Login lub e-mail Hasło   

Oto słowo Pańskie

o nadrzędności prawa bożego
Wyświetlenia: 2.926 Zamieszczono 01/06/2013

v"Kościół przypomina człowiekowi o jego godności i powołaniu, o wartości życia, o nadrzędności prawa bożego nad prawem stanowionym przez prawodawcze instytucje" - kardynał Stanisław Dziwisz w czasie homilii w Boże Ciało. 

Oto niektóre z "boskich" praw: 

Kpł 19:19 
19.(...) Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.  

Kpł 19:27 
27. Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.


Pwt 23:11-15
11. Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci.
12. Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.
13. Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził.
14. Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,
15. gdyż Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie. 

Zmaza nocna (polucja) to mimowolny wytrysk nasienia u mężczyzn podczas snu w fazie REM. Zjawisko występuje u około 80 % męskiej populacji. Częściej pojawia się u mężczyzn, którzy zachowują abstynencję płciową.  

Kpł 22:24
24. Zwierzęcia, która ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju.

Wj 21:28 
28. Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany.


Pwt 25:11-12
 11. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, 12. odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości. 

Wj 22:17
17. Nie pozwolisz żyć czarownicy.


Kpł 21:16-20
16. Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
17. Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. 18. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, 19. ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, 20. ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. 

Papież Jan Pawełł II dotknięty chorobą Parkinsona był osobą niepełnosprawną. Mógł, czy nie mógł ofiarować pokarm Boga?

Pwt 23:2-3 
2. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. 3. Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. 

A coż dopiero poczęty "na szkle" metodą in vitro.

Pwt 21:18-21
18. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, 19. ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, 20. i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. 21. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. 

Pwt 22:13-14
13. Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, 14. zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, 

Pwt 22:20-21
20. (...) jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, 21. wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienowaćją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. 

Kpł 24:11
11. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.

Kpł 24:13-14 
13. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: 14. Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. 

Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią” (Kpł 24,16).


Ksiądz prof. Czesław  Bartnik,  stały współpracownik Radia Maryja jest gorącym orędownikiem przywrócenia kary za bluźnierstwo!


Kpł 20:9-10
9. Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie. 10. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. 

Masz kłopoty z synem, pyskuje, nie słucha, zbierz sąsiadów, kamienie w ręce i ukatrupić gówniarza. Córka zaszła w ciążę bez ślubu - spal ją wraz z płodem.


Wj 21:15
15. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.

Wj 35:2-3
2. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. 3. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. 

Szabat to dzień święty.  Sąsiad kolejarz poszedł do pracy w niedzielę. Masz wręcz obowiązek go ukamieniować. Tego domaga się kochający nas /Bóg. 


Rdz 38:24
 24. Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: wyprowadźcie ją i spalcie! 

Oczywiście wraz z płodem, wszak bękart z nieprawego łoża.

Pwt 20:10-16 
10. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój, 11. a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli. 
12. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je. 13. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. 14. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój. 15. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów. 16. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. 


Przykład wprowadzania praw bożych w życie:

Lb 31:1-3
1. Rzekł Pan do Mojżesza: 2. Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków. 3. Rzekł więc Mojżesz do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana. 

Lb 31:7-10
7. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. 8. Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabilirównież Balaama, syna Beora. 9. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. 10. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. 

Lb 31:14-18
14. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej.
15. Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?
16. One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.
17. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną.
18. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.


A to fragment Biblii, który mówi o karze jaką ponieśli ci którzy sprzeniewierzyli się Bogu:

Wj 32:26-29
26. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. 28. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. 29. Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa! 

Dziś Mojżesz dostałby dożywocie za ludobójstwo. Jakże ułomne jest prawo ludzkie w porównaniu z boskim.

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Ewangielia wg Mateusza

Nawróćcie się!  Amen.

Podobne artykuły


12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1336
11
komentarze: 278 | wyświetlenia: 1194
10
komentarze: 75 | wyświetlenia: 742
10
komentarze: 195 | wyświetlenia: 619
9
komentarze: 31 | wyświetlenia: 782
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 447
8
komentarze: 110 | wyświetlenia: 848
8
komentarze: 6 | wyświetlenia: 753
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  ...,  01/06/2013

Kardynał Stanisław Dziwisz zrobiłby najlepiej gdyby najpierw myślał a potem mówił. U niego jest niestety odwrotnie. Co chwila palnie coś niefortunnego albo zrobi. Prawo Boże? Oni czyli kler wyspecjalizowali się w posługiwaniu się "Prawem Bożym" dla uzasadniania swej polityki względem wiernych.

Nic dziwnego, zwłaszcza w czasach kiedy coraz częściej ludziom otwierają się oczy na ich prawdziw

...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  02/06/2013
  Hamilton,  02/06/2013

@swistak: kto wypełnia i uczy wypełniać, powyżej przytoczone prawa ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Nawróć się!, bo będziesz najmniejszy w królestwie niebieskim.

  ...,  02/06/2013

@swistak:

Ale widzisz Świstak, Boga i Jego praw do koniunkturalistów-purpuratów to ja bym nie mieszał.

Im potrzebne są prawa Boskie do panowania nad swymi owieczkami, których szeregi - dzięki nim właśnie - coraz bardziej się kurczą.

Komunistom też potrzebny był marksizm dla uzasadnienia swego panowania.

  ryh,  13/06/2013

@swistak: Tak Jezus kpił z żydowskiego prawa: Mat.5 (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

  bern,  31/01/2015

@Łukasz Grysiak: Ten cały Dziwisz, używa miejsc Pisma wygodnych dla niego, ale tego co podam z 1 Tymoteusza 4: 1 - 5. nigdy nikomu nie wskaże wszak wskazuje na nich, bo ono było już od stuleci znane wierzącym Ewangelii głoszonej przez ap.Pawła, kiedy to jeszcze kościół katolicki nie istniał, ale te proroctwo Bóg przekazał Pawłowi, i on to dla potomnych zapisał. Katolicki ludek w większości nie wie ...  wyświetl więcej

Drogi Hamiltonie,
Wspanialy research. Prawdziwy artykul-perelka. Gratuluje.
Skopiowalem tekst do moich archiwow.

  swistak  (www),  02/06/2013
  ryh,  07/06/2013

@swistak: cyt. abp Hoser"...- Wszyscy zbrodniarze tłumaczyli się, że wykonywali rozkazy, że takie było prawo. Miliony ludzi traktowanych jak robactwo,..."
Część wielkich zbrodniarzy działała pod hasłem " Gott mit uns", a inni pod przewodnictwem wychowanka seminarium duchownego- Stalina. Dziwny zbieg okoliczności . Gdzie pojawi się religia tam leje się krew.

  Bar_ka  (www),  02/06/2013

Drogi Hamiltonie .
Pełna jestem podziwu dla ogromu Twojej pracy. Ale moje zdziwienie jest jeszcze większe niż podziw.
Jak można tak odczytywać Biblię? Przytoczone przez Ciebie prawa to prawa ludzkie. Żydzi mieli tych praw nakazów i zakazów ponad 600, nie pamiętam już ile ( 619 ?) Bóg dał Mojżeszowi tylko 10, a Jezus zostawił nam tylko 2 w 1 - przykazanie miłości.
http://demotywatory.pl/3981481

  Hamilton,  02/06/2013

@Bar_ka: Dyskusja o nadrzędności prawa boskiego i ludzkiego i odwrotnie jest nonsensowne. Podmiotem stanowionego prawa ma być człowiek w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Artykuł ma na celu jedynie pokazanie, że tzw. "prawo boskie może być drogą do nadużyć. Biblia może być źródłem miłości i dobra, ale powołując się na nią można też usprawiedliwić każdą zbrodnię.

@Hamilton Starszy: Wspaniała robota, pozdrawiam

  ryh,  07/06/2013

@Bar_ka: "... a Jezus zostawił nam tylko 2 w 1 - przykazanie miłości..."
A oto jak Jezus, w przypowieści, przedstawił realizację tego przykazania: Łuk19-"...(26) Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. (27) Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach."
I jak tu nie zapalić stosu pod przeciwnikiem?...oczywiście z miłości do bliźniego.

  epegeiro,  09/06/2013

@Bar_ka: Nie ludzkie tylko "boskie". Oczywiście z boskością nie mający wiele wspólnego. Te 614 praw było dane od Jahwe i Bóg zobowiązał Izraela do przestrzegania całego prawa 614 przykazań a nie tylko 10:(Pwt 13:19) Usłuchasz bowiem głosu Pana, Boga swego, przestrzegając wszystkich jego przykazań, które ja ci dziś nadaję, czyniąc to, co prawe w oczach Pana, Boga twego.

  Areva,  04/06/2013

Wg Biblii mam zabijać innych w imię Boga jak Talib? A jak rozumieć przykazanie ,,nie zabijaj"? Widać że Książeczka napisana pod dyktandem Konstantyna Wielkiego.
Biblia relatywistycznego myślenia, życia i postępowania.

  Areva,  04/06/2013

Wg Biblii mam zabijać innych w imię Boga jak Talib? A jak rozumieć przykazanie ,,nie zabijaj"? Widać że Książeczka napisana pod dyktandem Konstantyna Wielkiego.

  epegeiro,  09/06/2013

@Areva: Przykazanie :Nie zabijaj! dotyczyło tylko Izraelitów. Tak samo z określeniem bliźni słynne:"Miłuj bliźniego jak siebie samego" też nie zawiera w sobie uniwersalizmu tylko miłość plemienną. To dziś próbuje się tym zapiskom nadać taki charakter niezgodnie z pierwotną intencją autorów Biblii (Mojżesza). Co do ludzi z innych narodów czyli poza Izraelem można było tłuc do woli.Tu jest przykład ...  wyświetl więcej

  Areva,  04/06/2013

Wg Biblii mam zabijać innych w imię Boga jak Talib? A jak rozumieć przykazanie ,,nie zabijaj"? Widać że Książeczka napisana pod dyktandem Konstantyna Wielkiego.

  Areva,  04/06/2013

Wg Biblii mam zabijać innych w imię Boga jak Talib? A jak rozumieć przykazanie ,,nie zabijaj"? Widać że Książeczka napisana pod dyktandem Konstantyna Wielkiego.

  arturant,  04/06/2013

Cala ta "wiara' i biblia nie trzyma się kupy i pełna jest bzdur i zaprzeczeń. Kler elegancko uzurpował sobie prawo do wyłacznego i nieomylnego interpretowania bibli. W ten sposób od 2 tyś lat robi co mu pasuje i bałamuci maluczkich nie potrafiących myśleć samodzielnie.

  swistak  (www),  07/06/2013
  ryh,  07/06/2013

@swistak: Chciałeś zareklamować sacroexpo? Dziękuję nie skorzystam.

Mistrzu-proszę o dalszy ciąg -czyta si e wspaniale ,,pozdrawiam!

Co religia to inny Bóg i inne jego prawa. Nie zabijaj, a cóż to znaczy w świetle palenia na stosie heretyków i czarownic, zabijania kamieniami cudzołożnic, Co Boskie oddajcie Bogu, a co cesarskie cesarzowi. Chrystus mówił; "moje Królestwo nie jest z tego świata, a biskup Michalik głosi, że Kościół potrzebuje bogactwa do spełniania swojej misji. Mimo tego wypełnia ją marnie, skoro musi zaprzęgać państwo do wymuszania przestrzegania głoszonych przykazań.


Zwroccie, prosze uwage na "czapke" zdziwionego Dziwisza.
W kierunku polnoc-poludnie "czapka" ma dwa "uszka", ale w kierunku wschod- zachod tylko jedno,
to na zachod.
To dowodzi, ze swiatobliwy jest praworeczny, no a jak bedzie "operowal czapka" jesli jest leworeczny ?
Wy, ktorzy to ew. czytacie i myslicie "temu zakrawarskiemu to chyba odbilo" my tu o powaznych, ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Właśnie w tym Biblia jest niekonsekwentna. W Ewangelii Mateusza w przytoczonym zakończeniu jest nakaz przestrzegania całego zakonu Jahwe. Z kolei apostoł Paweł odchodzi już od tak ograniczającej wizji prawa. Po pierwsze Ewangelię kieruje już nie jak Mateusz ograniczający zwiastowanie królestwa do dzieci Izraela mówiąc"...na drogę pogan nie wchodźcie ...( Mateusz 10,5) .Po drugie mówi,że pewne praw ...  wyświetl więcej

@epegeiro: Nie szukaj prawd w biblii, bo jest ona pełna sprzeczności i wątpliwej wiedzy.

  Elba,  12/06/2013

Każda Religia przekazuje tylko część Prawdy Absolutnej oraz wiele Kłamstwa, skutkiem którego jest manipulacja umysłami ludzkości w celach: KOMERCYJNYCH, STRATEGICZNYCH I POLITYCZNYCH.
Efektem tego jest: Globalne ZNIEWOLENIE ludzkości, WOJNY religijno- polityczne, NIENAWIŚĆ pomiędzy fanatykami różnych religii lub narodów, wzajemna AGRESJA, BRAK TOLERANCJI i Terroryzm...
Racjonalnie br ...  wyświetl więcej

@Elba: Doskonały komentarz, chociaż z jednym się nie zgadzam ( cytat: Każda Religia przekazuje tylko część Prawdy Absolutnej) Żadna religia nie przekazuje prawdy, każda jest stekiem bzdur i urojeń.

@Krzysztof Mrozowski:
Krzysztofie, nie bylo mnie kilka tygodni.
Jazdzilm po Europie (to teraz nasz kraj, a my Polacy jego czescia)
Najbadziej dotknela mnie wizyta w Lizbonie.
Na redzie tamtego portu jest monument (pomnik ?) ustawiony w miejscu z ktorego w wieku 14-tym
Vasco de Gama "wyruszyl w swiat"
Na wielkim placu w postaci mozaiki ulozona mapa swiata p ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Dzięki serdeczne - zazdroszczę wyjazdów - może kiedyś. Na chwilę obecną tylko nasza piękna Polska z motocyklowego siodła.

@Elba:
@zakrawarski
@Krzysiek

Drodzy przyjaciele,
Eiobowiczom czytającym moje teksty znane jest moje ogólne stanowisko dotyczace religii (wszystkich religii) i związaną z tym zagadnieniem ideą boga/bogów. Proponowany przeze mnie (nizej zalinkowany) artykuł treściowo i stylistycznie trochę odbiega od mojego tradycyjnego dziennikarskiego warsztatu.

Zawsze wierny

...  wyświetl więcej

@youngcontrarian: No i mam kłopot z interpretacją twojego tekstu - wiem, że gdy go pisałeś to jednocześnie puszczałeś oko do przyszłych czytelników. Nie potrafię dyskutować w ten sposób o sprawach, które mają wpływ na moje życie. Przykro mi, bo się napracowałeś przy wyszukiwaniu wyimaginowanych zalet religii, które ja obalę jednym cytatem : Uważam, że religia zatruwa naszą fundamentalną uczciwość. ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska