Login lub e-mail Hasło   

Konstytucja 3 Maja a biskupi kościoła

Obłudnicy kościelni organizują co roku msze rocznicowe, podczas gdy to właśnie biskupi kościoła byli jedną z głównych sił wspierających wrogą konstytucji targowicę.
Wyświetlenia: 14.019 Zamieszczono 03/05/2011

Polska Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie konstytucją, po konstytucji USA i miała z nią wiele podobieństw.

Niosła ze sobą nowy ustój, zniesienie starych przeżytych i nieprzystających do rzeczywistości składników ustroju państwowego. Powstał ustrój państwa na tamte czasy nowoczesnego i mogącego się odbudować.

Ponadto zapewniała zrównanie mieszczan i szlachty a także utrudniała znacznie wszelkie nadużycia związane z pańszczyzną.

 

Przez wieki biskupi, opaci i ksienie klasztorów, jako posia­dacze folwarków nie tylko wymagali od chłopów powinności pańszczyźnianych, lecz wyróżniali się w ich ściąganiu szczególną chciwością i bezwzględnością, a w tępieniu nieposłuszeństwa chłopów szczególną nieludzkością i okrucieństwem.

 

Duchowieństwo katolickie zaprzęgło religię katolicką w służbę interesu szlachty.  Kazań niedzielnych — chłopi polscy musieli wysłuchiwać pod karą kijów (patrz Kodeks klasztoru kasińskiego, Świętochowski, "Historia chłopów polskich",). Zadaniem tych kazań było utrzymywanie chłopów w religijnym szacunku dla panującego po­rządku społecznego; w pokornym godzeniu się z poddaństwem, przywiązaniem do ziemi oraz pana niczym nieolnicy i pańszczyzną w uniżonym posłuszeństwie dla ich wykorzystywania. Zadaniem proboszczów było pozbawienie chłopa poczucia godności osobistej. Szlachcic płacił księdzu za to, żeby ten robił z chłopa pokorne bydlę.

 

Przeciwnicy konstytucji mówią o tym, że jej wprowadzenie doprowadziło do upadku, podczas gdy fakty są inne. Mianowicie Rzeczpospolita bez przyjęcia konstytucji nadal musiała by słabnąć, tak jak słabła przed wprowadzeniem konstytucji. Dlatego uważam, że przy wprowadzeniu konstytucji nie było tak naprawdę nic do stracenia. Kraj i tak czekał upadek.

 

Stare skostniałe konserwatywne betony szlacheckie nie mogły jednak poradzić sobie z osłabieniem swej społecznej pozycji.  Dlatego zawiązali konfederację targowicką z Carycą rosyjską na czele. I co ważne przy poparciu biskupów katolickich.

 

Często się przy okazji bogacono na grabieży, jak choćby rzeczywisty przywódca konfederacji targowickiej na Litwie biskup Kossakowski, gdy zagarnął bezprawnie dobra skarbowe na sumę 900 000 złotych polskich.

 

Odpowiednio potraktował go Tadeusz Kosciuszko. Mianowicie powiesił. Na nic się zdały słowa, które biskup mówił w swej obronie,"Iż osoba każdego bi­skupa święta jest i nietykalna" podobnie jak i innego zwolennika targowicy oraz przeciwnika Sejmu Czteroletniego biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego, powieszonego przez tłum warszawski na konopnym lejcu.

  zdj. Biskup Kossakowski

 

Na karę śmierci został skazany kolejny ważny biskup Wojciech Skarszewski, na którego 11 września 1794 roku Sąd Kryminalny Wojskowy -wydał wyrok na "pełnego bezdennej chciwości" biskupa Wojciecha Skarszewskiego, uznając go winnym zdrady ojczyzny i skazując go "na karę śmierci przez szubienicę publiczną". W sprawie skazanego bi­skupa interweniowali u Kościuszki: król, dwie kochanki bi­skupa i nuncjusz papieski. O interwencji nuncjusza pisała wówczas "Gazeta Rządowa" (nr 73): "Ksiądz Nuncjusz Sto­licy Apostolskiej udał się do Najwyższego Naczelnika i rozpo­ścierając żale Ojca Świętego przekładał, jak ten ubolewa, że liczne ukarania za zbrodnie przeciw naro­dowi zwłaszcza na biskupów padają i że w ich osobach prześladowanie religii upatrywać będzie; zatem Najwyższy Naczelnik... potwierdzając we wszystkim dekret sprawiedliwy Sądu Kryminalnego Wojskowego względem księ­dza Skarszewskiego karę śmierci tylko na wieczne więzienie przemienił”

 

Ułaskawienie zdrajcy pod presją nuncjusza wywołało wśród powstańców warszawskich wielkie oburzenie na Kościu­szkę. Na znak protestu cały komplet sędziowski podał się do dymisji. Wtedy Kościuszko napisał do prezesa sądu list z uspra­wiedliwieniem: "Zważywszy, że zupełne odrzucenie próśb papieża mogłoby ściągnąć ze strony onego kroki (ekskomunikę A. N.), które w ludziach pełnych jeszcze przesądu i ciem­nym po prowincjach pospólstwie mogłyby sprawić wrażenie niebezpieczne w skutkach dla powstania naszego ... aprobując dekret we wszystkich punktach karę śmierci na wieczne i ścisłe więzienie przemieniam”

 

Papieże prawie zawsze występowali w obronie zdrajców biskupów, chroniąc ich przed zasłużona karą za zdradę argumentem, że osoba biskupa — mimo popeł­nienie największych zbrodni — jest święta i nietykalna, stoi ponad prawem państwowym, a władzy państwowej, która karze biskupa za zdradę, grozili ekskomuniką.

 

Podobnie miała się rzecz sprawy polskiej przy okazji innych wydarzeń.

Po powstaniu listopadowym pisał papież Grzegorz XVI w liście (breve) do kleru polskiego z 9 czerwca 1832 roku: "Do­wiedzieliśmy się o okropnym nieszczęściu, w jakie to kwitnące królestwo (Polska) pogrążyło się w ostatnim roku; jednocześnie dowiedzieliśmy się, że to nieszczęście zostało spowodowane przez intrygi wichrzycieli, którzy ... podnieśli się prze­ciwko władzy prawowitych monarchów (to znaczy cara) i pogrążyli w przepaść swą ojczyznę łamiąc wszystkie więzy prawowitego posłuszeństwa ...  Posłuszeństwo wobec ustano­wionej przez Boga władzy jest zasadą niezmienną i nie można się od niego uchylać, chyba że ta władza gwałciłaby prawa boskie i Kościoła (na przykład nie płaciła dziesięcin, święto­pietrza itd., A. N.). Niech każdy człowiek, mówi apostoł, będzie posłuszny ustanowionej władzy, ponieważ nie ma władzy, która nie byłaby od Boga. Otóż władze istniejące są ustanowione przez Boga.. Przypominając wam te zasady, czcigodni bracia (du­chowni katoliccy, A. N.)... jesteśmy przekonam, że będziecie je gorliwie rozpowszechniali... Wasz wielkoduszny car Rosji przyjmie was z dobrocią i usłucha naszych wystąpień i próśb w interesie religii katolickiej, którą zawsze obiecywał się opie­kować w swoim królestwie”

 

 

Na zakończenie chciałbym podać bardzo ciekawy cytat Tadeusza Kościuszki, który jest niestety przemilczany w szkołach.

 

"Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań"   Tadeusz Kościuszko

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1196
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1008
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 750
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1077
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1886
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 736
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1036
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 578
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 605
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 890
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 541
9
komentarze: 106 | wyświetlenia: 488
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacjeZ przyjemnością rekomenduję. Świetnie napisany artykuł. Zazwyczaj niewygodne fakty historyczne są przemilczane i ukrywane. Pozdrawiam.

  oculus,  03/05/2011

Upadek RON, to zasługa papiestwa. To w interesie Rzymu było stworzenie koalicji antytureckiej, która byłaby w stanie pokonać Imperium Osmańskie. Polska stała na drodze do zbudowania takiej koalicji, a jej słabnąca pozycja wzglęgem Rosji eliminowała ją z grona mocarstw o strategicznym znaczeniu dla państwa kościelnego, w którego interesie było wzmocnienie Austrii i Rosji. Prusy skorzystały przy oka ...  wyświetl więcej

Brawo za artykuł ! Trzeba sobie wreszcie uświadomić, że od zawsze jedynym celem Kościoła, były pieniądze i władza. Dzisiaj się oczywiście nic nie zmieniło.

(Papież)

(...)

No mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród,

Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród,

Niech się weźmie psałterza i radeł i sochy...

KORDIAN

(rzucając na powietrze garść ziemi)

zucam na cztery wiatry męczennika prochy!

Ze skalanymi usty do kraju powrócę...

PAPIEŻ

Na pobitych Polaków pierwszy klątwę r

...  wyświetl więcej

Ups...
Się źle wkleiło. "RZucam na cztery wiatry(...)" być miało, rzecz jasna:-)

W ogóle w szkołach przemilczana jest historia kk, I W TYM CAŁY PROBLEM . Wystarczyłoby 10 lat bez katolickiej cenzury w tym kraju... Podpisuje się i polecam

Dobry artykuł - uświadamia.

Ten o satanistach skrewiłeś, ale co do tego tekstu to pełen szacunek. Mitologizacja w stylu arkadyjskim, niektórych zdarzeń z historii Polski, uprawiana przez prawomyślnych historyków zaczyna ocierać się o farsę. MEN-owi edukacja(nauczanie), pomyliła się z indoktrynacją. Nie rozumiem dlaczego głowa p.Hall jeszcze nie "spadła".

Tak nawiasem, polecam zapoznanie się z pocztem "królów-bałwochwalców", czyli wyrzuconych kompletnie z naszej pamięci władców niechrześcijańskich. Naszych, polskich. Może być u Łysiaka.

Albo dobrze zapoznać się z historią biskupa-zdrajcy, czyli świętego Stanisława.

Albo dowiedzieć się, co sądzi kościół na temat obwieszonych łajdaków, czyli Kossakowskiego, Massalskiego...

  oculus,  08/05/2011

Dziękuję Zbysławie za tytuł tej książki, na pewno zakupię i przeczytam, warta jest tego.http://docs9.chomikuj.pl/133089740,0,1,Łysiak-Waldemar---Poczet-Krółów-Bałwochwalców.txt

404 - File or directory not found.
?

Nie da się poprawić, na pewno znajdziesz.:)

"Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród"
memoriał Tadeusza Kościuszki, rok 1815

"Widzieliśmy

...  wyświetl więcej

Kościuszko to był gość! Nie dał sobie sprać mózgu a to rzadkość.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska