Login lub e-mail Hasło   

Zakładanie firmy - co, oprócz EDG-1?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.ifirma.pl/
Po złożeniu wniosku EDG, jest jeszcze kilka miejsc, które należy odwiedzić oraz formalności, których należy dopełnić.
Wyświetlenia: 1.374 Zamieszczono 13/09/2010

Urząd skarbowy

W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. W razie utraty potwierdzenia nadania numeru NIP, składamy w US formularz NIP-5, który pozwoli nam na uzyskanie duplikatu. Właściciel małej firmy ma możliwość rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie:

Można też zdecydować o zamiarze rozliczania się w trybie miesięcznym lub kwartalnym (niezłożenie w US takiej informacji skutkuje koniecznością rozliczania się w trybie miesięcznym). Przedsiębiorca powinien dokonać obu wyborów do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, o czym obowiązany jest powiadomić swój Urząd Skarbowy.

Nowo zarejestrowany przedsiębiorca, poza nielicznymi wyjątkami, może skorzystać ze zwolnienia z rozliczania podatku VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy próg ustalony w danym roku podatkowym (w 2010 roku wynosi on 100 000 zł). Jeżeli działalność jest rozpoczęta w trakcie roku to limit jest wyliczany w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT, składamy druk zgłoszeniowy o nazwie VAT-R.Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Decyzja administracyjna VAT-5, to otrzymywane z US potwierdzenie naszego zgłoszenia.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto od razu rejestrować się jako podatnik VAT, trzeba wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

  • jeżeli na początku działalności firmy będziemy ponosili duże koszty związane np. z inwestycjami, warto zostać „vatowcem”, ponieważ ma on prawo do odliczenia (zwrotu) zapłaconego przy zakupie podatku VAT;
  • jeżeli jednak nie zachodzi powyższa okoliczność, a klientami firmy będą osoby fizyczne, firma będzie bardziej konkurencyjna, jeżeli nie będzie płatnikiem podatku VAT. Dla klientów firm podatek VAT jest obojętny;

Dodatkowo, jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, to zamiar ten również podlega zgłoszeniu na deklaracji VAT-R.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca, w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, powinien dokonać zgłoszenia do odpowiednich składek w odpowiednim oddziale ZUS.

  • jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem, wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej);
  • w przypadku, gdy mamy pełnoetatową pracę, płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

Rachunek bankowy i pieczątka

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 155 poz. 1095 ze zm.), nie ma bezpośredniego zapisu, który nakazuje przedsiębiorcom posiadanie rachunku bankowego. Jednak ustawa ta jednocześnie wymienia transakcje, muszą być dokonane za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego. Tym samym, należy uwzględnić wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Również ustawa o podatku VAT zakłada istnienie rachunku firmowego, na który US może przelać podlegający zwrotowi podatek.

Żeby założyć konto, przedsiębiorca winien wypełnić wniosek w wybranym przez siebie banku. Informacje, jakie mają znaleźć się w formularzu, to: nazwa firmy, jej adres i numery identyfikacyjne. Do banku konieczne będzie zabranie:

  • dowodu osobistego;
  • kserokopii wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu);
  • kserokopii dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu);
  • oraz pieczątki (nie jest konieczna).

Posiadanie pieczątki firmowej może okazać się przydatne w przypadku dokumentowania zawieranych transakcji przez firmę transakcji, potwierdzania dokumentów urzędowych, jak również podczas zatwierdzania operacji bankowych. Danymi, które powinny znaleźć się na pieczątce są: pełna nazwa firmy, dane teleadresowe oraz numer NIP.

Podobne artykuły


23
komentarze: 12 | wyświetlenia: 10590
21
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1731
66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 56364
9
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1338
72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 107100
27
komentarze: 18 | wyświetlenia: 2360
23
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3588
23
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2738
12
komentarze: 16 | wyświetlenia: 1939
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 3073
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101194
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17132
 
Autor
Dodał do zasobów: pchytla
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska