) Obecnie wydobycie węgla w Polsce jest opłacalne tylko w jednej kopalni - „Bogdance” w Lubelskim Zagłębiu Węgłowym. Utrzymująca się tendencja znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym w ramach umów WTO nie pozwoli na odgrodzenie polskiego rynku od zagranicznego węgla barierami celnymi. Podejmowanie prób wyłamania się spod rygorów umów międzynarodowych i niezgodne z nimi ustanawianie taryf celnych grozi bardzo poważnymi restrykcjami odwetowymi. I dla państwa takiego jak Polska jest całkowicie nieopłacalne. Po przystąpieniu do UE Polska utraciła część swojej suwerenności państwowej na rzecz instytucji wspólnotowych, zwłaszcza w zakresie samodzielnego ustalania stawek celnych i podlega ustaleniom WTO w ramach UE jako całości. 

Jednak nawet gdyby udało się przy użyciu ceł zaporowych na importowany węgiel doprowadzić do opłacalności wydobycia, będzie to oznaczało tylko tyle, że koszty działalności kopalń będą ponosili nabywcy, zmuszeni do kupowania droższego węgla. Pojawią się nowe kłopoty związane ze zwalczaniem przemytu tańszego węgla do Polski, co pociągnie za sobą jeszcze większe utrudnienia w transporcie międzynarodowym i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów.
Likwidacja kopalń także oznacza koszty. Zamknięcie kopalni nie oznacza ustania konieczności ponoszenia na nią wydatków. Puste wyrobiska stanowią przyczynę szkód górniczych. Stosowane podczas zwykłej aktywności gospodarczej obudowy i stemplowania, jeśli pozostawi się je bez opieki technicznej, są bardzo nieodporne na niszczące działanie czasu i nie stanowią dostatecznej ochrony przed zawałami. Wymagane jest wypełnianie pewnej części pustych wyrobisk posadzką. Są to prace bardzo kosztowne.

Gaz z węgla

Istnieje realna możliwość ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania węgla nawet w nieczynnych kopalniach. Chodzi o jego zgazowywanie. Ponieważ wykorzystanie właściwej technologii towarzyszącej temu procesowi w działalności gospodarczej jest dochodowe, nakłady inwestycyjne mogą być w całości ponoszone przez prywatnych inwestorów, bez dodatkowego obciążania podatników. Nawet w kopalni, z której wybrano już cały węgiel pozostaje go jeszcze bardzo dużo. Proponowany sposób wykorzystania go częściowo wywodzi się z koncepcji Dymitra Mendelejewa, dotyczącej podziemnego zgazowywania węgla w złożu.

Pierwszą czynnością jest zamulenie nieczynnej kopalni w taki sposób, by nie tylko zapobiegało powstawaniu szkód górniczych, ale było także przedsięwzięciem opłacalnym gospodarczo.

Z powodu wysokiej temperatury i ciśnienia cały proces wykazuje duże podobieństwo do naturalnego powstawania gazu ziemnego i ropy naftowej z czarnych łupków węglowych.

Podczas procesu wypalania nagrzewaniu udają skały formacji geologicznych otaczających kopalnię. Ta energia cieplna może być wykorzystywana do celów energetycznych i grzewczych, analogicznie jak energia geotermiczna. Podczas wypalania będzie jednocześnie zachodziło przetapianie i zeszkliwianie niektórych minerałów oraz tężenie betonu powstałego z cementu produkowanego w procesie wypalania. Powstawanie samoistna obudowa. Dojdzie do osiadania, ale mniejszego niż przy wydobyciu węgla i pozostawieniu nieczynnej kopalni bez zabezpieczenia. 

Żelazo i cement z kopalni

Po zakończeniu wypalania i ostygnięciu z kopalni będzie można wydobywać żelazo i cement.

Wypalanie żelaza z rudy nie odbywa się w procesie wielkopiecowym (...) - proces ten jest raczej podobny do wypalania żelaza w dymarce. Żelazo nie jest wytapiane, uzyskuje się je w stanie o wiele czystszym, w szczególności zaś ma bardzo niską zawartość węgla. Prawie nie jest zanieczyszczone najbardziej groźnymi substancjami: fosforem i siarką; ma skład zbliżony niemal do czystego, pierwiastkowego, jest bardziej czyste od stali konwertorowej.

Zasadniczy wpływ na jakość produkowanego cementu, oprócz doboru substratów, ma temperatura jego wypalania. Po przekroczeniu jej wartości granicznej jakość cementu spada. Dlatego cement hutniczy, produkowany powyżej tej temperatury, ma niższą jakość od cementu produkowanego w cementowniach. Ponieważ temperatura procesu wypalania w prezentowanej technologii jest niższa, uzyskiwany cement ma jakość wyższą od cementu hutniczego.

Utylizacja odpadów i ścieków

Omawianą technologię można dodatkowo zastosować do utylizacji odpadów i ścieków bardzo uciążliwych, toksycznych, agresywnych chemicznie, skażonych biologicznie i in. Najprawdopodobniej teraz jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale w przyszłości być może będzie można rzeczoną technologię wykorzystywać do utylizacji odpadów skażonych radioaktywnie, o niskim poziomie radioaktywności. Był już rozważany projekt wykorzystywania wyrobisk w nieczynnych kopalniach do składowania odpadów organicznych, zwłaszcza miejskich, i produkowania z nich biogazu. Nie został wdrożony z powodu zbyt wysokich kosztów i nierozwiązanego problemu groźby skażenia wód podziemnych.

Zobacz też

Podobne artykuły


13
komentarze: 17 | wyświetlenia: 7962
32
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1492
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15047
30
komentarze: 7 | wyświetlenia: 83315
21
komentarze: 45 | wyświetlenia: 6064
15
komentarze: 43 | wyświetlenia: 3215
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 2923
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 4167
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 5930
27
komentarze: 17 | wyświetlenia: 21564
32
komentarze: 68 | wyświetlenia: 11936
25
komentarze: 30 | wyświetlenia: 4714
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska