Login lub e-mail Hasło   

Nauka dla Naukowców, wiara dla nieuków

“Proszę wyjaśnić genezę «Słoneczników», nie używając słowa «van Gogh»” – profesor uniwersytetu do studentów historii sztuki.
Wyświetlenia: 3.987 Zamieszczono 28/06/2012

– “Proszę wyjaśnić genezę «Słoneczników», nie używając słowa «van Gogh»” – profesor uniwersytetu do studentów historii sztuki.

Czy możliwe jest, aby współcześni studenci na co dzień słyszeli podobnie formułowane zadania?
Czy wyobrażamy sobie, by powyższe kryteria poznawcze były standardem w którymkolwiek z poważanych instytutów badawczych w dzisiejszym świecie?

A jednak…

***

Nauka to potęgi klucz

W ostatnich ok. 150 latach, świat podał nam niepodważalne dowody na to, że niegdysiejsze niby‑cuda to nic więcej jak zjawiska w 100% wytłumaczalne naturalistycznie. W efekcie, coraz większe rzesze ludzi deklarują:
– “Zamiast w zabobony, wolę wierzyć w odkrycia Nauki i potęgę ludzkiego rozumu”.

Potwierdzeniem słuszności takiego podejścia ma być coraz lepsza technika, pozwalająca na dokonywanie coraz to nowszych, jeszcze niedawno niewyobrażalnych odkryć. Ponadto, rozwój techniki nadal galopuje. Ledwo lub w ogóle nie nadążamy nad tempem, w jakim starsze teorie są korygowane bądź całkowicie odrzucane. Poprzednie wyniki badań - jeszcze niedawno uważane za bardzo dokładne - są wciąż przeszacowywane, czasami o kilkaset procent dokładności. Płynące zaś z dawnych badań wnioski - jeszcze niedawno uważane za niepodważalne - często nie ostają się próbie czasu i prowadzą do istnych rewolucji w świecie nauki. Wskutek tych periodycznych zmian frontu, słyszymy o upadku starych teorii, a narodzinach nowych.

Mimo to, stały postęp technologiczny pozwolił człowiekowi uwierzyć w siebie i swoje - być może nawet nieograniczone - możliwości odkrywcze. To zaufanie pozwoliło z kolei rozwinąć się pojęciu «wiary w naukę».

– “Czy wierzę w Naukę? Oczywiście! Wszystko, co obserwujemy wokół nas, a czego jeszcze nie umiemy wyjaśnić, również posiada gdzieś swoje racjonalne wytłumaczenie – jeszcze go tylko nie znaleźliśmy”.

– “Dlaczego wierzę naukowcom? Ponieważ oni znają się lepiej, a historia udowodniła, że wszystko wcześniej czy później i tak znajduje swe potwierdzenie w naukowych badaniach”.

Z drugiej strony, w pewnej części społeczeństwa wykształciło się przekonanie, że jednoznacznej odpowiedzi na niektóre pytania nie uzyskamy nigdy. Skąd owo przekonanie?
Oczywiście: z wiary (czytaj: innego światopoglądu).

Występowanie wiary uznaje się za konieczne w początkowej fazie rozwoju nauki.
[Wikipedia]

***

 

Myślę, więc jestem naturalistą

Jednak kontrast między dwoma powyższymi nurtami jest tylko pozorny – zapanował bowiem swoisty concensus między tym co «naukowe», a tym, co jeszcze niezrozumiałe: przedstawiciele i jednego, i drugiego nurtu nie przyjmą innych argumentów niż naturalistyczne.

Laicy utrzymują, a naukowcy to potwierdzają, że skoro tak wiele różnorodnych dziedzin współczesnej nauki dochodzi do podobnych wniosków, to relatywna zbieżność niezależnych od siebie badań dowodzi prawdziwości stawianych tez. Dodatkowo, obie grupy są zgodne w przekonaniu, iż niewielkie rozbieżności w otrzymywanych danych (a przez to w wyciąganych ostatecznych wnioskach) tylko dodają ich tezom rzetelności. Naukowcy mówią wtedy o różnicach «w granicach błędu».

Taka argumentacja trafia do wielu: gdyby otrzymywane dane z interdyscyplinarnych badań były identyczne, dopiero taka zgodność byłaby podejrzana. Skoro jednak jej nie ma, a zamiast niej jest relatywna zgodność wyników wielu różnych dziedzin, oznacza to, że nauka - działając niezależnie na wielu odrębnych polach - odkrywa Prawdę. Prawdę może relatywną, lecz najlepszą jaką możemy na dany moment osiągnąć.

Ten racjonalny sceptycyzm musi się podobać.

Współczesna nauka szuka więc wytłumaczenia dla wszystkiego wyłącznie w zjawiskach racjonalnych. Innymi słowy, jeśli coś nie jest «naturalne» – nie jest naukowe.
Idąc tą logiką - oraz chcąc wyciągnąć równie logiczne wnioski - współczesna nauka mówi, że wszystkie zjawiska obserwowalne na tym świecie, ich pochodzenie oraz pochodzenie samego świata powinny być wytłumaczalne odkryciami na tym (wszech)świecie – inaczej, wysnute wnioski nie będą przynależały do nauki, a do wiary i religii.

Myślę, że naukowiec nie ma innego wyboru, jak tylko podejść do problemu genezy życia poprzez hipotezę samoistnego wytworzenia się. Co prawda, wystarczy jedynie rozważyć ogrom tego zadania, jakim jest wyewoluowanie pierwotnego życia z materii nieorganicznej, by przyznać, że samoistne wytworzenie się żywego organizmu jest niemożliwe. Jednak, oto jesteśmy – żywi. A jesteśmy tacy, jak wierzę, w wyniku samoistnego wytworzenia się.

George Wald
(amerykański biochemik i fizjolog, Nagroda Nobla - 1967r.)

 

A teraz…

Teoria w praktyce

Działanie komputera jest przez współczesną naukę całkowicie rozumiane oraz wyjaśnialne. W działaniu komputera nie ma niczego nadprzyrodzonego; nie ma w nim żadnej magii, bądź czegokolwiek przychodzącego spoza niego (nie licząc prądu). Nie siedzi też w nim ufoludek czy czarnoksiężnik i nie przestawia literek na monitorze tak, że otrzymany wynik lub obraz jest dla nas co prawda logiczny, lecz w swej naturze magiczny. Zatem, wewnątrz komputera znajduje się wszystko, co daje nam zrozumienie zasad rządzących działaniem tego sprzętu.

Jednak czy wewnątrz komputera znajdziemy wytłumaczenie:
a.) zachodzących w nim procesów
lub
b.) pochodzenia samego komputera?

Ponadto, mimo iż w działaniu samego komputera nie ma nic spoza niego, niezbędny do jego działania prąd pochodzi już z zewnątrz.

Dla swego komputera, człowiek jawi się jego “bogiem” – jest od niego mądrzejszy (czytaj: ma nieporówanie większe możliwości), lecz absolutnie nie znajduje się w nim, a poza nim, nad nim i obok niego. Człowiek‑Stwórca nie podlega też żadnym wpływom ze strony swego komputera‑stworzenia.

Stosując więc naturalistyczną logikę do kwestii genezy komputera, musiałaby się ona ograniczyć do jednego z dwóch wniosków:

1. Pochodzenie komputera może (i musi) być wyjaśnione obserwacją zjawisk zachodzących wewnątrz komputera,
albo
2. Komputer musiałby być zdolny do stworzenia drugiego komputera.

Identyczną logiką posługują się tzw. naukowcy-ewolucjoniści.

METODA NAUKOWA:
Określony zespół powtarzalnych technik i sposobów badawczych (obserwacja, pomiar, ekspertyment, test), służących do zebrania i analizy danych, które pozwolą odpowiedzieć na pytania problemowe oraz uzasadnić je z określonym stopniem prawdziwości.

***

Na Samym Początku była pustka – zadziwiająca forma próżni, nicość, nie zawierająca żadnej przestrzeni, żadnego czasu, żadnej materii, żadnego światła, żadnego dźwięku. Nic, zero, null. Jednak prawa natury były na swoim miejscu i ta dziwna próżnia posiadała potencjał. […]
Logiczne jest, by każde opowiadanie zaczynało się od początku. Ale ta opowieść dotyczy Wszechświata i, niestety, na temat Samego Początku nie mamy żadnych danych. Żadnych, zero. Nie wiemy nic o Wszechświecie aż do momentu, gdy osiąga on dojrzały wiek bilionowej trylionowej części sekundy - tj. pewnego bardzo krótkiego czasu po stworzeniu w Wielkim Wybuchu. Kiedy więc czytasz lub słyszysz cokolwiek na temat narodzin Wszechświata, ktoś to zmyśla. Jesteśmy w sferze filozoficznych rozważań
.

Leon Max Lederman
(amerykański fizyk, Nagroda Nobla - 1988r.)


Metafizyczne zakusy są OK

Człowiek stworzył komputer – zostało to dowiedzione naukowo.

Od około 150 lat, przedstawicieli współczesnej nauki słuchamy z rosnącym podziwem. Jednak nasze zrozumienie ich uczonego języka ma swoje granice. Wskutek zbyt wąskiej specjalizacji jednostki, w pewnym momencie przestajemy być dla naukowców godnym partnerem w dyskusji, szczególnie na płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Nauczeni więc wierzyć ludziom Nauki na słowo, słyszymy jak profesorowie - z pozycji swej merytorycznej, socjologicznej oraz psychologicznej przewagi - mówią do nas:
– “Proszę wyjaśnić genezę komputera, nie używając słowa «człowiek».

I pamiętaj jedno, człowieku: w swej odpowiedzi, nie wolno Ci opuścić obszaru Nauki! W grę wchodzą tylko wytłumaczenia naturalistyczne.

Oto jak sami siebie zapędziliśmy w kozi róg własnej niby-uczoności.

***

Ewolucja jest nieudowodniona i nieudowadnialna. Wierzymy w nią, ponieważ jedyną alternatywą jest ponadnaturalne stworzenie, a to jest nie do pomyślenia.

Arthur Keith
(szkocki antropolog, były prezydent The Royal Anthropological Institute)
[z przedmowy do setnej rocznicy wydania “O pochodzeniu gatunków drogą naturalnego doboru, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt” K. Darwina]

(oryg.: “Evolution is unproved and unprovable. We believe it, because the only alternative is special creation, and that is unthinkable”.)

***

Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych.
(1 Kor. 1:27)

***

NAUKA:
Pojęcie nierozerwalne z rozwojem filozofii greckiej. Zrodziło się w związku z koniecznością przejścia od mitów i umiejętności do wiedzy, która ogarniałaby zarówno te mity i umiejętności, jak i doświadczenie praktyczne oraz poznawcze; uporządkowane, zanalizowane i udowodnione […]
[www.portalwiedzy.onet.pl]

WIARA:
W mowie potocznej, wiarą jest przekonanie o czymś, stanowisko lub pogląd, który - przy obecnym stanie naukowej wiedzy - nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości.
W epistemologii, wiara to uznawanie za prawdziwe nieuzasadnionego twierdzenia.

Podobne artykuły


31
komentarze: 24 | wyświetlenia: 9058
34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3647
90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66309
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27733
22
komentarze: 22 | wyświetlenia: 3778
26
komentarze: 39 | wyświetlenia: 11007
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7981
386
komentarze: 337 | wyświetlenia: 417079
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 26912
113
komentarze: 102 | wyświetlenia: 21722
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3760
104
komentarze: 232 | wyświetlenia: 49670
14
komentarze: 36 | wyświetlenia: 30459
65
komentarze: 127 | wyświetlenia: 28551
51
komentarze: 57 | wyświetlenia: 39348
 
Autor
ArtykułNauka to głos natury. Lektor i narrator świata. Moim zdaniem nie istnieje nic bardziej obiektywnego.

A czy z braku czwórek, obiektywnością nazwiesz równanie 2+2=5?
Czy tylko dlatego, że coś jest bliskie prawdzie, musi być zaraz obiektywne, a do tego "naukowe"? :->

Po co dywagować w ten sposób? "Czwórki", jakkolwiek by ich nie rozumieć, istnieją i nie ma sensu się z tym kłócić. Contra facta non valent argumenta.

Oczywiście, że czwórki istnieją, bezsprzecznie, lecz - jak widać - nie dla każdego…
;-)

Ech, Jacek, Jacek ...

To jest prawdziwe tak, że aż banalne.

Zbysławie,
to jest tak banalny komentarz, że aż prawdziwie piękny. :-)

  awers,  28/06/2012

Jacku, jaką dziedzinę studiowałeś?

Geografię, awersie. :-)
Czemu?

  swistak  (www),  29/06/2012

No, aleś pieprznął!

  Amicus,  29/06/2012

"Mistrz Świstak" ma tak czasem ;))

Świstak, proszę obejrzyć ten odcinek - to o tobie http://www.odwyk.com/?p=episod(...)omments

  swistak  (www),  29/06/2012
  pirx,  29/06/2012

Jakoś dziś, a może w ogóle, mało kumaty jestem, więc dopytam. Autor uważa, że nie da się wyjaśnić powstania komputera, bez jego twórcy- człowieka, więc Bóg stworzył świat?

W skrócie mówiąc - tak. Trochę śmieszne myślenie, jak dla mnie ... Próba udowodnienia istnienia, czy nieistnienia boga poprzez gierki słowne. Równie dobrze ja mogę teraz zacytować paradoks omnipotencji Einsteina, i co?

pirx
Absolutnie nie!
Nie mieszajmy pojęcia "boga-stwórcy" do Nauki; to się nie godzi. Przyznasz? :-)
Bywaj

@ laurelina7
Jeśli w tym tekście widzisz próbę udowadniania czegokolwiek z dziedziny "bóg", to wybacz, lecz on mówi tylko o Nauce. Wnioski natomiast płyną takie, na jakie sobie pozwalasz, by płynęły. :-)
Pozdrawiam

Jacku:
Mam ostatnio nieodparte wrażenie, że nauka nie jest niczym więcej niż zbiorem metafor, które z biegiem czasu stały się pojęciami.

Janie, świetny komentarz i podsumowanie – dziękuję. :-)
Tak – pokolenia mijają, a my w tych pojęciach tkwimy przykuci do swoich przekonań i nazywamy je zdecydowanie nie po imieniu.

  pirx,  30/06/2012

@Jacek Wąsowicz
"pirx
Absolutnie nie!
Nie mieszajmy pojęcia "boga-stwórcy" do Nauki; to się nie godzi. Przyznasz? :-)
Bywaj"
Ano bywam, bywam:)))
Nie mieszam boga- stwórcy do nauki, to z artykułu zdaje się wynikać taka konkluzja. Stąd moje dopytywanie się.
Co do bezkrytycznego peanu na cześć nauki. Zauważmy, że są naukowcy, którzy badają świat i wyc ...  wyświetl więcej

@pirx
Niestety to nie Ty napisałeś ten wstęp, a Sir Keith.
Tutaj zaś znajdziesz więcej ciekawych informacji o tym osobniku:
en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

  pirx,  30/06/2012

No nie ja napisałem, ale ty wybrałeś taki, a nie inny cytat. I chyba to coś znaczy? Wszak, jak sądzę, szanowny pan Jacek Wąsowicz zalicza siebie do inteligentnych osobników. Więc wolno mi sądzić, że takim, a nie innym doborem cytatów, chcesz coś światu oznajmić, bez czego świat, byłby o wiele uboższy.

pirx - dobrze sądzisz. :-)
Wybrałem cytat "oficjalny"; jeśli kogoś on razi, to już trudno.
Proponuję Ci więc wybierać swoje cytaty; jeśli jednak nie poddasz ich gruntownej analizie, zostaną tylko pustymi sloganami. Zgodziłbyś się z taką tezą? Ponoć tak właśnie ma działać Nauka: wszystko musi zostać zweryfikowane - inaczej jest wiarą, jeśli nie religią.

Post Scriptum:
chciałbym podzielić się swym odkryciem z Eiobowiczami: właśnie dowiedziałem się z jakiego powodu pewien użytkownik odrzucił powyższy artykuł. Otóż ne spodobał mu się tytuł artykułu, który ma być "obraźliwy i kłamliwy". Spytany zaś o samą treść, użytkownik odparł, iż artykułu …nie czytał.

Wypowiedź na prośbę autora:
Jestem sceptykiem. (pozytywistą, nihilistą) Różnie mnie nazywają. Zależy od tego, czy bardziej, czy mniej mnie nie lubią:)))
Jeśli chodzi o naukę, to uważam, że nie zajmuje się ona rzeczywistością, która jest niepoznawalna.
Nauka zajmuje się modelami, które są do rzeczywistości mniej lub bardziej podobne.
Kryterium poprawności tych modeli jes ...  wyświetl więcej

CYT: "Nauka zajmuje się modelami, które są do rzeczywistości mniej lub bardziej podobne".
??
To prawda. Jednak jakże byłoby lepiej gdyby Nauka - zamiast modelami MNIEJ podobnymi do rzeczywistości - zajmowała się odkrywaniem zwyczajnej prawdy…

  mojra  (www),  14/01/2013

nauka to tylko religia bez Boga, a pozostaje tylko opcja z Szatanem mistrzem kłamstwa i manipulacji

@mojra:
Dodajmy jednak, że "nauka", o której zapewne piszesz, to nauka rozumiana w pojęciu współczesnym, i głównie tylko ta, która dotyczy początków naszego wszechświata oraz gatunku. :-)

Z ostatnim twierdzeniem nt wiary bym się raczej nie zgodził. Wg mnie - wszystko, czego sami nie możemy doświadczyć i zweryfikować, jest wiarą. Wiara może być naiwna, słaba lub mocna. Nie można jej zmierzyć, lecz najwyżej oszacować. Jeżeli przeczytamy o czymś w gazecie, możemy w to wierzyć lub nie. Nie możemy być pewni żadnych, przekazanych przez innych ludzi (w tym naukowców), wiadomości. Często d ...  wyświetl więcej

Panie Andrzeju,
absolutnie! Mowa tu jednak o "epistemologii". Zresztą, tak właśnie jest odbierana wiara przez ogół społeczeństwa: coś, do czego nie ma podstaw naukowych, a mimo to ludzie w to wierzą. Tym chytrym sposobem, "niektóre kręgi" próbują podważać intelektualną oraz poznawczą zdolność wierzącego.
Dziękuję za komentarz oraz pozdrawiam.

Panie Jacku. Pisze Pan niezwykle ciekawie, ale cytat Artura Keith’a" jest podważany jako niepochodzący od tego autora. Książka z przedmowy do której on rzekomo pochodzi została wydana w roku 1959, natomiast Artur Keith zmarł w 1955 r. Co Pan na to? (Powtarzam za http://en.wikipedia.org/wiki/A(...)r_Keith)

Nikt nie utrzymuje, że ten cytat był "świeży" w momencie jego publikacji. :-)
Poza tym, czyż nie mamy wokół siebie podobnych 'Keithów' pod dostatkiem?

@Jacek Wąsowicz: Słusznie. Zgadzam się z Panem.

“Evolution is unproved and unprovable. We believe it, because the only alternative is special creation, and that is unthinkable”

Jacku, troche przeterminowany ten domniemany (pomijam fakt jego autentycznosci) cytat Sir Keith'a.
Od czasow jego smierci dokonano juz wiele odkryc w dziedzinie genetyki DNA, antropologii, paleontologii, datowania izotopowego... potwierdzajacych teorie ewolucji, ktora jest juz od dawna naukowym faktem.

I właśnie doładnie o takiej "nauce" piszę powyżej. :->
Tylko że jest z nią jeden problem: ewolucja została już "udowodniona" (przez taką samą "naukę") na długo przed czasami pana Keitha!
Rzekomych dowodów było sporo, jednak jeden po drugim okazywały się bezzasadne. A to małpolud okazywał się zwykłą małpą, a to twarz okazu odtworzono na podstawie kości ...uda lub palca u nogi, a cz ...  wyświetl więcej

  gnostyk,  10/02/2013

@Jacek Wąsowicz: Co do ewolucji Jacku, dla mnie ona jawi się jedynie jako pojęcie
ewolucji kosmologicznej, rozumiem przez to że postępuje jakiś ogólny rozwój. Przy czym
bardziej dociera do mnie aspekt rozwoju świadomości, zakładam że gdyby drzewo
posiadło świadomość czyli inteligencję porównywalną do ludzkiej to szybko potrafiłoby
wyplątać się z korzeni i chodzić po zie ...  wyświetl więcej

@gnostyk:
To uwaga jak najbardziej na miejscu, gnostyku. Zaznaczasz bowiem potencjalne zamieszanie, jakie niesie ze sobą pojęcie "ewolucja", jeśli nie zostanie uściślone wyjaśnieniem: ale która? Wszak kosmologiczna ewolucja to co innego niż biologiczna, a już szczególnie zjawisko przystosowywania się poszczególnych gatunków do warunków na Ziemi, zwane niekiedy mikroewolucją. Koniec końców, ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska