Login lub e-mail Hasło   

Jak najprościej prowadzić własną księgowość

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=(...)d=51026
Poniższy artykuł odnosi się do tematyki prowadzenia działalności gospodarczej i porusza kwestie związane z formą księgowości, jaką stanowi podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Wyświetlenia: 1.778 Zamieszczono 09/09/2010

   Jedną z najpowszechniejszych form księgowości jest księga przychodów i rozchodów. Często używa się jej skróconej nazwy - „KPiR”. KPiR jest zapisem dokonywanych przez nas operacji gospodarczych w formie przychodów i rozchodów. Rachunkowość swojej firmy możesz prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem biura rachunkowego.

    Podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić:

 • Osoby fizyczne,
 • Spółki cywilne osób fizycznych,
 • Spółki jawne osób fizycznych,
 • Spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą.

   Ustawowy obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również:

 • Osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • Osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • Osób duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

    Jednocześnie obowiązek ten nie dotyczy:

 • Osób opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
 • Osób wykonujących wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • Osób wykonujących zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
 • Osób dokonujących sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

    Należy zwrócić uwagę, że podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

 

Rzetelność księgi podatkowej uznaje się również, gdy:

 • Niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
 • Brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub
 • Błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub
 • Podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli skarbowej, lub
 • Błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe.

   Nadmienić należy, że zapisów w księdze dokonywać należy w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Istnieje także procedura postępowania w przypadku stwierdzenia błędu w zapisach. Należy poprawić je przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki. Błędy można również skorygować poprzez wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów.

Tekst sporządzono na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Podobne artykuły


66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 57188
5
komentarze: 5 | wyświetlenia: 387
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101843
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17609
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2978
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1111
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5490
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7459
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648271
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17479
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53351
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22902
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27881
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska