Login lub e-mail Hasło   

Myśl Zdrowo

Myśl Zdrowo - inaczej "kierdyk".
Wyświetlenia: 1.838 Zamieszczono 21/07/2012

 

Z    D    R    O    W    O M    Y    Ś    L    E    N    I    E

 

 

 

- Jaki jest najlepszy sposób poznania siebie i otaczającego nas świata?

- Nasi przodkowie dali nam bardzo dobrą radę, żeby człowiek nigdy w niczym się nie pomylił niezbędne jest posługiwanie się zdrowo myśleniem.

- Czym odróżnia się zdrowo myślenie od zarozumialstwa?

- Dziś wielu ludzi myli te pojęcia.

- Na przykład zarozumialstwo z czego się składa?

- Z tego co człowiek usłyszał, przeczytał, sam do czegoś doszedł, tzn. swoimi wymysłami i na fundamencie tych informacji wyciąga swoje wnioski.

- Lecz tak naprawdę informacje, które my otrzymujemy np. w przedszkolu, szkole, uczelni podlegają cenzurze i są już w skażonej formie.

- Dlatego też wyciągnąć prawidłowe wnioski z tej informacji jest skrajnie ciężko, tym bardziej, że doświadczenie człowieka jest dziś bardzo ograniczone.

- Dlatego człowiek posługujący się zarozumialstwem będzie popełniał błędy.

- Aby tego uniknąć, nasi przodkowie mówili, że koniecznie trzeba posługiwać się zdrowo myśleniem.

- Czym jest zdrowo myślenie?

- Nasi przodkowie mówili tak.

- Zdrowo Myślenie opiera się na trzech kryteriach poznania prawdy.

- Pierwszym kryterium jest Zdanie Kompetentnego Człowieka.

- Koniecznie trzeba poznać, co w danej kwestii ma do powiedzenia kompetentny człowiek.

- W każdej kwestii można znaleźć kompetentnego człowieka.

- My posługujemy się tym kryterium poznania świata, również i współcześnie.

- Na przykład kiedy chcemy nauczyć się malarstwa, idziemy do dobrego artysty.

- Chcemy nauczyć się muzyki, idziemy do dobrego kompozytora, muzyka.

- Chcemy nauczyć się medycyny, idziemy do dobrego chirurga itd.

- Tzn. że niezbędne jest zdanie kompetentnego człowieka.

- Drugim kryterium poznania prawdy jest Zdanie Naszych Przodków.

- Ponieważ tylko nasi przodkowie dawali rady, które dotyczą nas - białych ludzi.

- Inne narody mogą dawać inne rady, ale one nam nie pasują, dlatego, że wszystkie inne narody są zainteresowane swoimi korzyściami, nie naszymi.

- A nasi przodkowie dawali nam idealne rady, oni mieli kolosalne doświadczenie w każdej dziedzinie.

- Wszystkie pytania, które mogą się u nas pojawić były znane naszym przodkom - oni je rozwiązali, znaleźli odpowiedzi i przekazali je nam w pismach.

- Wszystkie odpowiedzi przechowały się w Wedach.

- W Wedach znajdują się odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania, które mo się u nas pojawić.

- Dlatego trzeba sprawdzić: A co w danej kwestii napisane jest w Wedach.

- Jeśli człowiek nie jest w stanie sam znaleźć odpowiedzi w Wedach na dane pytanie, on powinien zwrócić się do kompetentnego człowieka, tj. do Wieduna i zapytać:- "A co napisane jest w Wedach?"

- Wiedun powinien podpowiedzieć, że w takiej księdze, na takiej stronie znajduje się odpowiedź i dać przeczytać człowiekowi.

- Tzn. Jak odpowiedzieli przodkowie na to pytanie.

- Trzecie kryterium poznania prawdy to Osobiste Doświadczenie.

- Koniecznie trzeba samemu się przekonać: Tak, czy nie tak.

- Zdrowo Myślenie polega na tym, żeby te trzy kryteria sprowadzić do wspólnego mianownika.

- Jeśli wszystkie trzy kryteria mówią: Tak, to jest tak - wtedy możemy być pewni, że tak jest naprawdę.

- Jeśli one mówią: Nie, to nie jest tak - wtedy też możemy być pewni.

- Lecz jeśli chociaż jedno z tych kryteriów przeczy dwóm pozostałym to trzeba wątpić.

- Jeśli człowiek w dobrej wierze wykorzystuje Zdrowo Myślenie, tj. sprowadza te trzy kryteria do wspólnego mianownika.

- Gwarantuje mu to, że on nigdy w niczym się nie pomyli.

- To włnie jest Zdrowo Myślenie.

- Dziś większość ludzi niestety nie rozumie czym jest zdrowo myślenie.

- Jeśli oni posłużą się Zdrowo Myśleniem jako instrumentem - gwarantuje to im, że zawsze ich plany bę zrealizowane.

- Istnieją tylko trzy sposoby poznania świata.

- Jeśli wziąć najprymitywniejszy sposób, to on jest oparty na zdolnościach naszych zmysłów.

- Mamy pięć zmysłów: węch, dotyk, smak, wzrok i słuch.

- Wszystkie te zdolności są prymitywne.

- Na przykład: węch u psa jest znacznie lepszy niż u człowieka.

- Dotyk również jest prymitywny.

- Smak także jest prymitywny.

- uch u człowieka wychwytuje tylko wąski zakres częstotliwości z mnóstwa fal więkowych.

- My na przykład nie słyszymy ultradźwięw, infradźwięw.

- Czyli istnieje mnóstwo dźwięw, których my nie słyszymy, ale one przecież istnieją.

- Tak samo jest ze wzrokiem.

- Wzrok człowieka odbiera tylko wąski zakres częstotliwości z całego widma fal.

- Na przykład ludzkie oko nie dostrzega - jeśli wziąć spektrum słoneczne, to z tego spektrum my widzimy tylko maleń cząstkę.

- My nie widzimy w ultrafiolecie, w podczerwieni, nie widzimy światła spolaryzowanego, radioaktywności itd.

- Tzn. że wzrok także jest ograniczony.

- Jeśli człowiek posługuje się tylko tymi pięcioma zmysłami, to jest on ograniczony w swojej percepcji.

- Inny sposób poznania świata opiera się na zdolnościach naszego umysłu, rozumu i intelektu.

- Umysł to organ, który otrzymuje informacje od pięciu zmysłów.

- Rozum to organ, który analizuje otrzymane informacje.

- A intelekt to bogactwo wyciągniętych wniosków - rozum wykonuje wnioski i składa ten "bagaż" w intelekcie.

- Sposób którym posługuje się współczesna nauka, również jest prymitywny.

- Dlaczego? - Dlatego, że również jest ograniczony tymi pięcioma zmysłami.

- Nasz umysł nie posiada innych kanałów informacji - oprócz tych pięciu zmysłów.

- Dlatego człowiek, który myśli, że przy pomocy umysłu, rozumu i intelektu może dotrzeć do prawdy, to on jest po prostu naiwny.

- To w żadnym razie nie jest możliwe.

- Także jeżeli będzie on posługiwał się jakimiś narzędziami, "protezami" aby rozszerzyć zdolności naszych zmysłów to nic nie da, umysł, rozum i intelekt są zależne tylko od tych pięciu kanałów.

- I dlatego ten organ poznania świata jest niezbędny na określonym etapie, ale on jest prymitywny.

- W Wedach o tym mówi się tak: Umysł, Rozum i Intelekt to najlepsi przyjaciele człowieka, lecz jeśli człowiek rozwinął się na tyle, że już nie potrzebuje tych pięciu zmysłów, to wtedy umysł, rozum i intelekt stają się największymi wrogami człowieka.

- Konieczne jest wtedy odrzucić umysł i rozwinąć inne sposoby poznania świata, bardziej doskonałe.

- Jak na przykład intuicję.

- Np. wiemy, że Ivan Durak(Głupi Jasio), jedno ze znaczeń tego słowa jest takie, że Durak to człowiek nie posługujący się umysłem.

- Tj. "um - swietłyj"- Umysł - Jasny - Oświecony.

- Wiemy, że w ruskich narodowych bajkach Ivan Durak w ewolucyjnym rozwoju jest dużo wyżej, niż jego rozumni bracia.

- Jeśli rozumnemu człowiekowi powiedzieć, żeby poszedł tam - nie wiadomo gdzie, przynió to - nie wiadomo co - on rozły ręce.

- Jemu trzeba pokazać azymut, współrzędne i wytłumaczyć konkretnie co znaleźć.

- A Ivanowi Durakowi to nie stwarza problemu.

- On włada bardziej doskonałymi metodami poznania świata.

- Dlatego z pomocą umysłu, rozumu i intelektu można rozwijać się do określonego momentu ewolucji.

- Potem niezbędne jest jego odrzucenie.

- Dlatego mówi się, że Rosja to kraj Duraków, czyli ludzi oświeconych.

- Najlepszym sposobem poznania świata, jak mówili nasi przodkowie jest:

- Posługiwanie się zdaniem kompetentnego człowieka.

- Już omawialiśmy tę kwestię, ale żeby bardziej zrozumieć znaczenie metod poznania świata, owmy takie pytanie.

- Jeśli człowiek zadaje sobie pytanie, chce zrozumieć:- "Kto jest moim ojcem?"

- To człowiek, który posługuje się tymi pięcioma zmysłami - tylko pierwszą metodą poznania świata, to on musi wszystkich mężczyzn na świecie po dotykać, popatrzeć na nich, powąchać ich, posłuchać, oblizać itd. - być może on znajdzie ojca z pomocą pierwszej metody poznania świata.

- Jeśli on posły się drugim sposobem poznania świata, tzn. zdolnościami umysłu, rozumu i intelektu to on powinien posł się metodami naukowców.

- Wtedy należy wziąć nasienie od każdego mężczyzny na świecie, sprawdzić jego DNA, sprawdzić pod kątem genów, czy on jest jego krewnym, czy też nie - być może się to uda, a i to jest dość problematyczne.

- A najlepszy sposób to zwrócić się do kompetentnego człowieka w danej kwestii.

- W danej sytuacji kto jest kompetentny? - Jego mama.

- Człowiek podchodzi do mamy: - "Mamo, a kto jest moim ojcem?"

- Ona mówi: - "Oto twój ojciec".

- Dowodów więcej nie potrzeba, to najlepszy sposób poznania świata.

- Zdanie Kompetentnego Człowieka w Danej Kwestii.

 

 

Życzę udanej transformacji świadomości - wszystko zaczyna się w naszych głowach.

 

Pozdrawiam

Łukasz Stanek

 

 

Podobne artykuły


13
komentarze: 49 | wyświetlenia: 1292
12
komentarze: 25 | wyświetlenia: 2059
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1425
12
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1621
12
komentarze: 68 | wyświetlenia: 1020
12
komentarze: 93 | wyświetlenia: 793
11
komentarze: 72 | wyświetlenia: 799
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1527
11
komentarze: 31 | wyświetlenia: 2136
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1030
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 509
11
komentarze: 17 | wyświetlenia: 934
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 454
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Elba,  25/07/2012

Dożyliśmy takich czasów, w których człowiek stał się tylko małym trybikiem w systemie politycznym - materiałem na przyszłego najemnika (niewolnika), dlatego redukowane jest wszystko, co służy rozwojowi jego osobowości i zdroworozsądkowemu myśleniu. Priorytetem jest jego przyszła produktywność oraz przydatność dla systemu.
Jeśli uczy się nas kreatywności, to po to, byśmy jako agenci czy akwi ...  wyświetl więcej

  ulmed,  25/07/2012

" Prawidłowo uformowany, roztropny i mądry człowiek zawsze poradzi sobie w życiu i przystosuje się do każdej rzeczywistości, nie będzie jednak tak łatwo manipulowalny przed media i polityków. " Tego, co ma chłopski rozum nie da się zmanipulować. Tylko słabizny nabierają się na 'gruszki'.
Jasne, że masz rację Elbo!
Jasne jest też dlaczego nasi "przyjaciele" cieli w pień inteligencję i ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska