Login lub e-mail Hasło   

Radni miasta Rumia olewają swoich wyborców

Znowu zbliżają się wybory samorządowe. Radni obecnej kadencji zaczynają nas przekonywać, że bardzo interesuje ich dobro mieszkańców naszego miasta, naszej wsi, naszego Kraju.
Wyświetlenia: 2.188 Zamieszczono 08/10/2010

    Parę dni temu napisałem w artykuł pt." PiS jak dopalacze, zabija a jednak jest legalny"

http://interia360.pl/artykul/pis-jak-quot-dopalacze-quot-zabija-a-jednak-jest-legalny,39302

Artykuł przeczytało ponad osiem tysięcy internautów, około 150 napisało co sądzi o nawoływaniu Jarosława Kaczyńskiego do stawiania pomników swemu bratu Lechowi Kaczyńskiemu.

W tym artykule podałem przykład działania Radnych mojego miasta. Przeczytałem wszystkie komentarze, jak zwykle na część z nich odpowiedziałem, jednak jeden z nich szczególnie przykuł moją uwagę i postanowiłem temu komentarzowi poświęcić ten właśnie artykuł.

Aby ustosunkować się do owego artykułu uważam że winienem zacytować go tu w całości co niniejszym czynię:

 • "W Rumi kryzysowi winni są WYBORCY. To Wy
  wybraliście, Wy ponosicie odpowiedzialność za
  swoje miasto. Naprawcie teraz to,co popsuliście.
  Niby PiS nie rządzi, pisze autor, to oznacza
  tylko jacy dwulicowcy rządzą u Ciebie autorze.
  Nabrali was wszystkich jak i w większości miast.
  Niech każdy to przeczyta i przemyśli, co dzieje
  się u niego w mieście. I z tym obrazem idzie na
  wybory. Bagno, syf, populistyczne hasła i po
  czterech latach ile z tego zostaje? Po tym
  artykule widać. Jedno wielkie kłamliwe gówno.
  Byle do władzy, byle rządzić, byle być na
  świeczniku. Polska klasa polityczna. Ryba psuje się od głowy czy od ogona jednak." koniec cytatu.

 • Prawdę mówiąc pisząc poprzedni artykuł, byłem przekonany , ze w skład Rady miasta Rumi wchodzą mniej więcej pół na pół członkowie PiS i PO. Myślałem sobie, że decyzję o wstrzymywaniu budowy "łącznika" Szkoły Podstawowej nr. 1 w Rumi oraz o wydaniu 95 tysięcy złotych na pomnik - rondo ku czci Lecha Kaczyńskiego podjęto jakoś w drodze walki politycznej, może w drodze przetargów coś za coś...
  Dopiero jeden z internautów przesyłając mi link artykułu o decyzji podjętej przez Radnych otworzył mi oczy na całą tę sprawę. Co się okazało? Okazało się, że :
  Drukuj  
   
  Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 4 lata. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza i skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Obrady są jawne.
  Dziś 8.10.20100 o godzinie 19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumia odbyła się sesja Rady Miasta. Dotyczyć miała przede wszystkim "być, albo nie być" dla rozbudowy owego sławnego już w Rumi i mam nadzieję, że dzięki mnie i w całej Polsce rozbudowy Szkoły Podstawowej nr. 1 w Rumi.
  W skrócie: już od najmniej 2 kadencji PiS i tzw. NIEZALEŻNI głośno dawali znać mieszkańcom Rumi że są zainteresowani rozpoczęciem budowy owego łącznika owej szkoły nr. 1. Niestety dziś gdy dochodzi do przejścia z mówienia do czynów, okazuje się, że obłuda owych Radnych nie mieści się w mojej głowie. Czy tylko w mojej? Posłuchajcie jak wyglądała dzisiejsza Sesja Rady Miasta Rumia:
  1. Godzina 19.10  Otwarcie Sesji - zabrzmiał dzwon
  2. Oświadczenie jednego z radnych członków Grupy Radnych Gospodarność, który w imieniu grupy Radnych Gospodarność i PO poparł przesunięcie w budżecie pieniędzy na kontynuację budowy łącznika Szkoły Podstawowej nr. 1
  3. Oświadczenie jednego z Radnych grupy PiS i Niezależni, który powiedział m.innymi: Najwyższy Czas powiedzieć dość, budowa jest źle przygotowana i zbyt droga. Tylko odejście Pani Burmistrz może obniżyć koszty budowy. Jesteśmy przeciw i proponujemy na tym zakończyć dzisiejszą Sesję Rady
  4. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie Sesji.
  5. Godzina 19.30  głosowanie które głosami PiS i Niezależnych zakończyło 86 Sesję Rady Miasta Rumia.

  W trakcie Sesji o głos dopraszało się wiele osób. Specjalnie na sesję zaproszona Rada Rodziców Szkoły, która wcześniej na piśmie poprosiła o przyznanie głosu- Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że nie musi Radzie udzielać głosu, a przecież cała Sesja zwołana została właśnie dla wyjaśnienia Radzie Rodziców zdania na temat kontynuowania budowy na którą zabrakło pieniędzy. Do głosu o zgrozo nie dopuszczono również Gospodarza  Miasta - Burmistrza Rumi.

  Mieszkańcy miasta Rumia, mieszkańcy całej Polski - dziś na Sesji Rady miasta Rumi Radni PiS i Niezależnych pod wodzą Przewodniczącego Rady Miasta Rumia  pokazali wyborcom gdzie jest ich miejsce. Powiedzieli mieszkańcom miasta Rumi kto tu rządzi.
  Rada Miasta Rumia dała pokaz bezczelności i chamstwa , buty i obłudy. Po pół godzinie zbędnej dyskusji, przegłosowali co chcieli i ostentacyjnie z debilnym uśmieszkiem opuścili salę obrad, na której pozostały władze miasta z Panią Burmistrz, dyrekcją Szkoły nr. 1  i około setką zainteresowanych tematem rodziców dzieci, które dzięki tak bezczelnej reakcji Rady miasta pozostają bez dachu nad głową. Co czeka owych ponad 600 uczniów? Idzie zima a opuszczona budowa bez zabezpieczenia,  po opuszczeniu jej przez firmę grozić będzie bezpieczeństwu uczniów. Na zabezpieczenie terenu opuszczonej budowy nie ma pieniędzy więc? trzeba będzie zamknąć Szkołę. Gdzie będą się uczyć? Oczywiście jest plan "b" mówi nam Pani Burmistrz. Dzieci będą pobierać naukę w salkach katechetycznych przy parafiach, w pomieszczenia Ośrodków Sportowych, w pomieszczeniach Spółdzielni "Janowo" Część uczniów przyjmą inne szkoły na terenie Rumi, ale jak rozwiąże się dotarcie nauczycieli do tych dziesiątek miejsc ich nauki?
  Mieszkańcy Rumi, wybory tuż, tuż, oczywiście nie mam zamiaru wpływać na to na kogo będziecie głosować, podam tylko poniżej kto reprezentuje tych, którzy są za budową czyli członkowie Klubu Radnych Gospodarni i Platformy Obywatelskiej, pozostali to Ci na których ja głosować nie będę.  Reclaf Witold - Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
  - wiek – 41
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – prawnik
  - okręg wyborczy – 1
  - czwarta kadencja
  - klub radnych – Prawo i Sprawiedliwość
  - członek Komisji Finansowo-Budżetowej
  Wolański Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
  - wiek – 50 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – nauczyciel
  - okręg wyborczy – 2
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - członek Komisji: Finansowo-Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
  Muszyński Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
  - wiek – 45 lat
  - wykształcenie – średnie
  - zawód – przedsiębiorca prywatny
  - okręg wyborczy – 4
  - druga kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - zastępca przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, Komisji Bezpieczeństwa


  Bochniak.png Bochniak Maria
  - wiek - 42 lata
  - wykształcenie - wyższe
  - zawód - nauczyciel
  - okręg wyborczy – 3,
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - przewodnicząca Komisji Kultury, zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Samorządowej, Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
  Chmielewski Józef
  - wiek – 51 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – mgr inż. budownictwa
  - okręg wyborczy – 1
  - czwarta kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji Finansowo-Budżetowej
   
  duraj_kazimierz
  Duraj Kazimierz
  - wiek – 54 lata
  - wykształcenie – średnie
  - zawód – elektryk
  - okręg wyborczy – 1
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Platforma Obywatelska
  Formella Bogdan - wiek – 38 lat
  - wykształcenie – śr. tech.
  - zawód – technik mechanik pojazdów samochodowych
  - okręg wyborczy – 4
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, członek Komisji Oświaty i Wychowania
  Grinholc Henryk
  - wiek – 38 lat
  - wykształcenie – średnie techniczne
  - zawód – technik elektromechanik
  - okręg wyborczy – 3
  - druga kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
  Januszewski Andrzej
  - wiek – 50 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – nauczyciel
  - okręg wyborczy – 1
  - trzecia kadencja
  - klub radnych – Prawo i Sprawiedliwość
  - przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej
  Kubina Aleksander
  - wiek – 64 lata
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – prawnik
  - okręg wyborczy – 1
  - czwarta kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa
  Mosa Florian
  - wiek – 56 lat
  - wykształcenie - wyższe
  - zawód – inżynier budownictwa, projektant
  - okręg wyborczy – 4
  - druga kadencja
  - klub radnych – Prawo i Sprawiedliwość
  - przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Rewizyjnej
  Piątkowski Tadeusz
  - wiek – 58 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – nauczyciel akademicki
  - okręg wyborczy – 2
  - piąta kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji Sportu, Rekreacji Promocji
  Potulski Andrzej
  - wiek – 51 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – nauczyciel
  - okręg wyborczy – 4
  - trzecia kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji Finansowo-Budżetowej
  Ptach Stanisław
  - wiek – 50 lat
  - wykształcenie - średnie
  - zawód – technik chłodnik
  - okręg – 2
  - druga kadencja
  - klub radnych – Prawo i Sprawiedliwość
  - przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, członek Komisji Bezpieczeństwa, członek Komisji Kultury
  Rachwald Zbigniew
  - wiek – 68 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - emeryt
  - okręg wyborczy – 2
  - druga kadencja
  - klub radnych – Gospodarność
  - członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Samorządowej, Komisji Kultury
  Borek Edyta
  - wiek – 37 lat
  - wykształcenie średnie
  - zawód - pielęgniarka dyplomowana
  - okręg wyborczy – 1
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, członek Komisji Oświaty i Wychowania
  Serema Wiesława
  - wiek – 49 lat
  - wykształcenie – średnie
  - zawód – pielęgniarka środowiskowa
  - okręg wyborczy – 4
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych – Prawo i Sprawiedliwość
  - zastępca przewodniczącej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, zastępca przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
  Szreder Jarosław
  - wiek – 45 lat
  - wykształcenie – wyższe techniczne
  - zawód – strażak
  - okręg wyborczy - 3
  - pierwsza kadencja
  - Radny Niezależny
  - zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
  Zaradny Piotr
  - wiek – 38 lat
  - wykształcenie – wyższe techniczne
  - zawód – przedsiębiorca prywatny
  - okręg wyborczy – 3
  - pierwsza kadencja
  - klub radnych - Prawo i Sprawiedliwość
  - przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, członek Komisji Rewizyjnej
  Zwara Eugeniusz
  - wiek – 68 lat
  - wykształcenie – zawodowe
  - zawód – elektromechanik
  - okręg wyborczy – 3
  - trzecia kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

  Żurek Joanna- wiek – 40 lat
  - wykształcenie – wyższe
  - zawód – lekarz medycyny
  - okręg wyborczy – 2
  - trzecia kadencja
  - klub radnych – Klub Radnych Niezależnych
  - przewodnicząca Komisji Rewizyjne

Odsłon: 4 | Tagi: chamstwo, obłuda, zależni, niezależni, pis

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1209
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1021
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1092
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 766
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 743
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1894
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 582
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1040
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 547
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 553
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 896
9
komentarze: 33 | wyświetlenia: 681
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  10/10/2010

Marian! Musisz kandydować ! Hela Cię na pewno poprze !Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska