Login lub e-mail Hasło   

Działanie 5a Bijekcja, f : {X} -- > f : {Y} funkcja wzajemnie jednoznaczna

Bijekcja to związek zależności przyporządkowywania f : (~) do f :{X} i f :{Y} w podzbiorze zbiorów równolicznych przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej.
Wyświetlenia: 1.401 Zamieszczono 16/04/2013

Proszę korzystać z aktualizacji danych.

Klip Video dotyczący omówienia tematu Bijekcji na. https://www.youtube.com/watch?v=zXWwtmC51gE

Dane są w plikach https://groups.google.com/d/msg/zclkazimierz/W-Tdzuavalc/_WPzZ39ZyDIJ

 Plik zawiera 10 załączników. Dla katalogowanej kolejności działań nr 5a , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych

Link do orginalnej publikacji. https://groups.google.com/d/topic/zclkazimierz/-ESqr2VwzI4/discussion

Z działania po zastosowaniu Bijekcji wynika, że obliczymy analogiczną kolejność f : (~) przyporządkowanych do f :{X} i  f :{Y} i dokonamy podziału każdej z Grup na dwie podgrupy
w podzbiorze, oraz zachowamy właściwości zbiorów równolicznych. Możemy przyjąć, że bijekcja jest tylko częścią wprowadzania dobrego porządku do zbiorów równolicznych
ale nie ona ustala dobry porządek.
Czyli : Bijekcji w podzbiorze równolicznym wprowadza do niego częściowy porządek i umożliwia wyprowadzenie działań dla surjekcji i iniekcji poprzez  zastosowanie ich funkcji zadaniowych.
 
(< f:~(1y, 2y, 3z, 4z, 5x, 6x, 7z, 8z, 9x, 10x, 11y, 12y)>) należą do f : {X} podgrupa 1
,,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,         Grupa Lp.1 < A >], [<1>] i [<2>]
 (< f:~(1z, 2z, 3x, 4x, 5y, 6y, 7y, 8y, 9z, 10z, 11x ,12x)>) należą do f : {Y} podgrupa 2
 
Uzasadnienie. Zgodnie z określeniem słowa iniekcja możemy przyjąć, że iniekcja to zanurzanie zbioru w ten sam zbiór.
A z działań wynika, że właściwości zawarte w pojęciach matematycznych dotyczących zbiorów równolicznych przy wprowadzaniu kolejnych częściowych porządków są dziedziczne
To iniekcja występuje w elementach podzbioru właściwego i z nich będziemy obliczać przestrzeń metryczną w domkniętych od wewnątrz a otwartych na zewnątrz przedziałach liczbowych poprzez
 zastosowanie obiektów elementów podzbioru właściwego. Czyli uporządkowanych trójek i ich par liczb. Ale przed zastosowaniem iniekcji należy obliczyć surjekcje
 

Sprawdzona jest zgodność odwzorowania.                                              Stałe kierunki działań [<UP, ul>, --- >], [ <UL>, < --- ]

Odwzorowania funkcji wzajemnie jednoznacznych należących do f:~(1z), f :{ Y } i obiektu 2 (< f:~(1z,   4x,   5y)>), {Grupy A } należy do {{ bdA1}  podzbioru { bd A }
f:~(1z) należy do f :{ Y } i obiektu (< f:~(1z,   4x,   5y)>), {Grupy A } należy do {{ bdA1} podzbioru { bd A } działanie trzecie                        f: (w j) należy do f:~(1z), f :{Y} -- > w f : (~) należy do f : {X}
pierwszy obiekt f : różnowartościowej     | G |  Í  | klucz| f:(~) Î f :{Y} | f: (w j)       L p -- >  f:(~) | G | klucz f : {X}          działanie nr 1, 2 tabeli cykli to [<1>].  Nr 3, 4 to [<2>]
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | | f:(w j)  043 -- > (  7z)| A [<1>] f : {X}
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>), (<<<1(4,9>>),(<2(6,7>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(4,8>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(5,9>>),(<3(4,7>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  359 -- > (  4z)| E [<2>] f : {X}
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>), (<<<1(3,9>>),(<2(5,6>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,6>>),(<2(3,8>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(7,9>>),(<4(3,6>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  199 -- > (  5x)| C [<1>] f : {X}
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>), (<<<1(3,7>>),(<2(6,4>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,4>>),(<2(3,9>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(8,7>>),(<5(3,4>>>>, <UP, ul>, --- >, {bd A1}
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  634 -- > (  7x)| O [<2>] f : {X}
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>), (<<<1(3,8>>),(<2(4,5>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,5>>),(<2(3,7>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,7>>),(<2(9,8>>),(<6(3,5>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  726 -- > (  8z)| K [<1>] f : {X}
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>), (<<<1(3,5>>),(<2(4,9>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,9>>),(<2(3,6>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,6>>),(<2(8,5>>),(<7(3,9>>>>, <UP, ul >, --- >, {bd A1}
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  510 -- > (  1y)| X [<2>] f : {X}
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>), (<<<1(3,6>>),(<2(5,7>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,7>>),(<2(3,4>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,4>>),(<2(9,6>>),(<8(3,7>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  147 -- > (  9z)| B [<1>] f : {X}
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>), (<<<1(3,4>>),(<2(6,8>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,8>>),(<2(3,5>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,5>>),(<2(7,4>>),(<9(3,8>>>>, <UP, ul >, --- >, {bd A1}
,,---------------------O przyporządkowaniu f:~(1z) do f :{ Y } decydują wartości w uporządkowanych trójkach filara pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej --------,,
f:~(1z) i jej obiekty f : (w j) przyporządkowane podstawie obliczeniowej Uporządkowane zgodnie z cyklami i kluczami.                       Bijekcja           działanie czwarte
pierwszy obiekt f : różnowartościowej   | G |  | klucz| f:(~) należy f :{Y}| f: (w j)  L p -- >  f:(~) | G | klucz f : {X}          działanie nr 1, 2 tabeli cykli to [<1>].  Nr 3, 4 to [<2>]
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | | f:(w j)  043 -- > (  7z)| A [<1>] f : {X}
 
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  359 -- > (  4z)| E [<2>] f : {X}
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  199 -- > (  5x)| C [<1>] f : {X}
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  634 -- > (  7x)| O [<2>] f : {X}
 
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  726 -- > (  8z)| K [<1>] f : {X}
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>),         | A | bdA1|[<2>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  510 -- > (  1y)| X [<2>] f : {X}
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>),         | A | bdA1|[<1>]| (  1z)| f :{Y} | f:(w j)  147 -- > (  9z)| B [<1>] f : {X}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,,
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>),         | A |bdA1 |[<1>]| ( 7z)| f :{X} | f: (w j) 043 -- > (  1z)| A [<1>] f : {Y}            f: (w j) należy do f : (~), f :{X} -- > w f : (~) należącej do f : {Y}
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>), (<<<1(4,9>>),(<2(6,7>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(4,8>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(5,9>>),(<3(4,7>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>),         | E |bdA1|[<2>]| (  4z)| f :{X}| f:(w j)  359 -- > (  1z)| A [<2>] f : {Y}
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>), (<<<1(3,9>>),(<2(5,6>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,6>>),(<2(3,8>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(7,9>>),(<4(3,6>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>),         | C |bdA1|[<1>]| ( 5x)|   f :{X} | f:(w j)  199 -- > (  1z)| A [<1>] f : {Y}
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>), (<<<1(3,7>>),(<2(6,4>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,4>>),(<2(3,9>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(8,7>>),(<5(3,4>>>>, <UP, ul>, --- >, {bd A1}
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>),         | O |bdA1|[<2>]| (  7x)| f :{X} | f:(w j)  634 -- > (  1z)| A [<2>] f : {Y}
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>), (<<<1(3,8>>),(<2(4,5>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,5>>),(<2(3,7>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,7>>),(<2(9,8>>),(<6(3,5>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>),         | K |bdA1|[<1>]| (  8z)| f :{X} | f:(w j)  726 -- > (  1z)| A [<1>] f : {Y}
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>), (<<<1(3,5>>),(<2(4,9>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,9>>),(<2(3,6>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,6>>),(<2(8,5>>),(<7(3,9>>>>, <UP, ul >, --- >, {bd A1}
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>),         | X |bdA1|[<2>]| (  1y)| f :{X} | f:(w j)  510 -- > (  1z)| A [<2>] f : {Y}
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>), (<<<1(3,6>>),(<2(5,7>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,7>>),(<2(3,4>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,4>>),(<2(9,6>>),(<8(3,7>>>>, <UL>,       < ---, {bd A1}
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>),         | B |bdA1|[<1>]| (  9z)| f :{X} | f:(w j)  147 -- > (  1z)| A [<1>] f : {Y}
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>), (<<<1(3,4>>),(<2(6,8>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,8>>),(<2(3,5>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,5>>),(<2(7,4>>),(<9(3,8>>>>, <UP, ul >, --- >, {bd A1}
 
 

Podobne artykuły


16
komentarze: 16 | wyświetlenia: 1615
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 30408
7
komentarze: 80 | wyświetlenia: 368
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 36709
37
komentarze: 21 | wyświetlenia: 294234
31
komentarze: 54 | wyświetlenia: 7566
27
komentarze: 15 | wyświetlenia: 16093
21
komentarze: 36 | wyświetlenia: 1761
21
komentarze: 13 | wyświetlenia: 13963
18
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4536
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 28385
17
komentarze: 22 | wyświetlenia: 3769
16
komentarze: 2 | wyświetlenia: 11836
17
komentarze: 57 | wyświetlenia: 10795
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska