Login lub e-mail Hasło   

Działanie 6, 2 Wyniki końcowe działań na obiektach surjekcji. Tabele cykli.

Zbiór danych : Tabele cykli, obiekty surjekcji podgrup przyporządkowanych do dziedziny i przeciwdziedziny,10 Grup, podzbioru {bd A1}
Wyświetlenia: 745 Zamieszczono 22/04/2013
Proszę korzystać z aktualizacji danych. lipiec 2013 r
Klip Video dotyczący omówienia tematu Suriekcji i jej funkcji zadaniowych jest na https://www.youtube.com/watch?v=V1XlhFfgbp8
 
Plik zawiera 2 załączniki. Dla katalogowanej kolejności działań nr 6, 2 na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych
 

Działanie 6, 2. Zbiór danych : Tabele cykli, obiekty surjekcji podgrup przyporządkowanych do dziedziny i przeciwdziedziny,10 Grup, podzbioru {bd A1} 

 
działanie 3 :Surjekcja Wprowadzanie częściowego dobrego porządku do podgrup dziedziny
Zbiór danych dziedziny : [ Tabele cykli działanie 1,2,3,4 z uwzględnieniem funkcji równolicznych przyporządkowanych do dziedziny ] 10 Grup, podzbioru {bd A1
Surjekcja : Dla przypisania wartości liczbowych {(< 1, 2, 3, 4 >)} w celu wprowadzenia dobrego porządku do Grup, obiektom  - podgrupą w Grupach podzbioru,
w  tabeli [ Stałe sumy składników uporządkowanych trójek w pionowych wierszach kolumn drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych ] uwzględnione są przyporządkowania f : ~ (x, y, z
do układów cyklicznych  tabeli cykli : Przyporządkowanie  f : ~ (x, y, z)  z tabeli cykli do podgrupy odczytamy pionowo.
1). Ponieważ f :{X} -- > f : (Y) to układy trójkowe surjekcji odczytamy przeciwstawnie – pionowo. Czyli od dołu do góry
2). Ponieważ konsekwencją zastosowania stałych układów cyklicznych <UP, ul>, --- >, < ---, <UL>,  w tabelach dla funkcji równolicznych obrazu, w każdej z Grup
podzbioru występują stałe sumy składników uporządkowanych trójek w kolumnach drugich i trzecich obiektów trzech funkcji różnowartościowych, dlatego możemy
uznać tą zależność funkcją zadaniową surjekcji.
3). Ponieważ, elementem zbiorów równolicznych jest funkcja równoliczna, dlatego układy trójkowe f : ~ (x, y, z) kluczy [< 1 >] i [< 2 >] zostaną przyporządkowane
do podgrup – obiektów Grup,  poprzez zastosowanie funkcji zadaniowej surjekcji [ czyli : stałych sumy składników uporządkowanych trójek w pionowych wierszach
kolumn drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych ] oraz zastosowania bijekcji [ czyli przyporządkowania obiektów Grup do dziedziny
i przeciw dziedziny podzbioru].
 Dla wprowadzenia dobrego porządku do :
1. każdej z Grup podzbioru
2. do podzbioru
Obiektom Grup zgodnie z :
1. działaniami 1, 2, 3, 4 w tabeli cykli,
2. zgodnie z układami cyklicznymi
3. kluczami
zostaną przypisane ich wartości liczbowe  {(< 1, 2, 3, 4 >)} obiektom surjekcji.
Funkcja zadaniowa surjekcji to stałe sumy składników w drugich i trzecich obiektach funkcji różnowartościowej w pionowych kolumnach obiektów
Grup f : ~ (x, y, z) podzbioru przyporządkowanych dziedzinie i przeciw dziedzinie. Z zachowaniem funkcji zadaniowej bijekcji i f :{X} -- > f :{Y}
Uzasadnienie do działania : Odbicie lustrzane
W działaniu odbicia lustrzanego, które wykonujemy w oparciu o funkcje cykliczne – ( układy cykliczne przypisane drugim i trzecim obiektom
funkcji różnowartościowych, należącym do obiektów Grup) tabeli cykli należy uwzględnić zmiany w cyklu drugim klucza [ <1> ] i [ <2> ]
Dotyczy funkcji zadaniowej Surjekcji:  Istotny zapis o zmianach kierunków -- > i < --  przy wykonaniu działań:
4. Dane z pliku : Funkcje wzajemnie jednoznaczne pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej, przyporządkowane podstawie obliczeniowej.
Po wykonaniu działania dla funkcji wzajemnie jednoznacznych przyporządkowanych podstawie obliczeniowej pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej
w tabeli cykli zostały uporządkowane układy cykliczne  ,,Wartości liczbowe przypisane pierwszym obiektom funkcji.
 Zgodność układów cyklicznych w obiektach Grupy Lp.1 <A >, podzbioru {bd A}``
Czyli w kolumnach ,,Tabela cykli działanie 1 Cykl  [ 2 ] Funkcje cyklu``  Układ cykliczny      <UL> f : ((x, z) y) [[ f : (x) 1,2,3], [ f : (z) 2,3,1], [ f : (y) 3,1,2]]
 został przeniesiony do
.................................Tabela cykli działanie 2 Cykl  [ 2 ] Funkcje cyklu``  Układ cykliczny <UP, ul> f : ((z, x) y) [[ f : (z) 1,3,2], [ f : (x) 2,1,3], [ f : (y) 3,2,1]]
dotyczy to także działania 3 i 4. dlatego nastąpi zmiana kierunków odczytu dla każdej z funkcji równolicznych cyklu [ 2 ]. Dlatego przy odczytywaniu układu
cyklicznego nastąpi zmiana kierunków.
W  tym działaniu zostały uwzględnione stałe sumy wierszy kolumn f : (~) drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych w podgrupach – obiektach
Grup podzbioru zgodnie z f : (w j) pliku. Funkcje wzajemnie jednoznaczne pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej,
przyporządkowane podstawie obliczeniowej. Zaznaczyć stałe sumy wierszy kolumn w podgrupach - obiektach Grup podzbioru
 

Podobne artykuły


45
komentarze: 56 | wyświetlenia: 10436
38
komentarze: 8 | wyświetlenia: 37087
36
komentarze: 26 | wyświetlenia: 31789
18
komentarze: 2 | wyświetlenia: 4719
16
komentarze: 4 | wyświetlenia: 18387
13
komentarze: 1 | wyświetlenia: 103726
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 56808
6
komentarze: 1 | wyświetlenia: 51634
124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 64385
37
komentarze: 20 | wyświetlenia: 82594
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 26575
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska