Login lub e-mail Hasło   

Kto jest Polakiem?

Piszę o polskich zapomnianych tradycjach, które chyba trzeba przywrócić. Polska musi się zmienić na lepsze a my wraz z nią.Trzeba zrobić to mądrze w harmonii z Bogiem i światem.
Wyświetlenia: 1.080 Zamieszczono 10/04/2013

Kto jest Polakiem?

 

Piszę ten tekst dla mojego syna i mojej córki,. aby wiedzieli, że Polakiem, Polką jest ten kto ukochał wolność bez granic. Wolność w harmonii tylko z Bogiem, kimkolwiek On jest.

Każdy, kto ma matkę Żydówkę jest Żydem. Kto się urodził w USA, Wielkiej Brytanii jest Amerykaninem, Brytyjczykiem. Kto kocha matkę Rosję jest Rosjaninem. Polakowi kochającemu być wolnym, domem jest cały świat. To dlatego Polacy wszędzie się dobrze czują i dobrze się asymilują w różnych społeczeństwach, kiedy mają zapewnioną odrobinę wolności. Życie bez więzów, bez skrępowań,  każe dobrze traktować  innych, dlatego Polacy np. w USA dochodzą w karierze przeciętnie do średniego szczebla hierarchii zawodowej, bo ten najwyższy zmusza  do wyzysku, zniewolenia  podwładnych, a to jest wbrew polskiej naturze. Dla Polaków najważniejsze są więzy krwi i one decydują o polskim obywatelstwie. Polska krew jest obecna w każdym zakątku świata.

„W moim przekonaniu patriotą jest ktoś, kto myśli, co w jego narodzie jest do poprawienia. Nacjonalista zaś to ktoś, kto uważa, że jego naród jest już doskonały” twierdzi profesor historii Timothy Snyder. Mądrość tego stwierdzenia każe mi myśleć o tym co przywrócić w Polsce z dawnego sarmackiego dziedzictwa aby odbudować etos Polki, Polaka.

W jednej z prac znakomitego Feliksa Konecznego przeczytałem myśl, że cywilizacje różnią się mechanizmami dziedziczenia. Prowadzony tą myślą poszukiwałem istoty cywilizacji słowiańskiej, polskiej i jej sposobów dziedziczenia. Niestety, jak dotąd, znam tylko ogólniki,  sprawa ta wymaga pogłębionych studiów. Dawniej szczepy ciągle migrowały i nie było własności innej jak broń, odzież. Był wspólny skarb, który był spoiwem szczepu. Potem ludzie osiedlili się i pojawił się problem użytkowania ziemi. Wiemy, że kiedyś istniało polskie opole i wspólna własność ziemi w jego obrębie, która była charakterystyczna dla organizacji rodowej szczepu. U innych Słowian (Czechów, Morawian, Serbów, Dalmatów, Chorwatów, Bułgarów) istniały również organizacje wspólnotowe ( patrz obszczina u Wielkorusów zlikwidowana dopiero przez bolszewików, której nazwa pochodziła od obszczij- wspólny, powszechny ), których starszyzna dysponowała w pełni wspólną własnością. Ziemię i dobytek przydzielano w razie potrzeb każdej osobnej rodzinie. Aby wdrożyć prawdziwie polski system dziedziczenia należy oprzeć się na tradycji dziedziczenia przez wspólnotę tj. wprowadzić dobrowolnie nowe zasady dziedziczenia zdobytego majątku i przekazywać go społeczeństwu po zakończeniu zarobkowania. I tak ten majątek jest zdobyty kosztem społeczeństwa. Król Jan III Sobieski po zdobyciu ogromnego majątku w zdobyczy wojennej po zwycięstwie nad Turkami, rozdał go prawie cały w ustanowionych fundacjach  polskiemu społeczeństwu. Witold Zglenicki (1850-1904), szlachcic mazowiecki ofiarował po śmierci prawie cały majątek na potrzeby polskiej nauki  i dlatego został nazwany Polskim Noblem. Dzięki niemu mogła powstać Fundacja Rozwoju Nauki Polskiej tzw. Kasa Mianowskiego. Ja sam ofiarowałem młodzieży polskiej wszelkie prawa mojej firmy POL-CAT, którą chciały przejąć dla jej doskonałości  żydowskie mafie. Moja wiedza o biznesie umożliwia założenie największej firmy w Polsce, ale będzie ona własnością tylko młodzieży polskiej i umożliwi pełne finansowanie rozwoju polskiej nauki.

Małżeństw jako takich w dawnym polskim społeczeństwie nie zawierano a związek kobiety i mężczyzny wynikał z ich wolnej woli i porozumienia rodzin. Małżeństwo, moim zdaniem powstaje w chwili poczęcia potomka i jest nierozwiązywalne do naturalnej śmierci. Takie małżeństwo będzie źródłem szczęścia dla kobiety i mężczyzny, dla Polki i Polaka. Ja sam przysiągłem mojej żonie w chwili gdy rodziła mego syna, że nie opuszczę jej aż do śmierci.

Śluby kościelne w Polsce weszły do praktyki dopiero w XVI wieku. Nowym wymogom podporządkowały się przede wszystkim warstwy wyższe. Mieszkańcy wsi natomiast prawie aż do początków XIX wieku (chociaż niezwykle rzadko) stosowali tradycyjny obrzęd weselny, społecznie sankcjonujący nowo zakładaną rodzinę. Współcześnie małżeństwa kościelne i  cywilne są stosowane często przez różne mafie dla przejęcia praw do majątku rodziców, dlatego trzeba wrócić do starej polskiej tradycji. Ja sam jestem po rozwodzie cywilnym i żyję z moją żoną w wolnym związku w którym jesteśmy szczęśliwi.

Czy potrafimy przywrócić podstawy potęgi I Rzeczypospolitej- wolność myśli, jawność życia publicznego i siłę stanu szlacheckiego-dawnej elity polskiej?

Wolności myśli w Polsce nie ma. Mafie postkomunistyczne władające polską nauką niszczą wszelką postępowość pojawiającą się w Polskiej nauce. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Trzeba zyskać niezależne finansowanie dla postępowych prądów polskiej myśli.

Elity Polski były niszczone, wywłaszczane i zabijane już za caratu po kolejnych powstaniach. Gdy przeprowadzono uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania (tylko na terenie Polski) za utracone przez szlachtę ziemie, była to klęska polskiej szlachty. Elity polskie były zabijane podczas powstań, wojen i okupacji. Ostateczną katastrofą było odebranie po II wojnie światowej (przez sterowaną z Moskwy i chronioną jej wojskami żydokomunę)  majątków polskim ziemianom. Umarło wtedy wraz z nimi polskie rolnictwo  z wielowiekowym jego dorobkiem zapisanym w optymalnej strukturze rolnej. W Programie Partii Dekalogu zawarłem plan przywrócenia dawnej roli społecznej polskiej starej szlachcie. Planuje

także nobilitować współczesny profesjonalizm Polaków nowymi tytułami szlacheckimi.

W I Rzeczypospolitej obowiązywała pełna jawność życia publicznego. Wszelkie porozumienia i ustawy ważne dla Rzeczypospolitej były zatwierdzane za wiedzą i zgodą braci szlacheckiej. Dziś utwierdziły się w Polsce rządy tajnych związków i mafii działających sprzecznie z polską racją stanu. Czas wrócić do pełnej jawności życia publicznego i skończyć z kupczeniem Polską.

W dawnej wolnej Polsce obowiązywał pluralizm światopoglądowy. Wolno było głosić wszelkie obyczajne poglądy. Wyrazem tego była między innymi Konfederacja Warszawska (1573r.), która gwarantowała prawnie w Rzeczypospolitej wolność religijną.

Polacy w przewadze byli chrześcijanami, ludźmi dążącymi do zrozumienia i stosowania Nauk Jezusa Chrystusa. Ich pełnia i i ponadczasowość, jak ja to rozumiem, zawarte są w zasadzie Miłości Nieprzyjaciół i zasadzie Dzielenia się Chlebem z Potrzebującymi. Ich stosowanie w praktyce zapewni dobrobyt, wolność i pokój wszystkim ludziom na Ziemi. Stosujmy je.

Aby dzielić się chlebem z potrzebującymi trzeba go mieć w nadmiarze. Obecnie Polska, kraj bogaty w żyzne ziemie, prawie nie ma nadwyżek żywności . Polskie rolnictwo jest zniszczone pomimo dysponowania wielkim potencjałem ziemi ornej. Zadanie jego odbudowy przeznaczmy starej i nowej polskiej szlachcie. To odnowi Polskę i umocni polski przemysł.

Strukturę polskiego państwa zbudujmy na samodzielnych ekonomicznie i duchowo parafiach, gminach wyznaniowych wspomaganych centrum naukowo-biznesowym POL-CAT. To zapewni polskiemu państwu optymalną płaską strukturę organizacyjną.

Przedstawiłem podstawowe założenia nowej organizacji państwa polskiego. Niech Wasza wolność i inwencja wypełnią ten szkielet Polski ciałem i życiem. Niech powstanie Wolna Polska.

Współczesny świat to drapieżny konflikt matriarchatu i patriarchatu. W matriarchacie dziedziczy kobieta a w patriarchacie mężczyzna. Matriarchalne USA i Izrael konkurują z resztą patriarchalnego świata. W ten konflikt wpisują się Sarmaci - przodkowie szlachty polskiej, szanujący kobiety, ale im nie ulegający. Szlacheccy Polacy wielbiący kobiety, strzegący Boga, honoru i Ojczyzny stanowią przecież dla nas wzór do naśladowania. Odbudujmy dawną Rzeczypospolitą i uczyńmy jej sarmacką kulturę otwartą na pozytywne treści. Utwórzmy nowy dobrowolny system kulturowy w którym będzie dziedziczyło społeczeństwo i w którym będzie oszczędzało się wszelkie energie, w tym społeczną.

 Polska i polska kultura staną się wtedy prawdziwie niepodległe a my szybko

zdobędziemy należne nam miejsce w świecie.

Plan budowy obszaru wpływów polskiej kultury przedstawiam w Założeniach nowej polityki Polski umieszczonych na portalu Eioba .pl –link:  http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles

i  w Portfolio mojej strony internetowej –link: http://bogdangoralski.manifo.com

Moje pełne przesłanie znajdziecie we wpisie na Researchgate zatytułowanym: O przyszłej pokojowej globalnej rewolucji

 link:https://www.researchgate.net/publication/305471566_O_przyszlej_globalnej_pokojowej_rewolucji

           ogdan Góralski

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013roku uzupełnione 18 października 2016 roku godzina 5:18

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 910
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 866
7
komentarze: 29 | wyświetlenia: 602
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1357
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 776
5
komentarze: 47 | wyświetlenia: 1098
5
komentarze: 22 | wyświetlenia: 187
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142547
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 243692
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Elba,  10/04/2013

Po okresie ok.150-letniego deptania praw natury w imię Boga zwanego Postępem Cywilizacyjnym, czeka ludzi zagłada albo gigantyczna praca u podstaw i od podstaw, by przywrócić światu naturalny, boski porządek...
Do wielu zaczyna docierać bezsens współczesnej gospodarki rabunkowej, której zasoby skończą się za jakieś 100 lat... I co potem?
Niektórzy myślą o wyeliminowaniu części ludzi ( ...  wyświetl więcej

@Elba: Zgadzam się z Tobą-pokora wobec natury i zasada oszczędzania energii bardzo się nam przydadzą

  swistak  (www),  10/04/2013

Bóg, Honor, Ojczyzna i walka z wszelka formą zniewolenia człowieka przez systemy oparte na kłamstwie czynią z nas Polaków, których pozbawiając kultury i wiary, chce się przerobić na jewropejsów

@swistak: musimy walczyć o swoje

  swistak  (www),  11/04/2013

@mgr inż.Bogdan Góralski: howgh!

Autorze pomyliłeś znaczenie "rodak" i "Polak". Pierwsze znaczy pochodzenie a drugie obywatelstwo, które przyjął. I również Żyd może być Polakiem..

@Teresa Rembielińska: ŻYD MOŻE BYĆ POLAKIEM gdy będzie miał nad sobą tylko Boga.

Czy mógłby pan rozwinąć wizję: z jednej strony przekazywania własności wspólnocie, z drugiej strony tragedii polegającej na przekazaniu ziemi chłopom? Mam nieodparte wrażenie że pana wizja to Rzeczpospolita Szlachecka, tylko że to już było i źle się skończyło.

@roszpunek: Każda własność pochodzi ze społeczeństwa i tam ją należy zwrócić. Przekazanie ziemi chłopom na własność dziedziczną to błąd, powinno być na dziedziczną dzierżawę i to nie zawsze.Rzeczpospolita szlachecka? -tak ale już z nową szlachtą o której piszę w SPOŁECZEŃSTWO BEZKLASOWE CZY RESTYTUCJA SZLACHTY?Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska