Login lub e-mail Hasło   

Zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne wśród prywatnych przedsiębiorców

Zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne zgłaszają zarówno firmy prowadzące działalność międzynarodową, jak i te, które takiej działalności nie prowadzą.
Wyświetlenia: 1.899 Zamieszczono 28/10/2010

Prowadzenie działalności międzynarodowej wymaga stałego kontaktu z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Współpraca ta wiąże się m.in. z koniecznością tłumaczenia wymienianej korespondencji biurowej, dokumentacji handlowej, umów, a czasem nawet folderów reklamowych. Jednakże, w związku z wieloma nowinkami branżowymi, które napływają do Polski z zagranicy, również te firmy, które nie prowadzą działalności międzynarodowej spotykają się z koniecznością tłumaczenia tekstów.

Czy  pracownicy polskich firm samodzielnie tłumaczą teksty czy może zlecają takie zadania zewnętrznemu podmiotowi? Jakiego typu teksty najczęściej poddawane są tłumaczeniu i z jakich języków najczęściej tłumaczymy? Poniższy artykuł pozwoli odpowiedzieć na te pytania.

Badanie rynku tłumaczeń, przeprowadzone zostało za pośrednictwem platformy internetowej firmy PB Online SP. z o.o., dostępnej na stronie www.pbonline.pl.  Badanie przeprowadzone zostało pod kątem zapotrzebowania, oczekiwań i preferencji pracowników firm związanych z usługami tłumaczeń pisemnych.

W badaniu wzięły udział 241 osoby, przy czym każda z nich reprezentowała jedno przedsiębiorstwo. Wszystkie badane firmy należały do sektora prywatnego, a zdecydowana większość tych firm prowadzi działalność międzynarodową, np. eksportuje lub importuje produkty, współpracuje z zagranicznymi partnerami biznesowymi (93% przedsiębiorstw).

TŁUMACZENIA WEWNĘTRZNE CZYLI TE, DOKONYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM

Język angielski najpopularniejszy

Prawie trzy czwarte respondentów przyznało, że samodzielnie dokonuje tłumaczeń tekstów. W większości zadania te wykonywane są przez pracowników, dla których tłumaczenia nie znajdują się w obszarze ich głównych obowiązków. Pracownicy firm najczęściej samodzielnie tłumaczą teksty z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Drugie miejsce zajmuje język niemiecki, a trzecie język rosyjski.

 

 Rysunek 1: Proszę zaznaczyć języki, w których pracownicy firmy, w której Pan/i pracuje wykonują samodzielnie tłumaczenia pisemne z języka obcego na język polski lub/i z języka polskiego na język obcy.

Innymi językami, w których pracownicy samodzielnie dokonują tłumaczeń są: duński, turecki, szwedzki czy norweski.

TŁUMACZENIA PISEMNE ZLECANE ZEWNĘTRZNYM WYKONAWCOM

 

I znów króluje język angielski

83% firm, które wzięły udział w badaniu, zleca tłumaczenia pisemne wykonawcom zewnętrznym. Tłumaczenia te, wykonywane są głównie w języku angielskim (80%). Prawie połowa badanych wymieniła język niemiecki, a na trzeciej pozycji pojawił się język rosyjski. Równie często zlecane są przekłady -z, jak i -na język obcy. Warto zauważyć, że dominują tu te same języki, co w tłumaczeniach dokonywanych samodzielnie przez pracowników.

Rysunek 2. Języki obce, w których wykonywane są tłumaczenia pisemne, zlecane przez Pana/i firmę zewnętrznym wykonawcom.

Jakich przekładów pracownicy dokonują najczęściej?

Najczęściej pracownicy tłumaczą teksty o charakterze ogólnym, takie jak korespondencja firmowa (80%).  Nieco ponad połowa badanych wskazała na teksty techniczne, m.in. instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm. Na trzeciej pozycji (zdanie 45% badanych) pojawiły się teksty promocyjne i marketingowe, np. foldery promocyjne czy strony www. Respondenci zaznaczyli również, że tłumaczą teksty i dokumenty prawne (umowy, regulaminy) oraz teksty i dokumenty finansowe (sprawozdania i raporty finansowe). Znikoma część respondentów wskazała teksty literackie i artystyczne oraz teksty o charakterze naukowym.

A co zewnętrzni wykonawcy tłumaczą dla firm?

Firmy najczęściej (w 65%) zlecają tłumaczenie tekstów technicznych, takich jak instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm oraz teksty i dokumenty prawne (m.in. umowy i regulaminy). Na drugiej pozycji znalazły się teksty i dokumenty finansowe, na przykład sprawozdania i raporty (40% respondentów), a na trzeciej (30% respondentów) teksty promocyjne i marketingowe (m.in. foldery promocyjne, strony www). Wśród pozostałych, znajdują się teksty o charakterze naukowym (np. raporty badawcze, artykuły naukowe) oraz teksty o charakterze ogólnym (np. korespondencja firmowa).

 

 

RODZAJE TEKSTÓW TŁUMACZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW W ZESTAWIENIU Z TEKSTAMI, KTÓRYCH TŁUMACZENIE ZLECA SIĘ ZEWNĘTRZNEMU WYKONAWCY:

Rysunek 3. Jakie są rodzaje tekstów, których tłumaczenie Pana/i firma najczęściej wykonuje na własne potrzeby przy pomocy swoich pracowników ? Można było zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi

Rysunek 4. Jaki jest rodzaj tekstów, których tłumaczenie Pana/i firma najczęściej zleca zewnętrznym wykonawcom? Można było zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

Powyższe zestawienie ukazuje, że największe różnice pojawiają się w związku z tłumaczeniem ogólnej korespondencji; najczęściej ten rodzaj tekstów pozostawia się do tłumaczenia pracownikom firm (ponad 80% przypadków), podczas gdy jedynie w ok.15% zleca się ich tłumaczenie zewnętrznemu wykonawcy. Co do dokumentów prawnych, częściej tłumaczą je wykonawcy zewnętrzni niż pracownicy firmy. Podobnie jest z tekstami promocyjnymi i marketingowymi. Co ciekawe nieduża jest różnica pomiędzy tłumaczeniami tekstów i dokumentów finansowych (jest to mniej niż 10%). Podobnie jest  w przypadku tekstów technicznych.

Pełny raport można pobrać na stronie http://www.pbonline.pl/customers/pages/raporty-z-badan--2

Agnieszka Ławniczak, PB Online Sp. z o.o.

Podobne artykuły


12
komentarze: 32 | wyświetlenia: 975
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 808
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 977
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1097
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 912
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 933
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 507
10
komentarze: 14 | wyświetlenia: 483
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 568
9
komentarze: 24 | wyświetlenia: 402
9
komentarze: 20 | wyświetlenia: 808
9
komentarze: 34 | wyświetlenia: 699
9
komentarze: 12 | wyświetlenia: 726
9
komentarze: 18 | wyświetlenia: 626
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 631
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Kiedyś było głośno o firmie brytyjskiej, która zbankrutowała z braku zleceń. Tymczasem na biurku leżało pismo z zamówieniem na pokaźną dostawę do Niemiec. Tyle, że oczywiście było po niemiecku, a nikt w firmie go nie znał i nie uznał też za stosowne iść do tłumacza.
O niefachowych tłumaczeniach, a zwłaszcza nieporozumieniach językowych, też by się dało sporo napisać.
Ciekawe dane.

Również tłumaczenia techniczne często zleca się firmom outsourcingowym, szczególnie te trudniejsze i bardziej kłopotliwe, np. napisane przez Azjatów łamaną angielszczyzną, której nikt w firmie nie rozumie - biurom tłumaczeń. Teksty literackie, artystyczne i naukowe - tego nie tłumaczy się w firmach, tylko że też i nie zleca się na zewnątrz, bo po prostu takich tekstów w większości firm nie ma, więc włączenie ich do zestawienia może nieco skrzywiać obraz całokształtu.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska