Login lub e-mail Hasło   

Nachodzą dziwne czasy...

Początek XXI wieku czyli nasze czasy, są latami przełomowymi, przygotowującymi Świat do przyjęcia idei i zmian w świadomości.
Wyświetlenia: 1.550 Zamieszczono 20/02/2010

W społeczeństwie w przyrodzie, we Wszechświecie wreszcie, przemiany przebiegają dwiema drogami : ewolucyjną i rewolucyjną.  Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku coś umiera, zostaje zniszczone coś starego, już nieużytecznego w dalszym rozwoju wszechświadomości. Efektem przemian jest cierpienie tego, co ulega zniszczeniu a siła zniszczenia i cierpienia zależna jest od poziomu świadomości czynników biorących udział w ewolucji. Ziemia – podobnie jak człowiek, który rodzi się pod konkretnym znakiem Zodiaku – również posiada określone cechy charakteru i przemieszczając się względem centrum galaktyki wraz z całym Układem Słonecznym wchodzi w oddziaływanie energii płynących z danego zakątka kosmosu. Wówczas życie społeczne Ziemian ulega poważnym zmianom.

Okresy przebywania Układu Słonecznego pod wpływem danego znaku zodiaku nazywamy „epoką”, a czas trwania tego zjawiska wynosi około 2050 lat i charakteryzuje  się takimi samymi cechami jakie dotycza ludzi, tylko, że odnoszą się one do całej ziemskiej społeczności. Różnice pomiędzy epokami najlepiej widać w motywacji prowadzenia wojen np. w epoce Byka / ok., 4200 – 2100  lat pne./ inspiracja wojen były zdobycze terytorialne i trofea materialne, zaś w epoce Barana / ok. 2100 – 0 lat pne./ główna motywacją było bohaterstwo, wyróżnienie się, dokonanie czynów niezwykłych. I nie należy tego mylić z wojnami na tle religijnym, które trwają od blisko dwu tysięcy lat, a które są charakterystyczne dla epoki Ryb. Na przełomie epok wtedy gdy energie mieszają się ze sobą, zaczynają się także ścierać i mieszać poglądy i motywacje. Tak było na początku chrześcijaństwa, tak również jest teraz, na przedpolu epoki Wodnika.

Z jaką siłą stare będzie się ścierać z nowym, pokazują lata 2000 do 2010. Im większy jest i będzie opór czynników konserwatywnych, fanatycznych, tym gorzej dla całej ludzkości, gdyż zmiany będą przynosiły ogromne cierpienia w wyniku wojen, mordów, katastrof przyrodniczych. Nie oznacza to, że w tym czasie pocierpimy, wyrzniemy się wzajemnie i dalej będzie już tylko sielanka. Zmiany nie następują z dnia na dzień, ani z roku na rok, zwłaszcza te w skali globalnej.

W odróżnieniu od przemijającej epoki w której żyjemy charakteryzującej się emocjonalnością, nadchodząca Epoka Wodnika wyróżniać się będzie rozumowym podejściem do życia i uczuć, tj. o wszystkich sprawach decydować się będzie po wszechstronnym rozważeniu kierując się logiką. Uczucia będą pod kontrolą rozumu tak jak koń pod kontrola woźnicy, a świadomość górować będzie nad podświadomością. Wszystkie dziedziny życia zdominuje zmienność, niewiele spraw i rzeczy pozostanie w stałej formie, nastąpi czas kontrastów oraz zdumiewających odkryć i wynalazków. To co do tej pory wydawało się być nie do przyjęcia, ze względu na swa dziwność lub nienormalność, stanie się użyteczne i ze wszechmiar wykorzystane praktycznie, zwłaszcza w takich dziedzinach jak sterowanie myślą, telepatia, transformacja materii, lecznictwo mentalne itp.

Aby zrozumieć zachodzące zmiany i perspektywę jaka mamy przed sobą należy scharakteryzować człowieka nadchodzącej epoki. Rzecz jasna, że opis dotyczy archetypu i muszą zaistnieć  indywidualne odstępstwa od tego schematu. A więc proszę sobie wyobrazić faceta który jest szczupły o proporcjonalnej budowie ciała i delikatnych rysach twarzy, bardzo ruchliwego, który przemawia do Was dźwięczną, szybka i urywaną mową, tak jakby próbował dogonić własne myśli, gestykulując przy tym zamaszyście w celu przekazania jak największej ilości informacji. Pytania i odpowiedzi stawia krótkie, lakoniczne, trzymając się maksymy „w krótkim czasie wyrazić jak najdłuższą myśl”. Ponadto wyprzedza Wasze pytania, dając natychmiast odpowiedź, zanim zdążyliście otworzyć usta. Przekaz i odbiór myśli jest u niego natychmiastowy. Nasz przyjaciel łatwo zmienia miejsce pobytu i zamieszkania, szybko się adaptuje, jest wegetarianinem ale nie przywiązuje wagi do jedzenia. Jest doskonałym psychologiem, wie jaki charakter posiadasz, jakie problemy Cie męczą i jakie środki zaradcze zastosować pomimo, że nie posługuje się ankietami i testami. Łatwa adaptacja nie przeszkadza mu w tym aby być wytrwałym w przeprowadzaniu zaplanowanych zamierzeń noszących znamię niezwykłości, nawet gdyby chodziło o przeciętne sprawy. Ale nie jest jeszcze tak doskonały, czasami opanowuje go przygnębienie i wtedy szuka samotności, nawet jeżeli nadarzają się sprzyjające okoliczności w realizacji jego zamierzeń. Bywa, że choruje lecz są to krótkie okresy dotyczące zwykle systemu nerwowego, obiegu krwi, goleni, ścięgien i genitalii. Jest typem dość skomplikowanym o usposobieniu pogodnym i uprzejmym. Można o nim powiedzieć, - sangwinik z domieszką melancholii i takich cech jak idealizm, uczynność, filantropia oraz humanitaryzm.

Pomimo, że jest miękki i delikatny to równocześnie ambitny i odważny. Cechuje go również huśtawka emocjonalna tj.  gwałtowne wybuchy gniewu lub hura optymizmu a w innym czasie przygniatający pesymizm. Są to stany krótkotrwałe i w zasadzie dotyczące człowieka pierwszych wieków ery wodnika. Postępujący rozwój świadomości i koncentracji pozwoli mu na panowanie nad emocjami. Jest on przede wszystkim intelektualistą odznaczającym się abstrakcyjnym myśleniem, genialnymi pomysłami i rozwiązaniami, dla których miłość, współczucie, miłosierdzie nie wynika z uczuć, ale z tolerancji wypływającej z rozumu i rozwiniętej świadomości. Prawo natury nakazuje mu działać dla innych. Nie oczekuje nagrody i tak też realizuje życie. Nasz znajomy jest pozbawiony zazdrości a ponieważ jego umysł jest bardzo twórczy, jego zapotrzebowanie seksualne jest osłabione. Stosunki z płcią przeciwna utrzymuje luźne. Nie oznacza to, że się rozstaje i zapomina – po prostu jest to inny rodzaj więzi oparty na pracy twórczej nie zaś na seksie i wychowywaniu dzieci.  Nie ma na to czasu, z czego wynikają  daleko idące konsekwencje prowadzące chociażby do tego, iż dziećmi będą się opiekować i wychowywać instytucje specjalnie do tego powołane. Namiastką powyższego są jakby dzisiejsze żłobki,  przedszkola, domy dziecka. Obecnie większość ludzi ma dzisiaj negatywne skojarzenia z tymi instytucjami, ale proszę wziąć  pod uwagę, że z czasem mentalność ludzka się zmienia,  tak jak się zmieniała mentalność współczesnego Europejczyka w stosunku do kobiety i jej funkcji w społeczeństwie i to zaledwie w ciągu stu lat. Jeszcze wiek temu było nie do pomyślenia, aby człowiek mógł swobodnie podróżować w powietrzu z jednego kontynentu na drugi lub rozmawiać bez przeszkód z drugim człowiekiem będącym w odległym zakątku kuli ziemskiej. Nowe warunki stworzą nowego człowieka wybitnie uspołecznionego i kooperatywnego. A teraz przejdźmy do opisu tych dziwnych a zarazem tak fascynujących czasów w których przeważa nagłość, indywidualność, niestałość, ciągłe zmiany, korekty, ulepszenia i to zarówno w umowach, przyjaźniach, polityce, gospodarce, pracy jak i w rodzinie. Od początku swojego istnienia ludzkość dążyła do tworzenia społeczeństw do zjednoczenia czego wynikiem są obecne państwa i bloki typu Unii Europejskiej.

W epoce Wodnika dążenia jednoczące zintensyfikują się, czego efektem do końca  2200 roku stanie się jeden rząd dla całego świata. Demokracja w dzisiejszym pojęciu nie będzie istniała. O poczynaniach i decyzjach będzie Stanowic nie większość ale specjalna grupa ludzi. Do aparatu decyzyjnego nie będą wybierani ludzie ze względu na stan posiadanie bądź wyglądu zewnętrznego lecz mający predyspozycje do decydowania, ci których zdolności, wiedza i doświadczenie dadzą gwarancję właściwego zarządzania. Dotyczyć to będzie nie tylko administracji ale wszystkich dziedzin życia i wszystkich zawodów. Wybór zawodu nie będzie przypadkowy a starannie rozpatrzony i przekonsultowany z kandydatem na dany kierunek nauki.

W XXI wieku stanie się zbędne utrzymywanie formacji wojskowych, ale nie nastąpi to wcześniej, jak w kilkadziesiąt lat po trzeciej wojnie światowej.

Sprawne zarządzanie całym światem będzie możliwe dzięki doskonale rozwiniętemu systemowi przekazu informacji, a sam system można porównać do wytycznych szlaków i ulic po których poruszają się ludzie Noe zbaczając na trawniki i mury domów, gdyż są  świadomi celowości swojej drogi. System uczenia się i nauczania jaki wkrótce zapanuje można zaobserwować w niektórych szkołach eksperymentalnych, gdzie jeden nauczyciel jest do dyspozycji 12 uczniów przez 10 godzin dziennie. Uczniowie wybierają przedmiot i ilość czasu na jaki w danym dniu maja ochotę, a nauczyciele maja zadanie zachęcać do zdobywania wszechstronnej wiedzy. Przy rozwijającej się technice komputerowej i holograficznej nauczyciele nie będą obciążeni w tak dużym stopniu. W zasadzie będą nauczać jak się uczyć szybko i skutecznie, czego nie stosuje się w żadnej „normalnej” szkole lat współczesnych.

Najwięcej odkryć i wynalazków będzie dotyczyło komunikacji i przekazu informacji. Postęp techniczny pozwoli na stopniowe pozbywanie się kabli i przewodów umieszczanych w ziemi. Odkryte zostaną  sposoby wykorzystania energii z otoczenia co pozwoli na zaniechanie budowy i eksploatacji elektrowni i kabli przemysłowych. Stanie się rzeczą zupełnie naturalna iż energia oraz wszelkie informacje zarówno w postaci słów jak i obrazów będą przesyłane w przestrzeni bez zakłóceń. Komunikacja telepatyczna wejdzie na stałe w powszechne użytkowanie dopiero w połowie Epoki Wodnika. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce odbywać się będzie głównie drogą powietrzną, nawet na małe odległości bez względu na wielkości przewożonych towarów. Jest to uzasadnione najmniejszym oporem jaki stawia otaczająca nas przestrzeń,  czyli jakby w sposób naturalny jest predysponowana do przenoszenia się wykorzystując do tego celu pole antygrawitacyjne jak w przypadku UFO.

Można powiedzieć, że jest to epoka Einsteinów, pełna genialnych odkryć i rozwiązań, które natychmiast wprowadzane są w życie. Powolność w myśleniu i działaniu charakteryzująca nasze czasy, wymusza na nas zdobywanie wiedzy za pomocą doświadczeń w większym stopniu niż na drodze logicznego rozumowania tak charakterystycznego  dla „wodnikowców”., którzy będą bazować na naszych zdobyczach naukowych i wiedzy, z góry przewidując efekty i skutki zamierzonego działania, co pozwoli unikać długich prób i eksperymentów.  W dziedzinie wiedzy również nastąpi transformacja zwłaszcza w fizyce i chemii. Dotychczasowe prawa i zasady ulegną modyfikacji i zostaną sprowadzone do kilku ogólnych praw dotyczących wszystkich zjawisk i przemian dokonujących się we Wszechświecie. Różne dziedziny wiedzy ulegną połączeniu z tendencją do likwidacji sztucznych podziałów charakteryzujących współczesność. Cała dawna wiedza zostanie zmodyfikowana, uzupełniona i włączona do całego systemu znajomości rzeczy i zjawisk.

A o to tylko niektóre rewelacje:

- zostanie stwierdzone istnienie tzw. Czwartego wymiaru, który w praktyce będzie wykorzystywany do penetracji przeszłości i przyszłości;

- faktem będzie skonstruowanie aparatu do odczytywania myśli oraz oglądania tzw. Myślokształtów;

- transformacja jednych pierwiastków w drugie odbywać się będzie na skale przemysłową;

- w lecznictwie skończą się wszelkie choroby, a cały wysiłek medyczny skierowany zostanie na profilaktykę;

 

Należy jeszcze wspomnieć o literaturze i sztuce o tematyce dotyczącej wykorzystywania intelektu. W książkach komputerowych, nie mających nic wspólnego z obecna formą, będą przeważały tematy etyczne, ideologiczne, rywalizacja intelektów oraz kontakty z przeszłością i innymi cywilizacjami. Sztuka natomiast wykorzystując holografie i struktury energetyczne zadziwiać będzie ludzi malarstwem transowym, odmianami aury i myślokształtami.

Architekturę zdominują dwa style dotyczące budownictwa jednorodzinnego o wyszukanych i dziwacznych kształtach oraz wysokościowego o gładkich i strzelistych formach. Materiały użyte do tego celu mają bardzo mały ciężar właściwy i olbrzymia wytrzymałość. W późniejszych wiekach do tworzenia ścian i przegród zostaje użyte skondensowane pole magnetyczne oraz światło laserowe. Tradycyjne pojecie domu zmieni się niewyobrażalnie, meble i miliony przedmiotów, którymi się dzisiaj posługujemy znikną, gdyż staną się zbytecznym balastem. Potrzeba posiadania czegokolwiek a tym bardziej gromadzenia wynikającego z obawy przed przyszłością wyparta zostanie ze świadomości i mentalności ludzi przyszłości, przebywających prawie całe Zycie w pojazdach przenoszących się bez ograniczeń w czasie i przestrzeni.

W przemyśle nastąpi przede wszystkim eliminacja wysiłku mięsni ludzkich pozostawiając człowiekowi funkcję koordynatora procesów przetwórczych. Energia, jak już wcześniej wspomniałem pobierana jest z otoczenia lub z rozszczepienia atomów. Rolnictwo w pierwszych wiekach epoki Wodnika nastawione będzie głównie na uprawę roślinną z coraz mniejszym zapotrzebowaniem na mięso aż do całkowitego zaniku hodowli trzody chlewnej. Nie jest to podyktowane zakazami czy nakazami ani tez wynikiem propagandy – po prostu organizm ludzki coraz bardziej przystosowuje się do pobierania innego rodzaju pokarmu i zanika potrzeba przyswajania mięsa. W późniejszych wiekach dojdzie do czegoś dziwnego w naszym pojęciu – pokarm zostanie prawie całkowicie wyeliminowany a funkcje organizmu oparte będą na wodzie i niewielkich ilościach katalizatorów do syntezy potrzebnych organizmowi substancji.

To co opisuję w niektórych miejscach brzmi jak bajka, lecz swoja wizję opieram nie tylko na tym co widzę lecz przede wszystkim na wyciąganiu wniosków z całego dotychczas znanego rozwoju ludzkości. Wszak wszyscy dobrze wiemy iż rzeczywistość zawsze przerastała nawet najśmielsze wyobrażenia – tak również stanie się i w tym przypadku.

Józef Onoszko

Podobne artykuły


13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1191
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 716
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1325
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1556
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 921
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1290
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1538
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1313
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 720
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 400
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1077
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 906
11
komentarze: 65 | wyświetlenia: 1154
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Ciekawa, astrologiczna próba przewidzenia przyszłości.

  Elba,  21/02/2010

Głosuję za takim światem.

Ciekawe na ile wizja ta ma szanse się urzeczywistnić...?

  Tomasz Het  (www),  21/02/2010

W mieście którym żyję trzeba być aby te zmiany wyczuć - ludzie się cofają, mam takie wrażenie że społeczeństwo głupieje. Za wiele ułatwień życia i za mało rozwoju osobistego.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska