Login lub e-mail Hasło   

Urlop ojcowski

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://kadry.instytut-szkoleniowy.pl/art(...)jcowski
Zgodnie z art. 1823 Kodeksu Pracy począwszy od 01 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.
Wyświetlenia: 1.150 Zamieszczono 06/05/2011

Zgodnie z art. 1823 Kodeksu Pracy począwszy od 01 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. W okresie przejściowym tj. w latach 2010 i 2011 wymiar urlopu wynosi jeden tydzień, dopiero od 2012 r. w wymiarze docelowym - dwóch tygodni.

Z prawa do urlopu ojcowskiego może skorzystać tylko pracownik - ojciec wychowujący dziecko, a zatem spełniający następujące przesłanki:

  • pozostający w stosunku pracy,
  • będący ojcem dziecka – biologicznym lub z tytułu przysposobienia,
  • wychowujący dziecko a więc taki, któremu nie odebrano lub nie zawieszono praw rodzicielskich i który ma możliwość osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Urlopu ojcowskiego udziela się:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Do urlopu ojcowskiego należy stosować odpowiednio art. 1831 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, że tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Oznacza to, że urlopu ojcowskiego należy udzielać na dni kalendarzowe, a nie robocze. Pracodawca nie może udzielić urlopu ojcowskiego na okres krótszy niż 7 dni. Jeżeli jednak pracownik wystąpi o udzielenie urlopu później niż dwa tygodnie przed ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy życia, wówczas wymiar urlopu ojcowskiego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby urlop ojcowski trwał po ukończeniu przez dziecko 12 miesiąca życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Urlop ma charakter fakultatywny, natomiast Pracodawca obowiązany jest wniosek pracownika uwzględnić.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z tej części urlopu.

Pracownik może wykorzystać urlop ojcowski w każdej chwili, aż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, także wówczas gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym– z przepisów Kodeksu Pracy nie wynika, aby z tych uprawnień nie można było korzystać równocześnie.

Wymiar urlopu ojcowskiego jest zawsze taki sam, niezależnie od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci.

Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Podobne artykuły


83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 74323
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648472
45
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5355
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15239
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40624
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13204
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17531
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18769
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23412
24
komentarze: 41 | wyświetlenia: 15146
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27932
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3927
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10948
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19422
16
komentarze: 13 | wyświetlenia: 66429
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Jezioro  (www),  14/07/2012

O tym urlopie ojcowskim to pierwsze słysze.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska